1908.IX.20. FTC – BTC 2:4

NS-19080926-18-19080920-1

Tehát elérkezett végre szeptember 20-ika, amikor az őszi bajnoki mérkőzések megkezdődnek. Uj, eddigieknél talán erősebb bajnoki küzdelmek előtt állanak csapataink … Ki tudná megjósolni, jelen körülmények között, hogy melyik csapat fogja megnyerni az 1908/9. évi bajnokságot…? Mindegyik remél, bizik a maga csapatjának erejében, noha vannak klubok, amelyek bizony gyengülni fognak egy pár játékosuk elvesztése miatt. Az idén még nagyobb mértékben fog pusztítani a katonaság, mint tavaly: soha annyi footballista nem szolgálta még a királyt, mint az idén. Természetesen ebből haszna lesz a királynak, de nem a football-sportnak. Minden klub legénységének összeállitása bizonyos változásokon ment keresztül, csak egy csapat maradt teljesen változatlan: a Ferencvárosi Torna-Klub. Kétségtelen, hogy nagy előnyt biztosit ez a körülmény a zöld-fehéreknek a többi csapatokkal szemben. Ha nem hagyjuk figyelmen kívül azt, hogy a ferencvárosiak második csapata is mennyire megerősödik egy pár régi erőnek beállításával, akkor megálapithatjuk, hogy a FTC.-nek lehetnek a legnagyobb reményei a küszöbön levő bajnokság megnyeréséhez.

A zöld-fehérek következő összeállításban fognak szerepelni: Fritz (Dobronyi) — Rumbold, Manglitz (Kucsera) — Weinbeer, Bródy, Gorszky — Rónay (Braun I.), Weisz, Kóródy, Schlosser, Szeitler.

A II-ben a jobbak közül a következők neveit említjük: Halász, Pákay, Medgyessy I. és II., Jancsarek, Dongó, Braun II. stb.

(Nemzeti Sport, 1908. szeptember 12.)

MAC—MTK, BTC—FTC kettős bajnoki mérkőzése. Ritkán lesz alkalma a football folyton szaporodó nézőközönségének a vasárnapihoz hasonló sporteseményben gyönyörködhetni. A millennáris versenypályán az első osztályú bajnokság négy legkomolyabb jelöltje és egymásnak mindenkor méltó és komoly ellenfele kezdi meg a küzdelmet az 1908—09. évi bajnokságért. Délután 2 órakor a Ferencvárosi Torna Club a Budapesti Torna Clubbal, háromnegyed négy órakor pedig a bajnokságot védő Magyar Testgyakorlók Köre a Magyar Athletikai Clubbal mérkőzik. A fontos és a bajnokság sorsára feltétlenül mérvadó mérkőzésekre az összes csapatok az elmult héten komoly munkával készültek, hogy a mérkőzés napján legteljesebb tudásukat érvényesíthessék, nincs kétségünk aziránt, hogy a közönségnek kiváló sportélvezetben lesz része. Az első mérkőzés bírója Bakó Gyula (MTK), a másodiké pedig Fehéry Ákos (FTC) esz.

(Pesti Hírlap, 1908. szeptember 20.)

1908. szeptember 20., 14:00, Millenáris, FTC – BTC 2:4 (2:1)
vezette: Puskás István (Typographia)
nézőszám: 7 000
FTC: Jannisch — Rumbold, Kucsera — Weinber, Bródy, Gorszky — Rónay, Weisz, Koródy, Schlosser, Szeitler
BTC: Bihary — Sári, Szendrő — Ficzere, Simon, Schassek — Dobó, Korda, Késmárky, Kunz, Molnár III.
Gól: Schlosser (30.), Weisz (44.) illetve Késmárky (14., *58.), ? (51.), Kunz (72.)

A hétről. A sors játéka folytán a football iránt érdeklődő, immár ezernyi törzsközönségnek múlt vasárnap olyan mérkőzésekben volt része, ami szezon derekán is szenzáció számba megy. A napnak az kölcsönöz különösebb érdekességet, hogy a favorit gyanánt küzdelembe menő FTC. és MTK. csapatai vereséget szenvedtek, az előzetes híresztelés szerint gyengének jelzett BTC., illetve MAC.-tól. A BTC. győzelme a szenzációsabbik. A FTC. tavasz óta veretlen volt s ellenfeleit állandóan biztosan verte, sőt husvétkor, mikor az MTK.-t 6:0-ra verte, szinte angol nívójú játékot produkált. Az ősszel is igen jó formát mutatott a Wiener Sport-Club ellen, de a Főv. TC.-tól szenvedett veresége már hanyatlásra mutatott. Vereségét az óriási balszerencse mellett még az erős nyári kampagnejának is köszönheti. Ennek hatása főleg a játék vége felé mutatkozott, mikor a csapat a fáradságtól visszaesett. A FTC. esete kell, hogy intő példa gyanánt szolgáljon arra, hogy a csapatok a nyári pihenőt tényleg pihenésre használják fel.

A BTC. eredménye mindamellett meglepő volt. Valami különös stilust nem mutatott, de a szerencse jelenlétének érzete szokatlan küzdőképességet kölcsönzött. Sokan a mérkőzések alacsony nivójáról beszéltek. Ellenkezőleg. A szezon elején még sohasem láttuk négy legjobb csapatunkat ilyen jó formában. Nem szabad elfelejteni, hogy az a múltban még nem igen fordult elő, hogy a jobb csapatok mindjárt a szezon elején találkozzanak. Jobb csapataink rendesen a szezon elején a gyöngébb csapatokkal mérkőztek, hol erősebb mivoltuknál a tréning hiányából folyó stilusgyengeség nem tűnhetett fel annyira. Teljességgel nincs okunk footballsportunk hanyatlásáról beszélni, sőt inkább azt hiszszük, hogy az eddig gyengébb elsőosztályu csapataink igen meg fogják közelíteni eddigi legjobb csapatainkat, sőt merjük állítani, hogy az 1908/09. évi elsőosztályu bajnokság sorsát nem a MAC., FTC., BTC. és MTK. egymás közötti, hanem a többi elsőosztályu csapatokkal való mérkőzések eredményei fogják eldönteni.

Schlosser kiegyenlít

Schlosser kiegyenlít

BTC—FTC 4:2. (Millenáris p.) Vasárnap a Tökölyi-uton lefolyt kettős bajnoki mérkőzés közül az első a BTC. és FTC. küzdelme volt. Ez volt egyszersmind a megindult 1908/9. évi bajnokság első mérkőzése is. A mérkőzés kimenetelét illetőleg, a Ferencvárosi Torna-Clubnak a Főv. TC. elleni vereségét csak pillanatnyi kondíció-esésnek minősítve, a BTC.-vel szemben bizonyos elsőbbséget kellett megállapítani a sportértő közönségnek. S hozzá tehetjük, hogy azok kombinációja, akik igy gondolkodtak, helyes is volt, mert a FTC. veresége dacára legyőzőjénél labdatechnika, kombinációképesség stb. tekintetében határozottan jobb volt.

A BTC. azonban frissen, nagy lelkesedéssel, azon tudattal, hogy az idény első bajnoki mérkőzését meg kell nyernie, ment a küzdelembe. Ezzel szemben a FTC. fölényének tudatában bizonyos elbizakodottsággal szállt síkra. Fényes példát mutatott a BTC. csapata arra nézve, hogy mit lehet elérni lelkesedéssel. Mert nem csak hogy ellensúlyozta azt a játékbani különbséget, ami közte és a FTC. között fennállt, hanem még a győzelmet is sikerült ezúton megszereznie.

A FTC. csapata nagyon csalódott akkor, amidőn úgy gondolkozott, hogy a BTC.-vel még könnyen elbánnak. Mert bár észrevehető volt, hogy a Ferencvárosiak csapata képességeiből veszített egy keveset, vesztét főkép azon körülmény okozta, hogy akciói kivitelénél az egyes kínálkozó alkalmakat nem használta ki elég energikusan, egymás után szalasztotta el a legkedvezőbb alkalmakat, melyeket kicsit nagyobb energiával máskor föltétlenül tudott volna értékesíteni, valósággal játszott ellenfelével, minden bizalmát csupán technikai elsőbbségébe vetette, aminek tudatában bizonyos könnyedséggel akart elbánni ellenfelével. Ilyen könnyű szerrel a BTC.-vel azonban nem lehetett elbánni. Mert a piros-fehérek lelkesedéssel először pótolták a tudásbeli különbséget,teljesen egyenlőnek mutatták magukat ellenfelüknek és mikor ez sikertelensége miatt pillanatokra trémázott, valósággal rácsapott a FTC.-ra és megszerezte a győzelmet. A két csapat közötti gólokban kifejezett különbség azon esetben, ha a FTC. ugyanazon elszánt lelkesedéssel játszott volna, mint ellenfele, sok ponttal billent volna javára.

