SPORTVEZETŐK

A Ferencvárosi Torna Club vezetői: Szigeti Imre (1890-1944)

Szigeti Imre

Szigeti Imre

Szigeti Imre (1890.  november 15. – 1944.) “csak” 7 évet tevékenykedett egyesületünkben. Ez az idÅ‘szak azonban kétségtelenül ferencvárosi sikerektÅ‘l volt hangos. Munkássága 1922 nyarán kezdÅ‘dött, amikor a labdarúgók egyik vezetÅ‘je lett. Rövid idÅ‘ alatt komoly szervezÅ‘képessége, jó anyagi lehetÅ‘ségei miatt már az FTC nélkülözhetetlen, elsÅ‘ számú embere lett. Az Å‘ anyagi helyzete tette lehetÅ‘vé, hogy a Fradi játékosokat tudott szerzÅ‘dtetni, pályát tudott bÅ‘víteni. A Fradi érdekében állandóan szervezett (pl. B-közép létrehozása), rendezkedett, irányított. A kellemesen társalgó nagykereskedÅ‘bÅ‘l nemcsak a Ferencváros, hanem a magyar labdarúgás egyik meghatározó egyénisége lett. DöntÅ‘en neki is köszönhetÅ‘, hogy Magyarországon bevezették a profizmust, amely akkor az elÅ‘relépést jelentette. Szigeti nemzetközi mérkÅ‘zések sorát szervezte itthon és külföldön egyaránt. Nevéhez fűzÅ‘dik az emlékezetes dél-amerikai túra Egy kattintás ide a folytatáshoz....

A Ferencvárosi Torna Club elnökei: Mattyók Aladár (1879 – ?)

Mattyók Aladár

Mattyók Aladár

Az ¡fjú Mattyók Aladár eleinte az OTE-ben és MAFC-ban sportolt, majd az FTC megalakulása után rövidesen az egyesület tagja lett. Foglalkozott tornával, atlétikával, úszással, vívással.

Az FTC-ben azonban nem sporteredményei miatt vált halhatatlanná, hanem azért, mert irányításával, a tervei alapján épült fel az Üllői úti pálya.

Mattyók Aladár okleveles mérnök volt, akinek a Fradi pálya építésén kívül nem egy sportlétesítmény Å‘rizte alkotó kezét. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

A Ferencvárosi Torna Club vezetői: Kárpáti Béla (1861-1920)

Kárpáti Béla

Kárpáti Béla

Kárpáti Béla az FTC elsÅ‘ vezetÅ‘i közé tartozott, majd szövetségi pozícióban mint alelnök, késÅ‘bb, mint MLSZ elnök tevékenykedett. Csaknem másfél évtizeden át szolgálta nagy hozzáértéssel és fáradhatatlan ügybuzgalommal labdarúgásunk érdekeit. Igazi típusa volt azoknak a szövetségi munkásoknak, akik nem elégedtek meg a reprezentálással, hanem a folyamatos napi munkából is bÅ‘ven kivették a részüket. 1902-ben választották alelnökké, ezt a tisztségét 1906-ig töltötte be, majd 1907-1909 között elnöke, 1910-1915 között társelnöke volt az MLSZ-nek. Közben az FTC-hez is hű maradt, hosszú idÅ‘n keresztül a klub alelnökeként is dolgozott. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

A Ferencvárosi Torna Club elnökei: Dr. Münnich Ferenc (1886-1967)

munnich-ferenc_0813„Az FTC valósággal nemzeti intézmény Magyarországon. Vigyáznunk kell rá. Helyesen kell vezetnünk, építenünk, hogy valóban szilárd pillére lehessen a magyar népi demokrácia sportjának”. Münnich Ferenc szavai ezek, aki 1948 márciusától 1950 januárjáig -az ÉDOSZ fúzióig- volt a Ferencvárosi Torna Club elnöke. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

A Ferencvárosi Torna Club elnökei: Dr. Usetty Béla

dr. Usetty Béla

Dr. Usetty Béla 1887-ben született. A fÅ‘városban szerzett jog- és államtudományi doktorátust, majd egy hosszabb nyugat-európai tanulmányutat követÅ‘en ügyvédi irodát nyitott Budapesten. 1920-tól kezdve szerepelt a helyi politikában, 1926-ban parlamenti képviselÅ‘ lett az Egységes Párt színeiben, 1931-ben újraválasztották a dél-pesti választókerületben. 1935-ben ismét mandátumhoz jutott, az ezúttal már Gömbös Gyula neve által fémjelzett, Nemzeti Egység Pártjának hívott kormánypárt jelölésében. 1935 és 1940 között a Budapest SzékesfÅ‘város Közlekedési Részvénytársaság (BSzKRT) vezetÅ‘je, 1939 és 1944 között pedig a Magyar Labdarúgó Szövetség elsÅ‘ számú vezetÅ‘je volt, majd az FTC elnöke lett. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

A Ferencvárosi Torna Club elnökei: Mailinger Béla

mailinger-bela1931.10.12. – 1944.12.26. Mailinger Béla ügyvezetÅ‘ elnök

Csaknem fél évszázadon át (!) tevékenykedett egyesületünkért. Az atlétáknál, az evezÅ‘söknél s természetesen a labdarúgóknál tevékenykedett sokat. ÃœgyvezetÅ‘ elnökként is nap-nap után az egyesületben töltötte délutánjait, intézte az FTC, majd a profi Ferencváros ügyeit. Ahogy ma mondanánk mindezt társadalmi munkában tette, hiszen az egyesülettÅ‘l 43 éven át egyetlen fillért sem fogadott el! 1945 után visszavonult az aktív sportvezetÅ‘i tevékenységtÅ‘l, majd Ózdra költözött. Nyolcvannyolc éves korában, 1970 július 21-én halt meg az FTC egyik legnagyobb egyénisége. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

A Ferencvárosi Torna Club elnökei: dr. győri Gschwindt Ernő (1881-1932)

Dr. Gschwindt Ernő - Az FTC elnöke: 1923-1931

Dr. Gschwindt ErnÅ‘ – Az FTC elnöke: 1923-1931

Az ismert likÅ‘rgyáros, majd országgyűlési képviselÅ‘ 1923-tól 1931-ig állt a klub élén. Rengeteg anyagi áldozatot hozott a klubért, de mégsem volt olyan népszerű, mint például Springer Ferenc. Az érintkezési forma ugyanis nem volt olyan közvetlen, mint korábban — Gschwindt a Fradit is, mint egy üzemet vezette. Az üzleti életben megszokott vállalásokat azonban a sport területén is véghezvitte, ígéreteit mindig nagyvonalúan teljesítette. Gschwindt lemondása után egy évvel, egy operációt követÅ‘ komplikáció miatt hunyt el. Temetésén az FTC testületileg képviseltette magát, s búcsúzott a mecénás elnöktÅ‘l. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

OLDALAK