1907.IX.22. MTK – FTC 4:2

W_mtk-ftc

Magyar Testgyakorlók Köre — Ferencvárosi Torna Club. A vasárnapi bajnoki mérkőzésre mindkét csapat a lehető legerősebb összeállításban áll ki. FTC.: Fritz, Rumbold, Manglitz, Weinber, Bródy, Gorszky, Iványi, Braun, Korody, Schlosser, Weisz. MTK.: Domonkos, Nagy, Csüdör, Kürschner, Koltay, Sár, Sebestyén, Károly. Biró, Döme, Weisz. A mérkőzés a millennáris pályán, délután pont fél öt órakor kezdődik.

A II. csapatok szövetségi dij mérkőzése délelőtt 10 órakor lesz a soroksári-uti pályán.

(Pesti Hírlap & Budapesti Hírlap, 1907. szeptember 22.)

1907. szeptember 22., 16:30, Millenáris, MTK – FTC 4:2 (2:0)
vezette: Müllender Sándor (NSC.)
nézőszám: 3 000
MTK: Domonkos — Nagy, Csüdör — Schár, Kürschner, Virág — Sebestyén, Deutsch, Biró, Frontz, Weisz
FTC: Fritz — Manglitz, Rumbold — Gorszky, Bródy, Weinber — Braun, Kórody, Braun II., Schlosser, Weisz
Gól: Frontz (15., 50., 66.), Biró (44.) illetve Schlosser vagy Braun vagy Kórody (83.), Gorszky (84.)

Szenzációkban gazdag vasárnapja volt a múlt heti forduló footballsportunknak. A vezető egyletek általában gyengén szerepeltek. Mintha csak valami közös lethargia nehezedett volna rájuk. A bajnokcsapat súlyos vereséget szenved a nálánál kétségenkivül nem erősebb MTK.-től.

MTK.—FTC. 4:2. Ezt a mérkőzést nem a jobbik csapat nyerte meg, hanem az elbizakodottabb vesztette el, még pedig reálisan. Bajnokcsapatunk ezúttal szokatlanul gyengén játszott, mig a MTK. csapatának önbizalmát nagyban emelte az, hogy a legjobb magyar kapus, a BTC.-ből visszakivánkozott Domonkos volt mögötte. A FTC. csatársora ezúttal teljesen gólképtelen volt; minek oka Kórody és Braun II. teljesen értéktelen játékában keresendő. Egyik játékos sem való a csapatba. Braun II. félénksége mellett tudásra is gyenge. Kórody elég tehetséges, de igen egészségtelen szellemű játékos. Stílusa rossz és a kapu előtt teljesen megbízhatatlan. A kapus gyengesége régi hibája a FTC.-nak; ez ez alkalommal azonban még a megszokottnál is gyengébben játszott s a csapat fejetlenségének és kudarcának oka jórészt az volt, hogy mindjárt a játék elején beengedett egy könnyű gólt. A FTC. egyébként többet támadott győztes ellenfelével, amelynek csatársora — az igaz, hogy sokkal gyengébb védelemmel szemben — gólképesebbnek bizonyult s biz alig látszott meg rajta, hogy Károly hiányzik belőle. A csapat egyébként semmi különöset nem mutatott a kiváló védelmén kívül. A közönség a millenáris pálya mindkét tribünjét teljesen megtöltötte. A két csapat igy állt föl:

MTK.: Domonkos — Nagy, Csüdör — Schár, Kürschner, Virág — Sebestyén, Deutsch, Biró, Front, Weisz.
FTC.: Fritz — Manglitz, Rumbold — Gorszky, Bródy, Weinber — Braun, Kórody, Braun II., Schlosser, Weisz.

A helyválasztás a FTC-nek juttatja hátba a napot és a meglehetősen erős szelet. Nyomban támad is a bajnokcsapat s már a harmadik percben kornert ér el, melyet uj korner követ. A játék egészen a Testgyakorlók kapuja előtt folyik, amelyet azonban Domonkos pompásan véd. A 15-ik percben jut először az ellenfél kapuja elé a MTK. Egy magasan előreadott labdát Rumbold elhibáz s mialatt a kapus habozva kifut, a MTK. csatárok könnyű szerrel gólhoz jutnak. Ez a véletlen balszerencse nagyon, lehangolja a FTC-ot, mely fejetlenül játszik, ami rövid támadáshoz és egy kornerhez juttatja ellenfelét. Pár perc múlva azonban újból csak a FTC. van fölényben, azonban a legsikeresebbeknek ígérkező támadásokat agyonkombinálják a kapu előtt, vagy pedig Domonkos véd igazán bravúrosan, köztük négy kornert is. Így telik el a FTC. egyhangú támadásaival a félidő nagy része, mígnem az utolsó percekben fölnyomul a MTK. is és kornert, majd Biró révén gólt ér el. Félidő 2:0.

