1904.III.13. Postás – FTC 2:0

Postások I. 2:0 eredménynyel győznek a Ferenczvárosi T. C. I ellen

Mai mérkőzések. A Ferenczvárosi Torna-Club ma a margitszigeti sporttelepen a Postásokkal kerül össze, azzal a csapattal, melylyel szemben múlt évben, mikor a Postások a másodosztályból léptek elő az első osztályba, egy í­zben eldöntetlen eredménnyel, másodszor pedig nagyon csekély goaldifferencziájú győzelemmel tudott végezni. — A F. T. C. mai remek formája és a Postásoknak a M. A. C.-al szemben vallott kudarcza arra enged következtetni, hogy a tavalyi bajnoki csapat győzelmi sorozatát a Postások nem fogják mai szereplésükkel megszakí­tani. A Postásoknak egy előnyük van: a pálya ismerete. Tekintettel azonban a F. T. C. múlt vasárnapi szép játékára, ez még nem szolgáltathat okot arra, hogy a mai match kimeneteléről szóló véleményünkön változtassunk. A II. csapatok mérkőzésében is a F. T. C.-t tipeljük győztesként.

(Sport-Világ, 1904. március 13.)

Mai mérkőzések. A margitszigeti pályán [vasárnap délután három órakor lesz a Margitszigeten rendes belépődí­jak mellett] az FTC. és a Postások. A két csapat mult évi találkozása 1:1, 2:1 eredménnyel végződött az FTC. javára. A Postások még nincsenek formában, s í­gy az FTC. győzelmi esélyei nagyok. Mindamellett, ha a Postásoknak a szerencse kedvez, nagy meglepetés sincs kizárva.

FTC: Oláh — Manglitz, Berán — Lissauer, Bródy, Gorszky — Borbás, Kovács, Pokorny, Weisz, Braun.
Postások: Giba — Bodor, Szemethy — Kertay, Balló, Virág — Fekete, Borhi, Buda, Kolhanek, Holub.

(Nemzeti Sport & Budapesti Hí­rlap, 1904. március 13.)

1904. március 13., 15:00, Margitsziget, Postás – FTC 2:0 (0:0)
vezette: Ordódy Béla (BEAC)
Postás: Giba — Fekete, Bodor — Virág, Balló, Polócz — Holub, Kertay, Buda, Kolhanek, Molnár
FTC: Oláh — Manglitz, Berán — Gorszky, Bródy, Lissauer — Borbás, Kovács, Pokorny, Weisz, Braun
Gól: Kertay (67.), Kolhanek (69.)

Postások—FTC 2:0. A mult vasárnap a margitszigeti pályán találkozott e két csapat. A mérkőzés kimenetele a sportkörökben nagy meglepetést keltett; mert bár a Postások új összeállí­tásától a beavatottak sokat vártak, bajnokcsapatunkkal szemben ily szép sikerre még sem számí­tott senki. Pedig az eredmény jól megérdemelt munka jutalma volt. A csapat annyi kí­sérletezés után most új összeállí­tásban játszott. A csatársorba bekerült Buda, ki lövőképességével s technikájával bizonyára használni fog csapatának, bár ez alkalommal betegsége miatt unottan játszott. Kisebb készültsége mellett is igen használható játékos fáradhatatlan tevékenységével Kertay, Holub, a balszélen jól bevált; Molnár ellenben a jobbszélen már gyengébb. Általában súlyra, technikára s tempóbí­rásra nézve az új csatársor jó; azonban nem elég gyors s játékmodora sem fejlődött ki. Egy-egy támadást szép lapos labdavitellel s jó összjátékkal dolgoztak ki; legtöbbször azonban magasan a hátvédek mögé adott labdák után rohantak le. A fedezetsor a leggyengébb része a csapatnak. A két oldalfedezet, Virág és Polócz ugyan kifogástalanul szedi el a labdát, a leadásában azonban bizonytalanok, a középfedezet, Balló pedig, bár testalkatra nézve jól illeszkedik a csapatba, gyorsaságra, technikára s helyezkedő képességre nézve nem üti meg a csapat mértékét. A csapat főerőssége a védelem. Itt Bodor a lelke mindennek. Bámulatos biztonsággal helyezkedik és véd fejjel, lábbal minden helyzetből s nem mászkál a fedezetek között, mint azt legtöbb magyar hátvéd teszi. Társa, a csatársorból régi szerepéhez visszatért Fekete különösen helyezkedés dolgában még gyenge, rúgásai azonban már kellő hosszúak. Gibának a kapuban nem sok dolga akadt, de néhány ügyes védést azért mutatott. Általában az új összeállí­tás bevált s ha egy jó középfedezetről gondoskodnak, a csapat igen komoly szerepre lesz hivatva. Az FTC. teljes csapatával szerepelt. A nem remélt erős ellenfél azonban — úgy látszik — úgy megbolygatta a csapat rendjét, hogy képességét kifejteni nem tudta. Meglehetősen ki is fárasztotta őket az az erős tempó és kemény játék, melyet a Postások diktáltak. Nagy hiba volt, hogy a hátvédeik mindig nagyon elő bocsátkoztak s ezzel megkönnyí­tették az ellenséges csatárok lerohanásait, mig maguk a sok futástól nagyon kimerültek. Oláh szépen védett; a kapott gólokat nem védhette. A játék mindvégig nagy közönség előtt, erős tempóban, keményen folyt. Fölény egyik részen sem volt. A két csapat a következő összeállí­tásban játszott:

Postások (fehér ing, zöld csillaggal): Giba — Fekete, Bodor — Virág, Balló, Polócz — Holub, Kertay, Buda, Kolhanek, Molnár.
FTC (fehér-zöld): Oláh — Manglitz, Berán — Gorszky, Bródy, Lissauer — Borbás, Kovács, Pokorny, Weisz, Braun.

A mérkőzést a Postások szépen kivitt támadása nyitja meg. Kertay rohan le, kiadja a labdát Holubnak, ki azt szépen középre adja; szinte védhetetlennek látszik a gól, midőn Buda a kapu mellé lő, mí­g Kertay lövését Oláh védi ki. Csakhamar azonban megfordul a játék. Pokorny rohan le, s kornert ér el, amely azonban eredménytelen marad ép úgy, mint a rákövetkező korner is, amelyet Balló hibájából csakhamar egy harmadik is követ. Hevesen viszonozzák most a Postások a támadást, melyet a jobboldal vezet. Buda, Kertay s Kolhanek lövéseit azonban Oláh szépen kivédi. FTC, kerül most a Postás kapu elé: a büntetési területen belül szabad rúgást is nyernek, majd Fekete hibájából kornert, de kihasználni egyiket sem tudják. Borbás lövését is kornerre védi Giba, de ez sem hoz nagyobb veszélyt. A Postások, majd újból az FTC. támad, eredményt azonban egyik fél sem ér el. Félidő 0:0.

A második félidő az FTC. tüzes támadásával kezdődik, amelynek csakhamar korner lesz az eredménye. Holub, majd Kertay veszi át a támadást, Kertay messze maga elé adja a labdát. Oláh eléje fut, Kertay azonban előbb beéri és lő; a különben szép lövés a kapu mellé megy a közönség nagy riadalma közepette. A Postások még egy ideig hevesen támadnak, de egy korneren kí­vül mást elérni nem tudnak. Újból az FTC. csatársoránál a labda: Pokorny lövése a kapu fölé megy. Balló faultja miatt veszélyes szabad rúgást is kell védeniök. Ezután Kertay rohan le s lefutva a hátvédeket, egy szép 25 m.-es lövéssel megszerzi a vezető gólt a 22-ik percben. Még föl se ocsúdhatott meglepetéséből az FTC., midőn Kolhanek 2 percre rá már újabb gólt lő egy szépen helyezett lövéssel. Élénkebb lesz most a játék. FTC. mindenáron vissza akarja adni a gólokat. Kissé erőszakosabb lesz a játék. A 26-ik percben FTC. szabad rúgást nyer, de kihasználása nem sikerül. Majd a Postások támadnak s Buda a 32-ik percben biztosnak látszó gólt hibáz. Majd Bródy és Braun lövése fenyegeti a Postás kaput. Mí­g az utolsó pillanatban a Postások kerülnek az ellenfél kapuja elé.

A bí­ró Ordódy B. (BEAC.) volt.

(Nemzeti Sport, 1904. március 20.)

A Ferenczvárosi Torna-Club legyőzetése volt a meglepetésekben gazdag tavaszi football saisonnak legújabb sensatiója. A Postások szeszélyes csapata, mely a tavalyi bajnokság első mérkőzésén a F. T. C.-al szemben eldöntetlen eredményével feltűnést keltett, múlt heti szereplésével a magyar footballsport hí­veinek figyelmét ismét maga felé irányí­totta. A F. T. C. elleni győzelme — bármily meglepetést keltett — reális alapon nyugszik. A postás-csapat a sziget rugalmas talaját ugyan alaposan megszokta, de tény, hogy az újabb összeállí­tás révén csapata is sokat javult. A mult vasárnapi matchen különben még arra a tapasztalatra jutottunk, hogy a F. T. C. formájában visszaesett; támadásaiban nemcsak az erély, hanem az összjáték biztonsága is hiányzott, s mikor már az eredmény meddősége és ellenfelének fölénye lassanként nyilvánvalóvá lett, a fair játék mellőzésével a durvaságok egész sorozatával próbált sikerhez jutni. A Postások csapata, addig, mí­g ellenfele is inkább a játékra, mint a játékosok legázolására helyezett súlyt, szintén fairül játszott, de attól a pillanattól kezdve, mikor a F. T. C. ismert »ütközői« aktióba léptek a postások is ugyanoly erélylyel viszonozták azt s a játék, különösen a vége felé, durvasággá fajult. Ez a match különben élénk illusztrálásául szolgált annak, hogy nagy baj az, ha egy csapat nagyon elbí­zza magát! Már pedig a F. T. C.-on, fellépésén, játékán az önérzet tultengése látszott, a labda után alig-alig nyúltak, mintha csak kötelessége volna a labdának, hogy ferenczvárosi játékosnak lába elé vesse magát. De a labdák nem értenek az udvariassághoz, mert inkább a Postások rendelkezésére állottak. Igen ám, mert a Postások akkor is a labdára vetették magukat, ha kéthárom méternyire állottak is attól és igy előbb értek el, mint a ferenczvárosiak, még akkor is, ha azok egy méternyire voltak a labdától.

A Postás-csapat polgári értelemben jó volt, de összjátéka még mindig nem volt olyan ní­vójú, a milyent egy első classisú és bajnokságért aspiráló csapattól elvárunk. Az egyéni játékot mindig az összjáték elé helyezik, igazán kiválót produkáltak. Giba, ki a kapuban jeleskedett. Bodorban a Postások oly hátvédet bí­rnak, kihez hasonló classisú alig akad a magyar football játékosok között. Más-más pozicziót tukmálva rá minek kí­sérleteznek vele mindig! Más csapat örülne, ha ilyen hátvédje volna és megtisztelné azzal, hogy ezt a fontos szerepet mindig rábizza! Kongeniális partnerével Schwarczczal együtt, (aki szintén csak hátvéd!) áttörhetetlen védelmet, bástyát képez a goal előtt. Új összeállí­tásuk, — mert új összeállí­tásban játszottak, — a mint az eredmény is mutatja,bevált. A fedezetek közül Polócz vált ki. Polócz eddig Pozsonyban játszott s ez volt a debutje a budapesti közönség előtt. Tehetséges játékos, igen szí­vós és kitartó, ügyes labdatechnikával rendelkezik, de több önbizalomra és kevesebb lámpalázra van szüksége. A Postások csatársorában most játszott először Buda, kin még meglátszott, hogy nem gyógyult még ki a betegségéből és az — indolencziájábol. A csatárok közül egyébként Kolhanek és Kertay remekeltek. Előbbi kettő átgondolt játékával, utóbbi erőteljes, elszánt és gyors akcziójával. A F. T. C -nál Berán. Lissauer és Pokorny voltak a legjobbak. Manglitz ismét erőszakosságával igyekezett pótolni játékbeli fogyatékosságát, mig Bródy, Groszky s különösen Weisz, — a kire feltűnő módon játszottak társai — nem feleltek meg a beléjük helyezett bizalomnak.

Postás — Ferenczvárosi T C. A mérkőzést a Postások kezdik gyenge ellenszéllel. A mérkőzés elején olyan öldöklő tempóban játszik a két csapat, hogy a néző közönség azt hitte, hogy rövidesen mozogni sem fognak tudni a játékosok a fáradságtól. Azonban nem í­gy történt: a tempó később sem csökkent, a mérkőzés elejétől végig izgató volt. Hirtelen átmenetekkel osztozik a támadásban a két csatársor; hol ez, hol amaz a kapu forog veszedelemben. A F. T. C. néhány cornert ér el, de kihasználni nem tudja. Első félidő 0:0.

A második félidő az elsőhöz hasonlóan indul. Változatos játék folyik egész a félidő közepéig, mikor a 23-ik perczben a Postások egy villámgyors lerohanás után szépen helyezett lövéssel megszerzik az első goalt, a mit rögtön a 24-ik perczben a második követ. Evvel a goallal el is dőlt a mérkőzés. A Ferenczvárosiakat nagyon lehangolta ez a reájuk nézve szomorú eredmény, mindent megpróbálnak, de ismét bebizonyult, hogy erőszakkal még kevesebbre megy az ember, mint szép szerével. Igyekezetük hiábavalónak bizonyult, minden támadást visszavert a Postások védelme. A második félidő és a mérkőzés eredménye 2:0 a Postások javára.

Bí­ró Ordódy Béla (B.E.A.C.) volt, az ő erélyes működésének köszönhető, hogy az elejétől végéig izgalmas játék jobban el nem fajult.

(Sport-Világ, 1904. március 20.)

Szövetségi dí­j. FTC. II—Postás II. 2:1. A mult vasárnap délelőtt a margitszigeti pályán játszott e két csapat. A mérkőzés meglehetős durva volt. Benedeket (Postás) Herschkovits fejbe rúgta úgy hogy Benedek súlyos sérüléseket szenvedett.

(Nemzeti Sport, 1904. április 3.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

EKL: 10.05.21:00 Fiorentina-FTC TV: M4Sport
OLDALAK
10.08.16:30 TV:M4Sport
10.21.17:45 M4 Sport
Categories
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső
EKL playoff: 10.26.21:00 KRC Genk-FTC TV: M4Sport
10.29.18:00 M4 Sport