1903.XII.6. Ezüstlabda, FTC – 33 FC 1:1

Döntő mérkőzés a Polónyi-féle ezüst-labdáért.
Ferenczvárosi Torna-Club — »33«-as Football-Club 1:1.

Margitszigeti ezüst labda. Polónyi Géza-vándordij.

Polónyi Géza által a f. év elején fölajánlott nagy értékű vándordí­jnak ez évi sorsa most vasárnap, decz. 6-án [vasárnap délután két órakor lesz] a margitszigeti sporttelepen fog eldőlni.

Megragadjuk az alkalmat mi is, hogy magyar football sportunk lelkes barátjának, Polónyi Gézának nagyértékű, adományáért az elismerés hálás szavaival adózzunk. Hiányt pótolt football-sportunkban e dí­j alapí­tása, mert hazai egyleteink kizárólag a bajnoki mérkőzésekre lévén utalva, más komoly küzdelemben egymásnak találkozót nem adhattak. S azáltal, e vándordí­j kiví­vása nem a szövetség által a bajnoki mérkőzésekre előirt két fordulós körmérkőzéseken, hanem egyszeri sorsolás útján kijelölt osztályozó, elő- és döntő-mérkőzéseken ejtetik meg, az érvényesülésnek és esélyeknek tág teret nyit.

A vándordí­jra ez idén benevezett a FTC., MFC., MUE., 33 FC. MAC. Postás SE. Törekvés.

Az osztályozó mérkőzések eredményei ápr 4. MFC : Törekv. 7:0, máj. 1. 33-as : MUE 3:2, máj. 3 MAC : Postás 2:2, máj. 10. Postás : MAC. 3:1. Az előmérkőzések eredményei: május 21. 33 FC. : Postás 3:2: FTC. és MFC.-nál FTC.-nak itéletett oda az előmérkőzés. Döntő mérkőzésre kerül tehát a 33FC. és a FTC. Biró Schubert Ernő lesz. A mérkőzés elé nagy érdeklődésel nézhetünk, mert a 33FC. legutóbb mutatott formája szerint igen kemény munkát fog bajnoki csapatunknak adni.

A bizottság a jövő évre vonatkozólag a nevezési zárlatot február 15-éről 1904. január 1-ére helyezte azért, hogy a nevező egyletek terminusaikat a bajnoki mérkőzésekkel jobban összeegyeztethessék.

Abban az esetben, ha a FTC. nyeri meg a vándordí­jat, ugy a 33 FC.-nak a MFC.-val s ha a 33 FC. nyerné meg,  úgy a FTC.-nak a Postásokkal kell a második helyért megküzdeni. Ez a mérkőzés 1903. dec. 13-án lesz a szigeti sporttelepen.

Azt hisszük hogy a jövő évi nevezési zárlaton összes neves egyleteinket ott találjuk, hogy az alapí­tó intencióit követve magyar football sportunkat fejlesszük és erősí­tsük. Felette kí­vánatos volna, ha vidéki egyleteink is érdeklődnének e dí­j iránt s azt hisszük, hogy a rendező egyesület megtalálja a módját annak, hogy erösebb vidéki egyleteink is beleszólhassanak a küzdelembe.

A mai döntő mérkőzésen a margitszigeti, pályán az FTC. játszik a 33 FC.-el. Az összeállí­tások a következő.
33 FC. Lill K. – Steiner, Lill E. – Hampl, Kiss, Bosnyakovics – Koch L., Koch N., Martin, Weisz, Lindner J.
FTC. Oláh – Berán, Manglitz – Gorszky, Bródy, Deutsch – Novotny, Borbás, Pokorny, Kovács, Weisz

(Nemzeti Sport & Budapesti Hí­rlap, 1903. december 6.)

1903. december 6., 14:00, Margitsziget, FTC – 33 FC 1:1 (1:1)
vezette: Schubert Ernő (MUE)
FTC: Oláh – Berán, Manglitz – Gorszki, Bródy, Lissauer – Kovács, Weisz, Pokorny, Borbás, Scheibel
33 FC: Lill K. – Steiner, Lill K. – Hampl, Kiss Gy., Bonyákovics – Lindner J., Weisz M., Martin, Koch N., Stana II.
Gól: Martin (33.) illetve Pokorny vagy Borbás (5.)
Jók: Koch N., Weisz M., Lill K., Kis Gy. illetve Bródy, Kovács

Ezüstlabda-mérkőzés. FTC.—33 FC. 1:1. Pompás, verőfényes őszi délutánon, nagy és előkelő közönség előtt folyt le az őszi szezon egyik legszebb mérkőzése Polónyi Géza gyönyörű vándordí­jáért, a margitszigeti ezüstlabdáért. Mintha csak a bajnoki mérkőzések kellemetlen befejezéséért akart volna kárpótlást nyújtani e mérkőzés, oly szép és élvezetes volt. Maga a környezet is ünnepelt. A lombjaiktól megfosztott bokrok szürkeségével kellemes ellentétet képezett hazánk egyetlen klasszikus pályájának még mindig, zöld asztalsí­maságú gyepe.

Maga a mérkőzés rendkí­vül érdekfeszí­tő volt. A bajnoki csapat ismeretes szép játékával szemben az őszi fordulóban óriási fejlődést mutatott 33FC. az utolsó pillanatig teljesen nyí­lt jellegűvé tette a mérkőzés sorsát, sőt a jobbadán fiatal erőkből álló csatársora gyakran szebb játékot mutatott, mint az ellenfél támadása. Különösen az alacsony és rövid passzokkal való labdavitel dolgában voltak következetesebbek, mint ellenfeleik, akik gyakran erőltetve használták ki magasan messze előre adott paszszaikkal csatáraik futóképességét. Közös hibája mindkét csatársornak az, hogy a gól előtt izgatottan, határozatlanul játszanak. A védelem és a halfsor mindkét félnél körülbelül egyenrangú, bár Lill K. kétségkí­vül jobb mint Oláh.

Az FTC. csatársorának jobb oldala jóval gyengébb most, mint a bal. Borbás hanyatlott, a kis Scheibel pedig, bár ambiciózus és tehetséges játékos, még nem üti meg az első klasszist. A baloldal nagyon erős: nem helyeseljük azonban azt, hogy Kovács és Weisz örökösen cserélgetik helyüket. Bródy már ritkábban kerül összeütközésbe a bí­róval. A két back keményen és jól dolgozik; kár, hogy rúgásaikat nem irányí­tják eléggé. A 33FC. csatársorában a jobbszélen Stana II. játszott elég gyengén; legnagyobb hibája az, hogy nem tud helyezkedni. Egyénileg a többi csatárok sem mutatnak kiválót, de jól megértik egymást. A halfsornak Kiss a lelke. A leghasznosabb játékosai a csapatnak Steiner és Lill K. Mindkettő kitűnő helyezkedésével nagyon sokat mentett.

A két csapat a következő volt:
FTC: Oláh — Berán, Manglitz — Gorszki, Bródy, Lissauer — Kovács, Weisz, Pokorny, Borbás, Scheibel.
33FC: Lill K. — Steiner, Lill K. — Hampl, Kiss, Bosnyákovics — Lindner J., Weisz, Martin, Koch N., Stana II.

Teljes szélcsendben, a közönség feszült várakozása közben nyitja meg a biró a mérkőzést, melyet az FTC. támadása vezet be, s Gorszky már a 3-ik percben a kapu mellé lő. Majd a baloldal viszi a labdát, amelyet azonban Lill K. a Dunába röpit. Szerencsésen kihalászszák s Kovács centerezését Pokorny testével a gólba nyomja már az 5-ik percben. A közönség magához sem tér még a meglepetéstől, midőn már az FTC. kapuja ostrom alatt áll. Szép passzjáték után Weisz, majd Martin lőnek a gólra, de Oláh szerencsésen védi mindkettőt. A játék azonban továbbra is itt folyik; föltűnő szép kombinációval dolgoznak a 33-asok, különösen a baloldalon s Martin ismételt lövése a gól mellé megy. Kovács révén támadáshoz jut az FTC. is, de Weisz lövését Lill könnyen védi s hatalmas rúgással visszatereli a labdát az ellenfél mezejébe, ahol a csatárok a 21-ik percben kornert nyernek, amelyet azonban a biró hands miatt lefütyül. Majd Koch N. élesen adja át a baloldalra a labdát, amelyet Weisz egy védhetlen lövéssel kapuba lő, de a biró ofside miatt nem adja meg a gólt. E félsiker erősen feltüzeli a csapatot. Az FTC. egy rövid támadása után Stana II. fut le, centerez, Martin gólra lő, Oláh a lövést gyengén védi, mire Martin a 33-ik percben a labdát benyomja. Óriási taps fogadja a kiegyenlí­tést Kezdés után újra a 33FC. támad. Lindner fut le, de a veszélyesnek látszó támadás ofside miatt megakad. Weisz lövését Oláh kornerre védi, amely egy újabb sarokrúgást eredményez, mely már azonban kárba vész. Újabb korner után FTC. jut támadáshoz, de siker nélkül. Váltakozó játék útán 1:1-gyel végződik a félidő.

A második félidőben mindkét fél mindent elkövet a döntő gólért, de hiába. A félidő elején még a 33-asok vezetnek. Martin lövése csakhamar munkát ad Oláhnak. Majd példás összjátékkal nyomulnak előre, de a döntő pillanatban agyonkombinálják a már menthetetlennek látszó gólt. A lövést kornerre védi a kapus, amit rosszul lőnek. Majd Weisz fáradhatatlan játékával elvonja a kapu elöl a játékot, amely egyideig a 33FC. térfelében folyik, de a backek, különösen Steiner játéka miatt a kapura veszélyes nem igen lesz. Majd Kiss veszi át szépen a támadást s Hampl által támogatva alkalmat adnak csatáraiknak az újabb akcióra, amely kornert eredményez. Hampl messziről jött lövését Oláh biztosan védi. A folytonos támadás azonban kimerí­ti a 33-asokat, akik lassanként visszaszorulnak. A tempó is enyhül, Bródy ismételt lövése a gól fölé megy. Berán előremegy a halfok közé s ezzel lehetetlenné teszi az ellenfél kiszabadulását, mert minden visszaadott labdát ofsidera kapnak. Néha azért támadáshoz jutnak, de sikertelenül; viszont FTC. sem ér el újabb gólt Lill K. és Steiner jó védése miatt s í­gy a mérkőzés eldöntetlenül végződött.

Schubert K. (MUE.) kifogástalan biró volt.

(Nemzeti Sport, 1903. december 13.)

Múlt vasárnap kellett volna eldőlni, hogy kié legyen idén a Polónyi-féle ezüstlabda, döntésre azonban nem került a sor, és í­gy a szabályok értelmében egy újabb mérkőzés válik szükségessé.

A játék lefolyása igen érdekes volt. A »33«-as F. C. az őszi szezonban óriásit haladt, s ez alkalommal is úgy látszott, mintha valamivel jobb lett volna ellenfelénél, sokkal több kornert ért el és az első félidőben határozottan többet támadt, sőt még a második félidő feléig ő volt a támadó. Hogy a második félidő vége felé visszaesett és a Ferenczváros került némileg fölénybe, az annak tulajdoní­tható, hogy a »33« az utolsó 3 vasárnapon keresztül játszotta az őszi szezon három legerősebb mérkőzését (B. T. C., M. A. C. és F. T. C.); ezeknek fárasztó hatását észlelhettük vasárnap, mert a »33«-as játékosok közül néhányan görcsöt is kaptak lábaikban.

A mérkőzés lefolyása a következő volt: Ferenczváros kezdi a támadást, melyet a »33«-as védelme ártalmatlanná tesz. Körülbelül a 10-ik perczben Ferenczváros goalt ér el, ugyanis Kovács a F. T. C. balszélsője centerez, Lill elfogja ugyan a labdát, de kiejti a kezéből és Borbás benyomja a goalba. Most azután a játék más fordulatot vesz, a fehér-feketék csaknem állandóan ostromolják a zöld-fehérek kapuját és a 25-ik perczben goalt érnek el, melyet a biró off side miatt nem itél meg, 5 perczczel később Steiner II. centerezését Martin védhetetlenül küldi a kapuba. Most mindkét csapat latba veti teljes tudását, hogy magának a vezetést biztosí­tsa ez azonban egyik csapatnak sem sikerül és í­gy az első félidő eredménye megmarad végeredménynek. A játék bővelkedett szép jelenetekben. Kitűnt a F. T. C.-ban az egész védelem önfeláldozó játékával, a fedezetsorban különösen Bródy, a csatársorban Kovács gyors futásával.

A »33«-asok között Koch N. és Weisz M. kitűnő labdatechnikával, a védelemben Lill K. bravúros védésével, mely különösen a játék vége felé érvényesült, gyakran ragadta tapsra a közönséget. Kis Gyulát talán még sohasem láttuk oly jól játszani mint ezen a mérkőzésen.

Biró mindkét fél megelégedésére Schubert Ernő volt.

(Sport-Világ, 1903. december 13.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
MK: VSK Tököl-FTC 10.27.13:30 M4 Sport
10.30. 19:30 m4 Sport
EL-csoportkör 11.04. 21:00 M4 Sport
11.07. 15:20 m4 Sport
11.21.17:30 M4 Sport
EL-csoportkör 11.25. 18:45 M4 Sport
11.28.18:00 M4Sport
12.044. 18:30 m4 Sport
EL-csoportkör 12.09. 21:00 M4 Sport
Novák Dezső
FOTELSZURKOLÓ