1906.IV.22. Brüll serleg, FTC – MAC 2:3

Vasárnapi mérkőzések. Az angol matchek lezajlása után sportköreink érdeklődését ismét a serlegmérkőzések eseményei kötik le. A négy vezető-egyesület közül leginkább a Magyar Athletikai Club szereplése érdekel bennünket, mert a serleg mérkőzésben eddig veretlen csapata egyszer sem mérkőzött a tavalyi bajnokság egyetlen helyezettjével sem. A vasárnapi matchen a Ferenczvárosi Torna Clubbal áll szemben s e match eredményétől függ, vajjon a M. A. C. a serlegmérkőzések végén mily helyet fog elfoglalni? A Ferenczvárosi T. C. csapatát ugyanis legyőzte a Postások és a Magyar Testgyakorlók Köre csapata s ha a M. A C. e mérkőzésen győz, úgy az első helyre is eminens esélyei lehetnek. A Ferenczvárosi Torna Clubnak múlt szombaton mutatott fényes formája s a M. A. C-nak a Postásoktól szenvedett veresége azonban arra enged következtetni, hogy a M. A. C.-nak a F. T. C.-vel való küzdelme aligha fog számára sikerrel zárulni. A match a margitszigeti sporttelepen lesz s délután 4 órakor kezdődik. Előzőleg a II-ik csapatok matchelnek egymással, melynél szintén a F. T. C. győzelmét várjuk.

(Sport-Világ, 1906. április 22.)

Vasárnapi mérkőzések. A Soroksári-uti pályán folyik le a nap legérdekesebb mérkőzése a MAC. és a FTC. között. Mindkét csapat kiváló formában van most s elkeseredett küzdelemre van kilátás, melynek eredménye különösen a MAC.-ra nézve fontos. A FTC. mellett a pálya, a MAC. mellett a nagyobb érdekeltség szól, úgy, hogy az eredményt megjósolni nagyon bajos.

(Nemzeti Sport, 1906. április 22.)

Serleg-mérkőzés. A Ferencvárosi Torna-Klub és a Magyar Atletikai Klub I. osztályú derby-mérkőzése vasárnap délután félöt órakor lesz a soroksári-uti pályán. Bí­ró: Gabrovitz Emil (Postás.)

(Budapesti Hí­rlap, 1906. április 22.)

1906. április 22., 16:30, Soroksári út, FTC – MAC 2:3 (2:0)
vezette: Gabrovitz Emil (Postás)
FTC: Fritz — Manglitz, Rumbold — Gorszky, Bródi, Hahn — Braun, Weisz, Pákay, Kórody, Ecker
MAC: Sipos — Höfle, Veres — Meleghy, Major, Oláh — Medgyessy, Krempels, Kelemen, Vangel, Borbás
Gól: Rumbold (13.), Weisz (21.) illetve Krempels vagy Kelemen (53.), Kelemen (54.), Fritz vagy Manglitz (74. – öngól)

M. A. C.—F. T. C. 3:2. A MAC. kitűnő formában lévő csapata végre erős riválisát, a FTC.-ot is legyőzte s ezzel megtartotta vezetőhelyét a serlegmérkőzésekben. A küzdelem végig teljesen nyí­lt jellegű volt és ami fő: fair és élvezetes. A két csapat teljesen egyenrangú volt s a MAC. győzelme csak a helyesebb tréning-rendszer eredménye. Ez a mérkőzés megmutatta, hogy megfelelő futótréninig nélkül csapataink ma már egymással szemben sem bí­rják ki a fokozottabb tempót s az a csapat, melynek tagjai kellő futótréninggel rendelkeznek, mindig előnyben van. Ennek köszönhette a MAC. is győzelmét. Az első félidőben a FTC. biztosan tartotta ellenfelét s a félidő úgy végződött, hogy mindenki biztosra vette a FTC. győzelmét; a második félidőben azonban visszaesett a csapat s most már a MAC. lövi biztosan góljait. A csapat minden egyes tagja megtette kötelességét; lelkesen s a kellő erélylyel játszottak. A csatársorban igen hasznos volt ezúttal Borbás és a kis Krempels. A fedezetsorban a második félidőben Major volt jó, mig Oláh inkább a hátvédsorba való. A FTC. igazában csak 10 emberrel játszott, mert Ecker nevetséges félénkségével többet ártott, mint használt. A csatársor többi embere elég jó volt; különösen a jobb oldal szép lövései tűntek fel. A fedezetsorban Hahn agilisan dolgozott; úgylátszik azonban, hogy nincs elég állóképessége. A védelemben Rumbold volt a legjobb, ki ha pompás technikáját megfelelő elméleti tudással egészí­ti ki s megtanul helyezkedni, legjobb hátvédőink egyike lehet, Fritz közepes volt.

A pálya homokos volt s úgy sport, mint általában egészségi szempontból kifogásolható, hogy a pályatulajdonos nem locsolja állandóan. A két csapat í­gy állt föl:

MAC.: Sipos — Höfle, Veres — Meleghy, Major, Oláh — Medgyessy, Krempels, Kelemen, Vangel, Borbás.
FTC.: Fritz — Manglitz, Rumbold — Gorszky, Bródi, Hahn — Braun, Weisz, Pákay, Kórody, Ecker.

A MAC. szép támadása vezeti be a játékot, de már a 6-ik percben fölnyomul a FTC. s Höfle hibájából a 10. percben kornert ér el, amelyet a 13-ik percben még egy követ. Rumbold ezután magasan rúgja a kapura a labdát, Sí­pos megkésik a védéssel s a FTC. igy a vezetéshez jut. A nem várt eredmény erős ellentámadásra serkenti a MAC.-ot s veszélyben is van a Ferencvárosi kapu, Vangel azonban a legjobb helyzetből föléje lő. A 21-ik percben FTC. kornert lő, mely után Weisz váratlan és szép lövése a második gólt szerzi meg. A MAC.-ot ez a gól már megzavarja s erős védelemre szorul, miközben néhány kritikus pillanat van kapuja előtt. Egy ilyen alkalommal Károly pompás helyzetbe jut, de Höfle lefaultolja: a bí­ró fütyül, Kórody pedig utánna hands segélyével gólt csinál. A bí­ró 11-est í­tél a MAC. ellen, amit azonban Braun Sí­posba rúg. A FTC. jobb oldala szépen dolgozik s a 21-ik percben kornert ér el. A következő 8 perc a MAC.-é s Borbás oldala erősen dolgozik a kiegyenlí­tésen. Hasztalan. Ezután változatos a játék, bár a FTC. 37. és 43-ik percekben lőtt kornerei némi fölényre mutatnak.

A második félidőben mindenki a FTC. főlényét várja. Nagy a meglepetés tehát, mikor a MAC. csatársor egészen friss iramban vezeti a játékot s már a 2-ik percben kornert ér el. Felnyomul a FTC. is s Pákay kitűnő alkalmat ront el. Szerencsésebb a 8-ik percben a kis Krempels, ki elszántan a backek mögé kerül s megszerzi a MAC. első gólját. Még föl sem ocsúdik a FTC., mikor Borbás pompás lerohanását a következő percben a kiegyenlí­tő góllá értékesí­ti Kelemen. Erre visszaesik a FTC., mely csak a 17-ik percben élénkül föl, mikor kornert ér el. Braun néhány szép lerohanása igen veszélyes, annyira, hogy Veres egy í­zben csak a legcsunyább kézzel való visszahúzással menthet, amit azonban a biró nem lát meg. A MAC. egyre határozottabban játszik s csakhamar észreveszi, hogy Manglitz, ki az első félidőben jó volt, eléggé védi oldalát. Ide koncentrálja a támadást s több veszélyes lövés után a 29-ik percben Fritz be is ejti a győztes gólt. Hasztalan most már a FTC. támadása; a 38. percben kornert ér ugyan el, de a MAC. biztosan megtartja pozí­cióját.

Gabrovitz Emil (Postás) bí­ró nem volt elég határozott.

Szövetségi dij. FTC.II.—MAC.II. 4:3. Erős küzdelem volt e két csapat között, mely a biró erélytelensége miatt nem folyt le a legfairebben. Az I. félidőben a FTC. II., a II-ikban a MAC. II. volt jobb. Biró: Pobuda Tivadar (MAFC.) volt.

(Nemzeti Sport, 1906. április 29.)

Idén úgy látszik a Ferencvárosi Torna-Club vágyódik azon kétes értékű dicsőségre, hogy a meglepetések csapatjának kereszteljék el. A Pilgrims ellen produkált fényes játéka után mindenki biztos győzelmét várta a Magyar Athletikai Club ellen ví­vott mérkőzés alkalmával. Nem igy történt. Mintha nem is a két hét előtti F. T. C.-ot láttuk volna játszani, hanem egy elbizakodott, fejetlen s a kapujok előtt könnyelműen játszó csapatot, mely ellen a nagy formában játszó M. A. C.-nak sikerült a győzelmet — melyet a F. T. C. már biztosí­tottnak vélt — megszerezni. A F. T. C. veresége tehát szenzáció jellegével hatott.

M. A. C.—F. T. C. 3:2. A Ferenczvárosi Torna Club az idén határozott balszerencsével küzd. Mostani ellenfelét a Magyar Athletikai Clubot épen ellenkezőleg az idén soha nem élvezett szerencse segí­ti. A serlegmérkőzések során a leggyengébb csapattal kezdve fokozatosan került össze a mindig jobbakkal; igy megtartván a vezetést, ambí­ciója megnövekedésekor került szembe a serleg-mérkőzésekre már ügyet sem vető F. T C.-al.

Ezen a M. A. C.-ra nézve lehető legkedvezőbb viszonyok között is csak nagy szerencséjének köszönheti győzelmét.

A két csapat egyformán, váltakozva támad; a játék folyton hullámzik, azonban eredménynyel csak a ferenczvárosiak öntudatosabb támadásai járnak. Egyik támadásnál úgy odaszorul kapujához a M. A. C., hogy a ferenczvárosi back rúgásából esik goal, nemsokára egy másik támadásnál újabb goal. Mindkettőnél közrejátszott a kapus könyelmüsége is. Az első félidőben még egy goal jut a M. A. C. kapujába, de a biró nem adja meg, hanem a M. A. C. által közben csinált hands miatt 11-es büntető rúgást (!?) í­tél meg. (A fenálló szabályok ilyen í­téletet nem támogatnak.) A 11-es lövést a kapus kivédi s igy a goal, nem lett goal. Az első félidő 2:0 végződik a F. T. C. javára.

A második félidő első perczeiben a ferenczvárosi kapu előtt nem messze egy kavarodásból kipergő labdával a kapura fut Kelemen, de lövés előtt az előre passolt labdára veti magát Fritz s mikor már mindenki védve hiszi, a lábai közt elgurul a kapuba. Alig egy perczre rá Borbás egy előre rúgott labda után iramodik, Rumbold nem is védi, azt hí­vén, úgyis aut lesz, Borbás azonban épp a korner-vonalon elfogja még, gyönyörűen beadja az üresen hagyott kapu elé, honnan védhetlenül berepiti az egyik M. A. C.-csatár. A M A. C. ezután neki lendül, de F. T. C. is hevesen folytatja a támadásokat, de nem tud elérni semmit, mert Weisz gyávasága és Ecker ügyefogyottsága miatt semmi egység sincs a csatársorban. Braun egy párszor szépen keresztültör, de nem érvényesülhet a biró érthetetlen elnézése folytán. Kézzel visszatartják; kiszabadul; újra megfogják a kapu közvetlen közelében, a biró meg nem lát semmit. Ezekután a ferenczvárosiak mind csüggedtebben játszanak, a M. A C. meg mind nagyobb hévvel, mig végre 5 perczczel a befejezés előtt eldől a match egy, a Rumbold által Manglitzra rúgott s onnan a kapuba visszapattant goallal.

Biró Gabrovitz Emil (Postás) volt.

Szövetségi dí­j. A II. csapatok matche 4:3 eredménynyel végződött az F. T. C. javára

(Sport-Világ, 1906. április 29.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
12.04. 15:30 m4 Sport
EL-csoportkör 12.09. 21:00 M4 Sport
12.12. 16:30 m4 Sport
12.18. 14:45 m4 Sport
Novák Dezső
FOTELSZURKOLÓ