német-angol túra

Hazatért az FTC

TV-19120128-01

A Ferenczvárosi Torna Club.

Közel három heti távollét után, a múlt hét vasárnapján érkezett haza a Ferenczvárosi Torna Club győzedelmes csapata külföldi diadalmas útjáról. A merre ezek a magyar ifjak jártak-keltek, mindenütt dicsőséget szereztek nemcsak a magyar sportnak, hanem egyúttal a magyar névnek is. A külföldön megjelenő hatalmas, nagy világlapok mind foglalkoztak a magyar nép faji kiválóságaival. Különösen az angolok viselkedtek nagy szimpátiával a magyarokkal szemben. Mindezek után tehát csak természetes, hogy itthon lázas figyelem kisérte az F. T. C. csapatának minden lépését s diadalait lelkes öröm fogadta. Előrelátható volt az a hősöknek kijáró nagyszerű fogadás és rendkí­vül lelkes ünneplés, a melyben a hazatérő csapatot magyar földön vezető utján és a fővárosban részesí­tették. Babérkoszorukkal dúsan megrakodva ért a csapat Budapestre. A Keleti pályaudvaron Bárczy István polgármester köszöntötte a footballistákat, a kik közül — mint egyik képünkön látható — Schlossert a tömeg vállaira emelte és nagy ovácziókban részesí­tette. A pályaudvarról az Üllői-uti versenypályára vonult a győztes csapat s itt még impozánsabb módon nyilvánult meg a lelkesedés és szép beszédek kí­séretében babérkoszorúkat nyújtottak át az ifjaknak. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

Az FTC Németországban és Angliában

A FTC külföldi túrája. A FTC az őszi bajnoki szezon végén külföldi túrára indul, hogy a magyar footballsport hí­rnevét erősí­tse. A túra németországi része már meg van állapí­tva: december 24-én Hamburgban a Viktóriával, december 26-án Brémában, január 1-én Berlinben a Herthával, január 2-án a Preussennel mérkőzik. A FTC vezetősége ezenkí­vül az angol egyletekkel is tárgyalásokat folytat egy londoni mérkőzés ügyében. Ez a része a túrának még nem fix, de, ha megvalósul, úgy január 5-én, vagy 6-án lenne megtartva s a FTC-nak az English Wanderers lenne az ellenfele, melyet a FTC-nak itthon 3:0 arányban sikerült legyőznie. Egy kattintás ide a folytatáshoz....

OLDALAK
EL-csoportkör 10.06. 18:45 M4 Sport
10.09. 18:00 M4 Sport
EL-csoportkör 10.13. 21:00 M4 Sport
10.16.17:45 M4Sport
FOTELSZURKOLÓ
MK: 10.19. 13:00, M4 Sport
10.22. 18:30 M4 Sport
Novák Dezső
EL-csoportkör 10.27. 21:00 M4 Sport
EL-csoportkör 11.03. 18:45 M4 Sport