1903.IX.8. Budapesti Ramblerek – Prágai Ramblerek 4:0

Budapesti Ramblerek győznek 4:0 a Prágaiak ellen.

A labdarugó-sport igazi szezonja most következik és a jeles magyar csapatok egymásután fognák kiállani a jobb külföldi csapatokkal. A nemzetközi mérkőzések sorát a budapesti Ramblerek nyitják meg, a kik szeptember 6-án, 7-én és 8-án Bécs és Prága legjobb játékosaival állanak szembe. A fővárosi legjobb labdarugókból összeállított Rambler-csapat szorgalmas tréninget tart. A mérkőzéseken két teljesen különböző csapat fog résztvenni. A két csapatba kijelölt játékosok szeptember 2-án, szerdán délután öt órakor a millenáris versenypályán döntő tréning-mérkőzést tartanak. A tréningen résztvesz: Sipos, Holics, Fey, Nagy, Manglicz, Berán, Fehéry, Kolhanek, Bródy, Gorszky, Pozsonyi, Sáár, Skrabák, Blazsek, Károly, Hoffer, Zulu, Pokorny, Buda, Oláh, Braun, Niesner, Kovács, Spitz, Borbás, Bóka, Kertay. A tréning 40 filléres gyakorló-jegygyel megtekinthető.

(Budapesti Hírlap, 1903. szeptember 2.)

Szeptember 6., 7. és 8-án tartják a Budapesti Ramblerek idei őszi nemzetközi viadalaikat a csömöri-úti versenypályán. Ezúttal két külföldi csapattal a bécsi és prágai Ramblerekkel fognak mérkőzni még pedig 6-án vasárnapon Budapesi Ramblerek A csapata a prágaiakkal és B csapata a bécsiekkel; hétfőn az A csapat a bécsiekkel, a B csapat a prágaiakkal s kedden a két magyar Rambler s két külföldi csapat egymással. Szóval elég érdekesnek ígérkeznek a mérkőzések, melyek nemzetközi versenyekben amúgyis szűkölködő őszi szezonunkat hivatva vannak méltóan bekezdeni.

(Sport-Világ, 1903. szeptember 6.)

Budapest, Bécs és Prága Ramblerei találkoznak a Budapesti Ramblerek meghívására szeptember hó 6., 7., 8-án a millennáris versenypályán, még pedig oly módon, hogy vasárnap a Budapesti Kamblerek A) csapata játszik a prágaiakkal, a B) csapat pedig a bécsiekkel; hétfőn a Budapesti Ramblerek A) csapata a bécsiekkel, a B) csapat a prágaiakkal, kedden a bécsiek a prágaiakkal. A bécsi csapat a következő: N. S. Other (Crick), Dettelmayer (Wac.), Schuller (Wac ), Schnittler (Crick.), Hüttler (Crick.), Koller (Wac.), Fischer (Wac.) Wiesner (98-as), Hoffmann (Crick.), König (Crick.), Tauer (Wac.). A mi kijelölt játékosaink nagyrésze még nincs trainingben, egyrészük pedig más elfoglaltsága miatt nem játszhatik. Ilyen körülmények között nehéz jósolni.

(Nemzeti Sport, 1903. szeptember 6.)

Ramblermérkőzések. Az őszi saisont az idén is a Budapesti Ramblerek nemzetközi mérkőzései nyitották meg. A Bécsi és Prágai Ramblereket hívták meg ezúttal s maguk is két csapatot állítottak ki. E csapatok mindegyike játszott mindkét vendégcsapattal, játszottak egymással, valamint a bécsiek a prágaiakkal. Ily módon a Budapesti Ramblerek 6—7—8-án valóságos tömegmérkőzéseket rendeztek ugy, hogy mindennap kétszer játszottak. Bár méltányoljuk az anyagi áldozatot, melylyel két külföldi csapat lehozatala jár, sportszerűség szempontjából mégis fölötte sajnálatos az, hogy az egésznek olyan színezete van, mintha csak üzlet lett volna. Mert különösen a prágai csapat oly gyenge klasszisu, hogy semmivel se lehet indokolni vendégszereplésüket. Nem helyeselhetjük a két-két mérkőzés rendezését sem, mert míg egyrészt a közönséget teljesen elfárasztja, másrészt el is kényezteti. Különben sem lehet a korai alkonyat miatt ilyenkor már két rendes időtartamú mérkőzést lejátszani.

(Nemzeti Sport, 1903. szeptember 13.)

Második nap. Budapesti R. B) — Budapesti R. A) 3:0

Csak 30 perces játék volt, amelyben a teljes ambícióval játszó B) csapat a különben is hiányos A) csapatot 3:0 arányban könnyen verte.

Második nap. Bécsi R. — Prágai R. 1:1. A háromnapos meeting legunalmasabb mérkőzése. Egyik csapat sem volt teljes. A bécsi kapuban Wagner helyett Sipos védett, aki nagyon sokat használt a csapatnak. A bécsiek fölénye szemmel látható volt ugyan, de a csehek erőszakos hátvédei és kitűnően védő kapusuk meghiúsítanak minden támadást. Egy lerohanás alkalmával a csehek szerzik meg a vezető goalt, amelyet a bécsiek csak a játék utolsó perceiben adnak vissza. A csekély számú közönség elégedetlenül hagyta el a pályát.

(Nemzeti Sport, 1903. szeptember 13.)

II. nap, szeptember 7.

A hétfői matchet, melynek főérdekességét Prága — Bécs találkozása képezte, hétköznap folytán csekélyebb számú közönség nézte végig.

Bécs—Prága mérkőzését megelőzőleg a következő két kombinált magyar rambler-csapat állt ki egymással szemben.

I. Kapuvéd: Lill („33“ FC). Hátvéd: Nagy (MTK), Steiner (MTK). Fedezet: Deutsch (MTK), Horn (FTC), Geber (MUE). Csatársor: Braun (FTC), Novotny (FTC), Spitz („33“ FC), Zulu (MTK).

II. Kapuvéd: Holics (MUE). Hátvéd: Fey (BTC), Fehéry (MUE). Fedezet: Sassek (BTC), Roth (BTC). Csatársor: Speidl (BTC), Oláh (BTC), Ujváry (BTC), Ott (BTC), Frank (MTK).

A két tizes csapat mindössze 20 perczig játszott, mely idő alatt az első helyen felsorolt csapat 3:0 arányban győzött. A győztes csapat, különösen Lill bravúros védelmének köszönhette, hogy nem kapott goalt.

Bécs—Prága ramblerei 1:1 eldöntetlen.

(Sport-Világ, 1903. szeptember 13., Herkules, 1903. szeptember 20.)

1903. szeptember 8., –:–, Millenáris, Budapesti Ramblerek “B” — Bécsi Ramblerek 2:3 (1:0)
vezette: Herczog Ede
Budapest “B”: Sipos — Steiner, Skrobák — Deutsch, Pozsonyi, Luczius — Weisz, Zulu, Hoffer, Spitz, Frank
Bécs: Wagner — Siems I., Dettelmayer — Koller, Schultz, Siems II. — Fischer, Krug, Hoffmann. König I., König II.
Gól: Spitz (23.), Zulu (80.) illetve ? (54.), König (58.), Steiner (76. – öngól)

Harmadik nap. Bécsi R. — Budapesti R. B) 3:2. A bécsiek ismét teljes csapattal jelentek meg a pályán, míg a magyar csapatban Berán helyett Steiner, Sár helyett Deutsch, Károly helyett Spitz játszott. A magyarok az első félidőben nagy fölénynyel támadnak, azonban Wagner szép védése miatt csak hosszas és heves küzdelem után tudják megszerezni a vezető goalt. Az első félidő 1:0 a magyarok javára. A második félidőben azonban a magyar csatársor hanyagul, a védelem pedig elbizakodottan játszik, minek következtében a bécsiek gyors egymásutánban 3 goalt lőnek, míg a magyarok csak az utolsó pillanatban tudnak egyet visszaadni s így a mérkőzést 3:2 arányban elvesztették.

(Nemzeti Sport, 1903. szeptember 13.)

III. nap, szeptember 8.

A vasárnapon szerepelt csapatok ezúttal felváltva játszottak egymás ellen. Mindenki a magyar csapat győzelmére számított a bécsiek ellen s nagy meglepetésképen az ellenkező történt, a mi nem annyira a bécsiek jóságának, mint a magyar kapuvéd indiszpozicziójának s a hátvédek könnyelmű játékának tulajdonítható. E match első félideje különben a legszebb küzdelmet nyújtotta s úgy fair játék, mint szép együttműködés szempontjából kivált a hat match közül.

Bécsi Ramblerek győznek 3:2 a magyarok ellen.

A magyar csapat a vasárnapitól kissé eltérő változatban játszott: Sipos — Steiner, Skrobák — Deutsch, Pozsonyi, Luczius — Weisz, Zulu, Hoffer, Spitz, Frank.

