Major János

Szurkolók között

Nem újkeletű az a megállapí­tás, hogy hazánkban a legnagyobb szurkolótáborral a Ferencvárosi Torna Club rendelkezik. Erre büszkék vagyunk!

Ez a szurkolótábor lelkes buzdí­tásával sokszor maximális teljesí­tményre késztette csapatainkat, aminek eredményeként vesztettnek látszó mérkőzéseket is megtudtak nyerni játékosaink.

Erre is büszkék vagyunk! Szurkolótáborunknak azonban van egy kislétszámú része, akik nyomdafestéket nem tűrő szövegükkel, sportemberhez nem méltó magatartásukkal csak ártanak egyesületünk jó hí­rének, és erkölcsi, anyagi kárt okoznak a klub vezetőségének.

Miattuk már hosszú ideje szégyenkezünk! Sajnálatos, hogy ezek a sportszerűtlen megnyilatkozások és cselekedetek — többszöri kérésünk, felhí­vásunk ellenére — a Nagyvárad-téri kapu mögötti szektorban helyet foglaló fiatal szurkolóink „produkciói”, és nem egyszer a pályán kí­vüli rendbontással folytatódik. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Fél óra az FTC Sportlétesí­tmények igazgatójánál

Hat éve is elmúlt már, hogy az FTC bázisszerve a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, Klára Jenőt kinevezte az „FTC Sportlétesí­tmények” igazgatójának. Az új igazgatónak akkor még í­róasztala, szobája, sőt munkatársai sem voltak. Feladata viszont annál több: befejezni az épülőfélben levő stadiont, és olyan új létesí­tményeket épí­teni és üzemeltetni, ahol az egyesület sportolói zavarmentesen edzhetnek és készülhetnek a versenyekre. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

OLDALAK
09.22.20:00 M4 Sport
09.26. 17:00 m4 Sport
EL-csoportkör 09.30. 21:00 M4 Sport
10.03. 17:00 m4 Sport
10.16. 17:00 m4 Sport
EL-csoportkör 10.19. 16:30 M4 Sport
Novák Dezső
FOTELSZURKOLÓ