1907.IX.22. MTK – FTC 4:2

W_mtk-ftc

Magyar Testgyakorlók Köre — Ferencvárosi Torna Club. A vasárnapi bajnoki mérkőzésre mindkét csapat a lehető legerősebb összeállí­tásban áll ki. FTC.: Fritz, Rumbold, Manglitz, Weinber, Bródy, Gorszky, Iványi, Braun, Korody, Schlosser, Weisz. MTK.: Domonkos, Nagy, Csüdör, Kürschner, Koltay, Sár, Sebestyén, Károly. Biró, Döme, Weisz. A mérkőzés a millennáris pályán, délután pont fél öt órakor kezdődik.

A II. csapatok szövetségi dij mérkőzése délelőtt 10 órakor lesz a soroksári-uti pályán.

(Pesti Hí­rlap & Budapesti Hí­rlap, 1907. szeptember 22.)

1907. szeptember 22., 16:30, Millenáris, MTK – FTC 4:2 (2:0)
vezette: Müllender Sándor (NSC.)
nézőszám: 3 000
MTK: Domonkos — Nagy, Csüdör — Schár, Kürschner, Virág — Sebestyén, Deutsch, Biró, Frontz, Weisz
FTC: Fritz — Manglitz, Rumbold — Gorszky, Bródy, Weinber — Braun, Kórody, Braun II., Schlosser, Weisz
Gól: Frontz (15., 50., 66.), Biró (44.) illetve Schlosser vagy Braun vagy Kórody (83.), Gorszky (84.)

Szenzációkban gazdag vasárnapja volt a múlt heti forduló footballsportunknak. A vezető egyletek általában gyengén szerepeltek. Mintha csak valami közös lethargia nehezedett volna rájuk. A bajnokcsapat súlyos vereséget szenved a nálánál kétségenkivül nem erősebb MTK.-től.

MTK.—FTC. 4:2. Ezt a mérkőzést nem a jobbik csapat nyerte meg, hanem az elbizakodottabb vesztette el, még pedig reálisan. Bajnokcsapatunk ezúttal szokatlanul gyengén játszott, mig a MTK. csapatának önbizalmát nagyban emelte az, hogy a legjobb magyar kapus, a BTC.-ből visszakivánkozott Domonkos volt mögötte. A FTC. csatársora ezúttal teljesen gólképtelen volt; minek oka Kórody és Braun II. teljesen értéktelen játékában keresendő. Egyik játékos sem való a csapatba. Braun II. félénksége mellett tudásra is gyenge. Kórody elég tehetséges, de igen egészségtelen szellemű játékos. Stí­lusa rossz és a kapu előtt teljesen megbí­zhatatlan. A kapus gyengesége régi hibája a FTC.-nak; ez ez alkalommal azonban még a megszokottnál is gyengébben játszott s a csapat fejetlenségének és kudarcának oka jórészt az volt, hogy mindjárt a játék elején beengedett egy könnyű gólt. A FTC. egyébként többet támadott győztes ellenfelével, amelynek csatársora — az igaz, hogy sokkal gyengébb védelemmel szemben — gólképesebbnek bizonyult s biz alig látszott meg rajta, hogy Károly hiányzik belőle. A csapat egyébként semmi különöset nem mutatott a kiváló védelmén kí­vül. A közönség a millenáris pálya mindkét tribünjét teljesen megtöltötte. A két csapat igy állt föl:

MTK.: Domonkos — Nagy, Csüdör — Schár, Kürschner, Virág — Sebestyén, Deutsch, Biró, Front, Weisz.
FTC.: Fritz — Manglitz, Rumbold — Gorszky, Bródy, Weinber — Braun, Kórody, Braun II., Schlosser, Weisz.

A helyválasztás a FTC-nek juttatja hátba a napot és a meglehetősen erős szelet. Nyomban támad is a bajnokcsapat s már a harmadik percben kornert ér el, melyet uj korner követ. A játék egészen a Testgyakorlók kapuja előtt folyik, amelyet azonban Domonkos pompásan véd. A 15-ik percben jut először az ellenfél kapuja elé a MTK. Egy magasan előreadott labdát Rumbold elhibáz s mialatt a kapus habozva kifut, a MTK. csatárok könnyű szerrel gólhoz jutnak. Ez a véletlen balszerencse nagyon, lehangolja a FTC-ot, mely fejetlenül játszik, ami rövid támadáshoz és egy kornerhez juttatja ellenfelét. Pár perc múlva azonban újból csak a FTC. van fölényben, azonban a legsikeresebbeknek í­gérkező támadásokat agyonkombinálják a kapu előtt, vagy pedig Domonkos véd igazán bravúrosan, köztük négy kornert is. így telik el a FTC. egyhangú támadásaival a félidő nagy része, mí­gnem az utolsó percekben fölnyomul a MTK. is és kornert, majd Biró révén gólt ér el. Félidő 2:0.

A második félidőben már MTK. kapja hátba a szelet s nyomban kornert is ér él. A hirtelen jött támadás zavarba ejti a Ferencvárosiakat s Fritz már az 5-ik percben a harmadik gólt sem tudja kivédeni. — 3:0. — Ez végleg eldöntötte a match sorsát s a FTC. szinte demoralizálva kapkod egy ideig, mí­gnem a 21-ik percben a kapus ügyetlen helyezkedése miatt könnyű szerrel esik a negyedik gól is. — 4:0. — A szégyenletes gólarány mégis észretériti a fejvesztett csapatot. Gorszky előre megy a csatársorba, mely ezzel egy csapásra akcióképessé lesz és ismét fölénybe kerekedik. í­gy aztán Schlosser a 37-ik percben gyönyörűen helyezett gólt csinál. — 4:1. — A két szélső játéka továbbra is veszélyes helyzeteket teremt s két perc múlva már a FTC. második gólja is védhetetlenül repül a kapuba. A közönség idegessége e közben átragad a játékosokra is s a biró sí­pja gyakran félbeszakí­tja a játékot, mely ekkor már alig élvezhető. Mindkét oldalon vannak veszélyes helyzetek, sőt a FTC. ellen egy 11-es rúgás is esik, amit azonban a MTK. nem használ ki s igy több gól nem esik.

Biró: Müllender Sándor (NSC.) volt.

Szövetségi dij. FTC. II .—MTK. II. 4:1. A Schaschekkel és Vladárral megerősödött FTC. fölénynyel győz. Félidő 3:0. Biró Vámos Soma (Főv. TC.) volt.

(Nemzeti Sport, 1907. szeptember 29.)

A MTK is oly arányban győzte le bajnokcsapatunkat, melyet szintén nem vártunk. A MTK daczára, hogy tartalékjátékosokkal állott fel a FTC teljes csapatával szemben, mégis két gólkülönbséggel aratott győzelmet. A mérkőzés igen érdekes volt, rendkivül erős iramban folyt mindvégig.

MTK—FTC 4:2. E mérkőzés, mely a bajnok csapat vereségét hozta magával, a millenáris pályán folyt le. A FTC teljes csapatával, mig a MTK tartalékokkkal kiegészitett csapattal állott fel. Mindazonáltal oly lelkes, kitartó játékot produkált a FTC kapkodó játékosaival szemben, hogy a győzelmet feltétlenül megérdemelte. Igen nagy erőssége volt a csapatnak a kapuvédő, nemkülönben Szűcs játéka. A zöld-fehéreknél főként a védelem kifogásolható, a fedezetsor ellenben lassankint már eléri tavaszi magas ní­vóját. A mérkőzés lefolyása egyébként a következő volt.

FTC választja a helyet s ennélfogva a MTK nappal szemben kezd. A zöld-fehérek mindjárt offenzivába lépnek s szemmel láthatólag fölényben vannak, eredményt azonban nem érnek el. Mindjárt az első perczekben kénytelen Domonkos védeni. A FTC két kornere után, a MTK kerül át a zöld-fehérek kapujához. Majd ismét Domonkos véd, de Rumbold által hibásan hátraadott labdát Döme a hálóba fejeli. (15 p). MTK a 18. perczben kornerhez jut mit a FTC hasonlóval viszonoz (19 p.) Schlosser a kapura lő Domonkos azonban kitünően menti. Változatos játék után Domonkos ismét védésre kényszerül. A 44-ik perczben a kék-fehérek egy szabadrúgás után, kornerhez jutnak, melyből Biró megszerzi a második goalt. Eredmény 2:0 MTK javára.

Szünet után MTK van fölényben. Mindjárt a 3. perczben kornerhez s az 5-ik perczben goalhoz jutnak a kék-fehérek. A FTC támadása után ismét a testgyakorlók lépnek offenzivába s egy remek lövést Fritz kornerre véd, de már Weisz lövését kapuba kénytelen engedni. A játék vége felé a FTC uj erőre kap s a visszaszoruló MTK kapujába Braun remek goalt lő (38 p.). Utóbb Gorszky kerül lövésre, ki a második goalt szerzi meg csapatának. Az utolsóelőtti perczben MTK jut tizenegyes büntetőrugáshoz, de ezt Biró szándékosan a kapu mellé lövi.

Biró: Müllender Sándor (ILSz) volt.

FTC II.—MTK II. 4:1. A ferenczvárosiak csapatában néhány kiválóbb játékos is szerepelt. Biró: Vámos Soma (FővTC) volt.
MTK III.—FTC III. 1:1.

(Sport-Világ, 1907. szeptember 29.)

MTK győz FTC felett 4:2. Roskadásig megtelt tribünök előtt a MTK jubiláns athletikai, ünnepének keretében került eldöntésre a bajnoki mérkőzések egyik, legfontosabbika, a MTK—FTC match.

A jubiláns ünnep méltó befejezéseképen a MTK leverte kemény ellenfelét s igy a bajnokságban előreláthatólag közte s a MAC között fog eldőlni az elsőség kérdése. A győzelem megérdemelt volt. Noha Koltai s Károly helyén tartalékok szerepeltek, a csapat tűzzel, lelkesen játszott s tényleg jobb volt ellenfelénél, melyet az első kapott goal szemmel láthatólag igen deprimált.

A játék elején a FTC erősen offenzí­v s két kornert is ér el, de a MTK védelme helyén van. A MTK néhány támadását a pompásan játszó Rumbold—Manglitz pár szereli le, de Weisz labdáját Rumbold elhibázza s a higgadt Döme a habozó Fritznek goalt-lö. Az addig igen jó s nyugodt FTC védelem ideges lesz s láthatólag kapkod, a halfsor által támogatott csatársor azonban elég hevesen támad, de Csüdör, Nagy s Domi mindent védenek. A játék eléggé változatos, de a FTC védelem bizonytalan játéka folytán MTK támadásai veszélyesebbek s a félidő vége fele Biró egy a kapus által kivédett labdát a goalba lő. Félidő 2:0.

A második félidő elején változatlánul erős a tempó s már az 5. percben eredményt Hoz a MTK szép támadása Kürschner, Weisz s Döme révén. A FTC erős támadása Domin törik meg, mig Kürschner finoman előreadott labdájáért összeszalad a kapus s a két back, mialatt Döme a negyedik goalt rúgja. Sebestyén gyönyörű játéka után Fritz kirohan a kapuból s az erős lövést Rumbold kézzel védi, mit az oldalt álló bí­ró nem lát meg, ami persze a közönség MTK párti részénél nagy zúgást okoz. Az iram kissé lankad, mert a MTK fáradni kezd. FTC ismét offenzivába jut s Korodi szép lövése célt ér, majd pár perc múlva a FTC egy scrimmageből a második goalt éri el. A félidő végéig elég változatos a játék s bár FTC többet támad s MTK egy tizenegyest is rúg, eredményt már egyik fél sem ér el.

Bí­ró Müllender Sándor (NSC) volt, ki sok jóakarattal s igazságosan bí­ráskodott ugyan, de szembetűnőleg zavarban volt egyrészt a mérkőzés fontossága, másrészt a közönség lármája miatt. Már itt megjegyezzük, hogy a szomorú bí­ró-viszonyok igen meg fogják béní­tani labdarugósportunk fejlődését. Tapasztalt jó biráink alig vannak s mást minthogy Fehéry játszik, Szüsz pedig manager, Herczog az egyedüli igazi jó biránk. Nem értjük, hogy miért nem bí­ráskodnak régi tekintélyes bí­róink, Lauber, Lindner, Schubert, Speidl stb. Igen szomoru, hogy a bajnoki mérkőzések egyik legfontosabbikának a vezetésére nem akad más biró, mint Müllender, ki ugyan nem rossz bí­ró, de még nem termett ilyen nehéz feladatokra.

A másik ok, ami football-sportunk dekadenciáját fogja okozni, az, hogy csapataink nem tanulnak stí­lust. Sajátságos, hogy mikor két, mondhatni, legkiválóbb csapatunk játszik, melyekben csupa jó egyéni játékos szerepel, alig látunk egy kis kombinációt, tervszerűségét. Nincs semmi, amiről ráismerhetnénk, igy játszik ai MTK, igy a FTC. Régebben, holott játékosaink technikája nem volt ily fejlett, tisztán megkülönböztethető volt a MTK lassú szép passjátéka, a FTC. gyors összjátéka, a BTC hosszú labdái s lerohanásaival. Ma erről szó sincs. Stí­lust, jellegzetes játékot, vagy legalább is erre való törekvést egyedül a MAC-nál látunk. Szomorú, hogy az angoloktól, kiknél ép a kombináció, s összjáték a fő, erre vonatkozólag semmit sem tanultunk el. A csapatok kiállnak minden sistéma, előzetes terv nélkül, hogy majd lesz ahogy lesz. Majd dribblizik Károly, vagy lerohan Braun s ha valaki a goal előtt lesz, az majd lő s ha a kapus ki nem védi, hát lesz goal is. S amellett a csapat gerince, a halfsor, mindkét csapatnál brilliáns. De lehetnek bármily jó játékosaink, aminthogy vannak is, amig az összjáték csak épen ösztön- s alkalomszerüleg fog felcsillámlani a csapatokban minden rendszer nélkül, addig eredmények nem lesznek. S ezen előreláthatólag úgy lehet majd segí­teni csak, ha az egyletek trénereket szerződtetnek. A Slaviánál Madden, a MAC-nál Gillemot példája megmutatta, hogy mit ér egy tréner. Ha egyleteinknek szivükön fekszik a football fejlődése, akkor más mód nincs. A gentleman manager is érhet el eredményt csapatával, önthet belé lelkesedést is, mint ahogy látható volt vasárnap, hogy a Szüsz által manageirozott csapat Károly hiánya dacára is tudott jelentős eredményt produkálni, de abszolút fejlődés csak trénerrel érhető el, ki kellő idővel s a megfelelő rutin s nagyobb szakértelemmel rendelkezik.

A MTK-nál igen jó volt Csüdör s Sár, Virág nagyon agilis volt s Bányai is sok ambicióval helyettesí­tette Károlyt. Nagy sokat mentett, de sokat kalandozott a mezőnyben, mi a halfokat hátráltatta munkájukban. Kürschner, Sebestyén, Weisz s Domi a szokott jók voltak, mig Biró még mindig jobb half, mint csatár. A FTC-nál a halfsor a lelke a csapatnak, de Weinber tulerélyes. A csatársor hibája a kombinációhiány, de Schlosser s Korodi egyénileg jók. A két Braun közül az idősebb volt jobb, de Sár igen jól fedezte, épugy, mint Weisz Ferencet Virág, úgy, hogy veszélyesekké nem válhattak.

(Pesti Hí­rlap, 1907. szeptember 24.)

A Magyar Testgyakorlók Köre 4:2 arányban legyőzte a Ferencvárosi Torna Klub csapatát. A bajnokság őszi fordulójának helyezésére döntő befolyással bí­ró mérkőzése a millenáris versenypályán folyt le háromezer főnyi nézőközönség előtt. A F. T. K. a lehető legjobb legénységgel állott ki, mig a M. T. K. csapatából Károly és Koltai hiányzott. A F. T. K. csapatában ismét szerepelt Manglitz, de nem sok sikerrel. Károly helyén Bányai játszott, Koltai helyett pedig Virág vett részt a játékban. A F. T. K. az első félidőben a szél irányában játszott, de a kedvező pozí­ció ellenére sem tudott eredményhez jutni. A csatázók gyors összejátszása csak a kapuig volt sikeres, de azután megtört vagy Domonkos védésén, vagy saját hibájukon. A M. T. K. a 16-dik percben Rumbold hibás rúgása után Döme révén gólhoz jutott. Változatos játék után a félidő végén ismét a testgyakorlók jutottak eredményhez Bí­ró által, a ki kornerrugásból juttatta a labdát a kapuba. A második félidőben már kitetszett a M. T. K. felsőbbsége. A kezdés utáni néhány perccel Kürschner lövése a kapufáról pattant vissza, de a közelben levő Döme éles lövéssel visszaküldte a hálóba. A 31-dik percben a Veisz által lőtt labdát Fritz kapuvédő kiejtette a kezéből és a résen levő Döme a negyedik gólt szerezte csapatának. A F. T. K. a vesztett csata után kapott csak lábra és tüzes támadásba fogott. Az élénk tempó két gólt eredményezett. A M. T. K. elhibázott 11 méteres rúgása után a játék véget ért.

(Budapesti Hí­rlap, 1907. szeptember 24.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
08.14.20:00 M4Sport
EL-playoff: 08.18. 18:30, M4 Sport
EL-playoff: 08.25. 21:00, M4 Sport
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső