Springer Ferenc dr. ifj

Egy történelmi ferencvárosi név: SPRINGER

2008-09-04-drspringer-003

„Van-e, ki e nevet nem ismeri?” – í­rta Petőfi Sándor a Tintásüveg cí­mű versében.

Bár közvélemény kutatást nem végeztünk, valószí­nű, hogy a Springer név minden igazi fradistának ismerősként cseng. Ha mást nem is, annyit bizonyára tudnak, hogy a Fradi-pályán áll egy Springer-szobor. Hogy ennél minden olvasónk többet tudjon e családról, felkerestük dr. Springer Miklóst. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

OLDALAK
11.24. 21:00, m4sport
11.28. 19:30, m4sport
12.02. 21:00, m4sport
12.05.17:00, m4sport
12.08. 21:00, m4sport
12.12. 17:00, m4sport
Novák Dezső
25 ÉVES A BL-SIKER
FOTELSZURKOLÓ