1903.III.25. BTC – FTC 3:1

Budapesti Torna-Club 3:1 eredménynyel győz a Ferenczvárosi T. C. ellen.

Szerdai matchek. Március hó 25-én szerdán (…) a B.T.C. játszik a Ferencvárosi Torna Club csapata ellen az Erzsébetkirályné-úti pályán a következő összeállí­tásban:
BTC: Sipos – Fey, Pákay – Lucius, Skrabák, Kisfaludy – Blazsek, Buda, Róka, Oláh, Hajós
FTC: Oláh – Manglitz, Berán – Gorszky, Kolhanek, Bródy – Braun, Novotny, Pokorny, Kovács, Borbás
A mérkőzés kezdete délután 1/2 4 órakor. Az I. csapatokat megelőzőleg a II. csapatok mérkőznek a szövetség dí­jáért.

(Nemzeti Sport, 1903. március 22.)

Szerdán f. hó 25 én dől el úgyszólván az I. osztályú bajnokság tavaszi fordulójának sorsa. A két legjobb magyar csapat küzd egymással a millenáris versenypályán s a győztes minden valószinűség szerint a tavaszi forduló vezető egyesülete lesz. A Budapesti Torna-Club idén nagyon rosszul kezdte a szezont. A M. A. C. gyönge csapatával szemben nem tudott érvényesülni s küzdelme 0:0 eredménynyel meddő maradt. Eme csúfos szereplését azonban két hét múlva szépen kikorrigálta a Postások felett aratott biztos győzelmével. Azóta kondicziójában rohamosan emelkedett s időközben megverte a I. Vienna F. C.-ot és a »33« F. C.-ot. Csatársorának összjátéka legjobb a magyar csapatok közül s csupán védelme hagy kí­vánni valót maga után. Ez utóbbinak kondicziójától fog függeni a szerdai match sorsa is. Ha a B. T. C. védelme ellen tud állani a Ferenczvárosiak kitűnő támadásának, úgy a mérkőzés sorsa minden valószinűség szerint a bajnoki csapat javára dől el. A F. T. C. védelme szintén kiváló s különösen a fedezetsorban elsőrangú játékosok képezik a csapat főerősségét, mely úgy a védelmet mint a támadást hathatós támogatásban részesí­ti. Hátvédei szintén jók s a kapuvéd szintén nagy szerepre lesz hivatva.

Általában a match kimenetele teljesen nyí­lt jellegű s minden esetre élvezetes küzdelem szemlélésében részesí­ti azokat, kik a millenáris versenypályán szemtanúi lesznek e két legerősebb magyar csapat találkozásának.

A második csapatok matchéről ugyanaz áll, mint az első csapatékéról. Mind a F. T. C. II. mind a B. T. C. II. idén veretlen. Győzelmeiket fölényben aratták ellenfeleiken s jó erőkkel rendelkezvén szinte élvezetesnek í­gérkezik mérkőzésük lefolyása.

(Sport-Világ, 1903. március 22.)

Küzdelem a bajnokságért. A két legjobb magyar egyesület, a Budapesti Torna-Klub és a Ferencvárosi Torna-Klub szerdán délután négy órakor mérkőzik a magyar bajnokságért. A mérkőzés a tavaszi bajnoki viadalok legfontosabbja lesz, mert ennek eredményétől függ a tavaszi forduló sorsa és a győztes minden valószinüség szerint a tavaszi forduló vezető egyesületeként fog szerepelni. Mind a két egyesület az idén veretlen. A mérkőzés a millennáris pályán lesz.

(Pesti Napló & Budapesti Hí­rlap, 1903. március 25.)

Márczius 25.

Negyedfélezer főnyi nézőközönség jelenlétében folyt le a nevezett két egyesület bajnoki mérkőzése a csömöri-úti versenypálya szépszerű gyepén. Magyar mérkőzésen eddig nem tapasztalt óriási érdeklődés kisérte a két vezető egyesület találkozását, melynek eredménye úgy látszik eldöntötte a tavaszi forduló sorsát. Az idén veretlen Ferenczvárosi Torna-Club győzelmében reménykedtek mindazok, kik nem látták a B. T. C. rohamos javulását s készültségét. Az eredmény igazat adott azoknak, kik a B. T. C. győzelmében hittek, azon tudatban, hogy a bajnoki egyesület eddig minden alkalommal megemberelte magát valahányszor elsőrangú ellenféllel állott szemben. A tegnapi matchen beigazolódott a M. A. C. meseszerű szerencséje a szezon elején, midőn B. T. C.-bal eldöntetlenül végzett, holott a legyőzött Ferenczvárosi T. C. csapatától csúfos vereséget szenvedett. Igaz, hogy a B. T. C. akkor még nem volt a tegnapihoz hasonló kondiczióban s egy előtte még teljesen ismeretlen pályán játszott, a mi azonban nem befolyásolhatta tudását annyira, hogy a rá nézve megszégyení­tő eredménynyel végezzen egy klasszison alul álló csapattal.

A B. T. C. szerdai játékában elsősorban a forwardssor kitűnő játéka tűnt fel. Ennél tökéletesebben magyar támadás nem működött. Alacsony, gyors passzok, s a csatárláncz kitűnő helyezkedése, a kapu előtti határozott fellépés, minden magyar csapat fölé helyezte a F. T. C. elleni matche után a Torna- Club csatársorát. A szélső csatárok gyorsasága adta meg mindig a támadás lendületéhez a kezdést, mí­g a középsők kitűnő összjátéka lépésről-lépésre vitte előre az ostromot. Róka nyugodt és magas ní­vón álló technikájával teljesen rászolgált az elismerésre, mí­g Román és Buda erőteljes előrenyomulása és veszélyes lövései a legjobb magyar csatárok sorába avatják. A B. T. C. fedezetsorának nagy munkájába került a F. T. C. támadását feltartóztatni. Egy hibája van és pedig az, hogy nem mindig követi nyomában a csatársort. Különben minden tekintetben megfelelt a belé helyezett bizalomnak. Lucius soha sem játszott oly intenziven mint múlt szerdán; szí­vósságával és gyorsaságával számos í­zben hiúsí­totta meg a F. T. C. baloldali támadásának törekvéseit. Kurucz és Skrobák szintén jók voltak, mí­g a hátvédek közül Bulcsu ezúttal kiválóan jól játszott. Sellő, mint mindenkor, úgy ezúttal is számos jelét adta kiváló tudásának.

A F. T. C. csapatáról is csak az elismerés hangján emlékezhetünk meg. A csatársor kitűnő játékosok teljes egészet képező lánczolata. Mindegyik tudja helyét és ismeri egymást. A fedezetsorban Kohlhanek játéka magaslott ki a többi közül. Nyugodt, higgadt, körültekintő és fair játékos. Gorszky ugyanaz a klasszis csak megfelelő testi erő nélkül. Annál kevésbbé illik be Bródy mindenképen durva és alattomos játéka, mely miatt nem egy í­zben állí­ttatott ki, s múlt szerdán is Róka kérésére kegyelmezett meg neki a biró.

A hátvédek közül Berán érdemli meg első sorban feltétlen elismerésünket biztos és szép védelmével, Manglitz sok jóakarattal, de annál kevesebb tudással játszik s kí­méletlenül tör, zúz mindenkit, a ki elébe talál kerülni. Weinbeer mindent mentett a mi menthető volt.

A szerdai győzelemmel a Budapesti Torna- Club a bajnokság élére került s minden valószí­nűség szerint a tavaszi fordulóban vezérszerepét meg is fogja tartani.

1903. március 25., 16:00, Millenáris, BTC – FTC 3:1 (3:0)
nézőszám: 4 500
vezette: Gillemot Ferencz
BTC: Sipos-Sellő – Rapos, Bulcsu – Lucius, Skrobák, Kurucz – Fey, Róka, Buda, Román, Hajós-Guttmann
FTC: Weinber – Manglitz, Berán – Gorszky, Kolhanek, Bródy – Braun, Novotny, Pokorny, Kovács, Borbás
Gól: Manglitz (9. – öngól), Buda (2) illetve ? (11-esből)

A mérkőzés lefolyását a következőkben foglalhatjuk össze:

A piros-fehéreké a kezdés joga és az erősen szembetűző nap ellen kénytelenek játszani. Kezdetben mindkét részről meglehetős határozatlansággal foly a játék és csak midőn a résztvevők kezdenek belemelegedni, nyer a játék némi változatosságot. A B. T. C. szépen összejátszó csatárai lendületbe jönnek és gyors tempóban a zöld-fehérek kapuja elé helyezik a küzdelem szí­nhelyét. Weinbeer gyakran szépen ment és egyelőre elhárí­t minden veszélyt a zöld-fehérek kapujáról. A F. T. C. azonban sokáig nem tartja magát. Román egy gyönyörű lövése után a labda az egyik hátvéd lábáról pattant a kapuba. Egy kétszer a F. T. C. is átlátogat a B. T. C. térfelébe, de eredményhez nem jut, mí­g a pirosfehérek gyakran fogják szakadatlan ostrom alá ellenfelük poziczióját Buda egy í­zben kijátszva ellenfeleit gyönyörű rushsel lefut s menthetlenül lövi a kapuba a labdát. A harmadik goal szintén Buda érdeme volt, ki Hajós által beczenterezett labdát ügyesen röpí­tette a Ferenczvárosi kapuba. Több eredményt egyik csapat sem ért el a félidő végéig.

A második félidőben meglátszott mindkét csapaton az erős tempó okozta fáradság nyoma. A F. T. C. látszólag frissebb és gyakrabban támad. A játék hol az egyik oldalon, hol a másikon folyik. A F. T. C. egy vehemens támadása után az egyik B. T. C. hátvéd kézzel védi a labdát, mire a biró büntető rúgást í­télt a zöld-fehéreknek, melyet goallá értékesí­tenek. Tí­z perczczel a játék befejezte előtt a B. T. C. kapitánya, Róka, egy sérülés folytán a küzdelemből kiállt, úgy hogy csapatja csak tí­z emberrel küzdötte végig a matchet.

Az utolsó perczben Kurucz kezére pattan véletlenül a kapu előtt a labda, mire a biró ismét büntető rúgást í­télt, melynek azonban nem volt foganatja. A F. T. C. játékán meglátszott, hogy sokkal régebben van kondiczióban s szí­vóssabb volt ezúttal ellenfelénél.

Gillemot Ferencz biró teljesen pártatlanul és korrektül í­télt.

Az első csapatok mérkőzését a második csapatoké előzte meg. Ezúttal is a B. T. C. győzött, de győzelme rendkí­vüli megerőltetésébe került Az első félidő eredménye meddő volt. Egyik részről sem tudtak goalt elérni. A második félidőben a játékosok inkább egymás ellen mint a labdáért mentek s ebben a tekintetben különösen Horn járt példával elől, ki durva játékával — úgy látszik — az első csapatbeli Bródy pendantja akar lenni. A match durva karakterének jellemzésére megemlí­tjük, hogy a biró 3 játékost volt kénytelen kiállí­tani mindkét részről. Fehéry biró energiájának tulajdoní­tható, hogy a játék visszataszí­tóan durva jellegén enyhí­teni lehetett. Az egyetlen goal Ryda érdeme, kinek messziről magas í­vben beadott labdáját a kapuvéd már elérni nem tudta.

(Sport-Világ, 1903. március 29.)

B. T. C —F. T. C. 3:1. A tavaszi football szezon legérdekesebb mérkőzése folyt le szerdán a csömöri-uti versenypályán, mintegy 2000 főnyi közönség jelenlétében. A szerencse a B. T. C.-nek kedvezett, sikerült ellenfelét legyőznie és igy a vezetést a bajnokság tavaszi fordulóján magához ragadni. A mérkőzésnek gyönyörű szélmentes tavaszi idő kedvezett.

A B. T. C. csapatában a főerőt egyrészt a csatároknak kifogástalan labdavitele és paszjátéka, másrészt pedig játékosainak testi erőbeli tulsulya képezi. Kétségtelen azonban, hogy a játékosok némelyike nyers erejét oly erőszakosan használja, hogy valósággal veszélyezteti az ellenfelek testi épségét és tönkreteszi a játék minden szépségét. Különösen Fey és Skrabák okoztak többször valóságos riadalmat durva és veszélyes játékukkal.

A kapuvédőt elismerés illeti higgadt játékáért. A védelem labdatechnika dolgában csak ritkán állott feladata magaslatán és különösen Rapos gyengén játszott. A fedezetsor már magasabb nivót mutatott, de szép kombinációt és preciz labdaleadást csak ritkán látunk nála. Nem is a labdatechnikában tökéletesek a fedezetek, hanem az úgynevezett erős játékban, az ellenfelek helyes markirozásában és a bátor nekirohanásokban. Komoly mérkőzésekben épen ezért igen megbí­zható támaszai a csapatnak. A csatársor játékáról csak a legnagyobb elismerés hangján nyilatkozhatunk. A csatár-lánc felvonulása és rohama mindig erőteljes, gyors és nyomatékos, a labdavitel és leadás öntudatos és szabatos; a kapu előtti játék is eléggé higgadt. Különösen szépen dolgoztak Gutmann, Buda és Róka és ez utóbbiak érdeme, hogy a B. T. C. csapat, ujabb időben oly kiváló goalképességgel rendelkezik.

A F. T. C. kapu védője kitűnően állta meg helyét s a kapott goalokat kivédeni alig állott módjában. E goalok különben inkább a backek taktikai hibáinak tudhatók be. Manglitznak, a ki maga is lőtt egy öngoalt, rossz napja volt, sok labdát hibázott és rosszul helyezkedett. A fedezetsor képesség: dolgában magasan felette állott a B. T. C. fedezet sorának. Kolhanek, Gorszky és Bródy mindvégig fényes játékot produkáltak, kitűnően passzoltak és mindig kellően fedezték a csatársor támadásait. A csatárok semmiben sem állnak alatta a B. T. C. csatársorának, s mind az a dicséret, a mit az ellenfél csatárairól elmondottunk, ő róluk is áll. A labdavitelben nem oly gyorsak ugyan, de annál precí­zebbek; a kapu előtt nyugodtan és higgadtan játszanak és jól lőnek, bár azt tapasztaltuk, hogy csak igen közelről szeretnek lőni. Különben a B. T. C.-nak erőszakos hátvédjeivel és fedezeteivel szemben csaknem legyőzhetetlen feladat előtt állottak, de a cselezésben, dribblizés-ban és kombinációban olyan tökéletes munkát végeztek, — főleg a második félidőben — hogy a közönség ellentétes érzületű, lármásabb részét is meghódí­tották. Az egész mérkőzés általában azt a benyomást keltette, hogy a F. T. C. a jobb és képzettebb csapat, a B. T. C. pedig a szerencsésebb és durvább; csatársoraik egyformán jók, a fedezetek közt a Ferencvárosiak határozottabban jobbak, a védelem mindkét csapatnál gyengékkel bir, a kapuvédők eléggé jók. Felette áll azonban a B. T. C. a Ferencvárosinak erőszakosság dolgában s ezt a jatékmodort olyan fokig űzik, hogy ott már lehetetlenné válik az ellenfélre a tudás érvényesí­tése. Durvasággal teremtik meg azokat a helyzeteket, a melyek végre is a sikerre vezetnek.

A játék a B. T. C. támadásaival kezdődött, s ezúttal is konstatálhattuk, hogy a F. T. C.-nak legalább 30 percre van szüksége, hogy lendületbe jusson. A 9. percben Manglitz egy könnyen kivédhető labdát a saját kapujába rug, s ezzel megszerzi ellenfeleinek az első goalt. Az első félidő folyamán a B. T. C.-nak még két támadása járt sikerrel, s mindkét goalt a Manglitz által kellően fel nem tartóztatott Buda érte el. A játékidő vége felé a F. T. C. harcmodora élénkséget nyer s erélyes támadásokba fog, melyek azonban goalt nem eredményeznek.

A második félidőben csekély megszakí­tásokkal csaknem mindig a F. T. C. viszi a támadó szerepét és szüntelenül ostromolja az ellenfél kapuját. A 11. percben Rapos hátvéd egy szépen irányí­tott és alig védhető labdát kapuvédő módjára kézzel véd ki, mire a biró büntotőrugást itél meg a Ferencvárosnak, melyből a közönség lelkes tapsai közepette goal lesz. A játék ezután mind élénkebb lesz s a Ferencváros folytonosan támad, de siker nélkül. Egy Braun által szépen lecenterezett és Kovács által a kapuba küldött labdát a biró off side miatt nem itélt meg. Az utolsó negyedórában a B. T- C. egészen ellankadt s a veszélyesebb pillanatokban egész csatársorával beállott a 18-as négyszögbe. A játék az utolsó percben a Ferencvárosnak megí­télt ujabb büntető rúgással végződött, a melyet azonban Sipos kapuvédő kivédett s igy a végeredmény 3:1 maradt a hihetetlen szerencsével dolgozó B. T. C. javára.

A biró felelőségteljes nehéz tisztét Gillemot töltötte be pártatlanul.

A második csapatoknak előzőleg megfutott küzdelmében 1:0 erejéig szintén a B. T. C. csapata győzött.

(Nemzeti Sport, 1903. március 29.)

MLSZ (1903. április 17.): B. T. C. — F. T. C. 3:1. Fey (B. T. C.) és Bródy (F. T. C.) szabálytalan játékmodoruk miatt megintettek. B. T. C. II. — F. T. C. II 1:0. Horn (F. T. C.) Speidl és Skrobák (B. T. C.) durva játék miatt szigorúan megintettek.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
08.14.20:00 M4Sport
EL-playoff: 08.18. 18:30, M4 Sport
EL-playoff: 08.25. 21:00, M4 Sport
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső