1907.IV.7. Magyarország – Csehország 5:2

SV-19070414-01-19070407

A III-ik magyar—cseh mérkőzés.

A magyarok 5:2 arányban győztek

A III. magyar—cseh mérkőzés. Április 7-ike ez évben az első „szövetségi nap.“ Ekkor játszik a MLSz. reprezentatív csapata a Cesky Svaz Footballovy reprezentativ csapatával Budapesten. E mérkőzéseknek igen nagy jelentősége van, mert nemes versengésre szólítják a különböző országok labdarugóit egymás ellen, másrészt pedig a válogatott csapatban való szerepeltetés által külön jutalmat nyújthatnak a szövetségek azoknak a játékosoknak, akik kiváló játéktudásuk által társaik közül kitűnnek. (…)

A Cesky SF. válogatottja ellen játszottunk kétszer, mindkétszer eldöntetlenül. Gólarány 5:5.

Április 7-én a MLSz. a következő csapatot állítja ki: Izsó L. — Rumbold Gy., Nagy F. — Gorszky T., Bródy S., Bíró Gy. — Niessner A., Horváth J., Schlosser J., Molnár J., Borbás G. Tartalékok: Sárközy (BTC.), Schaschek (BTC.), Weisz F. (FTC.), Károly (MTK.), Holics (MTK.).

A CSF. csapatát lapunk zártáig nem közölte a ML.Sz.-el.

E mérkőzést megelőzőleg játszani fognak egymás ellen az I. oszt. csapatok második csapataiból és a II. oszt. csapatok I. csapataiból válogatott legénységek a következő összeállításban:

Az I. osztály, II. csapatokból válogatottak: Fritz (FTC.) — Búóczy (MTK.), Horváth (Typ.) — Vörös (BAK.), Mészáros (MAC.), Préty (Typ.) — Ivány (FTC.), Ecker (FTC.), Komlaucz (Typ.), Petz (MAC.), Dózsa (Typ.). Tartalék: Levicky (Főv. TC.), Schöffer (MAC.), Fischer (FTC.), Preisz (BAK.), Herceg (Typ.).
A II. osztályú I. csapatokból válogatottak: Szerencse (Törekvés) — Levák (U. Tör.), Hauszvald (Tör.) — Sporko (Tisztv.), Szednicsek (Törekvés), Pejtsik (Tör.) — Rauch (Tisztv.), Menschl (U. Tör.), Glatzbach (URAK.), Burghardt (Törekvés), Forgács (Tisztv.). Tartalék: Frontz (URAK.), Takács (Tör.), Paulik (Törekv.), Barcsay (URAK.), Veszelák (URAK.).

E mérkőzések csak 1904. óta vannak szokásban s eddig a következő eredményekkel végződtek:
1904. junius 2. II-od osztály győz 1:0.
1905. április 9. II-od győz 4:3.
1906. április 1. Eldöntetlen 1:1.

E mérkőzés d. u. félhárom órakor, a cseh—magyar mérkőzés d. u. négy órakor kezdődik a Thököly-uti millennáris pályán.

(Nemzeti Sport, 1907. április 7.)

Ma, vasárnap délután lesz a magyar és cseh labdarugó szövetségek válogatottjainak nagyszabású reprezentatív mérkőzése. A válogató-bizottság a magyar csapatot, játékosaink legutóbb mutatott formája alapján állította össze s igy mindnyájan saját helyükön első klasszist képviselnek.

A cseh szövetség is erős csapatot küld le s igy igen érdekfeszitő mérkőzésre van kilátás.

A Cesky Svaz Futballovy válogatott csapata: Richter (Smichov) — Müller (Smichov), Veszely (Slavia) — Bielka (Slavia), Jirasek (Smichov), Kovarovic (Smichov) — Jelen (Smichov), Milka (Smichov), Hradecky (Sparta), Pelikan (Smichov), Valasek (Meteor). Tartalék: Mitermüller (Novomestsky SK).

A Magyar Labdarugó Szövetség válogatott csapata: Izsó (BTC) — Nagy (MTK), Rumbold (FTC) — Biró (MTK), Bródy (FTC), Gorszky (FTC) — Niessner (MAC), Horváth (BTC), Molnár (BTC), Schlosser (FTC), Borbás (MAC). Tartalékok: Holics (MTK), Sárközy (BTC), Weisz (FTC), Koltai (MTK).

A cseh-magyar reprezentatív csapatok mérkőzése d. u. 4 1/4 órakor kezdődik a millenáris-pályán. Biró: Hajós Alfréd (BTC) lesz.

A nemzetközi mérkőzést megelőzi d. u. 2 órakor az I. osztályú 2-ik s a másodosztályú 1-ső csapatok kiválogatott legénységének mérkőzése. A csapatokat a válogató bizottság a következőképen állította össze:

I- ső osztályú 2-ik csapat: Fritz (FTC) — Buócz (MTK), Horváth (Typogr.) — Vörös (BAK), Mészáros (MAC), Prétyi (Typogr.) — Iványi (FTC), Ecker (FTC), Komlancz J. (Typogr.), Petz (MAC), Dózsa (Typogr.) Tartalékok: Schöffer (MAC), Leviczky L. (FővTC), Herczeg (Typogr.), Fischer (FTC), Preisz (BAK).
II- od osztályú 1-ső csapat: Szerencse (Törekvés) — Hauswald (Törekvés), Lévay (Ujp Tör.), — Sporkó (TLE), Szednicsek (Törekvés), Pejtsik (Törekvés) — Rauch (TLE), Menschl (Ujp. Törekvés), Glotzbach(URAK), Burghardt (Törekvés), Forgách (TisztvLE). Tartalékok: Frontz (URAK), Takács D. (Törekvés), Paulik J. (Törekvés), Barcsay (URAK), Veszelák (URAK).

Biró: Horváth Ferencz (FTC) lesz.

(Sport-Világ, 1907. április 7.)

1906. április 7., 16:15, Budapest, Millenáris, MLSZ válogatott csapata — CSF válogatott csapata 5:2 (1:2)
vezette: Hajós Alfréd (magyar)
MLSZ válogatott csapata: Izsó (BTC.) — Nagy (MTK.), Rumbold (FTC.) — Gorszky (FTC.), Bródy (FTC.), Biró (MTK.) — Niessner (MAC.), Horváth (BTC.), Schlosser (FTC.), Molnár (BTC.), Borbás (MAC.)
CSF válogatott csapata: Richter (Smichow) — Müller (Smichow), Jirasek (Smichow) — Bielka (Slavia), Vosatka (Slavia), Kovarovics (Smichow) — Jelen (Sinichow), Milka (Smichow), Hradeczky (Sparta), Pelikan (Smichow), Valasek (Meteor)
Gól: Horváth (21., 66., 84.), Borbás (56.), Molnár (82. – 11-esből) illetve Hradeczky (13.), Milka (37.)
A válogató bizottság összetétele: Ordódy Béla, Lőwenrosen Károly, Iszer Károly, Steiner Hugó és Stobbe Ferenc szövetségi kapitány.

A harmadik magyar—cseh. (Budapest— Prága) mérkőzés a magyar színek váratlanul nagy gólarányu győzelmét eredményezte. A mérkőzés tehát ebből a szempontból ránk nézve nagy erkölcsi haszonnal járt, ami némileg enyhíti az anyagi sikertelenség keserű izét. Azonban az örömbe üröm is vegyül. Győzelmünknek mi magunk sem tudunk úgy örülni, mint rendes körülmények között örülnünk kellene neki; mert érezzük, hogy az a három gólkülönbség nem fejezi ki a magyar és cseh labdarugósport igazi erőviszonyait. A Cesky Svaz Footballovy, mint minden nem sportszükségletből folyó sport alakulás, nem elég erős és nem egészséges, mert hiszen befelé sem tud érvényesülni. A legerősebb cseh labdarugó-egyletnek, a Slaviának a CSF. csak addig kell és annyira, ameddig és amennyire az ő szekerét tolja. Mert amint a hatalmas cseh egylet útja keresztezi a cseh szövetségét, ott nyomban háttérbe szorul a — szövetség. Immár másodszor küldi el XI-ét a CSF. Budapestre: és mindkétszer hiányzanak belőle a cseh labdarúgás büszkeségei. Bármi legyen is ennek az oka, tagadhatatlan az, hogy ez súlyosan sérti a MLSz. érdekeit, mert a leküldött cseh csapatok nem képesek a magyar közönség érdeklődését lekötni, amely közönség a „legjobb XI. cseh” játékát akarja látni. A várakozásában csalatkozott magyar közönség lassanként elpártol a budapesti, mérkőzéstől, s igy ezek a rendezések anyagi kockázattal járandanak. Viszont Prágában mi mindig legjobbjainkat állítjuk ki, amely föl tudja kelteni a közönség érdeklődését. A két szövetség közül tehát az egyik nem áll mindenben a viszonosság alapján.

E mellett a CSF. érthetetlen módon egyre jobban komplikálja a kérdéseket. Általános meglepetésre ugyanis a CSF. magyar bírót jelölt ki a mérkőzés vezetésére, holott a szerződéses megállapodás értelmében idegen birót, kellett volna választani. Mi következik ebből? Talán az, hogy most már Prágában — Horacek fog bíráskodni? … Nem hiszszük, hogy Hajós bíráskodását precedensül erőszakolták volna ki; de ha igy lenne, akkor a MLSz.-nek szigorúan ragaszkodnia kell a létező megállapodásokhoz. Általában oda kell törekednünk, hogy minden nemzetközi mérkőzésünket ezentúl ne hazai biró vezesse. Elvégre bármely biró mellett fölvehetjük bátran a küzdelmet akármelyik amatőr-csapattal is. A favor in iudice nekünk nem dicsőség! (…)

A III-ik magyar—cseh mérkőzés.

A magyarok 5:2 arányban győztek

Örvendetesen csalódtak azok, akik a Cesky Svaz Footbaltovy ellen kiállított magyar válogatott csapat dicstelen szereplésétől féltek. A magyar XI a két eldöntetlen játék után feltűnő nagy gólarányu győzelmet aratott. Ezt a győzelmet úgy kell vennünk, ahogy van: a MLSz. válogatott csapata 1907. tavaszán erősebb volt a CSF. csapatánál. Ennél azonban — sajnos — tovább nem mehetünk. És pedig azért nem, mert a CSF. kiküldött csapata éppenséggel nem reprezentálhatta méltóan a cseh labdarugó-sportot. Hiányoztak abból a nemzetközileg is elismert legjobb játékosok és a legjobb cseh labdarugó-egylet, a Slavia. Ez, meg a rossz időjárás, valamint az irreális pálya okozta tán, hogy e mérkőzés éppenséggel nem állott azon a nívón, amit joggal elvárhattunk tőle. Ebből a szempontból tehát ez az idei mérkőzés sikertelen volt. Megnyugtatásunkra szolgál, hogy a teljes siker nem a MLSz.-en múlott. Hanem azért a most leszürődött tanulságokat mindesetre meg kell jegyeznünk a jövő számára. A dolog eme részével bevezető sorainkban foglalkozunk.

Ami a mérkőzés sportrészét illeti, meg kell állapitanunk azt, hogy a magyar csapat játéka a várakozáson alul maradt. Nem volt kielégítő sem a védelem, sem a támadás. Különösen csalódtunk a hátvédekben, akikben pedig általában biztak. Az egész csapatban is a leggyengébben játszó ember Nagy Ferenc volt, ki minden helyezkedés és határozott föllépés nélkül futkosta végig a mérkőzést. Sohase volt helyén, folyton a fedezetek között és előtt zavarta azok munkáját, kényszerítve ezáltal egyrészt Rumboldot arra, hogy a pálya közepe felé húzódjék s igy oldalát szabadon hagyja, másrészt Bírót, hogy helyette jóformán állandóan hátvédet játszszék. E két kiváló védőjátékosnak a szokottnál gyengébb formáját tehát ez magyarázza meg. A kapott két gól is jórészt Nagy rovására írandó, mert Izsó azokat csak nehezen védhette volna a lövés pillanatában. Nem lehet azonban elhallgatni viszont azt sem, hogy — különösen kezdetben — Izsó a megengedhetőnél felületesebben dolgozott. Csak az szolgálhat mentségéül, hogy a nagyon csúszós labda volt oka az esett sok hibának. A fedezetsor általában jól dolgozott s a Gorszky—Bródy-pár mindenben kielégített. Hiba csak az volt, hogy a fedezetsor — nyilván a védelem iránt való bizalmatlanságból — gyakran hátramaradt s igy hézagok támadtak a mezőnyben. A csatársorban a két szélső, Borbás és Niessner mindenben beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Az elért gólok az ő kiváló munkájuk eredményei. Különösen Borbás csinált ezúttal kiváló dolgokat. Az a szerencsétlen idea, hogy a kitűnő Schlossert és Horváthot rendes helyükről elmozdították, megbosszulta magát. Egyik sem tudott érvényesülni. Schlosser ugyan szép labdaadogatásával jól vitte előre a támadást, Horváth azonban az összekötő helyén unottan és pózolva dolgozott mindaddig, mig Schlosserrel helyet nem cserélt, mikor tehát az eredetileg centerbe állított kitűnő bal-összekötő mint jobb-összekötő fejezte be a játékot. Hát ez igy nincs rendén. Okuljon a válogató-bizottság ezen, legalább a jövő számára. Sokszor megjárták már az ilyen erőszakos áthelyezésekkel: kár tehát folytatni ezt a rendszert.

A cseh csapat egyöntetűbben és szebb összejátékkal dolgozott, mint a magyar, bár egyénileg gyengébb erőkből állott. A csatársor — addig mig az, iramot bírta — fölhasznált minden rést a támadásra. A támadás itt is a széleken volt jobb. A fedezetsorban csak az állandóan Borbást kisérő gyors Bielka tűnt ki, mig a védelemben Richter kapus végzett elsőrendű munkát.

A mérkőzés a hetes esőtől fölázott millennáris pályán folyt le esős, hideg időben, ami a látogatottságra befolyással volt, miként a csapatok lelkesedésére is.

A mérkőzést megelőzőleg a másodosztályú csapatokból válogatott legénység az első osztályúak tartalékaiból válogatott csapattal mérkőzött. Mindkét csapatban több sokat ígérő erő mutatkozott be.

A csapatok igy álltak föl:

MLSz. válogatott csapata: Izsó (BTC.) — Rumbold (FTC.), Nagy (MTK.) — Gorszky (FTC.), Bródy (FTC.), Biró (MTK.) — Borbás (MAC.), Molnár (BTC.), Schlosser (FTC.), Horváth (BTC.), Niessner (MAC.).

CSF. válogatott csapata: Richter (Smichow) — Müller (Smichow), Jirasek (Smichow) — Bielka (Slavia), Vosatka (Slavia), Kovarovics (Smichow) — Jelen (Sinichow), Milka (Smichow), Hradeczky (Sparta), Pelikan (Smichow), Valasek (Meteor).

Lassú iramban indul meg a játék s mindkét csapat, óvatosan kezdi a munkát. A magyarok mégis előbb jönnek lendületbe s a csatársor néhányszor fölnyomul a szélsők, különösen Borbán szép lerohanásai után. Az összekötők azonban sokat rontanak, mig Schlosser lövését igen szépen védi a cseh kapus. Amint a csehek egy kis ellentámadást kísérelnek meg, nyomban kitűnik az, hogy a magyar hátvédek rossz formában vannak. Rumbold többször hibáz labdát, Nagy pedig soha sincs a helyén. Igy a magyar védelem boszantó mozdulatlansággal nézi, miként, nyomul föl a cseh csatársor, mely a 13-ik percben kornert ér el és ebből aránylag könnyen gólt. [szerk: Pesti Napló: A csehek sarokugrását Hradecky centercsatár szép fejlökéssel goallá értékesíti.]. E nem várt eredmény jobb munkára serkenti a magyar csapatot. A következő percben Niessner lerohanása szerez kornert, majd Borbás oldalán esik két eredménytelen sarokrúgás. Rumbold habozása miatt komoly veszélybe kerül a magyar kapu újból s Izsó csak korner árán tud védeni a 17-ik percben. A látogatást Borbás adja vissza. Gyönyörű lefutása után lövését a cseh kapus igen szépen védi, mig Schlosseré a fáról pattan le, végül azonban Horváth a 21-ik percben mégis belövi a közönség óriási örömére. Ezután egy ideig a mieink támadnak; a 26-ik és 34-ik percekben eredménytelen kornert is lőnek. A következő percekben a magyar hátvédek hibájából a cseh csatársor veszélyesen támad és aránylag könnyen jut a 37-ik percben a vezető gólhoz, amely teljesen a magyar csapat ellen hangolta a közönséget. Félidő 2:1 a CSF. javára.

A második félidő első perceiben ugy látszik, mintha a helyzet nem változnék, a csehek már a 4-ik percben kornert rugnak ellenünk, azonban váratlanul összeroppan a vendégcsapat, mig a magyar csatársor, melyben Horváth—Schlosser helyet cserélnek, most már agilisabb s igen veszélyes helyzeteket teremt a cseh kapu előtt. Különösen Schlossernek van alkalma góllövésre, azonban a nagy erővel rúgott labda éppen a kapus ölébe megy. E balszerencse csak növeli az izgalmat, mig nem a 12-ik percben Borbás pompás munkája egy szép lerohanás után meghozza a kiegyenlítő gólt. A magyar csapat erre fokozza az iramot, s számos lövés megy a cseh kapura. A 19-ik percben Molnár töri át a védelmet s már-már menthetetlen gólt rug, mikor legáncsolják. A megítélt büntetőrugást Schlosser a kapufának lövi. Hanem a csehek is föleszmélnek erre s a 29. percben támadásukat Izsó csak korner árán teheti ártalmatlanná, mely után Borbás rohan le s Molnár—Horváth beadását góllá értékesiti. 3:2. A csehek még egy kísérletet tesznek s kornert étnek el, hogy a következő percekben kornert védjenek. Itt hands in gól esik; a megítélt 11-est Molnár a negyedik góllá értékesiti. 4:2. A következő gól sem várat soká magára, mert Niessner szép munkájával kidolgozott labdát Horváth a 40-ik percben ép oly szépen belövi. A csehek ezután végleg feladják a küzdelmet s fáradtan védenek.

Bíró: Hajós Alfréd (BTC.) volt.

E mérkőzés előtt immár hároméves szokás szerint a másodosztályú 1. csapatokból és az első osztályú II. csapatokból a következő két legénység mérkőzött Horváth Ferenc (FTC.) bíráskodása mellett:

I. oszt. II. csapatokból válogatott: Herczeg (Typ.) — Buócz (MTK.), Horváth (Typ.)—Vörös (BAK.), Mészáros (MAC.), Prélyi (Typ.) — Iványi (FTC.), Leviczky (Főv. TC.), Komlauc (Typ.), Petz (MAC.), Dózsa (Typ.).

II. oszt. I. csapatokból válogatott: Szerencse (Törekvés) — Lévai (UTFC.), Hausvald (Törekvés) — Sporkó (TLE), Szednicsek (Tör.), Pejtsik (Tör.) — Rauch (TLE.), Menschl (UTFC.), Glotzbach (URAK.), Burghardt (Törekvés), Forgács (TLE.).

A mérkőzést 2:1 arányban az I. osztályú tartalékcsapat nyerte meg.

Este a MLSz. fényes lakomán látta vendégül a reprezentatív játékosokat.

(Nemzeti Sport, 1907. április 14.)

A cseh-magyar szövetségi mérkőzés.
(A magyar csapat 5:2 arányban győz a csehek felett).

schlosser-oklevel-19070407A Magyar Labdarugók Szövetsége reprezentatív csapatának vasárnapi győzelme ismét tanúbizonyságot tett footballsportunk nagy arányú előhaladásáról. A Cesky SvF válogatottjai ellen ezideig két alkalommal mérkőzött a magyar reprezentatív csapat s mindkétszer csak eldöntetlen eredményt sikerült kivívnia. A harmadszori találkozás, meghozta a magyar csapat jó kiérdemelt győzelmét. A hideg, esős időben, felázott pályán lefolyt mérkőzés nem vonzott annyi közönséget, mint ezt az előző szövetségi matcheken megszoktuk. A lágy, bizonytalan, talajon minden ügyességüket igénybe kellett venni a játékosoknak, hogy kellőkép érvényesülni tudjanak. Az időjárás zavaró hatása különösen az első félidőben mutatkozott a mi játékosainkon, kik bizony nem igen tudtak a sáros talajon könnyebben mozgó s jól összetrainrozott cseh csapatnak ellentállni. A második halftimeban, összehasonlithatlanul szebb játékot produkált, a magyar csapat, mint az előző félidőben. Lelkesen s a kiegyenlítő goal után majdnem állandóan fölénnyel játszik, mig a cseh csapat kimerülvén, nem tud oly eredményesen játszani mint előbb. A cseh legénység játékáról, általában elismeréssel szólhatunk. Fair játekmodora s a magyarokét jóval felülmúló összejátéka érdemel különös dicséretet. Egyéni játékosai azonban korántsem vetélkedhetnek a mi játékosaink tudásával. Aránylag leggyengébb része volt a magyar csapatnak a hátvédsor, mely különösen az első félidőben nem igen felelt meg a beléhelyezett bizalomnak. A magyar csapat összeállítása nehéz munkát adott a MLSz válógató-bizottságának. Az általa kiállított csapat, — legalább is a match előtt — nem nyerte meg mindenki tetszését. Ez azonban, korántsem bizonyítja a válogató-bizottság felületességet legfeljebb azt, hogy a bizottság egyes játékosok tudását az eddig mutatott formák alapján, talán kissé túlbecsült. A csapat egyébként a játék közben beigazolta, hogy méltó volt a kitüntetésre s épen az a játékos, kit talán legtöbben kifogásolták, volt a csatársor leglelkesebben s legjobban működő tagja. Az eredmény pedig épenséggel nem bizonyítja azt, hogy az összeállítás hibás vagy hiányos lett volna.

A magyar csapat tagjai különben a következők voltak: Izsó László kapuvédő. Másodszor szerepelt a reprezentatív csapatban A BTC A) csapatának három év óta kapuvédője. Rumbold Gyula bal hátvéd. A FTC tagja e matchen szerepelt először a válogatott csapatban. Nagy Ferencz jobb hátvéd. A MTK biztos rugásu hátvédője. Most játszott hatodszor a magyar válogatott csapatban. Gorszky Tivadar jobb fedezet. Egyik tagja a FTC kitűnő fedezet sorának. A MLSz csapatában hatodszor játszott. Bródy Sándor czenterfedezet. A magyar válogatottak között másodszor játszott. Igen önfeláldozó játékos. A FTC tagja. Biró Gyula bal fedezet. A MTK kiváló tehetségű fedezet játékosa. A reprezentatív csapatba másodszor választották be. Niessner Aladár MAC jobbszélső csatár. Lerohanásai igen sokszor hozták veszélybe a csehek kapuját. Negyedszer játszott a válogatott csapatban. Horváth József jobb összekötő utóbb czenter csatár. Jelenleg legjobb egyéni játékosunk. Mint a BTC tagját, szintén negyedszer választották be a MLSz csapatába. Schlosser Imre czenter csatár, majd jobb összekötő. A FTC legjobb csatára. A válogatott csapatban harmadszor játszott. Molnár Imre bal összekötő csatár. A BTC biztos, jól lövő összekötő csatára. Ezúttal mint reprezentatív játékos, harmadszor szerepelt. Borbás Gáspár balszélső csatár. A legjobb s leggyorsabb magyar csatár játékos. A válogatott csapat sikerének legnagyobb része őt illeti. Ezelőtt mint a FTC, utóbb mint a MAC tagja, hatodszor jutott be a válogatottak közé.

A cseh csapat a következőkép állott fel: Richter (Smichov) — Müller (Smichov), Jirasek (Smichov) —  Bielka (Slavia), Vosatka (Slavia), Kovarovic (Smichov) — Jelen (Smichov), Milka (Smichov), Hradecky (Sparta), Pelikan (Smichov), Valasek (Meteor)

Hajós Alfréd (BTC) biró jelzésére, pontban 1/4 5 órakor állott fel a két csapat. A közönség rendkívül rokonszenvesen fogadja a szálas cseh játékosokat. A csehek választanak helyet, a mieink kezdik tehát a játékot. A cseh kapu csakhamar veszélybe jut, de Horváth lövése eredménytelen. Borbás lerohanása után Molnár lő, de lövését a kapus szépen védi. Majd Izsó kénytelen a cseh balösszekötő lövését védeni. A labda Horváthoz kerül ki offside állásból goalt lő, mit a biró érvénytelenít. Ettől kezdve a csehek kerülnek fölénybe. A rövid passz-játékkal dolgozó csatárok, különösen a baloldaliak, igen sok veszélyes támadást intéznek. A 12 perczben kornerhez jutnak a csehek, amelyből beadott labdát ügyesen a kapuba juttatják (13 p.). A magyar védő játékosok kétségtelenül hibáztak e goal beengedésénél. Niessner lerohanását három korner követi, a 14, 15 és 15 1/2 a perczekben. Milka lefutása viszont a cseheket juttatja kornerhez (16 p). Majd Borbás intéz támadást a cseh kapu ellen. Beadását több lövés követi, mig Horváth shootja a hálóba juttatja a labdát (21 p). Uj kezdés után a magyarok ismét gyenge játékot produkálnak. A csehek pedig szép összjátékkal, önzetlenül igyekeznek a labdát a magyar kapu elé juttatni A mieink alig igyekeznek a csehek támadásait leszerelni, aminek csakhamar a csehek egy gólja a következménye. Ugyanis egy baloldalról beadott labda a jobbösszekötőhöz kerül, ki azt fejével a kedvetlenül védő Izsó góljába juttatja. A gól után ismét a csehek támadnak, de újabb lövéseiket Izsó kivédi. Félidő 2:1 csehek javára. Kornerarány 5:2 magyarok javára.

Szünet után a cseh csapat ismét fölényben van s már a 3-ik percben kornerhez jut. De nemsokára megváltozik a játék képe s a magyar csapat csakhamar felsőbbségbe kerül. Horváth mint center-csatár sokkal eredményesebb munkát végez, mint előbb. Molnár remek lövését a csehek kapu védője kényszerül menteni. Ugyancsak Schlosser ügyes kiszökését követő lövését is a kapus fogja ki. Borbás — daczára, hogy erősen fogják — kicselezi a védelmet s a 11-ik perczben megszerzi a kiegyenlítő gólt. Az eredmény fellelkesiti a magyar csapatot s szemmelláthatólag nagyobb kedvvel dolgoznak. Nagy Ferencz is — kapura lő, de Richter könnyen védi. Molnárt a csehek lefaultolják, mire a biró 11-es rúgást ítél. A 11-est Schlosser a kapufélfának lövi. Egy darabig a magyarok térfelében folyik a játék. A 21-ik perczben kornert érnek el. A balösszekötő lövését Izsó ugyanis csak komerre tudja védeni. A korner beadása után, Borbáshoz kerül a labda, ki lefutván, Molnárhoz adja be, kitől Horváthoz jut, honnan védhetlen lövéssel a kapuba kerül. A gól után a csehek újból támadást intéznek. A 31. perczben kornert rúgnak. Kovarovic lövését a kapus védi ki. Néhány percz múlva már ismét a magyarok vannak fölényben, a Niessner által levitt s a kapu felé repülő labdát az egyik cseh hátvéd kezével védi ki. A megítélt 11-es rúgást Molnár igen erős lövéssel juttatja kapuba. (37. p). Majd ismét Niessner fut le a labdával, kinek lövését az egyik hátvéd védi ugyan, de a labdát Horváthoz rúgja, ki aztán védhetlen lövéssel juttatja a cseh kapuba. (39. percz). A csehek még utoljára összeszedik erejüket s erős támadást intéznek a magyar kapu ellen, de kornernél egyebet nem érnek el. (40 p). Majd ismét az ő térfelükre terelődik a játék, mely a magyarok támadásával végződik. Félidő: 4:0 a MLSz. csapata javára. Kornerarány: 4:1 a csehek javára.

Biró: Hajós Alfréd volt, aki pártatlan, kitűnő biró volt.

(Szövetségi mérkőzés.). I-ső oszt. második csapatok — II-od oszt. első csapatok 2:1.

A cseh-magyar matchet megelőzőleg, folyt le az I. osztályú második csapatok s a II. osztályú első csapatok tagjaiból válogatott legénység mérkőzése. A másodosztályu csapat csaknem állandóan támad s több rutinnal dolgozik, mint ellenfele, mégsem tudja a győzelmet a maga számára megszerezni. Az I. osztályúak könnyebben mozognak a csúszós pályán s talán a szerencse is jobban kedvez nekik, ennélfogva sikerül ellentállniok a II. osztályúak meg-megujuló támadásainak.

Biró: Horváth Ferencz (FTC) volt.

Eredmény 2:1 az I. osztályú második csapatok javára. Igen jó volt a győztes csapatban Herczeg kapuvédő és Ivány jobbszélső, a vesztes csapatban pedig Szednicsek és Sporkó fedezetek.

(Sport-Világ, 1907. április 14.)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

    TFU_20020100_Fma_001 - 0018
OLDALAK
Ranglisták és statisztikák:
Következik: 09.19.21:00 EL csoportkör Espanyol-FTC (TV:Sport1)
Következik: 09.22.18:00 ZTE-FTC (TV:M4sport)
Következik: MK 09.25. 15:00 Iváncsa-FTC (TV: -)
Következik: 09.29.16:00 FTC-Kisvárda (TV:M4stream)
VVK 50 – A kupasiker 14 legszebb pillanata
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső Utánpótlás Emléktornák
FACEBOOK:
HOST