A második félidőben már MTK. kapja hátba a szelet s nyomban kornert is ér él. A hirtelen jött támadás zavarba ejti a Ferencvárosiakat s Fritz már az 5-ik percben a harmadik gólt sem tudja kivédeni. — 3:0. — Ez végleg eldöntötte a match sorsát s a FTC. szinte demoralizálva kapkod egy ideig, mígnem a 21-ik percben a kapus ügyetlen helyezkedése miatt könnyű szerrel esik a negyedik gól is. — 4:0. — A szégyenletes gólarány mégis észretériti a fejvesztett csapatot. Gorszky előre megy a csatársorba, mely ezzel egy csapásra akcióképessé lesz és ismét fölénybe kerekedik. így aztán Schlosser a 37-ik percben gyönyörűen helyezett gólt csinál. — 4:1. — A két szélső játéka továbbra is veszélyes helyzeteket teremt s két perc múlva már a FTC. második gólja is védhetetlenül repül a kapuba. A közönség idegessége e közben átragad a játékosokra is s a biró sípja gyakran félbeszakítja a játékot, mely ekkor már alig élvezhető. Mindkét oldalon vannak veszélyes helyzetek, sőt a FTC. ellen egy 11-es rúgás is esik, amit azonban a MTK. nem használ ki s igy több gól nem esik.

Biró: Müllender Sándor (NSC.) volt.

Szövetségi dij. FTC. II .—MTK. II. 4:1. A Schaschekkel és Vladárral megerősödött FTC. fölénynyel győz. Félidő 3:0. Biró Vámos Soma (Főv. TC.) volt.

(Nemzeti Sport, 1907. szeptember 29.)

A MTK is oly arányban győzte le bajnokcsapatunkat, melyet szintén nem vártunk. A MTK daczára, hogy tartalékjátékosokkal állott fel a FTC teljes csapatával szemben, mégis két gólkülönbséggel aratott győzelmet. A mérkőzés igen érdekes volt, rendkivül erős iramban folyt mindvégig.

MTK—FTC 4:2. E mérkőzés, mely a bajnok csapat vereségét hozta magával, a millenáris pályán folyt le. A FTC teljes csapatával, mig a MTK tartalékokkkal kiegészitett csapattal állott fel. Mindazonáltal oly lelkes, kitartó játékot produkált a FTC kapkodó játékosaival szemben, hogy a győzelmet feltétlenül megérdemelte. Igen nagy erőssége volt a csapatnak a kapuvédő, nemkülönben Szűcs játéka. A zöld-fehéreknél főként a védelem kifogásolható, a fedezetsor ellenben lassankint már eléri tavaszi magas nívóját. A mérkőzés lefolyása egyébként a következő volt.

FTC választja a helyet s ennélfogva a MTK nappal szemben kezd. A zöld-fehérek mindjárt offenzivába lépnek s szemmel láthatólag fölényben vannak, eredményt azonban nem érnek el. Mindjárt az első perczekben kénytelen Domonkos védeni. A FTC két kornere után, a MTK kerül át a zöld-fehérek kapujához. Majd ismét Domonkos véd, de Rumbold által hibásan hátraadott labdát Döme a hálóba fejeli. (15 p). MTK a 18. perczben kornerhez jut mit a FTC hasonlóval viszonoz (19 p.) Schlosser a kapura lő Domonkos azonban kitünően menti. Változatos játék után Domonkos ismét védésre kényszerül. A 44-ik perczben a kék-fehérek egy szabadrúgás után, kornerhez jutnak, melyből Biró megszerzi a második goalt. Eredmény 2:0 MTK javára.

Szünet után MTK van fölényben. Mindjárt a 3. perczben kornerhez s az 5-ik perczben goalhoz jutnak a kék-fehérek. A FTC támadása után ismét a testgyakorlók lépnek offenzivába s egy remek lövést Fritz kornerre véd, de már Weisz lövését kapuba kénytelen engedni. A játék vége felé a FTC uj erőre kap s a visszaszoruló MTK kapujába Braun remek goalt lő (38 p.). Utóbb Gorszky kerül lövésre, ki a második goalt szerzi meg csapatának. Az utolsóelőtti perczben MTK jut tizenegyes büntetőrugáshoz, de ezt Biró szándékosan a kapu mellé lövi.