A magyaroknak a rekkenő forróságban a napellenes oldal jut. Mégis rögtön támadnak, majdnem az egész félidő alatt állandó ostrom alá fogják a bécsi kaput, mig az osztrákok csak nagy ritkán jutnak le Budapest goalja elé. Egy lerohanásnál Weisz szépen középre adja a a labdát és Spitz a 23-ik percczben a vezető goalt lövi a bécsi kapuba. A magyarok újból kornert rúgnak s Pozsonyi hosszú, éles lövését Wagner csak úgy védheti ki, hogy rádobja magát a labdára. Halftime 1:0 Budapest javára.

A második félidőben a magyar csapatban a játékosok nagy része elbizakodottan játszik, egyrészüket az első halftime alaposan kifárasztotta, a hátvédek nagyon gyengék s a csatársor Spitz és Weisz folytonos off side-jai miatt nem boldogul. A bécsiek, kihasználva ellenfelük gyengéit, erősen támadnak s kilencz perez után már kiegyenlítenek. 13 percz után König oldalról a második goalt lövi. A 31-ik perezben jut a harmadik goal a magyar hálóba, melyet maga Steiner juttatott hibás rúgással a saját kapujába. A hátralevő időben Sipos szépen véd és hosszú taps jutalmazta, midőn négy sűrű egymásutánban következő goalrugást nagy bravúrral feltart. A magyarok az utolsó perczekben tüzes támadást intéznek a bécsi kapu ellen, mely két kornert eredményez. Végre a 40 perczes félidő utolsó pillanatában Zulu egygyel szaporítja a magyar goalok számát.

Versenybíró Herczog Ede.

(Sport-Világ, 1903. szeptember 13., Herkules, 1903. szeptember 20.)

1903. szeptember 8., –:–, Millenáris, Budapesti Ramblerek “A” — Prágai Ramblerek 4:0 (3:0)
vezette: Károly Jenő (MTK)
Budapest “A”: Holics — Fehéry, Nagy — Gorszky, Ordódy, Bródy — Braun, Buda, Pokorny, Kovács, Borbás
Prága:
Gól: Pokorny (27., 29., 77.), Kovács (?.),

Harmadik nap. Budapesti R. A) — Prágai R. 4:0. Nyomban visszaadta azonban a vereséget az A) csapat Prágának. Szép összjátékkal nagy fölényben voltak a magyarok, úgy, hogy a játék csak egy kapura való játszás jellegével bírt. Kiváló formát mutattak most is Pokorny, Kovács, Borbás és Fehéry.

(Nemzeti Sport, 1903. szeptember 13.)

A magyar csapat oly nagy főlénynyel játszott, hogy hiábavalónak bizonyult a csehek nagy ambicziója és óriási erőfeszítése. Holics kapuvéd abszolúte nem jutott labdához, Fehéry és Nagy a magyarok területére sem engedték a labdát, a fedezetsor: Gorszky, Ordódy és Bródi minden helyzetben pompásan működött, a csatárok pedig: Borbás, Kovács, Pokornyi, Buda és Braun egyre bombázták a bécsi kaput.

A folytonos támadással szemben a prágai csapat tehetetlennek bizonyult. Négy hátvédre és hat csatárra oszlott a csapatjuk, azonban így sem boldogulhattak.

Az első félidőben hét kornert rúgnak a magyarok, azonban egyikből sem lett goal. Budapest 27 percznyi támadás után jut az első goalhoz. Borbás fejjel Pokornyhoz juttatja a labdát, a ki védhetetlenül lövi be az első goalt. Két perczre rá ismét Borbás és Pokorny révén jut a második goal a cseh kapuba, mig a harmadik goalt Borbás szép beadása után Kovács éri el. Halftime 3:0 Budapest javára.

A második félidő a beállott sötétség folytán csak 36 perczes volt. Budapest ismét három kornert rúg, újra eredménytelenül. Egy 11 m-es büntetőrugás alkalmával a magyarok javára, melyet nem kellett volna megítélni, Buda a labdát szép lassan Prága kapuvédjének a kezébe rúgja. A magyarok nobilis viselkedését a közönség sűrű tapssal jutalmazta. A játék vége felé az egyik cseh játékos kidült. Budapest a negyedik goalját a 32-ik perczben, Braun középre adása után újra Pokorny révén érte el, Budának három remek goalrugását kivédte a cseh goalman.

Versenybíró Károly (M. T. K.) volt.

(Sport-Világ, 1903. szeptember 13., Herkules, 1903. szeptember 20.)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

    TFU_20020100_Fma_001 - 0018
OLDALAK
Ranglisták és statisztikák:
Következik: 12.15.18:00 DVTK-FTC (TV:M4sport)
VVK 50 – A kupasiker 14 legszebb pillanata
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső Utánpótlás Emléktornák
FACEBOOK:
HOST