1908.X.18. FTC – Germania 6:1

Nemzetközi footballmérkőzés. Vasárnap délután 3 órakor a Sport Club Germania és a Ferencvárosi Torna Club mérkőzik egymással. A két klub között fennálló régi barátság hozza össze az I. osztályú csapatokat a Thököly-uli millennáris pályán. Legutóbbi eredmények igazolják, hogy mindenkép egyforma képességű régi riválisok találkoznak. Tavaly öszszel a Germania 4:2-vel szenzációs győzelmet aratott a FTC. fölött, melyért bajnokcsapatunk kitűnő őszi csapatával fényes revanchemt vett. A Germania csapata akkor tartalékokkal játszott, hiányzott csapatának föerőssége, Wien legjobb centercsatára, König, ki a katonaságtól visszatérve, ismét játszik a csapatban. A csapat megerősödéséről több hir van. A védelemben a Germániához átlépett Leuthe, a Cricketterek volt hátvédje is szerepel. A mérkőzést megelőzőleg a II. osztályú bajnokság legérdekesebb mérkőzését tartja a Nemzeti Sport Club a Postások csapatával. Mind a két mérkőzésre a rendes helyárak érvényesek.

(Pesti Hí­rlap, 1908. október 15.)

1908. október 18., 15:00, Millenáris, FTC – Germania 6:1 (5:0)
vezette: Fehéry Ákos (BTC.)
nézőszám: 3 000
FTC: Fritz — Rumbold, Kutsera — Weinber, Bródy, Gorszky — Gerstl, Braun, Koródy, Schlosser, Szeidler
Germania: Weinberg — Axmann, König II. — Carmeli, Swoboda, Pöche — Purzner, John, König, Weszely, Krausz
Gól: Koródy (15., 34., 39., 62.), Schlosser (18.), Szeitler (38.) illetve ? (15.)
Kiállí­tva: König II. (65.)

Az elmúlt vasárnap a bécsi Germániával külföldi mérkőzést tartott a Ferenczvárosi TC. A mérkőzés hasonlóan a két hét előtti MAC—Grazer ASpC matchhez szintén alacsony ní­vón mozgott. A FTC ugyan aránylag elég szép játékot produkált, de ellenfele valósággal szánalmasan, gyámoltalanul dolgozott. Ha ily csapatok szereplése után í­télnénk az osztrák footballsport állása felől, úgy a jövő héten játszó válogatott magyar csapatnak feltétlen győzelmet lehetne jósolni. Csupán az a baj, hogy az osztrák labdarúgást nem a múlt hetekben itt szerepelt footballcsapatok reprezentálják.

FTC—Germania 6:1. A zöld-fehér szí­nek az elmúlt vasárnapon megszerezték idei első győzelmüket, idegen csapat felett. A mérkőzés — bár lefolyása igen gyenge s alacsony ní­vójú volt — alkalmat adott a FTC csapatának, hogy képességeit minden különösebb zavaró körülmény nélkül bemutathassa. A bécsiek unalmas játéka mellett nagyon kimagaslott a FTC csatárainak (Korody, Schlosser, Szeitler) szép összmunkája. Már sokkal gyengébb volt — bár agilisan dolgozott — a fedezet- és hátvédsor, mig Fritz kapusnak csupán két-három alkalommal akadt komolyabb dolga. A bécsiek csapata általában igen gyenge s védelme, különösen a kapus, határozottan rossz volt. A Fehéry Ákos (BTC) által kitünően vezetett mérkőzés lefolyása a következő volt:

Kezdés után mintegy negyed óráig eléggé változatos játék folyik. A bécsiek is gyakran közelitik meg a magyar kaput s Fritznek csakhamar dolgot adnak. A FTC által diktált erős iram azonban mihamar kifárasztja a Germániát, mely visszaszorul s a 15-ik perezben Korody a FTC első gólját lövi. A 18-ik perczben pedig Schlosser a másodikat szerzi meg. Bécs több szabadrúgáshoz jut. Egyhangú játék után a 34-ik perezben Korody, négy perczczel utóbb Szeitler, egy perez múlva ismét Korody lövi a labdát az ügyetlenül védekező bécsi kapus hálójába. A félidő FTC támadásával végződik.