A BTC. győzelmét kitűnő védelmének köszönheti első sorban, mert ez valóban elsőrangút produkált. Bihary a kapuban igazán bravúros dolgokat mutatott. Sári és Szendrő pedig feltétlenül biztosak voltak. A fedezetsor agilitása pedig jelen esetben előfeltétele volt a győzelem lehetőségének. Simon igen erős centerhalf, jó szed labdát, de nem tudja még jól leadni. A csatársor kihasznált mindent, ami kihasználható volt! Különösen Dobó játszott jól, mindjárt az első nagyobb tűzben bizonyos elismerést vívott ki magának. Társai fürgeségükkel munkájának eredményességét segítették elő. Nagyon jó volt partnere, Korda is, valamint a balszárny Kuncz és Molnár III.

A FTC. csapatának csatársora remek kombinációkkal dolgozott, de, mint említettük, nem elég erélylyel. Az idén tulságba viszik a középjátékot, ami nyilván a szélsők gyengesége miatt történik. Legjobb Schlosser volt, de Korody és Weisz is jók voltak. A halfsor és a védelem azonban nem állt feladata magaslatán, a BTC. másodszori kiegyenlítése után fejvesztetten, majd durván játszott. Kucsera, Rumbold ügyetlenkedéseit, Jannisch hibázásai valósággal betetőzték.

BTC.: Bihary — Sári, Szendrő — Ficzere, Simon, Schassek — Dobó, Korda, Késmárky, Kunz, Molnár III.
FTC.: Jannisch — Rumbold, Kucsera — Weinber, Bródy, Gorszky — Rónay, Weisz, Koródy, Schlosser, Szeitler.

BTC. kezd, azonban rövidesen a zöld-fehérek birtokába kerül a labda s Szeitler ivelt lövése az 5-ik percben már a kapu keresztfáját surolja. A következő percekben továbbra is a FTC. balszárnya foglalkoztatja a piros-fehérek védelmét és a 9-ik percben FTC. kornert ér el, mely után nemsokára Schlosser éles lövését Bihary pompásan védi. Molnár támadását csak korner árán tudják viszont a ferencvárosiak védeni, ezután Dobóhoz jut a labda, magas ívben közvetlen a kapu elé centerez, Késmárky a magas labdát valamiképen a gólba dolgozza. (14 p.). A bekapott gól után a FTC. ismét a BTC. térfelében tanyázik, azonban a BTC. erős védelme nem engedi kibontakozni támadásaikat; Szeitler közelről lőtt veszedelmes suttját pedig Bihary menti. FTC. kornert ér el, mely eredménytelen marad. Továbbra is a piros-fehérek ostromoltatnak, mig végre a FTC. balszárnya Schlosserhez juttatja a labdát, aki ügyes cselezés után mesteri gólt lő (30 p.). Erre a BTC. is felnyomul, de Ferencváros könnyen áll ellen. Simon faultjából kifolyólag Bródy kapufának lövi a labdát, ugyanennek következő lövését az alacsony termetű BTC. kapus csak a kapufa segélyével tudja menteni. Ugyancsak az ő zsákmánya lesz különben Weisz veszedelmesen gurított labdája is BTC. rövid látogatása után FTC. kornert rúg, amit Bihary-nak kell védeni (43 p.). A félidő utolsó előtti percében Weisz egy jobbról kapott labdával szép lövéssel kiegyenlít. Félidő 2:1.

Úgy látszott, hogy a Ferencváros átesve a „kezdet nehézségein”, a második félidőben már biztosan nyeri a mérkőzést. De nem igy történt. Bár újrakezdés után a FTC. ismét fölénybe kerül, de munkája eredményre nem vezet, A FTC. védelmét leginkább Molnár leszökései zaklatják, ezt megakadályozandó Weinber gáncscsal akasztja meg a BTC. balszélsőjének egyik rohamát, s a szabadrúgás érintetlenül jut a FTC. hálójába. (6 p.) 2:2. A FTC. csatársora újra támad, s Bihary két alkalommal révetéssel gyönyörűen ment. Hiányzik már a kellő nyugalom a zöld-fehéreknél s különösen a védelem játszik hihetetlenül fejvesztetten. Dobó lerohan Késmárkynak passol, aki igen szép gólt lő. 3:2. Még nincs elveszve minden, reménykednek a FTC. csapat hivei. Tényleg szépen támadnak továbbra is a Ferencvárosiak, Szendrő ennek faulttal áll ellen, de a 11-est a kis Bihary „kivédi”! (22 p.). Felváltva támadnak ezután az ellenfelek, mig Kunz Molnártól kapott labdával a negyedik gólt rúgja. (27 p.). Evvel a match sorsa végleg eldőlt a további időt egyrészt a legyőzött félnek mintegy megadott próbálkozása, másrészt a győztes félnek az eredménynyel teljesen megelégedett játéka tölti ki, tarkítva ugyan néhány sikerültebb támadással is.

A mérkőzést Puskás (Typ.) vezette.

BTC. II.—FTC. II. (Millenáris p.) 4:1. A szövetségi dijmérkőzést elhalasztották.

BTC. III.—FTC. III. 4:3.

(Nemzeti Sport, 1908. szeptember 26.)

A legnagyobb érdeklődés a BTC—FTC és a MAC—MTK mérkőzései felé fordult. Bár a csapatokon meglátszott, hogy még szezon legelején vagyunk, mégis általánosságban igen szép és nívós játékot produkáltak. Különösen kitűnt a BTC csapata, melynek uj összeállítása jól bevált. Első szereplésével mindjárt értékes győzelmet szerzett magának a FTC felett. A piros fehérek tartalmas, lendületes játéka, fejlődésképes játékosai, de főként a csapat lelkesedése arra engednek következtetni, hogy az idei bajnokságban a BTC jóval jelentősebb szerepet fog játszani, mint a tavalyiban. Hátvédjei biztos rugásuak, fedezetei — ezúttal különösen Schaschek — elsőrangú klasszist képviselnek. Az uj jobbszélső, Dobó pedig igen fejlődésképes, tehetséges fiatal játékos A csapat legjobb embere Bihary kapuvéd volt, ki valósággal védhetetlennek hitt labdákat tett ártalmatlanná. Briliáns formája után ítélve, aligha csalódunk, ha benne látjuk a legközelebbi magyar válogatott csapat kapuvédőjét

A FTC még nem érte el tavaszi formáját. Játékosai még nincsenek bejátszva, de reméljük, hogy egy-két match után ismét a régebbi kitűnő és gólképes legénységgé válnak.

BTC—FTC 4:2. Hétezer főnyi közönség előtt folyt le e két csapat őszi találkozása. Bár mindkét legénység még tréningjének csak legelején tart, mégis igen szívós, élvezetes játékot produkáltak. Különösen a BTC csapata, melynek ily kiváló sikerű szereplését talán még saját hívei sem várták. Az uj játékosokkal felfrissített csapat lelkes, biztos játéka gyakran ragadta tapsra a közönséget. A FTC sikertelen szereplése főleg — a második félidőben beállott — elkedvetlenedésére vezethető vissza, mikor alig igyekezett a piros-fehérek szép támadásait meghiúsítani.

A mérkőzés lefolyása a következő volt: A FTC kezdi meg a támadást s csakhamar Biharynak ad dolgot. Azonban a piros-fehérek is lendületbe jönnek s alig 15 percz után Késmárky megszerzi az első gólt. Jóidéig változatosan folyik a játék, hol a FTC, hol pedig a BTC fenyegeti ellenfele kapuját, mig végre a 30-ik perezben Schlossernek sikerül kiegyenlíteni, majd pedig Weisznak remek lövéssel a vezetőgólt megszerezni (44 p.).

Uj felállás után a BTC nagy fölénybe kerül. Lelkesen dolgozó fedezetsorát csak ritkán sikerül a zöld-fehér csatároknak áttörni, de lövéseiket ilyenkor is Bihary mesésen védi. Weinbeer faultjából kifolyólag BTC az 5-ik perczben kiegyenlít, majd pedig Késmárky védhetetlen lövéssel a vezetőgólt szerzi meg. FTC támadását Bihary ismét pompásan szereli le, a megítélt tizenegyest is remekül kivédi. A 27-ik perczben a BTC Kunszt révén 4-ik gólját lövi. A játék végéig jobbára a BTC marad fölényben, a FTC minden támadási kísérlete meghiúsul.

Biró: Puskás István (Typographia) volt.

Csapatösszeállítások: BTC: Bihary — Sárközy, Szendrő — Ficzere, Simon, Schaschek — Dobó, Korda, Késmárky, Kunszt, Molnár III.
FTC: Janisch — Kucsera, Rumbold — Weinbeer, Bródy, Gorszky — Rónai, Weisz, Korody, Schlosser, Szeitler.

BTC II.—FTC II. 4:1.

BTC III.—FTC III. 4:3.

(Sport-Világ, 1908. szeptember 27.)

Szövetségi dij. BTC. II.—FTC. II. (Millenáris) 2:1. Biró: Bakó (BEAC.).

(Nemzeti Sport, 1908. október 10.)

BTC II.—FTC II. 2:1. Biró: Bakó (BEAC) volt.

(Sport-Világ, 1908. október 11.)

* Pesti Hírlap, 1908. szeptember 22.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

    TFU_20020100_Fma_001 - 0018
OLDALAK
Ranglisták és statisztikák:
Következik: 02.29. 19:30 FTC-DVSC (TV:M4 Sport)
EL-csoportkör 2019
VVK 50 – A kupasiker 14 legszebb pillanata
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső Utánpótlás Emléktornák
HOST