1906.XII.9. BTC – FTC 1:4 (edzőmérkőzés)

Szezonzáró mérkőzések. Deczember 9-én az őszi szezonnak egyik legérdekesebb küzdelme zajlik le a millenáris pályán. E szezonban magyar csapat részéről veretlen Ferenczvárosi Torna-Club és a Budapesti Torna-Club mérik össze erejüket. A B. T. C. a jobb magyar csapatok felett aratott győzelmei és nemzetközi sikerei révén, ismét elfoglalta a magyar football-sportban az őt megillető helyet; a F. T. C. pedig a Slavia ellen elért szenzácziós sikere s a bajnokságban szerzett első helye révén jutott a legjobbak elé s a deczemberi mérkőzés, mely az idén már másodszor hozza össze a két kiváló csapatot, (tavaszszal a B.T.C. győzött 2:0 arányban) szinte döntő jelentőséget ad azon kérdésnek, hogy az ősz folyamán melyik volt a legjobb magyar csapat. A B.T.C. a szenzácziósnak í­gérkező mérkőzésre való tekintettel lemondta a deczember 9-ikére tervezett B. T. C. —Deutscher Fussball Club nemzetközi matchét.

(Sport-Világ, 1906. december 2.)

Vasárnapi mérkőzések. A millennáris versenypályán végre találkozik a BTC. a FTC.-al, amely kétségkí­vül a bezáródó football-szezon egyik legizgalmasabb mérkőzése lesz. E két csapat az elmúlt évek folyamán 13-szor mérkőzött, melyekből a FTC. csak egyszer került ki győztesen s egyszer mérkőzött eldöntetlenül. A többi 11-et a BTC. nyerte meg. Gólarány 46:11 a BTC. javára. A mérkőzésnek eredetileg dec. 1-én kellett volna lefolyni, de akkor a BTC. nem volt oly kondí­cióban, hogy a küzdelmet a nagy formában lévő FTC. ellen a siker reményével felvehette volna, s igy a mérkőzés halasztást szenvedett. Most azonban a két Molnár testvér belépésével annyira megerősödött a BTC., hogy megjavult esélylvel nézhet a mérkőzés elé.

(Nemzeti Sport, 1906. december 9.)

Mai mérkőzések. A Millenáris pályán a B. T. C. I . csapata mérkőzik a Ferenczvárosi T. C. I . csapatával. A mérkőzés elé, — mely teljesen nyí­lt, — rendkí­vüli érdeklődés nyilvánul meg a sportközönség körében, mert ennek a matchnek eredménye lesz hivatva eldönteni, hogy melyik egyletet illeti meg a „legjobb magyar csapat“ czime. A F. T. C. ez idényben hazai csapattól vereséget nem szenvedett. A B. T. C. is legyőzte jobb csapatainkat s nemzetközi mérkőzésekben is jelentős eredményeket ví­vott ki. A rendkí­vül érdekesnek í­gérkező mérkőzés délután 2 1/4 órakor kezdődik. (…)

Eddigelé tehát 13-szor matchelt a két csapat egymással; 12-szer a B. T. C. győzött, 1-szer a F. T. C. A vasárnapi mérkőzés elé a formája tetőpontján álló F. T. C. csapata sok bizalommal nézhet. — Délelőtt a B.T.C. és F.T.C. oldboys csapatai mérkőznek.

Szombaton az egyletek harmadik és második csapatai találkoznak a millenáris verseny pályán. Az előbbiek mérkőzése délután 1 órakor, az utóbbiaké d. u. 1/2 3 órakor kezdődik.

(Sport-Világ, 1906. december 9.)

1906. december 9., 14:15, Millenáris, BTC – FTC 1:4 (0:2)
vezette: Herczog Ede (MTK.)
nézőszám: 1 500
BTC: Izsó — Sárközy, Molnár I. — Ficere, Szalay, Kisfaludy — Bosnyákovits, Blazsek II., Horváth, Molnár II., Oláh
FTC: Dobronyi — Rumbold, Manglitz — Gorszky, Bródy, Weinber — Braun, Schőn, Kórody, Schlosser, Weisz
Gól: Molnár II. (80.) illetve Bródy vagy Schlosser (7.), Schlosser (38.), Braun (54.), Schlosser (74.)

Megtörtént tehát a találkozás az unos-untig agyonreklámozott két „legjobb magyar csapat”, a Ferencv. TC. és a Budapesti TC. között. A csakugyan legjobb csapat nagy fölénynyel győzött s az elfogulatlan szemlélő úgy látta, hogy olyan nagy a két csapat belső tudása között a különbség, hogy szinte klasszissal jobb az egyik „legjobb” csapat a másik „legjobbnál”. És még csak mentsége sincs ennek a másik „legjobbnak” a gyengeségére. A szokott sablon: a tartalékjátékosok, a pillanatnyi rossz kondí­ció ezúttal mind nem állanak a csapat rendelkezésére. Mert hát nem volt tartalék, sőt két uj erő, — akiknek belépése érdekében történt, tálán a mérkőzés kitolása — állt a küzdők sorába. Mindkettő, tagja az idei válogatott magyar csapatnak. Tehát jó erők. Bizony erősí­tették a csapatot, mely a szokott klasszisának megfelelően játszott. Sőt a komisz időjárás is kevésbbé ártott a BTC.-nek. mint. ellenfelének. A BTC. magas, ivelt labdáira nem volt oly veszélyes a pálya sara, mint a FTC. lapos adogatásaira, melyek nehezen gurultak a megszokott pontossággal. Hanem a FTC. mégis győzött. Győzelme nem is tartozott a legnehezebbek közé, mert bizony sokkal jobban meg kellett dolgoznia azokért a pontokért, amelyeket a MTK.-tól és a MAC.-tól szerzett. (…)

FTC.—BTC. 4:1. Állandó esőzés közepette állott ki a két csapat múlt vasárnap d. u. a Millenáris pályán. A tartós eső teljesen feláztatta a talajt s úgy a két kapu előtt, mint a középen hatalmas tócsák tarkí­tották a pályát. E talajviszonyok természetesen rendkí­vüli módon befolyásolták a játékot s itt tűnt ki a FTC. magas klasszisa és hogy mennyire kifejlett összjátékkal és labdatechnikával rendelkezik, hogy e tulajdonságai még e nehéz pályaviszonyok között is érvényesültek. A FTC. főereje most is a fedezetsor volt. Kitünően tartották fent az érintkezést úgy a csatársorral, mint a védelemmel. A támadást állandóan táplálták s különösen az első félidőben az ellenfél csatárai elöl, észszerű helyezkedésükkel minden labdát elszedtek. Fő erejük részben abban rejlik, hogy az ellenfél fedezetsorát magukra szí­va a saját csatársorukat az ellenvédelemtöl felszabadí­tják, csak akkor adják előre csatáraiknak a labdát, a kiknek aztán a megfogyott védelemmel aránylag könnyű dolguk van. A csatársor is kifogástalanul dolgozott. Lövőképességük igazán elsőrangú s ezt ki is használják, mert váratlanul, minden habozás nélkül lőnek. A csatársor legjobb embere Korody volt. Szépen vitte előre a csatársort s jól osztotta a labdákat és önzetlen volt. Schlosser jól dolgozott. A védelemben ismét Rumbold tűnt ki, ki bámulatos biztonsággal dolgozott.

A BTC. csapata nagy szí­vósságának és küzdőképességének most is tanujelét adta. Elejétől végig végtelen energiával küzdött. Most azonban hiába, mert ellenfele tulerős volt s győzött a jobbik csapat. A BTC. az UTE.-ből átlépett két Molnárral megerősödve ment a küzdelembe. Amí­g azonban Molnár II. nagyot lendí­tett a csatársoron, addig Molnár I. gyengének mutatkozott. Helyezkedési képessége és akciója a kapu előtti küzdelmekben igen kevés. A csatársorban nincs összmunka, Lapos paszok helyett még mindig magasan ivelt labdákkal dolgoznak, ami rendesen a befutó fedezetek zsákmánya lett. Izsó a kapuban remekelt. A 4 gól közül csak az utolsót lehetett volna védenie. A mérkőzést a folytonos eső dacára mintegy 1500 főnyi közönség nézte végig. A két csapat a következő összeállí­tásban szerepelt:

FTC.: Dobronyi — Rumbold, Manglitz — Gorszky, Bródy, Weinber — Braun, Schőn, Kórody, Schlosser, Weisz.
BTC.: Izsó — Sárközy, Molnár I. — Ficere, Szalay, Kisfaludy — Bosnyákovits, Blazsek II., Horváth, Molnár II., Oláh.

Az FTC. választja a pályát s a BTC. lerohanása nyitja meg a mérkőzést. Manglitz erős rúgással középre küldi a labdát, mely zöld-fehérek birtokába kerül, szép összjátékkal leviszik, de, csak kornert érnek el. A 7-ik perc újabb kornert eredményez. A labda a kapu elé esik, a nagy tumultusból a BTC.-nek sikerül eltisztitani a labdát kapuja elől, de a gyönge rúgás Bródyhoz juttatja a labdát, ki villámgyorsan lő s a labda a BTC. hálójába kerül. A FTC. ismét támad s mindjobban megszokva a rosz talajviszonyokat, veszélyes helyzeteket teremt a BTC. kapuja előtt, a védelem és a kapus azonban jól működik. A BTC. is kiszabadul néha, de támadása megtörik részben az által, hogy a szélső csatároknak szánt labdákat vagy nagyon előre, vagy mögéjük out-ra küldték. Egy ilyen támadás azonban kornerre vezet, mert Molnár II. éles labdáját Dobronyi kiejti kezéből s az kornerre gurul, melynek eredménye azonban nincs. A FTC. újabb támadása ismét eredmény nélküli kornerre vezet. A 38. percben Ficere ledobása miatt a FTC. szabadrúgáshoz jut, melyet Rumbold jól a kapu elé rúg; Schlosser kapásból éles lövéssel a második gólt szerzi belőle csapatának. E félidőt általában a FTC. nagy fölénye jellemzi. Félidő 2:0.

A második félidőben a játék változatosabb, bár az elején a FTC. van nagy és határozott fölényben, erős és veszélyes támadásokat intézve ellenfele kapuja ellen. Izsó sokat és szépen véd, A FTC. ismét eredménytelen kornert ér. A játék egyideig a középen folyik, majd Bródy Braunhoz adja a labdát, ki Schőn által támogatva lefut s a labdát jól helyezve a kapu bal sarkába küldi. Most már a BTC. támadásai mind sűrűbbek lesznek, de rendszertelenek és nem nyernek befejezést. A FTC. ismét támadásba megy át. Weisz lefut, Schloserhez tolja ki, kb. 25 m.-ről valóban gyönyörű ivelt lövéssel a FTC. negyedik gólját rúgja. A BTC. elkeseredetten küzd s szí­vóssága mindjobban érvényesül, amennyiben ellenfelét mindjobban visszaszorí­tja. A BTC. egyetlen gólja a 35. percben esik. Molnár és Horváth együttesen leviszik a labdát. Molnár gyenge lövését Dobronyi rávetéssel akarja védeni, de a labdát megfogni nem tudja s csak irányából térí­ti ki, s a labda lassan gurul a gól felé. Dobronyi utána veti magát, megüti a labdát, úgy hogy az a kapufélfáról a mezőnybe pattan. A biró azonban gólnak í­télte, mert a kapus a gólból ütötte ki a labdát. Az utolsó 10 percben a BTC. elkeseredetten támad, de eredmény nélkül.

Biró Herczog Ede (MTK.) volt.

(Nemzeti Sport, 1906. december 16.)

A szombati ünnepnapon, az időjárás még lehetővé tette, hogy legalább félig-meddig reális matcheket ví­vjanak mérkőző csapataink, de vasárnap már olyanra fordult az idő, hogy az e napra tervezett mérkőzések mind elmaradtak, kivéve a B.T.C.—F.T.C. mérkőzését, amely azonban inkább hasonlí­tott vizi-pólóhoz, mint football-matchhez. Kí­vánatos lenne, hogy a szövetség a nyári football-szünethez hasonlóan, téli szünetet is léptessen életbe, mert az ilyen deczemberi időjárás már semmiképen sem alkalmas labdarugó-mérkőzések megtartására. Az ilyen időben ví­vott mérkőzések nemcsak hogy sportértékkel nem bí­rnak, de a közönségnek sem szereznek semmi gyönyörűséget, sőt úgy a játékosok, mint a nézők egészségét veszélyeztetik. Inkább tartson a nyári szünet fél hónappal kevesebb ideig, de a, bizonytalan deczember hónapban football-mérkőzés ne engedtessék meg.

