1915.V.16. Hadikupa, FTC – MTK 1:1

FTC.—MTK. Vasárnap kerül eldöntésre az Üllői uti sporttelepen a magyar „Amateur Liga” döntő mérkőzése. A bajnokságot helyettesí­tő liga sorsát döntik el a FTC. és az MTK. csapatai. (…) Előzőleg szintén döntő mérkőzés lesz a második csapatok között Horváth János bí­ráskodása mellett a MLSz. szövetségi dijáért, melynek sorsa hasonlóan az első csapatok küzdelméhez, szintén e mérkőzés kimenetelétől függ, eldöntetlen eredmény esetén a FTC. II. nyeri a dijat.

Szövetségi dí­jmérkőzés. Az MTK—FTK mérkőzés előtt négy órakor, amely az Üllői-uti pályán vasárnap délután fél hat órakor fog kezdődni, a két régi rivális második csapata fog előzőleg játszani egymással Horváth János bí­ráskodása mellett.

Reaktivált futball biró. Oláh Aladár, a Magyar Atlétikai Klub és a válogató bizottság tagja fogja vezetni az. FTK—MTK mérkőzést. Oláh már évek óta nem vezetett labdarugómeccset és most is csak a footballintézők kérésére vállalta el e mérkőzésre a birói tisztet.

Az FTK és MTK csapatösszeállí­tása. A Hadi kupa döntőmérkőzésén a Ferencvárosi Torna Klubnak és Magyar Testgyakorlók Körének csapatösszeállí­tása a következő lesz: FTK: Frigyesi — Szandovics, Wiener — Farkas, Nagyhegyi, Virág — Weisz, Tóth, Pataki, Lakatos, Borbás. MTK: Knapp — Révész, Csüdör — Biró, Konrád I., Kertész III. — Klement, Kertész II., Rácz, Schaffer, Konrád II.

(Pesti Napló & Pesti Hí­rlap & Budapesti Hí­rlap, 1915. május 15.)

1915. május 16., 17:30, Üllői út, FTC – MTK 1:1 (1:0)
vezette: Oláh Aladár
nézőszám: 10 892
FTC: Fritz — Szandovics, Wiener — Blum, Hegyi, Farkas — Weisz F., Tóth-Potya, Pataky, Schlosser, Borbás dr.
Edző: Barney Gannon
MTK: Knapp — Révész, Csüdör — Biró, Konrád I., Binét — Klement, Kertész II., Rácz, Schaffer, Konrád II.
Edző: John Tait Robertson
Gól: Tóth-Potya (37.) illetve Biró (74.)

SH-19150517-03-19150516Az amateur ligát a FTC. csapata nyerte meg. FTC.—MTK. 1:1.

A háborus footballszezon kiemelkedő sporteseménye, az amateur ligában vezető két csapat mérkőzése vasárnap tizenötezer főnyi, tehát a válogatott osztrák-magyar csapatok matchének látogatottságát jóval felülmúló érdeklődés mellett zajlott le az Üllői uton. Igazolja ez a tény azt az álláspontunkat, hogy a közönséget jelenleg legjobban érdeklik a hazai csapatok küzdelmei, épen azért, mert legjobbjaik a harctéren vannak. A magyar footballsportban a clubok közti rivalizálás igen fontos sporttényezővé fejlődött, mely a háborúban háttérbe szorí­totta a külföldiekkel való rivalizálást is.

A mérkőzés, amint az a két legjobb magyar csapat jelenlegi erőviszonyának megfelel, eldöntetlenül végződött. A FTC. a mérkőzés nagyobb részében egy goallal vezetett, amit a MTK. a II. félidőben egyenlí­tett ki.

A két csapat húsvéti eredményétől, amely a MTK. javára szólt, eltér tehát a mostani eredmény, amint hogy a FTC. csapat is megerősödött Virágh és Weisz beállí­tásával, akik a húsvéti serlegmérkőzésen nem vettek részt. A háború során induló és érkező játékosok igy változtatják az erőviszonyt, ami mellett tehát nem találó „a legjobb” csapatról beszélni, mert a legjobb elveszí­tvén következő hetekben néhány vezető játékosát, hátraszorul. A vezető csapatok mindenesetre elegendő tartalékkal rendelkeznek, hogy pozí­ciójukat a többiekkel biztosí­tani tudják, egymás elleni formájuk azután már változó. A legállandóbb formát a háborús szezonban a FTC. csapata mutatta, mely ennek alapján méltó győztese lesz az amateur ligának s a vele összekötött hadikupának. A MTK. csapata pillanatnyilag ugyan föléje tudott emelkedni, de viszont voltak gyönge napjai, amikor szokott formáján alul szerepelt. Csapata teljesebb lévén, mint a FTC-é, melynek a legtöbb matchet teljes békevédelme nélkül kellett lejátszania, a FTC. erején felüli teljesí­tményt produkált akkor, amidőn egységesebb ellenfelével szemben is meg tudta őrizni veretlenségét.

Ha más nem szólna a csapat mellett, maga ez a tény a legszebb dicséret. A csapat azonban ezenkí­vül is megérdemelte a sikert. Bár a MTK. talán többet támadott, mint ő, de viszont a FTC. jeles csatárai sokkal több u. n. biztos goalhelyzetet teremtettek ellenfelük kapuja előtt, amelyeknek sikere csak a FTC. goallövő ágyúinak, Schlossernek és Patakynak tréninghiányán múlott A csapat nagyon sokat nyert a kiváló válogatott half, Virágh játékával, aki az eddig széteső fedezetsorba határozott támadóirányt vitt. Nagyhegyi a centerhalfban szintén megfelelt. Farkas sokat faultolt, de hasznos, rá menő játékával jól beilleszkedett. A védelemben Frigyessy volt a legjobb ember, aki most régi nagy formáját játszotta ki. Wiener és Szandovits a FTC. hí­res védelméhez méltó fiatal erőknek bizonyultak. A csatársorban dr Borbás nagyszerű labdavitele és pompás centerei ma is a régiek; mellette Schlosser és Pataky az első félidőben, Tóth pedig mindvégig jó volt, mí­g Weisz csak időnkint felelt meg, mert sokszor elkésett.

A MTK. csapatának nagyszerű fedezetsorának érdeme, hogy frontban tudta tartani a csapatot. Biró Gyula önfeláldozó játékának volt a következménye, hogy a MTK. megszerezte a kiegyenlí­tő goalt. Konrád I. valósággal tömte a csatársort labdákkal, a védelemben is mindig a helyén volt, Binét is megfelelt. Révész és Csüdör biztos rúgásaikkal tűntek ki, viszont a helyzeteket nem mindig tudták belépésükkel megzavarni.

Knapp szokott jó formáját játszotta ki, a goalt nem védhette. A csatársor a várakozáshoz képest csalódást keltett, a goallövők nem érvényesültek, s az egyetlen goal a halfsorból esett. A támadásnak nem volt egységes jellege, inkább rámenések és egyéni törekvések jellemezték.

A játék általában a leghevesebb iramban folyt le s a labda pillanatig sem állt két játékos között; a szélsők gyors labdavitele folyton más csapatot hozott frontba. A védelmek viszont a középső csatárok leszerelésével és gyors belépéssel excelláltak.

A mérkőzés végig igen izgalmas volt s a közönségnek nagy élvezetet okozott, amit az mulatott, hogy végig hí­ven kitartott.

Amateur-liga. FTC — MTK 1:1 (1:0.) 15.000 néző. Üllői-ut. Biró: Oláh Aladár (MAC.) FTC: Frigyessy — Wiener, Szandovits — Virágh, Nagyhegyi, Farkas — Weisz, Tóth, Pataky, Schlosser, dr Borbás. — MTK: Knapp — Révész, Csüdör — Biró, Konrád I., Binét — Klement, Kertész II., Rácz, Schaffer, Konrád II.

Az első félidőt mind a két részről eleven, gyors és energikus játék jellemezte, csak a félidő közepén lanyhult néhány percre a játék irama. A FTC támadásai gyakoriabbak és több veszélyt jelentenek, de az MTK is gyakran jut szóhoz. Az első támadást MTK vezeti, Schaffer lövése azonban a goal vonalon tul éri már a külső kapufát. Lassan felülkerekedik az FTC csatársor, a goal azonban, amelyre gyakran nyilik igen kedvező alkalom, soká késik. Weisz, Tóth és Pataki labdája a kapu mellett megy el, Lakatos óriási lövése pedig Biró testén akad meg. Végre Borbás beadásából Tóthnak a kapu balsarkába irányí­tott labdája meghozza a vezetést. Közvetlen utána Borbás lövése hajszálnyira kerüli el a kaput. A félidő végéig az eredmény nem változik.

Szünet után az FTC rossz taktikája folytán nagy fölénybe kerülnek a Testgyakorlók. Lakatos és Tóth teljesen a védelembe vonulnak vissza, miáltal az FTC támadó ereje természetesen nagyon meggyöngül. A sűrű támadások közepette Biró hirtelen lövése a kiegyenlí­tést eredményezi, amelyet Frigyessy rávetéssel próbált védeni. Lakatos és Tóth ezután visszamennek a csatársorba, aminek rövidesen szemmel látható lesz a hatása, mert az MTK támadásait a zöld-fehér csatársor gyakran viszonozza, sőt kétszer egymásután Borbás—Lakatos támadásából holt biztosnak látszik a győztes goal. Változatos játék közben ér véget a félidő, amelynek utolsó percében még Schaffer támadása látszik veszélyesnek.

(Pesti Hí­rlap, 1915. május 17.)

Az I. osztályu liga állása. Eldöntöttnek tekinthető a ligabajnokság első helye a vasárnapi FTC—MTK mérkőzés eredményével. FTC-nek 2 pont előnye van s két mérkőzése van hátra, amelyek közül ha el is vesztene egyet, a vasárnapi eredmény után az FTC gólarányát az MTK már behozni nem tudja.

(Pesti Hí­rlap, 1915. május 18.)

Nyolcezertizenhárom korona 70 fillér volt az FTC—MTK mérkőzés bruttó bevétele, a nézők száma pedig 10.892. A húsvét hétfői mérkőzésen tizenháromezeren felül volt a nézők száma, a vasárnapi match tehát ebből a szempontból visszaesést mutat.

(Pesti Hí­rlap, 1915. május 19.)

Szövetségi dí­j. FTC II.—MTK II. 1:1 (0:0). Biró: Horváth János.

(Sporthí­rlap & Budapesti Hí­rlap, 1915. május 17.)

Sebesült katonák szórakozása. Az Üllői-uti pálya közvetlen szomszédságában levő Zita-kórház sebesültjeinek rendes vasárnap délutáni szórakozása a football-mérkőzések megtekintése. A kerí­tés mellett lévő barakk tetejéről ugyanis nagyszerű kilátás nyí­lik a pályára. Érdekes, hogy a sebesült katonákat is mennyire érdekelte az FTC—MTK mérkőzés, legalább ötszörannyian voltak, mint más alkalommal és látható volt rajtuk, hogy a mérkőzés legjelentéktelenebb momentuma sem kerüli el figyelmüket.

(Sporthí­rlap, 1915. május 24.)

Oláh Aladár, a MAC kapusa, a ki az FTC—MTK mérkőzésen adta kétségtelen tanujelét rátermettségének, kijelentette, hogy nem szándékozik többé birói szerepet vállalni. A MAC kapujában is csak addig szándékozik védeni, a mig a klub régi kapusai közül valamelyik fölváltja.

(Sporthí­rlap, 1915. június 7.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Categories
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső