1904.III.6. FTC – 33 FC 5:2

Ferenczvárosi Torna-Club I. 5:2 győz a „33“ Football-Clubja ellen.

A Ferencvárosi Torna-Klub (…) holnap d. u. 3 órakor mérkőzik a «33» Football-Klub ellen a Margitszigeten. Biró Harsády József lesz. — A Szövetségi-dijért vasárnap délelőtt 10 órakor a soroksári-uti pályán fognak a II. csapatok küzdeni. Biró Puskás István lesz.

(Pesti Napló, 1904. március 4-6.)

Mai mérkőzések. A Ferenczvárosi Torna-Club a 33-asokkal mérkőzik s tekintettel az előbbinek jelenlegi kitűnő kondicziójára, a mérkőzés eredménye a F. T. C. győzelmeinek számát szaporí­tani fogja.

(Sport-Világ, 1904. március 6.)

Mai mérkőzések. A margitszigeti pályán az FTC. játszik a 33FC.-val az I. oszt. bajnokságért. Mult évi eredményeik 5:1, 5:2 az FTC. javára. (Ez utóbbit az MLSz. megsemmisí­tette.) Az idén az FTC. már jó formában van mí­g a 33-asok még tréningjük elején vannak. Azonkí­vül sem teljes a csapatjuk, s mivel az FTC. jó formában van, győzelmét valószí­nűnek tartjuk. Az összeállí­tások a következők:

FTC.: Oláh — Manglitz, Berán — Lissauer, Bródy, Gorszky — Borbás, Kovács, Pokorny, Weisz, Braun.
33 FC.: Lill K. — Lill E., Steiner I. — Steiner II., Gillemot, Wampetich — Berki, Weisz, Marosi, Koch N.. Hamvas.

(Nemzeti Sport, 1904. március 6.)

1904. március 6., 15:00, Margitsziget, FTC – 33 FC 5:2 (4:1)
vezette: Harsády József (Postás)
FTC: Oláh — Manglitz, Berán — Lissauer, Bródy, Gorszky — Borbás, Kovács, Pokorny, Weisz, Braun
33 FC: Lill K. — Steiner I., Lill E. — Bosnyakovits, Gillemot, Wampetich — Haraszti, Weisz, Marosi, Koch N., Hamvas
Gól: Weisz (11.), Bródy, Kovács vagy Gorszky, Pokorny (2 – utóbbit a 49.) illetve Haraszti (3.), Koch N. (79.)

FTC—33FC 5:2. A margitszigeti pályán talákozott e két csapat a mult vasárnap. Bár az FTC. győzelmét mindenki valószí­nűnek tartotta, ily nagy gólkülönbségre mégsem számí­tott senki, mert a 33-asok éppen e mérkőzésre szorgalmasan készültek. Az eredmény határozottan az FTC. kiváló formáját bizonyí­tja, különösen pedig a csatársor gólképességét. A csatársor minden tagja oly lövőképességgel rendelkezik, hogy e tekintetben egy magyar csapat sem fogható hozzá. Még társai között is kimagaslik Weisz, ki csapatának minden mérkőzésén valóságos bravúrral lövi góljait. A csapat gerince a fedezetsor. Biztos a labda elszedésében és leadásában, fáradhatatlan a védelemben és támadásban. Kiváló erő itt Bródy, ki különösen a labda elszedésben a legkiválóbb magyar fedezetek közé tartozik. Lelkiismeretes játékos Gorszky, mí­g Lissauer hétről-hétre fejlődik. A két hátvéd most kifogástalanul dolgozott, mí­g Oláh észrevétlenül a legkiválóbb magyar kapusok egyikévé fejlődött. Játékán nincs semmi feltűnő, de helyezkedése és technikája kifogástalan; nagyon megkönnyí­ti dolgát az a kölcsönös bizalom, amely a hátvédek és közte fennáll; nem állják el útját, engedik védeni, amit aztán jól is végez. A 33FC.-nak úgy látszik, már jellemző sajátossága az, hogy tavaszszal mindig jóval gyengébb, mint őszszel. Szorgalmas tréningjük után többet vártunk tőlük. A csatársor munkájában fel-felcsillan ugyan a mult őszszel oly szépen kialakult összjátéka, többé azonban már nem olyan öntudatos és nem az egész vonalra kiterjedő, mint volt azelőtt. Nem támogatja ugyanis többé úgy a meggyengült fedezetsor, ami pedig feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a csatársor passzolása ne csak a szemnek legyen szép, hanem eredményes is legyen. Nagy hiba még a csapatnál az, hogy különösen a fiatalabb tagjaiban kevés az önállóság, mert úgy tréningben, mint mérkőzéseken csak vezényszókra dolgoznak. Ha azután egyszer a helyes vezényszó bármi okból elmarad, a kevesebb önállósággal bí­ró játékos zavarba jön. A két csapat a következő volt:

FTC.: Oláh — Manglitz, Berán — Lissauer, Bródy, Gorszky — Borbás, Kovács, Pokorny, Weisz, Braun.
33 FC.: Lill K. — Steiner I., Lill E. — Bosnyakovits, Gillemot, Wampetich — Haraszti, Weisz, Marosi, Koch N., Hamvas.

A játék egész meglepetésszerűen a 33-asok erélyes ostromával kezdődik, amely Haraszti váratlanul jött hosszú és erős lövése révén góllal is végződik. Az első meglepetésre éles tempóval felel az FTC., heves iramban vonul fel csatársora s Weisz egy szépen helyezett hosszú lövéssel néhány perc múlva már megszerzi a vezető gólt. Felállás után újból az FTC. a támadó fél, a hátvédek rövid ideig bí­rják csak föltartóztatni az ostromot, csakhamar korner esik, amelyet szépen lőnek, s a magas í­vben beadott labdát Bródy a kapuba fejeli. Rövid időre középre, majd az FTC. kapuja elé telepszik a játék, de Oláh és a hátvédek megtörik a támadást. Borbás vezet viszont támadást: ügyes passzolással nyomul előre az egész csatársor, melyet az ellenfél faulttal állí­t meg: az ebből származó szigorí­tott szabadrúgást Kovács góllá értékesí­ti. Az FTC. ezentúl is meg-tartja fölényét, kevéssel a félidő vége előtt kornert, majd Pokorny révén gólt ér el. Első félidő 4:1 az. FTC. javára.

A második félidőben a 33FC. kissé fokozza a tempót. Váltakozó játék folyik jóidéig, mindkét kapu előtt nem egyszer veszélyes helyzetek vannak. Végre Pokorny kiszabadul, egyedül lerohan s védhetetlen gólt lő. A 33-asokat az újabb eredmény elkeseredett támadásra ingerli, ügyes passzolással támadnak, mely Koch N. szépen lőtt góljával végződik. Ezután mindkét fél inkább a védelemre fekteti a fősúlyt.

Bí­ró Harsády J. (Postás) volt.

*

Szövetségi dí­j. 33 FC II.—FTC. II. 4:0. A mult vasárnap az első csapatok előtt játszott a Margitszigeten a két második csapat. Az eredményt senki sem várta.

(Nemzeti Sport, 1904. március 13.)

A margitszigeti sporttelepen a Pólónyi-féle ezüstlabda tavalyi döntő küzdelmében résztvevő egyesületek mérték össze erejüket. A Ferenczvárosi Torna -Club-nak jelenleg kitűnő conditióban levő csapata biztos fölénynyel verte a ,,33“-asokat, kik új, de meglehetős rossz összeállí­tásban szerepeltek. Gillemot Ferencz valamikor elsőrangú erő volt s elismert jó játékos, a ki ambitiózus, lelkes játékával nem egyszer segí­tette diadalra csapatát. Több mint egy esztendeje azonban visszavonult az aktiv szereplés szí­nteréről s nyilván minden training nélkül próbálkozott újra játszani. A próba nagyon rosszul sikerült s csapatának bizony többet ártott, mint használt. Mostanában bizony már nem elég a lelkesedés és ambitió, hanem gyakorlat és tudás is kell, a mi pedig Gillemotban bizony jelenleg már nem igen van meg. A ,,33“-asok csapata különben nagyon derekasan állotta meg a helyét s különösen a csatároktól láttunk sok, szép kombinátióval keresztül vitt támadást. A védelem gyönge és távolról sem közelí­ti meg azt a ní­vót, melyen ősszel állott. Lill a kapuban határozatlan, a minek többször megadta az árát.

A F. T. C. csapata újból bebizonyí­totta, hogy méltó a bizalomra. Az egész csapat egységes szellemben, nagy kedvvel működött és méltán kiérdemelte azt a győzelmet, melynek értékét még az is emeli, hogy egy neki nem szokott pályán mérkőzött

F. T. C. — „33“ F. C 5:2. Minden tekintetben fair lefolyású mérkőzésnek kedvezett az uralkodó szélcsend, mely nem befolyásolta a játék reális lefolyását. A „33“-asok kezdték a játékot és a kezdés után 3 perczczel megszerzik az első goalt Haraszty, illetőleg Weisz révén. Felállás után a Ferenczvárosi T. C. erős ostrom alá vette a „33“-asok kapuját és a tizenegyedik perczben kiegyenlí­tette a goalt Weisz éles lövése révén. Majd cornert érnek el, melyet Bródy goallá érvényesí­tett. Közvetlen utána Borbás szép rushsel a goal felé szaladt és mielőtt rúghatott volna, Lill kézzel fellöki, mi által a F. T. C. szigoritott szabadrúgást nyer, mely állásból Gorszky védhetetlen goalt rúgott. A félidő vége felé Weisz cornert rúg és mielőtt a kapus védhette volna a goalt, Pokorny fejjel a labdát a goalba löki.

A második félidő elején a Ferenczvárosiak támadnak és a negyedik perczben megszerezték a félidő első goalját. A játék ezután félóra hosszat váltakozva folyt mindkét kapu előtt s a két csapat csatársora meglehetős erélylyel támadt. Majd a harmincznegyedik perczben Haraszty leszalad a labdával, a kapu előtt Koch Nándornak adja, ki azt a rendeltetési helyére juttatta. A félidő végén a „33“-asok támadnak, de semmi újabb eredményt elérni nem tudnak.

Bí­ró Harsády József (Postás) volt, ki mindkét fél megelégedésére működött közre.

*

A második csapatok mérkőzését a „33“ F. C. II. 4:0 goallal nyerte meg.

(Sport-Világ, 1904. március 13.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
12.04. 15:30 m4 Sport
EL-csoportkör 12.09. 21:00 M4 Sport
12.12. 16:30 m4 Sport
12.18. 14:45 m4 Sport
Novák Dezső
FOTELSZURKOLÓ