Biró: Müllender Sándor (ILSz) volt.

FTC II.—MTK II. 4:1. A ferenczvárosiak csapatában néhány kiválóbb játékos is szerepelt. Biró: Vámos Soma (FővTC) volt.
MTK III.—FTC III. 1:1.

(Sport-Világ, 1907. szeptember 29.)

MTK győz FTC felett 4:2. Roskadásig megtelt tribünök előtt a MTK jubiláns athletikai, ünnepének keretében került eldöntésre a bajnoki mérkőzések egyik, legfontosabbika, a MTK—FTC match.

A jubiláns ünnep méltó befejezéseképen a MTK leverte kemény ellenfelét s igy a bajnokságban előreláthatólag közte s a MAC között fog eldőlni az elsőség kérdése. A győzelem megérdemelt volt. Noha Koltai s Károly helyén tartalékok szerepeltek, a csapat tűzzel, lelkesen játszott s tényleg jobb volt ellenfelénél, melyet az első kapott goal szemmel láthatólag igen deprimált.

A játék elején a FTC erősen offenzív s két kornert is ér el, de a MTK védelme helyén van. A MTK néhány támadását a pompásan játszó Rumbold—Manglitz pár szereli le, de Weisz labdáját Rumbold elhibázza s a higgadt Döme a habozó Fritznek goalt-lö. Az addig igen jó s nyugodt FTC védelem ideges lesz s láthatólag kapkod, a halfsor által támogatott csatársor azonban elég hevesen támad, de Csüdör, Nagy s Domi mindent védenek. A játék eléggé változatos, de a FTC védelem bizonytalan játéka folytán MTK támadásai veszélyesebbek s a félidő vége fele Biró egy a kapus által kivédett labdát a goalba lő. Félidő 2:0.

A második félidő elején változatlánul erős a tempó s már az 5. percben eredményt Hoz a MTK szép támadása Kürschner, Weisz s Döme révén. A FTC erős támadása Domin törik meg, mig Kürschner finoman előreadott labdájáért összeszalad a kapus s a két back, mialatt Döme a negyedik goalt rúgja. Sebestyén gyönyörű játéka után Fritz kirohan a kapuból s az erős lövést Rumbold kézzel védi, mit az oldalt álló bíró nem lát meg, ami persze a közönség MTK párti részénél nagy zúgást okoz. Az iram kissé lankad, mert a MTK fáradni kezd. FTC ismét offenzivába jut s Korodi szép lövése célt ér, majd pár perc múlva a FTC egy scrimmageből a második goalt éri el. A félidő végéig elég változatos a játék s bár FTC többet támad s MTK egy tizenegyest is rúg, eredményt már egyik fél sem ér el.

Bíró Müllender Sándor (NSC) volt, ki sok jóakarattal s igazságosan bíráskodott ugyan, de szembetűnőleg zavarban volt egyrészt a mérkőzés fontossága, másrészt a közönség lármája miatt. Már itt megjegyezzük, hogy a szomorú bíró-viszonyok igen meg fogják bénítani labdarugósportunk fejlődését. Tapasztalt jó biráink alig vannak s mást minthogy Fehéry játszik, Szüsz pedig manager, Herczog az egyedüli igazi jó biránk. Nem értjük, hogy miért nem bíráskodnak régi tekintélyes bíróink, Lauber, Lindner, Schubert, Speidl stb. Igen szomoru, hogy a bajnoki mérkőzések egyik legfontosabbikának a vezetésére nem akad más biró, mint Müllender, ki ugyan nem rossz bíró, de még nem termett ilyen nehéz feladatokra.

A másik ok, ami football-sportunk dekadenciáját fogja okozni, az, hogy csapataink nem tanulnak stílust. Sajátságos, hogy mikor két, mondhatni, legkiválóbb csapatunk játszik, melyekben csupa jó egyéni játékos szerepel, alig látunk egy kis kombinációt, tervszerűségét. Nincs semmi, amiről ráismerhetnénk, igy játszik ai MTK, igy a FTC. Régebben, holott játékosaink technikája nem volt ily fejlett, tisztán megkülönböztethető volt a MTK lassú szép passjátéka, a FTC. gyors összjátéka, a BTC hosszú labdái s lerohanásaival. Ma erről szó sincs. Stílust, jellegzetes játékot, vagy legalább is erre való törekvést egyedül a MAC-nál látunk. Szomorú, hogy az angoloktól, kiknél ép a kombináció, s összjáték a fő, erre vonatkozólag semmit sem tanultunk el. A csapatok kiállnak minden sistéma, előzetes terv nélkül, hogy majd lesz ahogy lesz. Majd dribblizik Károly, vagy lerohan Braun s ha valaki a goal előtt lesz, az majd lő s ha a kapus ki nem védi, hát lesz goal is. S amellett a csapat gerince, a halfsor, mindkét csapatnál brilliáns. De lehetnek bármily jó játékosaink, aminthogy vannak is, amig az összjáték csak épen ösztön- s alkalomszerüleg fog felcsillámlani a csapatokban minden rendszer nélkül, addig eredmények nem lesznek. S ezen előreláthatólag úgy lehet majd segíteni csak, ha az egyletek trénereket szerződtetnek. A Slaviánál Madden, a MAC-nál Gillemot példája megmutatta, hogy mit ér egy tréner. Ha egyleteinknek szivükön fekszik a football fejlődése, akkor más mód nincs. A gentleman manager is érhet el eredményt csapatával, önthet belé lelkesedést is, mint ahogy látható volt vasárnap, hogy a Szüsz által manageirozott csapat Károly hiánya dacára is tudott jelentős eredményt produkálni, de abszolút fejlődés csak trénerrel érhető el, ki kellő idővel s a megfelelő rutin s nagyobb szakértelemmel rendelkezik.

A MTK-nál igen jó volt Csüdör s Sár, Virág nagyon agilis volt s Bányai is sok ambicióval helyettesítette Károlyt. Nagy sokat mentett, de sokat kalandozott a mezőnyben, mi a halfokat hátráltatta munkájukban. Kürschner, Sebestyén, Weisz s Domi a szokott jók voltak, mig Biró még mindig jobb half, mint csatár. A FTC-nál a halfsor a lelke a csapatnak, de Weinber tulerélyes. A csatársor hibája a kombinációhiány, de Schlosser s Korodi egyénileg jók. A két Braun közül az idősebb volt jobb, de Sár igen jól fedezte, épugy, mint Weisz Ferencet Virág, úgy, hogy veszélyesekké nem válhattak.

(Pesti Hírlap, 1907. szeptember 24.)

A Magyar Testgyakorlók Köre 4:2 arányban legyőzte a Ferencvárosi Torna Klub csapatát. A bajnokság őszi fordulójának helyezésére döntő befolyással bíró mérkőzése a millenáris versenypályán folyt le háromezer főnyi nézőközönség előtt. A F. T. K. a lehető legjobb legénységgel állott ki, mig a M. T. K. csapatából Károly és Koltai hiányzott. A F. T. K. csapatában ismét szerepelt Manglitz, de nem sok sikerrel. Károly helyén Bányai játszott, Koltai helyett pedig Virág vett részt a játékban. A F. T. K. az első félidőben a szél irányában játszott, de a kedvező pozíció ellenére sem tudott eredményhez jutni. A csatázók gyors összejátszása csak a kapuig volt sikeres, de azután megtört vagy Domonkos védésén, vagy saját hibájukon. A M. T. K. a 16-dik percben Rumbold hibás rúgása után Döme révén gólhoz jutott. Változatos játék után a félidő végén ismét a testgyakorlók jutottak eredményhez Bíró által, a ki kornerrugásból juttatta a labdát a kapuba. A második félidőben már kitetszett a M. T. K. felsőbbsége. A kezdés utáni néhány perccel Kürschner lövése a kapufáról pattant vissza, de a közelben levő Döme éles lövéssel visszaküldte a hálóba. A 31-dik percben a Veisz által lőtt labdát Fritz kapuvédő kiejtette a kezéből és a résen levő Döme a negyedik gólt szerezte csapatának. A F. T. K. a vesztett csata után kapott csak lábra és tüzes támadásba fogott. Az élénk tempó két gólt eredményezett. A M. T. K. elhibázott 11 méteres rúgása után a játék véget ért.

(Budapesti Hírlap, 1907. szeptember 24.)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

    TFU_20020100_Fma_001 - 0018
OLDALAK
Ranglisták és statisztikák:
Következik: 08.25.18:00 Puskás-FTC (TV:M4)
Következik: 08.29.20:00 EL PLAY-OFF FTC-FK Suduva (TV:M4)
VVK 50 – A kupasiker 14 legszebb pillanata
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső Utánpótlás Emléktornák
FACEBOOK:
HOST