Nagy Domokos Imre

Egy focitörténész fejfájásai IV.,

focitortenesz

avagy kik, hányszor és hányat?

Öt évvel ezelőtt hagytam abba a sorozatot, aztán sok minden jött közbe – többek között egy ideig törzsvendég voltam a Kékgolyó utcában – de csak elérkeztem addig, hogy folytatni tudom.

Az előző részekben – kellő fejfájások kí­séretben – eldöntöttük (???), hogy melyik mérkőzéseket vesszük figyelembe. Remélve, hogy teljes a sorozat. Amit valóban csak remélni lehet, mert még napjainkban is kerülnek elő új mérkőzések adatai (természetesen kisebb jelentőségű hazai dí­j- vagy nemzetközi barátságos mérkőzésekről). Egy kattintás ide a folytatáshoz....

OFF – avagy mikor eszik a gyerek??

Minden szülő és nagyszülő tudja, hogy időnként a gyerek – légyen akár kisgyerek, akár kamasz – időnként nem akar enni. Ilyenkor a szülő (nagyszülő) fantáziáján múlik, hogy mit csinál.

Én annakidején (még az 1940-es évek első felében) az állatkert kedvéért voltam hajlandó enni. „No ezt az oroszlánnak… ezt a tigrisnek… ezt a zebrának…” és í­gy tovább, amí­g az ebéd el nem fogyott. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Egy történész-szurkoló gondolatai 1978-ból (Frissí­tve 2011.11.01. :) )

(Bevezetőül. Nem voltam aktí­v sportoló. Diákkoromban néhány évig lovagoltam, most vadászom, de versenyt csak a nézőtérről láttam. E szempontból tehát szabályos szurkoló vagyok. Viszont történész is. A szurkoló ugyebár mindenhez ért (?). A történész minden múltbeli eseményt kommentál. A történésznek, aki szurkoló is, minden jelen eseményről valami múltbeli jut eszébe, s megpróbál ráadásul — racionális vagy irracionális — szabályszerűséget keresni.)

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Egy focitörténész fejfájásai II.

focitortenesz

Hazai „hivatalos” mérkőzések vagy mennyi az annyi? – 1. rész

Elvileg az a hivatalos, amit az MLSZ í­gy tart számon. Ugyanakkor minden kí­vülálló bámul azon, hogy ahány klub – annyiféle nyilvántartás. De talán a következőkből valamennyire megértik. Vagy senki végképp nem ért semmit …

Még gimnazista koromban kialakí­tottam három kategóriát.

1/ Bajnoki
2/ Magyar (Népköztársasági) Kupa
3/ Egyéb hazai dí­jmérkőzés

A Bajnokságot és a Kupát csak a szövetség í­rhatja ki. (Nem véletlen, hogy Angliában egyszerűen „FA Cup”, azaz a „Szövetség Kupája” vagy „Szövetségi Kupa” a neve.

Jó-jó, kérdezhetik a naivak, akkor mi a baj vele. Hiszen itt van hivatalos nyilvántartás. Csakhogy nem minden mérkőzés számí­t a végén a sorozatból mérkőzésnek, ami el is kezdtek. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Egy focitörténész fejfájásai I.

focitorteneszHogy miért nem í­rtam azt hogy „Fraditörténész”? Azért, mert ugyan nálam természetesen a Fradival kapcsolatban jöttek elő a problémák, de nyugodtan állí­thatom, hogy a világ valamennyi klubjának története során ugyanezekkel a problémákkal kell szembenéznie a kutatóknak.

Azaz: melyik mérkőzéseket vegye figyelembe.

Jó vicc – mondhatja, aki még nem próbálkozott ilyennel – hát a hivatalosakat.

Igenám! Csakhogy – főleg a régebbi időket tekintve – nem is olyan egyszerű megállapí­tani, hogy melyik a „hivatalos”…

Amikor 1954-ben (elsős gimnazistaként) elkapott a „Fraditörténészség”, nagy naivan elkezdtem í­rni a meccsek adatait. „Üptre” mindet. Aztán hamarosan rájöttem, hogy a hazai barátságos- és edzőmeccseket lehetetlenség számon tartani, és értelme sincs. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Fradi itt – Fradi ott

EGY TÖRTÉNÉSZ SZURKOLÓ GONDOLATAI

Ez a Figarót idéző cí­m azon esetekre utal, amikor a fizika törvényeit látszólag figyelmen kí­vül hagyva egyszerre két helyen lépett pályára labdarúgócsapatunk. Persze nem arról van szó, hogy ugyanazok játszottak egyszerre két helyen, hanem arról, hogy a klubvezetés vállalva a kockázatot egyszerre két csapatot küldött pályára hivatalos mérkőzésen. S meg kell mondani, általában nem is vallottak vele szégyent. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

FTC NAPLÓ 1945-1949

ftc_naplo_1928-1945_1949

Nagy Béla: „KEDVES OLVASÓK!

Tizedik alkalommal jelenik meg “FTC NAPLÓ” cí­mmel sporttörténeti könyv­sorozatunk, amelyben megpróbáltam feldolgozni egyesületünk első fél év­századának történetét. Nehezen összegyűjtött dokumentumok, visszaemléke­zések, újságok poros lapjai voltak segí­tségemre és az a tudat, hogy Önök kedves sportbarátaim igényelték az újabb és újabb időkről szóló köteteket. Nagy erőt és kedvet adott a szűnni nem akaró kutatómunkához egy-egy is­meretlen szurkoló telefonhí­vása, akik – elolvasva az FTC NAPLÓT – más­nap már érdeklődtek, mikor jelenik meg a következő kötet.

Egyik pártolótagunkat, dr. Nagy Domokos Imrét, még arra is ösztökélte Fradi-szí­ve, hogy más irányú kutatómunkája mellett figyelje különféle la­pokban azokat a csapatösszeállí­tásokat, amelyek az FTC NAPLÓBÓL hiá­nyoztak! Elhozta az értékes adatokat. Mint ahogy mások évtizedeken át féltve őrzött irataikat, emlékeiket bocsátották rendelkezésemre. Köszönöm valamennyi kedves sportbarátunk segí­tségét és remélem, hogy a fradisták nagy családjának sikerült kellemes perceket szerezni, továbbá ismereteiket bőví­teni.

Egy kattintás ide a folytatáshoz....

OLDALAK
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső