„Corinthián Vándordí­j”

A Corinthiánok magyar football-vándordí­jat tűztek ki.

Élénk emlékezetünkben vannak még azok a felejthetetlen napok, amelyekben a világ legelső amatőr-football-játékosai voltak vendégeink, mikor az angol nemzet büszkesége, a Corinthian Football Club küldte el válogatott „tizenegyét” nemcsak azért hogy megmutassák nekünk az igazi football-játékot, hanem azért is, hogy bizonyosságot tegyenek azokról a nagy szellemi kincsekről, amelyek az angol nemzet sportűző ifjúságát kitüntetik minden más ifjúság fölött.

Mikor az a délceg csapat köztünk járt, nemcsak hatalmas játéktudásukat bámultuk meg, mellyel úgy tudják kifejezni a football játék eszmei tartalmát; hanem csodáltuk azt a nagy erkölcsi erőt is, mellyel faji jellegük, nemzeti dicsőségük bélyegét minden tettükre rányomták. Méltán képviselték nemzetüket!

És mi igyekeztünk bemutatni nekik mindazt a jót, amivel csak rendelkezünk. Hí­res magyar vendégszeretetünk egész melegével fogadtuk őket; igyekeztünk meggyőzni őket, hogy mi magyarok itten a Duna-Tisza partján az igazi nemes amatőr sportszellemtől áthatva munkálkodunk nemzeti erőnk, faji fölényünk fejlesztésén, hogy mi a sportot magáért sportért űzzük, hogy még – magyarok vagyunk!

És amit akartunk, elértük!

Az angol nemzet e válogatott ifjai az egész kontinensen végigélvezett ünnepeltetések után visszatérve hazájukba nem feledkeztek meg rólunk, magyarokról, sőt igaz vonzalmuk és nagyrabecsülésük jeléül oly kitüntetést szántak nekünk, aminővel a világ egy nemzete sem dicsekedhetik. A Corinthian FC. legutóbb tartott gyűlésén ugyanis elhatározta, hogy a Budapesten töltött napok emlékére a magyar amatőrök football-csapatok részére egy játékosztály serleget í­r ki örökös vándordí­jul s a mérkőzések rendezését a MAC.-ra bizza. Az erre vonatkozó levél, melyet B. O. Corbett, a CFC. titkára Friedrich Nándorhoz, football-sportunk e kitűnő vezéremberéhez intézett, a következő:

Kedves Friedrich Úr!

A Corinthian Football Club legutóbb tartott közgyűlésén egyhangulag elhatározta, hogy ama felejthetetlen napok emlékére, melyeket gyönyörű fővárosunkban, Budapesten töltöttük, egy serleget alapí­t, mely Önök által, mint örökös vándordí­j lenne kií­randó magyar amatőr csapatok részére s melyért folyó mérkőzések tiszta jövedelme jótékony célra lenne fordí­tandó. Miután tudjuk azt, hogy a MAC. Magyarország első amatőr egylete – s mi is az amatőr football sport hathatós védői és támogatói vagyunk – érezzük, hogy ha az Ön egylete veszi a kezébe e vándordí­jmérkőzések rendezését és kií­rását, akkor az minden kétséget kizárólag az amatőr felfogás szerint fog megtörténni.

Kérem tehát Önt, hogy terjessze ajánlatunkat a MAC. igen tisztelt választmánya elé s az eredményekről értesí­tsen bennünket, hogy a serleget elküldhessük.

Igen örvendek, hogy a Casuals FC. husvétkor Magyarországba megy; azt hiszem, többen lesznek köztük olyanok, akik Önnek régi jó ismerősei.

Remélem, levelem jó egészségben találja …!

A MAC. választmánya bizonyára lelkesedéssel fogadja az ajánlatot s örömmel vállalkozik a vándordí­j kií­rására és rendezésére. Mint illetékes helyről értesülünk, MAC. football-osztálya a következő feltételeket fogja a klub választmánya elé terjeszteni:

A Corinthian-serleg

A vándordí­j cí­me „Corinthian Football Club Vándordí­j” s örökös vándordí­jul szolgál. Kizárólag csak amatőr magyar csapatok küzdhetnek érte. A mérkőzések tiszta jövedelme a MAC. választmánya által évenként meghatározandó jótékony célra fordí­ttatik. A mérkőző egyletek a jövedelemben nem részesülhetnek, de kész kiadásaik megtérülnek.

Minden résztvevő egylet a részvétel emlékére bronz emléklapot kap. Dí­jazás: A védőnek egy évre a vándordí­j, utána ezüst emléklap. A győztes csapat 11 játékosa egy-egy arany-, a másodiké ezüst-, a harmadiké bronzemlékérmet kap, ha legalább nyolc csapat vesz részt. A mérkőzések négyes csoport-körmérkőzések alakjában folynak le oly módon, mint az a MASz. ví­vóverseny szabályaiban van. Az első kií­rás valószí­nűleg 1906 tavaszán történik meg.

Nagy kitüntetés érte ezzel a MAC.-ot és vele az egész magyar footballsportot. Oly előkelő helyről jön ez a szép kitüntetés és annyira váratlanul, hogy méltán lehetünk rá büszkék. Ittlétük alatt senkinek sem szóltak a Corinthiánok e tervükről; tőlünk távozva, játszottak még Ausztriában, Németországban, Dániában és Franciaországban; bizonyára szí­vesen látták őket mindenütt; és ha hazatérve mégis csak minket, magyarokat tüntetnek ki a megemlékezés ilyen nemes módjával, az ékesen szóló bizonysága annak, hogy az a tiszta, nemes amatőr sportszellem, mely a MAC. minden ténykedésében megnyilvánul, elismerést és dicsőséget szerzett nemcsak magának a MAC.-nak, hanem az egész magyar footballsportnak is.

De nagy szolgálatot tesz ezzel a MAC. a magyar nemzeti ügynek is, mert midőn a hí­r szárnyán az egész világon ismertté lesz annak a serlegnek a története, amelyet a nagy Albion válogatott ifjai adnak szeretetük jeléül a magyar ifjuságnak, több szolgálatot tesz az nemzeti létünk elismerésének külföldön, mint egész cifra diplomáciánk. Friedrich Nándor pedig, ki nagy szakértelmével, fáradságot és áldozatot nem ismerő lelkesedésével a siker oroszlánrészét vivta ki magának, az egész magyar footballsport háláját érdemelte ki,hogy ezt a kitüntetést nekünk megszerezte.

Mi pedig örvendünk, hogy az elsők lehetünk, akik a hí­rt a nagyközönséggel közölhetjük.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

Novák Dezső
OLDALAK
01.26. 19:00 m4 Sport
FOTELSZURKOLÓ