1904.VI.2. Magyarország – Ausztria 3:0

Győztünk!

Magyar-osztrák mérkőzés. 3:0
Magyar Labdarugók Szövetsége válogatott csapata 3:0 győz az Oesterreichische Football Union csapata ellen.

E heti mérkőzések. A hét legfontosabb mérkőzése Úrnapján junius 2-án lesz a millennáris pályán a MLSz-é és az O. F. Union válogatott csapatai között, Az osztrák csapatról még mitse hallottunk. A mult héten az Union szerepeltetett ugyan egy csapatot a Celtic ellen, de az gyengébb volt WAC-nál. Nem lehetetlen tehát, hogy egy túlnyomó részben WAC. csapat játszik majd a következő szövetségi válogatott csapat ellen: Holics (MUE.) — Bodor (Postás), Berán (FTC.) — Kiss (33FC), Ordódv (BEAC), Gorszky (FTC) — Borbás (FTC), Vince (MAC), Pokorny (FTC), Koch (33. FC), Niessner (MFC).

A csapat nem a legszerencsésebb, de azért bízunk győzelmében.

(Nemzeti Sport, 1904. május 29.)

A magyar válogatott csapat mérkőzése az osztrák válogatott csapattal pedig hatodfél órakor kezdődik.

(Budapesti Hírlap, 1904. június 2.)

1904. június 2., 17:30, Millenáris, MLSZ csapat — ÖFU csapat 3:0 (1:0)
vezette: Horváth Ferenc
MLSZ csapat: Holics (MUE) — Nagy (MTK), Berán (FTC) — Gorszky (FTC), Kiss (33FC), Ordódy (BEAC) — Niessner (MFC), Koch N. (33FC), Pokorny (FTC), Vince (MAC), Borbás (FTC.)
*ÖFU csapat: Prager (WAC) — Fischer (WAC), F. Dettelmayr (WAC) — Sax (WAC), Wilczek (Wr. Sp. V), Schrammel (WAC) — E. Schönecker (Rapid), Huber (WAC), A. Stürmer (WAC), Hofmann (WAC), Taurer (WAC)
Gól: Pokorny (25.), Koch (58.), Borbás (81.)
Szövetségi kapitány: Gillemot Ferenc (a válogatást az MLSZ intéző bizottsága végezte)

A MLSz. és az Österreichische Fussball Union válogatott csapatainak negyedik találkozása a mult csütörtökön, június 2-án, a magyar szinek jól megérdemelt diadalát jelenti. Fölényes játék után biztosan győzött válogatott csapatunk olyan gólaránnyal, amely híven fejezi ki a két csapat erőviszonyát és amely eredmény megdönthetlen bizonysága annak, hogy labdarúgó sportunk is ma már bármely kontinentális nemzet sportjával méltán felveheti a versenyt. Játékosaink pedig azt a meleg tüntetést, melyben közönségünk őket részesítette, méltán megérdemelték: több kevesebb tudással ugyan, de kivétel nélkül mindnyájan ritka lelkiismeretességgel játszottak.

Pedig magánál a játéknál láttunk már szebbet is, jobbat is. A magyar csapat játékának súlypontja a két szélsőre, Borbásra és Niessnerre esett. Ők voltak a nap hősei. Mindkettő igen szépen s ritka önzetlenül dolgozott; mind a három gól az ő kitűnő játékuk eredménye. Kissé önző, de így is kitűnő volt Pokorny, míg a két összekötő, Vince és Koch gyengébb volt. A fedezet sorban jól dolgozott Gorszky és Kiss, Ordódy azonban egyáltalában nem vált be. Egy egész klasszissal elmaradt a mai modern játéktól. Minden tudása abból áll, hogy örökösen fejeli a labdát; hogy aztán ki kapja azt, saját embere-e avagy ellenfele, azzal nem törődik. Lábával keveset, helyezkedni pedig alig tud. A hátvédek jók, a kapus kitűnő volt.

