1908.XI.8. MTK – FTC 2:4

W_mtk-ftc

Ferencvárosi TC. — Magyar Testgyakorlók Köre mérkőzése. Vasárnap délután egynegyed három órakor a Thököly-uti millennáris pályán találkozik a két hatalmas ellenfél a MLSz bajnoki mérkőzéseiben. A MTK. a tavalyi bajnokcsapat, pontszámaival jelenleg a második helyen áll, mig a FTC az 1907—08. évi bajnokcsapat egy játék hátránynyal a harmadik helyen szerepel. Mindkét csapat egy vereséggel szorult le a vezető-helyről s igy ennek a mérkőzésnek a kimenetele döntő fontossággal bir az őszi eredmények helyezésére. A nagy fontosságú mérkőzés lázas kí­váncsiságot kelt sportkörökben és a két csapatnak eddig mutatott formája alapján a győzelmi esélyek teljesen nyí­lt jellegűek. Mindkét csapatban az adogató játékmodor a jellemző, melyből a múltban a két csapat között mindenkor a legklasszikusabb bajnoki küzdelmek fejlődtek. Biró: Fehéry Ákos (BTC) lesz. Előzőleg délután fél egy órakor a III. csapatok mérkőznek. Biró: Serény Gyula János. Délelőtt 10 órakor a szövetségi dij két jogosult jelöltje, a II. csapatok mérkőznek. Biró: Izsó László (BTC),

(Pesti Hí­rlap, 1908. november 6.)

1908. november 8., 14:15, Millenáris, MTK – FTC 2:4 (1:1)
vezette: Fehéry Ákos (BTC.)
nézőszám: 2 000 – 2 200
MTK: Domonkos – Révész, Nagy – Biró, ?, Kürschner – Sebestyén, Károly, Farkas, Rácz, Vida
FTC: Fritz – Rumbold, ? – Weinber, Bródy, Gorszky – ?, Weisz, Koródy, Schlosser, Szeitler
Gól: Farkas (34.), Farkas vagy Rácz (75.) illetve Weisz (20.), Szeitler (57.), Schlosser (68., 87.)
Kiállí­tva: Koródy (82.)

FTC. GYŐZ MTK. ELLEN 4:2. (Félidő 1:1.) Vasárnap d. u. a hideg zord idő járás dacára 2000—2200 ember előtt folyt le a mérkőzés a Millenáris-pályán. A mérkőzést a sokkal jobb FTC. mindvégig biztos fölénynyel nyerte meg. A MTK., mely teljesen védőtaktikát követett, úgyszólván akciót sem mert kezdeni. A II-ik félidőben pedig teljesen visszaesett. Mindkét csapat játékát a nyugtalanság és izgatottság jellemezte, mely a kapuelőtti gyakori hibákban nyert kifejezést. Ezen sajátos körülményt részint a közönség folytonos ideges beleavatkozása, részint a sajtóban megjelent jóslatok idézték elő, melyek a két klub differenciáit a játéktéren a játékosokkal vélték elintézni. A tribün egyik részén egy szakszervezett működött, mely a győztes csapat játékában minduntalan reklamálni valót látott … Biró! … hands! tizenegyes … kiállí­tani … off seid! stb. ez volt a szereposztásuk. Természetesen siker nélkül. A fölizgatott kedélyek dacára, a mérkőzés Fehéry Ákos kiváló biró kezében minden zavar nélkül folyt le. A FTC. ma játszotta a szezon legszebb mérkőzését. Védelme gyorsan és jól adogatott. Bródy—Weinber— Rumbold legjobb napjaikra emlékeztetve játszottak, Fritz igen kevés labdát kapott. A csatársor lelkesen jól játszott. Az MTK. védelme elsőrangú volt. Lelkes fair játékuk sokáig ellentállt a FTC. gyors csatársorának. Révész, Nagy, Biró, Kürschner taktikájukkal a csatársornak kevés hasznára válltak.  Bár védelmi kiváló képességükről tettek tanúbizonyságot. A csatársorban Sebestyén a legjobb, ki ma is gyönyörű támadásokat vezetett, mit társai abszolúte nem tudtak értékesí­teni. Károly—Domonkos a két letűnt nagyság, nagyon gyenge játékot produkált.

Az I. félidő 20. percében esik az első gól. Szeidler szép centerezéséből 20 m.-ről, Weisz lőtte. Domonkos elvetése elkésik, mert a labda Nagy F. lábát érintve, irányt változtat. 34. percben Farkas a hátvédek mögött állván. Rumbold—Bródy a védést föladják. Farkas off seid gólt lő, mit a biró elnézésből megad. 

12. percben Szeidler fejese a gólba esik. 23. percben Schlosser kornerből a labdát a gólba fejeli. (3:1). 30. percben Sebestyén centerezését Farkas a gólba nyomja. 37. percben a biró Koródy-t Domonkossal történt összeütközés miatt kiállí­tja. A FTC. 10 emberrel játszva, a 42. percben Schlosser lefutásából gólt ér el. (4:2.).

MTK. II—FTC. II. 3:1. (1:1.) FTC. 10 emberrel játszott. Biró: Izsó (BTC.) volt.

(Nemzeti Sport, 1908. november 9.)

FTC.—MTK 4:2. A bajnokság állására döntő jellegű mérkőzése ment végbe a FTC–MTK. találkozása alkalmából vasárnap a millenáris versenypályán. A két csapat találkozásának a kél rivális klub között az úszás és legutóbb az athletikára is átvitt egyenetlenség fokozódott érdeklődést kölcsönzött. Mindenki kemény küzdelmet várt, annál is inkább, mert a Testgyakorlók legutóbbi 6:0-ás vereségüket készültek jóvátenni, illetve kiköszörülni. A mérkőzés ennek megfelelőleg lassú tempóban indult meg, a csapatok játékán az óvatosság erősen érvényre jutott. A ferencvárosiak kedvezőbb kilátások dacára, néhányszor már eredménytelenül küzdöttek a múltban a Testgyakorlók ellen, ha csak az egy év előtti 3: 3 eredményre emlékezünk vissza, amikor is a FTC. óriási fölénye dacára eldöntetlenül végzett a MTK. csapatával szemben.

A zöld-fehérek csapata most is hasonlí­thatatlanul jobb volt ellenfelénél, de ez alkalommal is előállhatott volna legalább eldöntetlen eredmény, annak dacára, hogy a FTC. a második félidőben már állandó fölénybe jutott, ha Domy, ki a múltban valósággal tüneményesen védte a kék-fehérek hálóját — nem védte volna kapuját minden kritikán alóli ügyefogyottsággal. Az MTK. védelme nagyszerű munkát végzett s viszonylagosan tán jobb volt a ferencvárosiak csatársoránál, amely, miután tömörödött védelemmel állt szemben majdnem állandóan, nem igen volt képes — pozití­v — eredményes munkát produkálni. A csapatok ereje ezúttal a half sorok erejében volt lerakva, ami a FTC.-nek elöntő előnyt biztosí­tott; Weinber, Bródy, Gorszky úgyszólván áttörhetetlenek voltak, hárman képesek voltak az MTK.-t teljesen a kapujához szögezni, annál is inkább, mert a szabadon álló két ferencvárosi hátvéd, az MTK. védelemnek kétségbeesett vagdalásait, hosszú rúgásokkal újra és újra az ellenfél térfelébe küldötték vissza.

Az MTK. csak nagy ritkán tudott kibontakozni szorult helyzetéből, mert a halfsor teljesen deffenziv játékot folytatott, a hátvédekkel egyetemben, a labdának csak pillanatnyi veszélyen kivül helyezése volt első és állandó törekvése. Arra, hogy a hozzájuk került labdát hatalmukba kerí­tve a legalkalmasabb helyzetben levő partnerükhöz juttassák, már nem volt gondjuk. A csatársor pedig olyan határozott fellépésű védelemmel szemben, mint milyennel a FTC. rendelkezik, teljesen tehetetlennek bizonyult. A csatársor játékában nincs erő, labdát tartani egyik sem tud kellőképen; különösen áll ez Károlyra, aki azelőtt épen labdatartó képességéről volt hí­res, a többiek (Vida, Farkas, Rácz) igen könnyűek. A csatársor legjobb embere Sebestyén, teljesen támogatás nélkül lévén, nem érvényesült.

Az első félidő még eldöntetlenül végződött (1:1), s ennek eltelte után pillanatokra bí­zhattak az MTK. hí­vei csapatuk jó szerencséjében. A 12. és 23. percekben a FTC. újabb két gólt ér el, amire az MTK. egy sikerült támadásából kifolyólag Sebestyén centeréből Farkas révén szintén góllal válaszol, az eredményt 3:2-re javí­tja, de nagyon kifáradt védelme — annak dacára, hogy a biró a ferencvárosiak centerét, aki Domy többszöri „boxolásaira“ egy támadás alkalmából, mikor ez fordultából tarkón ütötte, szintén tettleges inzultussal felelt, a biró, aki Domy-tól visszautasí­tott s a mezőny közepe felé repülő labdát és játékot figyelte, a történtekről csak a gólbiró (Kraft Jenő) reklamálására értesült, csak Koródyt állí­totta ki, Domyt ellenben a játékban hagyta — nem tudja meggátolni, hogy Schlosser a mérkőzés utolsó perceiben egyéni játékából kifolyólag a negyedik gólt is be ne lőjje. A mérkőzés nem állt magas szí­nvonalon, mert a játékosok a fagyos pályán nem mozogtak kellő biztonsággal és elevenséggel. Biró: Fehéry Ákos (BTC.).

(Nemzeti Sport, 1908. november 14.)

Ferenczvárosi Torna-Club — Magyar Testgyakorlók Köre 4:2.

A kellemetlenül hideg idő daczára nagyszámú érdeklődő jelent meg a millenáris pályán a fenti két egyesület labdarugó csapatainak mérkőzésére kí­váncsian. A tribünökön fagyoskodó közönség körében tényleg nagyon paprikás volt a hangulat, amely igen gyakran zajos kifejezést is nyert; a játékosokra azonban ez nem ragadt át és csupán Korodi volt az, aki a nagy nyilvánosság előtt „csattanósan“ adta tanujelét az ellenfél iránti — szimpátiájának.

A mérkőzésből — mint az a benfentesek körében előrelátható volt — a ferenczvárosiak kerültek ki győztesen. Csapatjuk határozottan jobb a kék-fehéreknél, ami a mérkőzés folyama alatt, különösen a második félidőben, szembetűnően bebizonyosodott.

A mérkőzés a legkevésbbé sem sorozható a szebbek közé, mert egyik csapat sem mutatott szemre szép játékot. Az első félidőben MTK. még egyenlő ellenfélnek mutatkozott, helycsere után azonban teljesen visszaesett és csupán védekezésre szorí­tkozott. E munkálkodásukban azonban cserben hagyta őket Domonkos kapuvéd, akinek szembetűnő gyatra védése idézte elő a kék-fehérek súlyos vereségét. Tagadhatatlan ugyanis, hogy a FTC. több mint két goallal volt jobb ellenfelénél, azonban a MTK olyan sikeres védelmi játékot produkált, hogy aligha került volna ki vesztesen a küzdelemből, ha más játékos állt volna a kapuban és nem Domonkos. A mérkőzés első goalját a ferenczvárosi Weisz lövi. Hosszú lapos lövését Domonkos korai rávetéssel védi, természetesen sikertelenül. MTK. sikeres támadással csakhamar kiegyenlí­ti a balösszekötő révén. A ferenczvárosiak ugyan protestálnak a goal ellen ofif-side czimen, azonban a biró — helyesen — goalt í­tél. Félidő 1:1.

Helycsere után FTC. daczára annak, hogy a hideg szél ellen játszik, állandó fölényben van. A 16. perczig a kék-fehérek még a középvonalon sem jutnak át. A támadó csapat játéka azonban teljesen rendszertelen, ami ellen a MTK. könnyen védekezik. A 12-ik perczben Szeitler messziről jött fejesét Domonkos elhibázza, ami a zöld-fehérek második és vezető goalját eredményezi. Tí­z perczczel később egy kornerből kifolyólag Schlosser a harmadik goalt fejeli, mit Domonkos csak a goalvonalon túl véd. Ezután a MTK. is átnyomul az ellen térfelébe. Sebestyén magas beadását Rácz védhetlenül a kapuba nyomja. Közben Korodi Domonkost hatalmasan arczulüti, amiért is kiállani kénytelen. A 10 emberrel játszó ferenczvárosiak egy kissé visszaszorulnak az utolsó perczekben s már úgy látszik, hogy a kék-fehéreknek sikerült kiegyenliteniök, mikor Schlosser egymaga lerohan, Révészt mesteri módon kicselezve goalra lő, a labda Domonkos fejéről a kapuba pattan. Felállás után Fehéry (BTC.) biró a mérkőzés végét jelzi.

A mérkőzés — mint föntebb mondottuk — nem volt magas ní­vójú. A FTC.-nél a csatársorban csupán Schlosser és Korodi remek egyéni és összjátéka tűnt fel a fedezetek közül Bródi, a hátvédek közül pedig Rumbold mutatott kifogástalan jó játékot.

A MTK. csapatában a csatársorban nagyon kevés az energia. Károly többet védett, mint támadott, a fedezetsorban Biró produkált nagyszerű védőjátékot. A hátvéd nagyon izgatottan játszott, aminek oka valószí­nűleg a mögöttük levő kapus abszolúte rossz játéka volt.

(Herkules, 1908. november 15.)

MLSZ. Kivonat a „Magyar Labdarugók Szövetsége” fegyelmi bizottságának 1908. évi december 3-án tartott ülésén felvett jegyzőkönyvből: (…) Koródy Károly (FTC.) (…) 1909 március 31-ig, (…) Domonkos László (MTK.) játékjoga pedig további intézkedésig felfüggesztetett.

(Nemzeti Sport, 1908. december 12.)

MLSZ. Kivonat az igazgatótanács 1909 január hó 29-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből. A fegyelmi bizottság vonatkozó határozatainak megváltoztatásával a tanács Ferencvárosi TC. felebbezése folytán Korodi Károly játékjogát 3 bajnoki mérkőzésre (…) függeszti fel büntetésképen.

(Nemzeti Sport, 1909. február 6.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
EL-csoportkör 12.09. 21:00 M4 Sport
12.12. 16:30 m4 Sport
12.18. 14:45 m4 Sport
01.26. 19:00 m4 Sport
Novák Dezső
FOTELSZURKOLÓ