Springer Ferenc dr. ifj

Egy történelmi ferencvárosi név: SPRINGER

2008-09-04-drspringer-003

„Van-e, ki e nevet nem ismeri?” – í­rta Petőfi Sándor a Tintásüveg cí­mű versében.

Bár közvélemény kutatást nem végeztünk, valószí­nű, hogy a Springer név minden igazi fradistának ismerősként cseng. Ha mást nem is, annyit bizonyára tudnak, hogy a Fradi-pályán áll egy Springer-szobor. Hogy ennél minden olvasónk többet tudjon e családról, felkerestük dr. Springer Miklóst. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

OLDALAK
03.02.20:00, M4Sport
03.07.18:00, m4sport
03.14.17:00, m4sport
Novák Dezső
FOTELSZURKOLÓ