Az Ö. F. Union még a várt összeállításnál is gyengébbet küldött, amelynél bizony jobb is kerülne ki Bécsből. Egyénileg a legjobb játékosuk Taurer volt, ki azonban Studnicka nélkül csak fél ember. Studnicka helyén Herquett, a MTK. játékosa szerepelt. Jó volt a két hátvéd, Dettelmayer és Fischer. A fedezetek közül, Schrammel játszott jól. A csapat játékából pedig meglepetésszerűen hiányzott a jobb bécsi csapatoknál eddig megszokott összjáték. A mérkőzésnek kissé szeles, de különben szép idő kedvezett s igen nagy közönség nézte végig. A két csapat a következő összeállításban játszott:

A MLSz. válogatott csapata: (kék ing). Holics (MUE) — Nagy (MTK), Berán (FTC) — Gorszky (FTC), Kiss (33FC), Ordódy (BEAC) — Niessner (MFC), Koch N. (33FC), Pokorny (FTC), Vince (MAC), Borbás (FTC.)
Az ÖFU. válogatott csapata: (fehér ing). Prager (Rapid) — Fischer (WAC), Dettelmayer (WAC) — Wilczek (WSpV), Hoffmann (WAC), Schrammel (WAC) — Schönecker (Rapid), Huber (WAC), Pulchert (WAC), Herquett (MTK), Taurer (WAC).

A játék az osztrákok támadásával kezdődik, azonban Niessner szép rohammal már a 4-ik percben kornert szerez a magyaroknak. A kapu előtt keletkezett küzdelemben Pokorny offside helyzetből gólt is szerez, de a bíró nem adja azt meg. Középre, majd a magyarok térfelébe terelődik a játék s a 15-ik percben Taurer messziről a kapura is lő, mig az osztrák kapu Borbás lövésével kerül veszélybe. A 20-ik percben Bródy faultja, a 24-ik percben Berán handse miatt kerül komoly veszélybe a magyar kapu. A következő percben Borbás lerohan, centerez s a szabadon álló Pokorny védhetetlenül lövi az első gól. A 29. percben Borbás veszélyes centerezését középütt igen kedvező helyzetben elrontják. Általában a két szélső állandóan igen szép labdákat ad középre, azonban részben a gyenge összekötök, főleg pedig a jól dolgozó ellenvédelem miatt eredmény több nem esik, bár néha felnyomulnak az osztrákok is. Félidő. 1:0.

A második félidőt a magyarok támadása vezeti be. A 7-ik percben Schönecker szépen lefut, hosszú lövését azonban Holics könnyen védi. 10-ik percben Taurer szép centerezésével Huber a kapu mellé lövi, míg Koch a következő percben Borbás centerezését alig 2 m.-el a kapu előtt magasan lövi. A 13-ik percben Borbás átadja a labdát Niessnerhez, ki szépen Koch lábához adja, ki aztán szépen be is lövi. A 15. és 17. percben Niessner két kornert rúg eredmény nélkül. A következő percekben Holics is véd néhány szép lövést, míg Niessner szép rohamát Fischer akasztja meg. A 32-ik percben Taurer remek lövését csak korner árán mentheti Holics, mely után Borbás vezet ellentámadást, mely a 36-ik percben gólt is szerez. A hátralévő időben Taurer még egy kornert ér el, de gólt többet egyik csapat sem.

Horváth Ferenc (FTC.) igen jól s pártatlanul vezette a mérkőzést.

Szövetségi mérkőzés. A magyar-osztrák mérkőzés előtt a következő két csapat játszott egymás ellen: Másodosztályú válogatott csapat: Kormos (BAK.) — Molnár (UTE.), Paulin (III. K.TVE.) — Kronberger (BAK.), Ligeti (BAK.), Székány S. (TLE.) — Pracser (UTE.), Halász (BAK.), Petz (UTE.) — Schwingshackl (TLE.), Emődi (III. K.TVE.). A szövetségi díjért játszó csapatokból válogatott csapat. Kazár (MUE.) — Várady (33FC.), Veres (MAC.) — Stefán, Herschkovits, Horn — Scheibel, Deutsch, Steiner, Ecker (FTC.) Teasdale (MAC). Győzött 1:0 arányban a II. osztályú válogatott csapat, bár az ellenfele fölényben volt felette, s csak Steiner rossz játéka miatt nem tudott gólt elérni. Bíró: Gillemot Ferenc volt.

(Nemzeti Sport, 1904. június 5.)

Úrnapján negyedízben találkozott a két szövetség válogatott legénysége egymással. A küzdelmet ezúttal a magyar csapat nyerte meg, biztos fölénynyel győzvén az osztrák legénység ellen. Az osztrák csapat ezúttal annyira fogyatékos összeállítással szerepelt, hogy kénytelen volt egy magyar footballjátékosnak, Herquettnek közreműködését igénybe venni, mert ellenkező esetben csak 10 emberrel állott volna ki a porondra. A W. A. C.-nak a csapatban szerepelt tagjain kívül nagyon gyönge játékosok vettek részt a mérkőzésben s meglehetős szegényes játékot produkáltak. Taurer— Schrammel—Dettelmayer alkották a baloldalt, a bécsiek főerősségét, míg jobboldalon csak Huber és a középen Hoffmann ütötték meg félig-meddig a magyar csapat klasszisát. A M. L. Sz. válogatott csapata nagyon jól játszott, bár az összeállítást nem tartjuk éppen a legszerencsésebbnek. A fedezetsor elég jó volt, de a csatársor és a két hátvéd sok kívánni valót hagyott játékában; Borbás ugyan valósággal remekelt, Niessner és Pokorny sem voltak nálánál rosszabbak, a csatársor összjátéka azonban nem volt egységes s különösen a kapu előtt határozatlan. A két hátvéd sokat hibázott. Holics kapuvéd azonban teljesen megfelelt a belé helyezett bizalomnak.

A bécsi csapatnak az eddigiektől eltérő gyönge összeállítása abban leli magyarázatát, hogy a tavaly és azelőtt szerepelt válogatott csapatok legénységében a Kricketterek és a I. Vienna játékosainak legjava szintén részt vett, míglen a múlt év folyamán az osztrák Unióban beállott krízis e két régi egylet kiválását s egy kontra szövetség megalakulását eredményezte. Ez az oka annak, hogy a csütörtöki csapatnak legjobbjait csak a W. A. C.-beli játékosok képezték s ennél jobb válogatott csapatot a bécsi footballsport akár ötöt is kiállíthatott volna.

A két Szövetség eddigi matcheinek eredményei különben a következők:

1902. okt. (Bécs) O. F. U. győz 5:0.
1903. jun. (Budapest) M. L. Sz. győz 2:0 .
1903. okt. (Bécs) O. F. U. győz 5:2.
1904. jun. (Budapest) M. L. Sz. győz 3:0.

A Szövetségek küzdelmét az I. osztályú bajnokság II. csapataiból válogatott legénységnek a II. osztályú bajnoki egyletek válogatott csapatjával való mérkőzése előzte meg. A válogatás nagyon is balul ütött ki s kitűnt, hogy a játékosokat kiválogató egyénnek vagy bizottságnak halvány fogalma sem volt a játékosok képességéről. A match unalmas lefolyású volt, combinációnak, összjátéknak nyomát sem láttuk, czéltalan úgrálás és összevisszaság jellemezte a küzdelmet s befejezésének örült legjobban a publikum. A mérkőzést különben a II-od osztályúák válogatottjai nyerték meg 1:0 arányban.

A nemzetközi mérkőzésnek Horváth Ferencz, az utóbbinak Gillemot Ferencz volt bírája. Mindkettő jól végezte kötelességét.

Az Urnapi matchek összeállításai különben a következők voltak:

Holics (MUE) — Nagy F., (MTK), Berán (FTC) — Gorszky (FTC), Kiss (33FC), Ordódy (BEAC) — Niessner (MFC), Koch N. (33FC), Pokorny (FTC), Vincze (MAC), Borbás (FTC).

Prager (Rapid) — Fischer (WAC), Dettelmayer (WAC) — Ruzsitska (WAC), Hoffmann (WAC), Schrammel (WAC) — Schönecker (Rapid), Steiner (WAC), Huber (WAC), Herquett (WAC), Taurer (WAC).

Kormos (BAK) — Molnár (UTE), Paulin (III. TVE) — Barcsay (UTE), Ligeti (BAK), Székány (TLE) — Prácser (UTE), Halász (BAK), Petz (UTE), Schwingshackl (TLE), Emődi (III. TVE).

Kazár (MUE) — Várady (33FC), Veres (MAC) — Stefán (FTC), Herskovits (FTC), Horn (FTC) — Scheibel (FTC), Deutsch (FTC), Steiner (33FC), Ecker (FTC), Teasdale (MAC)

(Sport-Világ, 1904. június 5.)

*Illustriertes (Österreichisches) Sportblatt, 1913. április 26.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

    TFU_20020100_Fma_001 - 0018
OLDALAK
Ranglisták és statisztikák:
Következik: 05.31. 21:05 PFLA-FTC (M4Sport)
Következik: 06.07. 21:05 FTC-DVTK (TV:M4Sport)
Következik: 06.10. 21:05 Paks–FTC (Tv: M4Sport)
EL-csoportkör 2019
VVK 50 – A kupasiker 14 legszebb pillanata
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső Utánpótlás Emléktornák
HOST