A második halftimeben a FTC ismét offenzivában van, de már lanyhábban s kissé elbizakodva dolgozik. FTC állandó támadását Bécs néhány lefutással szakí­tja meg s egy ily alkalommal — szabadrúgásból származó kedvező helyzetből — eléri egyetlen gólját (15 p.). Két percz múlva már a Germánia kapujában akadt meg a Korody által lőtt labda. A bécsiek egy játékosát durva játék miatt a biró kiállí­tja. A tiz emberrel játszó Germánia kapujához szorul, de a FTC állandó támadásainak sikerrel ellentáll. Csapatösszeállí­tás:

Germania: Weinberg — Axmann, König — Carmeli, Svoboda, Pöche — Purzner, John, König, Weszely, Krausz.
FTC: Fritz — Rumbold, Kutschera — Weinbeer, Bródy, Gorszky — Szeitler, Schlosser, Korody, Braun, Gerstl.

(Sport-Világ, 1908. október 25.)

FTC.—GERMANIA 6:1. (5:0.) A millenáris-pályán 3000 ember jelenlétében folyt le a mérkőzés, mely a FTC. folyton javuló csapatának fölényes győzelmével végződött. A Germania csapata bár König személyében megerősödött, mégis két tartalékkal játszva, gyönge ellenfélnek bizonyult a FTC. ellen. A FTC.-ben Manglitz és Weisz, a Germaniaban Xandl és Pucher hiányoztak. A FTC. csapata nemzetközi ellenféllel szemben nem hagyja el erélyét. Lelkes játékot mutatott, főleg a csatársor, mely gyors egymásután öt gólt lőtt. A csapatban főleg Koródy—Schlosser és Szeidler játéka érdemel külön dicséretet. A gólokat is ők lőtték. A G. csapata szeszélyes. Wienben a legjobb csapatokat fölénynyel veri. WSpC. 5:0. Rövid időn belül pedig nagy gólaránynyal kap ki. WAC. 9:2. Mai játéka — bár gyakran veszélyesen támadott — gólképtelen volt, A csapatban König, Szoboda, Axmann és Wessely játéka volt kiváló. John a kapu előtt gyönyörű alkalmakat mulasztott el. A játék az I. félidőben változatos volt, mégis Koródy kiszöktetései legtöbbször eredményesek voltak. A II. félidőben a G. jó formát mutatott és már a 4. percben gólt ér el. Ezután a bécsi játékosok folytonos megjegyzésekkel zavarják a bí­rót működésében. A 20. percben König II. hátvédet a biró durva faultért kiállí­tja. A FTC. folytonos támadásai a kapus jó védelmén megtörnek. A csapatok a következőkép állottak föl:

Sp. C. Germania: Weinberg — Axmann, König — Carmeli, Swoboda, Pöche — Purzner, John, König, Weszely, Krausz.
FTC.: Fritz — Rumbold, Kutsera — Weinber, Bródy, Gorszky — Szeidler, Schlosser, Koródy, Braun, Gerstl.

Biró: Fehéry Ákos (BTC.) volt.

(Nemzeti Sport, 1908. október 19.)

A múlt vasárnap elég mozgalmas és érdekes küzdelmeket hozott. A FTC. nagy fölénynyel 6:1 arányban győzött a Germania ellen, mely Bécs első osztályú csapatai közé tartozik, tehát a győzelem értéke kétségen felül álló. A bécsi csapatot általában igazságtalanul bí­rálták meg. Teljességgel nem az a rossz csapat, mint ahogy a kritikák legtöbbje állí­totta. A FTC. mindenesetre jobb volt, de az erődifferenciát a 6:1 egyáltalában nem fejezi ki hűen. A mezőnyben majdnem teljesen egyforma volt a két csapat. Amig azonban a magyar csapatnak minden sikerült, addig az osztrákok mindig balszerencsével dolgoztak. Kapusuk gyengesége volt azonban súlyos vereségük igazi oka.

FTC.—SC Germánia 6:1. A két elsőosztályu csapat mérkőzése nagy közönséget vonzott ki a Thököly-uti pályára, bár az érdekesség dolgában a közönség — a kitűnő formában levő magyar csapat nemzetközi sikereit ismerve nem sokat várhatott. A SC. Germania megérdemli a sportközönség figyelmét, mert már szép és fair játékot és kiváló eredményeket is tud felmutatni. Igaz, hogy szeszélyes csapat. Wienben csak a WAC. — az mely biztosan győzte le, — de hisz a kiváló csapat sorra — nagy gólarányban győzi le ellenfeleit (F. Vienna 4:0; Cricketer 7:2). A többi I. osztályú egyesületek már több í­zben szenvedtek tőle vereséget. Csak legutóbb győzte le a WSpC.-ot, mely a WAC. ellen 3:1 és a prágai DFC. ellen 2:2 eredményt ért el. Legyőzte a gráciákat 2:0 stb. Mindezeket azért tartjuk szükségesnek itt fölsorolni, mert — ez talán speciális magyar szokás, hogy ha magyar csapat egy külföldit nagyobb gólaránynyal győzi le, rögtön lekicsinyelik az ellenfelet. II. osztályú ní­vót sem ér el … Minek lejáratni a nemzetközi mérkőzéseket … Primití­v esetlen játékmodor … Nem méltó ellenfél … stb. stb.

Ezek a szakértelmet és őszinteséget nélkülöző kritikák lelkiismeretlenek. Hogyan fejlődött volna erre az előkelő nivóra a mi football sportunk, ha annak idején az osztrák vagy prágai csapatok a nagy gólarányu vereségek miatt — mert tagadhatatlan tény, hogy évekig nem tudtunk Bécsben vagy Prágában footballmatchot nyerni, — lefújták volna a velünk megkötött barátságot. Mióta szerepel a góldifferencia mint tudást jelző és kvalitás megállapí­tó tényező. Hiszen akkor a MTK. nem játszhatna a FTC.-vel, mert husvétkor 6:0 legyőzte.

De nézzük a külföldet — Prágát, Wient, Berlint, mindenhol megjelenhet egy gyengébb csapat. Talán ők akarnak tőlünk tanulni. Nem is emlí­tve az angol példákat, ahonnan néha klasszisok választanak el. Ki vonja ezért az angolokat felelősségre. De a tájékozatlanság bélyegét viseli magán az a kritika is, mely azt mondja: végre szeretnénk már olyan internacionális csapatot is látni, amely játszani is tud. Ki van hivatva ezt megí­télni? Gondol-e az illető a MLSz. abszurd helyzetére, mely az Amateur Szövetség megalakulásával keletkezett, mely elzár bennünket az angol amatőr és cseh csapatoktól. Hisz voltak Slavia-terminusok, a MLSz. tiltotta be. Egyedül kizárólag az osztrákokra vagyunk utalva, kiknek határtalan igényeik úgyszólván kielégí­thetetlenek. A WAC. magyar csapatot Wienben nem valami szí­vesen lát — mondván nem elég vonzó — Budapestre pedig semmi áron nem jön. Eléggé provokálták már egyesületeink, mindenkor megtagadta. A többi egyesület egyformán itt járt mind — örüljünk, jobbak vagyunk már. Csak a Criketterek nem játszottak nálunk, a kölcsönös boykott miatt. Ezek után szeretnénk tudni, hogy honnan vegyenek az egyesületek mindenkit kielégí­tő — csapatokat.

A Germania játéktudása kielégí­tő. Csatársora jó. König, ki Wien legjobb centercsatára, szinte magával ragadja a csatársort. A FTC. jó védelme ellen is sokat támadtak, talán az I. félidőben még többet is. Gólképességük főleg a lassúbb játék miatt — mint minden csapatnál, úgy nálunk is bizonytalan. A Germania védelmében jó erők voltak Svoboda—Axmann reprezentativok. König II. jó erő, bár játékmodora nyers. Weinberg uj kapus, kiválónak, mondják és sok nehéz helyzetet hárí­tott el. A magyar csatársor gyors föllépésé, de főleg Koródy ravaszságai és gyors szökései meglepték a lassan mozgó védelmet — s igy tehetetlenek maradtak az egymásután eső gólokkal szemben. A FTC. támadása agilis és lelkes volt. A védelem biztos. Mégis a hátvédek és halfok taktikai hibája miatt sokszor jut kapujuk válságos helyzetbe. A halfok a csatársorba nyomulnak és a mögéjük eső labdával az ellenfél a két meglepett hátvéddel szemben könnyen nyomul föl a kapuig.

Tetézi ezt a csatársor teljes elmaradása, mely időt ad az ellenfélnek hosszabb táborozásra. A FTC. igy kapja legtöbb gólját. A kapuban Fritz igen jó formát mutatott. A mérkőzés eredményét a Germania részére meg nem érdemelt súlyosnak tartjuk.

(Nemzeti Sport, 1908. október 24.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
10.02. 16:30 m4 Sport
EL-csoportkör 10.06. 18:45 M4 Sport
FOTELSZURKOLÓ
10.09. 18:00 M4 Sport
EL-csoportkör 10.13. 21:00 M4 Sport
10.16.17:45 M4Sport
MK: 10.19. 13:00, M4 Sport
10.22. 18:30 M4 Sport
Novák Dezső
EL-csoportkör 10.27. 21:00 M4 Sport
EL-csoportkör 11.03. 18:45 M4 Sport