1908.VI.18. Ezüstlabda, FTC – BAK 7:2

Ezüstlabda döntőmérkőzése. Csütörtökön (Urnapján), dől el a margitszigeti ezüstlabda vándordí­j ez évi sorsa. Délután fél hat órakor a margitszigeti sporttelepen találkozik a Ferencvárosi TC. és a Budapesti Athletikai Klub. A FTC. veretlen csapata erősen készül a dí­j negyedik megvédésére, mig a BAK. rendkí­vüli ambí­cióval megy a küzdelembe, hogy a legjobb magyar csapattal szemben is megnyerje a döntő mérkőzést. Előzőleg a FTC. II. játszik a Ferencvárosi Sport Club ifjúsági bajnokcsapattal. Helyárak a rendesek.

(Pesti Hí­rlap, 1908. június 18.)

1908. június 18., 17:30, Margitsziget, FTC – BAK 7:2 (2:1)
vezette: Fehéry Ákos (BTC.)
FTC: Fritz — Rumbold, Manglitz — Weinber, Bródy, Gorszky — Rónay, Weisz, Korody, Schlosser, Szeitler
BAK: Nagy — Müller, Grünwald — Halász, Gerő, Weisz — Cseh, Oldal, Rudas, Nemetz, Gross
Gól: Rónay (13.), Weisz (40., 7x., 86.), Schlosser (63., 69. – mindkettő 11-esből), Korody (90.) illetve Müller (2. – 11-esből), Oldal (47.)

Ezüstlabda mérkőzés. FTC—BAK. 7:2. (Margitsziget.) Az ezüst labda 1908. évi védője a Ferencvárosi Torna Club csapata lett, s ezzel a nem egymásutáni 4-ik győzelmével alapos reményei lehetnek arra, hogy végleg megnyeri Polonyi Géza gyönyörű diját. Úrnapján, f. hó 18-án megtartott döntő mérkőzésen a BAK. csapatával került össze, mely az MTK. elleni győzelmével jutott a fináléba. A FTC, a tavaszi idényt — angol csapatokat kivéve — veretlenül játszotta végig, ami a magyar footballsport 10 éves fennállása óta ugyszólván páratlanul áll, az ezüst labdát is legalább is oly mértékben érdemelte ki, mint akár a Corinthián-serleget, vagy mint a húsvéti kupát, a „legjobb magyar csapat” cimet. A FTC. jelenlegi csapatáról sok dicsérő szó látott napvilágot e lap hasábjain, mely leginkább a csapat együttes munkájára vonatkozott. Hogy mily egyéni kvalitásokkal rendelkeznek a FTC. egyes játékosai, azt a BAK. elleni mérkőzésén volt alkalmunk megcsodálni; a FTC. ugyanis tegnapi mérkőzésével egyszersmind egy eredményekben gazdag football-idényt zárt le, s épen azért a játékosok fölényük tudatában — bucsuképen — bizonyos hazardériát engedtek meg maguknak, inkább az egyéni érvényesülésre törekedve. Épen ezért a BAK. többször jut veszélyes támadáshoz, ami a mérkőzést teszi változatossá. Két perc után ugyanis BAK. 11-esből vezetéshez jut, melyet 13. percben Rónay kiegyenlí­t s a félidő Weisz szép fejes gólja után 2:1-re zárul. A második félidő 2. percében Oldal ismét megszerzi a kiegyenlí­tést, de erre a FTC. tempót diktál s ellenfelét percekre kapujához szögezi, kapkodó védekezés közben a BAK. 2 tizenegyest vét, mely mindkettő gólt eredményez. Ezután FTC. továbbra is imponáló fölénynyel játszik, most ismét összjátékra törekedve, a félidő végéig még 3 kidolgozott gólt lő. A FTC. nál a csatársorban Szeitler finom játéka keltett figyelmet, mig a védelemben Rumbold lábfájás miatt feltűnő indiszpozicióval játszott. A BAK.-nál Oldal és Nagy váltak ki.

FTC: Fritz — Rumbold, Manglitz — Weinber, Bródy, Gorszky — Rónay, Weisz, Korody, Schlosser, Szeitler.
BAK.: Nagy — Müller, Grünwald — Halász, Gerő, Weisz — Cseh, Oldal, Rudas, Nemetz, Gross.

A BAK. 2. percben 11-esből Müller révén gólhoz jut. A FTC. sok eredménytelen támadás után a 13-ik percben Rónay révén kiegyenlí­t. A zöld-fehérek támadnak, kornerük Weisz veszélyes lövésével végződik, amit Nagy ment. A félidő végéig változatos a játék. FTC. a 37-ik percben ismét kornert rug. A 40-ik percben Weisz a balszélső beadásából fejjel gólt lő. Félidő 2:1.

Oldal kiegyenlí­tése után (2. p.), még Gross jut kedvező helyzetbe, de kapu mellé lő, ezután FTC. támad erősen, 2 kornere után a 18. és 24-ik percekben két 11-esből 2 gólt lő. 4:2. Pár perc múlva Weisz az 5-ik gólt éri el. FTC. korner. 41-ik percben Weisz révén esik a 6-ik gól, az utolsó percben pedig Korody kornerből a 7-ik gólt szerzi meg.

Biró: Fehéri (BTC.).

Barátságos mérkőzések. FTC. II— FERENCVÁR. SPORTCLUB 4:2. Az ifjusági bajnokcsapat mutatkozott be a FTC.—BAK. ezüst labda mérkőzés előtt a nagy nyilvánosságnak, a FTC. II. csapatával mérkőzve, immár mint nyilvános egyesület. A F. Sport-Club, megnyerve az ifjusági bajnokságot, nyilvános egyesületté alakulva, benevezett a MLSz. bajnokságára, reméljük, hogy az uj alakulás csak erősödését, felvirágozását fogja eredményezni. Biró: Bakó (MTK ).

(Nemzeti Sport, 1908. június 27.)

FTC—BAK 7:2. Úrnapján dőlt el az ezüstlabda ezidei sorsa. A szép vándordí­j ismét a FTC birtokába jutott, mely csapat a tavasszal mutatott remek formája alapján e dijat feltétlenül kiérdemelte.

A döntő mérkőzés a FTC fölényes győzelmével végződött. Noha az első félidőben a BAK is igen jól dolgozott, különösen védelme tűnt ki. A második félidőben azonban visszaesett, s nem tudta megakadályozni a fényes formában levő ferenczvárosiak fölényes győzelmét.

Az első félidő elején mindjárt a BAK jut szabadrúgáshoz, melyből a harmadik perczben a vezető gólt éri el. A FTC csakhamar támadólag lép fel és szép játék után a 13-ik perczben Rónai révén kiegyenlí­t. A félidő további része is a FTC támadásával telik el, a BAK jól működő védelme azonban a veszélyes lövéseket mindig elhárí­tja s igy a halftime végéig a zöldfehérek csupán még egy gólt érnek el Weisz remek fejkikkje révén. (40 p.) Félidő 2 :1 .

A második félidő elején ismét a BAK támad és sikerül is neki csakhamar kiegyenlí­teni (2 p.). Erre a FTC csatársora fokozza az iramot s a játékot csaknem állandóan a BAK térfelébe helyezi. Két kornert, majd Grünwald handse miatt tizenegyest lőnek, melyből gólt érnek el. (19 p). Uj felállás után rögtön lefut a FTC és néhány perczczel ugyancsak hands miatt í­télt büntető rúgásból Schlosser a negyedik gólt éri el. Újabb lefutás után Weisz remekül helyezett lövéssel az ötödik gólt lövi. A 40. perez Weisz révén a hatodik, — a 41-ik percz pedig kornerrugásból Kórody révén a hetedik gólt eredményezi.

Biró: Bakó Gyula (MTK) volt.

FTC II — FSpC 4:2. (Barátságos mérkőzés.) Biró: Bakó Gyula (MTK).

(Sport-Világ, 1908. június 28.)

Ezüstlabda döntő-mérkőzés. Ferencvárosi Torna Klub—Budapesti Atlétikai Klub 7:2. A rendkivül hosszúra nyúlt labdarugószezon utolsóelőtti mérkőzése nagy közönséget vonzott a margitszigeti sporttelepre. Érdekfeszitő, izgalmas volt a mérkőzés, melynek folyamán a F. T. K. nagy kondicióbeli fölényt mutatott ellenfelével szemben. Szinte bámulatos a zöld-fehérek energiája, amelylyel csaknem elejétől végig ugyanegy összeállí­tásban küzdötték ki húsz mérkőzésüket. Még most is oly szép, tartalmas játékot produkáltak, hogy az a ezezon derekán is bármelyik csapatnak becsületére válnék. Különösen a csatársor a csapatnak az a része, amely igen szép összjátékkal és nagy agilitással dolgozik. A csatársorban is Szeidler és Kóródy válnak ki különösebben: előbbi gyors lefutásaival és pontos centerezéseivel, utóbbi veszedelmes kiszökéseivel és ötletes labdaosztogatásával. A fedezetsorban Bródy ma is fáradhatatlan volt, mí­g a tréning nélkül játszott Weinber vesztett tavaszi fényes formájából. A két hátvéd már nem dolgozott olyan, lelkesen, mint a szezonban egyébkor, Fritztől is láttunk jobb védést.

A B. A. K. csapata nagy energiával és lelkesedéssel ment a küzdelembe, hogy az utóbbi időben megtépázott hí­rnevét helyreállí­tsa. Mai szereplése azonban — különösen az első félidőben — csak a csapat védelmének elsőrangú küzdőképességét igazolta be, amit Gross produkált a kapuban, az igazán elsőrangú volt. Müller és Grünwald az első félidőben lelkiismeretesen végezték feladatukat, a második félidőben azonban — amikor a B. A. K. egyébként nagyrészt 10 emberrel játszott — hihetetlen indolenciával működtek. A halfsorban csak Gerőtől láttunk hasznos játékot. A csatársor legveszélyesebb embere Oldal volt, aki nem egyszer adott kemény munkát Gorszkynak és Manglitznak kiszökéseivel. Nemetz a balösszekötőben többet rontott, mint használt.

A mérkőzést Fekete (B. T. K.) vezette hí­rnevéhez méltó szakavatottsággal és pártatlansággal.

F. T. K. kezdi a játékot, de azonnal B. A. K. támad, kornert ér el s a nagy kavarodásban F. T. K, 11-est vét, melyet Müller goallá értékesí­t. (3. p.) Ezután a meglepődött F. T. K. kis időre visszavonult, majd Szeidler lerohan, centerét Weisz lövi, a Gross által kivédett labda Rónaihoz kerül, aki védhetetlenül kiegyenlí­t. (14. p.). A kiegyenlí­tés után F. T. K. állandóan támad s több eredménytelen korner után a félidő vége felé Szeidler gyönyörű centerét Weisz vedhetetlenül befejeli. Félidő: 2:1.

A második félidőben B. A. K. kornert ér el s a kornerrugást követő kavarodásban Oldal megszerzi a kiegyenlí­tő goalt. Most F. T. K. erős iramot diktál, több eredménytelen kornert ér el, majd Grünwald handset vét s a megí­télt büntetőrugás Schlosser révén a F. T. K. vezető goalját eredményezi. 3:2. F. T. K. továbbra is támad s a küzdelem hevében B. A. K. újabb handset vél, mire Schlosser 11-esből F. T. K. negyedik goalját lövi. (22. p.). Közvetlen ezután Szeidler lerohan, centerét Schlosser lövi, Gross kiüti ugyan, de a befutó Weisz védhetetlenül továbbí­tja a labdát a hálóba. Majd B. A. K. is ellátogat a F. T. K. térfelébe, de kornere eredménytelen. Ismét F. T. K. a támadó fél s Szeidler beadása Weisz révén a 6-ik goalt hozza meg. A játék vége előtt. F. T. K. kornert ér el, melyet Rónai laposan lő és Koródy közvetlen a kapuléc mellett állva a 7-ik goalt szerzi meg csapatának. Felállás után. a bí­ró a mérkőzés végét jelzi.

(Pesti Napló, 1908. június 19.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
BL-selejtező: 07.06. 16:00, M4 Sport
BL-selejtező: 07.13. 20:00, M4 Sport
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső