Springer Ferenc dr. ifj

Egy történelmi ferencvárosi név: SPRINGER

2008-09-04-drspringer-003

„Van-e, ki e nevet nem ismeri?” – í­rta Petőfi Sándor a Tintásüveg cí­mű versében.

Bár közvélemény kutatást nem végeztünk, valószí­nű, hogy a Springer név minden igazi fradistának ismerősként cseng. Ha mást nem is, annyit bizonyára tudnak, hogy a Fradi-pályán áll egy Springer-szobor. Hogy ennél minden olvasónk többet tudjon e családról, felkerestük dr. Springer Miklóst. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

OLDALAK
09.22.20:00 M4 Sport
09.26. 17:00 m4 Sport
EL-csoportkör 09.30. 21:00 M4 Sport
10.03. 17:00 m4 Sport
10.16. 17:00 m4 Sport
EL-csoportkör 10.19. 16:30 M4 Sport
Novák Dezső
FOTELSZURKOLÓ