1903.III.15. FTC – MAC 6:0

Ferenczvárosi Torna-Club 6:0 eredménynyel győz a Magyar Athletikai Club ellen.

I. osztályú bajnoki mérkőzések. Ma délután [márczius 15-én d. u. 3 órakor] két mérkőzés lesz a fővárosban az I. oszt. bajnokságért. Az egyik a margitszigeti sporttelep pályáján a Magyar Athl. Club és a Ferenczvárosi Torna Club közt (…)

A M. A. C. és a F. T. C. a következő csapatokkal játszik.

M. A. C.: Felhőssy — Höfle, Grósz — Sissovich, Capelle, Wagner — Róth, Medgyesy, Kraft, Vincze, Riedl.
F. T. C.: Weinber — Manglitz, Berán — Bródy, Kolhanek, Gorszky — Braun, Novotny, Pokorny, Kovács, Borbás.

Tekintve mindkét csapat jelenlegi jó formáját továbbá hogy a csapatok az összjátékra helyezik a fő súlyt, a mérkőzés igen érdekesnek í­gérkezik, bár a F. T. C.-nak a győzelemre több kilátása van.

(Nemzeti Sport, 1903. március 15.)

A Ferenczvárosi Torna-Club és a Magyar Athletikai Club kerül össze a soroksári-úti pályán, mely a Ferenczvárosi csapatnak nagyon is kedvező. Nem mondható ez azonban a M. A. C.- ról, mely tudvalevőleg két évvel ezelőtt ott kapta a rekordvereséget a B. A. K. részéről s jelenleg is inkább a rugalmas és kemény pályához van szokva s aligha bí­rja ki a soroksári-úti pályán a matchet, mely a Ferenczvárosi csapat részéről rendkí­vül erősnek í­gérkezik. A F. T. C. győzelme úgyszólván kétségen kí­vüli úgy az első, mint a második csapatoknál.

A mai matchek helyei és ideje:

F. T. C. II. — M. A. C. II. Ferenczvárosi T. C. pályája (soroksári-út), délután 1/2  2 órakor.
F. T. C. I. — M. A. C. I. Ugyanott, délután 1/2 4 órakor. Training jegyek.

(Sport-Világ, 1903. március 15.)

Ferencvárosi Torna Club — Magyar Athletikai Club. Mult vasárnap folyt le ez a mérkőzés a kies margitszigeti pályán, melyet a kora tavaszi idő dacára máris dus pázsit borit s a mely rugalmasságánál fogva páratlanul alkalmas a footballjáték gyakorlására. A Ferencvárosi Torna Club vasárnapi játékával teljesen beváltotta azokat a reményeket, a melyeket hí­vei hozzá fűztek és fölényes győzelmet aratott ellenfelével szemben. A győzelem értékét azonban nem a goal-számok adják meg a F. T. C.-nak, hanem a játéknak az a szépsége és tökélye, melyet játékosai bemutattak. A csatárlánc és a fedezet sor öntudatos, nyugodt és harmonikus munkája a legjobb magyar csapattá minősiti a F. T. C.-ot. A fedezetsor a védelemben kevésbbé öntudatos, de a támadásban elismerésre méltó pontossággal adja le a labdát és különösen jól kombinál a szélső csatárokkal, a kik magyar csapatnál alig ismert szabatossággal helyezkednek. A védelem játékosai közöl csak Berán áll feladatának magaslatán, mig Manglitz csupán vad kí­méletlenségével és fogyatékos labdatechnikájával tönt ki.

Magyar Atliletikai Clubnak számos nehézséggel kellett megküzdenie, mig csapatát ki tudta állí­tani. Felhőssy kapuvédő, a csapat egyik legjobb játékosa, az utolsó pillanatban hűtlenül ott hagyta egyletét s az egylet kénytelen volt egyik csatárját, a ki azonban még sohasem állott a kapuban, kapuvédőnek megtenni. Ez azután majdnem minden lövésnek utat engedett a kapuba. Azonkí­vül hiányzott a M.A. C.-nak még két elsőrangú játékosa (Bayer, Kapy) s a kénytelen-kelletlenül összekevert csapat bizonytalanul ment a küzdelembe. Annak dacára is a támadósor és a fedezetek elismerésre méltó összjátékot produkáltak és különösen az első félidőben egyenlő ellenfelei voltak a Ferencvárosnak. Az ellenséges kapu előtt azonban elvesztik a fejőket és a legjobb alkalmakat is elszalasztják. A hátvédek közül Wagner, a ki sántikált, igen rosszul játszott és rendesen el-elkalandozott kijelölt helyétől. A kapuvédőről a mint már emlitettük, alig lehetett komolyan beszélni.

1903. március 15., 15:00, Margitsziget, FTC – MAC 6:0 (2:0)
vezette: Schuberth Ernő (MUE)
FTC: Weinber – Manglitz, Berán – Bródy, Kolhanek, Gorszky – Braun, Novotny, Pokorny, Kovács, Borbás
MAC: ? – Höfle, Grósz – Sissovich, Capelle, Wagner – Róth, Medgyesy, Kraft, Vincze, Riedl
Gól: ?
Kiállí­tva: ? és ? (5 percre) illetve ? (5 percre)

A játék M. A. C. támadásával kezdődött és az első negyedórában alig került a Ferencváros térfelébe. Később a F. T. C. is jobban belefeküdt, a játékba s ismételten veszélyes lerohanásokat produkált a minek 2 goal lett az eredménye. Az atléták sürün ostromolták a Ferencváros kapuját, de Berán fényes védelme elhárí­tott minden veszedelmet. A második félidőben a Ferencváros lassúnként felülkerekedett s az utolsó félórában látható fölényben volt kevésbbé szí­vós ellenfeleivel szembe s még négy goalt adván be, végül 6:0 arányban aratott győzelmet. Több goal kornerből esett, a mi a Ferencvárosiak figyelmességére és az atléták gondatlanságára mutat. Az utolsó negyedórában a F. T. C. gyönyörű kombinációval és nagy tudással játszott s a csatársor nyugodt játékosai és fényes driblerei gyakran ragadták hangos elismerésre a közönséget.

A birói tisztet Schuberth (M. U. E.) töltötte be.

Előzetesen folyt le a 2. csapatok küzdelme, melyben szintén a F. T. C. győzött 4:0 arányban. A bí­ró itt Löwenrosen (Törekvés) volt.

(Nemzeti Sport, 1903. március 22.)

Márczius 15.

Egy hét leforgásán belül éppen egy tuczat goalhoz jutott a Magyar Athletikai Club I-ső csapata. Hatot a M. T. K., hatot pedig a F. T. C. szállí­tott be kapujába. A M. A. C. veresége előre látható volt nem csak a nagy tudáskülönbség folytán, mely a két egylet csapatai közt fennállt, hanem különösen azon okból, hogy két igazán kiváló tehetségű játékosa — Felhőssy kapuvéd és Bayer fedezet — (a többi úgy sem classis) hiányzott a múlt vasárnapi játékban. Felhőssy kilépett a M. A. C.-ból s egy félév múlva a M. T. K. csapatában fog játszani, mí­g Bayert betegsége akadályozta a részvételben. A M. A. C. ezen jeles játékosok nélkül igazán szánalmasan vergődött a F. T. C. állandóan ostromló csapatával szemben s újból beigazolta, hogy idén bizony még nem érett az első osztályra. A Ferenczvárosiak ellenben kiválóságukat kitűnő összjátékukkal beigazolták.

A match lefolyása a következő volt:

M. A. C.-é a helyválasztás joga, ki élvén ezen kedvező helyzettel, a szél irányában játszik s eleinte a F. T. C. térfelében folyik a játék.

A F. T. C. ügyes védelme azonban nem engedi kapuja közelébe a sárga-kékeket, a kik állandó támadásaik daczára eredményt nem képesek elérni. A Ferenczváros csatársora kétszer fut le a labdával az athleták kapujához és mindkét lerohanásának goal az eredménye. Öt perczczel a szünet előtt a versenybí­ró a M. A. C. egy és a F. T. C. két játékosát a félidő végéig kiállí­tja. Half time: 2:0 a F. T. C. javára.

Újrakezdés után a Ferenczvárosiak veszik át a támadást és mindvégig uralván a helyzetet, lelkes játékkal ostromolja az athleták kapuját. A csatársor meglepő szép összjátéka újabb négy goalt eredményez; mindannyi remek kombináczióval elért, tiszta goal, melyek közül a legszebb, korner után, gyönyörű fejpaszszal repült a sárga-kékek kapujába.

Biró: Schuberth Ernő (M. U. E.) volt.

A szövetségi dí­jért előzőleg a II-ik csapatok mérkőztek 4:1 4:0 eredménynyel a F. T. C. javára.

Ezen matchchel a F. T. C.-nak úgy első, mint második csapata a bajnokság és szövetségi dí­j élére került.

(Sport-Világ, 1903. március 22.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
11.28.18:00 M4Sport
12.04. 15:30 m4 Sport
EL-csoportkör 12.09. 21:00 M4 Sport
12.12. 16:30 m4 Sport
12.18. 14:45 m4 Sport
Novák Dezső
FOTELSZURKOLÓ