Szombaton a M.A.C. mérkőzött a margitszigeti pályán a Tisztviselők L. E. csapatával. A sárga-kékek jó formába jutott csapata szép küzdelem után, fölénnyel legyőzte másodosztályú ellenfelét. Ugyan-e napon mérkőzött a B.T.C. b) és II. csapata a F.T.C. II., illetve III. csapatával, mely matchek mindegyike a B T. C győzelmével végződött.

Másnapra voltak tervezve a B. A. K.— Ifj. L. Sz. csapatainak, úgyszintén az Ujp. T. E.—U. R. A. K., a Köb. T. E.— K.A.O.E. mérkőzései, de a szakadó eső s a felázott talaj, mindenütt lehetetlenné tette megtartásukat. A szintén felázott millenáris pályán a B T.C. I.—F.T.C. I. mérkőzést mégis megtartották és pedig nagyszámú közönség előtt. A mérkőzés eredményét teljesen reálisnak el nem fogadhatjuk, épen az emlí­tett okoknál fogva. Tekintve a F. T. C. remek formáját, — több mint valószí­nű, hogy jó időben is a F. T. C. csapatáé lett volna a győzelem, de a múlt vasárnapi match eredményét, — melyre még a zöld-fehérek legvérmesebb párthí­vei sem számí­tottak, — a két csapat közötti erőviszony mértékéül nem tekinthetjük. A F. T. C. most tényleg legjobb csapatunk. Csatárainak gyorsasága s határozottsága, fedezeteinek briliáns játékmodora, hátvédeinek remek helyezkedése, méltóvá teszi a legjobb magyar csapat czimére. A B. T. C. játéka ismét megerősí­tett ama feltevésünkben, hogy a csapat túl van trainirozva, a szezon erős matchei valósággal kimerí­tették a játékosokat, kikre már nagyon ráfér a pihenés. A kapu előtt határozatlanok, ide-oda passzolgatják a labdát s goalt lőni nem bí­rnak. A piros fehéreket az időjárás és a pálya nagyon akadályozta képességük kifejtésében, mig a F. T. C. játékosai a bokán felül érő ví­zben is elég élvezetes játékot mutattak be. A győzelmet megérdemelte a F. T. C. Idei, szép eredményekben gazdag működésének méltó befejezése volt ez a győzelem.

F. T. C.—B. T. C. 4:1. Szakadó esőben s valóságos sártengerben folyt le e mérkőzés. Bár a F. T. C. hellyelközzel szép játékot mutatott be, a match nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. A sárban ide oda csúszkáló s bukdácsoló játékosok s a gyakran majdnem elsülyedő labda, derült jelenetekkel tarkí­tották a különben nem nagy sportértékkel biró mérkőzést. Az ilyen rendkí­vül érdekesnek í­gérkező mérkőzéseket nem a szezon végén, — mikor előreláthatólag kedvezőtlen időben folynak azok le, — kellene megtartani, hanem a korábbi hónapokban szakí­tsanak időt a megtartásukra.

A B.T.C, ily nagyarányú veresége nagyon meglepte a sportköröket, bár a csapat az utóbbi időben nagyon visszament formájában, legyőzetésére s ilyen nagy arányban, épen nem számí­tott senki. A csapatot nagyon befolyásolta a kedvezőtlen idő s a pálya és nem játszott oly kedvvel meg önfeláldozással mint ellenfele. Az első félidőben a B. T. C. kapja a rosszabb helyet, hol a kapu előtti nagy sár miatt a védelem igen gyakran hibáz. A második halftime-ban azután még jobban felázott a pálya s éppen ebben a kapu előtti sártengerben feneklettek meg a B. T. C. csatárainak erős és veszélyes lövései. A csapatban ezúttal játszott először a két Molnár-testvér, kik közül azonban csak az egyik, a csatár játéka elégí­tett ki, ki, hogy ha jobban összeszokik a csatársor többi tagjával, igen hasznos játékosa lesz a csapatnak. Molnár I. igen gyengén dolgozott. A csatárok közül Horváth, a védelemben pedig Ficzere, Sárközy vált ki a többi közül. Izsó szépen védett. A kapott goalok védhetlenek voltak.

A F.T.C. jól összeszokott csapata s határozott, goalképes csatársora meghozta egyletének a kí­vánt eredményt. A fedezetek remek labdaszedése és szí­vós játéka, a hátvédek elszánt, önfeláldozó munkája, a kedvezőtlen talajviszonyok daczára is érvényesült. Bródi, Gorszky, Rumbold és Manglitz voltak a csapat legjobb játékosai.

A mérkőzés lefolyása a következő volt: A B. T. C. kezdi a támadást, de csakhamar a Ferenczváros veszi át tőle s már az 5-ik perczben kornerhez jut. Weisz lövését Izsó menti, de az újabb korner után Schlosser éles lövését kénytelen a kapuba engedni (7 percz). A játék ezután váltakozó támadással folyik, bár a F. T. C. lerohanásai gyakoribbak s veszélyesebbek. A 19-ik perczben a B. T. C., a 24-ikben F. T. C. jut kornerhez. Braun remek beadását Ficzere védi ki. Molnár II. erős lövését a kapus ismét kornerre menti. (28 percz.) Gorszky shootját s a rögtön következő újabb lövést Izsó rávetéssel menti. A 38-ik perczben biró szabadrúgást í­tél. Schlosser, a Rumbold által lőtt labdát kapásból a hálóba továbbí­tja. (39 percz.) Az utolsó perczekben Manglitz kornert hibáz. Horváth lövését a kapus kivédi. Félidő: 2:0 F. T. C. javára.

Uj felállás után ismét a zöld-fehérek támadnak Braun lövését Ficzere kornerre menti. (2 percz.) A 9-ik perczben Molnár I. hibáz s a labdát Braun kb. 30 méterről a kapuba lövi. Majd a B. T. C. támad s Szalay lövését Dobronyi védi ki. Horváth lövése a kapu mellett megy el. Ferenczváros a 18-ik perczben kornert lő. Néhány percz múlva újból a piros-fehérek veszik át a támadást s a F. T. C.-t kapujához szorí­tják. Bosnyai lövését a kapufa menti. A ferenezvárosiak erősen, sőt kí­méletlenül védenek, miért a biró több szabadrúgást í­tél a B. T. C. javára. A 29-ik perczben a ferenczváros lerohan és Schlosser remek lövéssel megszerzi csapatának a negyedik golt. A B. T. C. ismét offenzivába lép, de csatárai a kapu előtt szükség nélkül ide-oda adogatják a labdát, minden tervszerűség nélkül játszanak. Egyetlen goaljuk a 35-ik perczben esik, midőn a Molnár II. által lőtt labda az üres kapuba gurulván látszólag a kapuvonalon a sárban megakad. A B. T. C. most már erélyesebben játszik, de támadása megtörik a zöld-fehérek védelmén. A csatárok újabb lövései közvetlen a kapu előtt megakadnak a sárban. A mérkőzés erős homályban folyik tovább, minden érdekesség nélkül, mig végre a kitűnő biró: Herzog Ede (M. T. K.) a játék végét jelzi. A csapatok felállása a következő volt:

F. T. C. Dobronyi — Rumbold, Manglitz — Weinbeer, Bródi, Gorszky — Braun, Schön, Korodi, Schlosser, Weisz.
B. T. C. Izsó — Sárközy, Molnár I. — Ficzere, Szalay, Kisfaludy — Bosznyai, Blazsek D., Horváth, Molnár II, Oláh.

B. T. C. I.B) — F. T. C. II 3:1. Szombat délután mérkőzött a két csapat. A ferenczvárosiak erélyesen védekeznek, de a B. T. C. szép támadásainak nem tudnak ellent állani.

B. T. C. II. — F. T. C. III. 5:1. B. T. C. fölénynyel győz.

(Sport-Világ, 1906. december 16.)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
10.28. 21:00, m4sport
10.31. 19:30, m4sport
11.04. 21:00, m4sport
11.08. 17:00, m4sport
MK: 11.14.14:45, M4Sport
11.21.19:30, m4sport
11.24. 21:00, m4sport
Novák Dezső
Tárhelyszolgáltatónk
25 ÉVES A BL-SIKER
FOTELSZURKOLÓ