1909.III.14. FTC – MAC 5:1

(Millenáris pálya) d. e. 10 óra. MAK. II.— FTK. II. (Szövetségi dij.), Biró Szüsz Hugó (MTK.). d. u. 2 órakor: Wiener Sport Klub—Magyar Testgyakorlók Köre. (Barátságos.), Biró: Schubert M. Ferenc (MUE.). d. u. 1/2 4 órakor. Magyar Atlétikai Klub—Ferencvárosi Torna Klub (bajnoki.), Biró: Izsó László (BTK.).

(Pesti Napló, 1909. március 14.)

1909. március 14., 15:30, Millenáris, FTC – MAC 5:1 (2:1)
vezette: Izsó László (BTC.)
nézőszám: *6 000
FTC: Fritz — Rumbold, Manglitz — Weinber, Bródy, Gorszky — Weisz, Kucsera, Korody, Schlosser, Szeitler
MAC: Abaffy — Major, Oláh — Meleghy, Foczy, Medgyessy — Fekete II., Krempels, Vangel, Duda II., Borbás dr.
Gól: Schlosser (?. – 11-esből, 36., 77., 86.), Korody (71.) illetve Fekete II. (22.)
Kiállí­tva: Weisz (?.)

Alapos csalódást és meglepetést keltett a FTC.—MAC. találkozása is. A várt magas szinvonalu játék helyett durva és nivótlan mérkőzés következett be. Az eredmény pedig annyira nem reális, hogy az mérlegelés tárgyát nem is képezheti. A ferencvárosiak kí­méletlen durvasága még indokolatlan is volt, mert fölényük mellett még a szerencse is állandóan mellettük volt. Weisz magaviselete pedig a legsúlyosabb elbí­rálás alá esik. Azért, mert a labdát elveszik tőle, hátulról, orvul úgy megrúgott egy MAC. játékost, hogy az összeesett. Innét kezdve a játék teljesen elfajult s miután a bí­ró Weisz-t kiállí­totta, az egész játéknak olyan látszata volt, mintha a ferencvárosiak, dacára hogy 2:1-re vezettek, mégis kiakartak volna egyenliteni. Ez sikerült is nekik. A második félidő első perceiben Medgyessy-t viszik ki zúzott arccal, nemsokára pedig Vangel csavarja ki lábfejét a gólrugás pillanatában egy ottfelejtett láb segélyével. így, miután a MAC. kilenc emberrel maradt, éri el még a FTC. további három gólját. Most még csak arra vagyunk kiváncsiak, hogy mit fog mondani a FTC. ismert vezére, Weisz ügyében a fegyelmi bizottság előtt? Korody esetében a pofon másodrendű, a rúgás volt a fő. És most?

Egyébként a bajnokság sorsa már eldőlt a FTC. javára. Hatalmas formája mellett hátralevő mérkőzéseit minden valószinüség esetén meg fogja nyerni s egv-két vereség sem tudná vezető pozí­ciójából kiszoritani.

FTC.—MAC. 5:1. (Millenáris). A bajnokság legfontosabb mérkőzését játszotta le, illetve küzdötte (!) végig a két csapat. Az előjelekből í­télve, klasszikus küzdelmet várt a nagy számban megjelent sportközönség. A klasszikus küzdelem azonban elmaradt, a játék mintegy visszapillantást nyújtott a múltba, a magyar footballsport születésének korába. Kezdet után csak az első 15 percben volt olyan a játék, amelyet a két csapattól elvártunk volna. Mikor a MAC. Fekete révén a vezető gólt belövi, még pár percig fair modorban folyik a játék, de a FTC. hamarosan felocsúdik meglepetéséből s ugyancsak keményen lépi túl a football szabályok által nyújtott határokat. A durvaságok ezután egyre-másra követtetnek el mindkét fél által, de az első félidő ebbeli kiemelkedő mozzanatát mégis Weisz botrányos magatartása képezte. Ez a játékos, aki legnagyobb technikát árulta el eddig az ellenfeleknek alattomos uton való tönkretevésében, most annyira ügyetlen volt (!), hogy minden nagyobb bevezetés nélkül a mitsem sejtő MAC. centerhalfját teljes erőből megrugja. A biró természetesen kiállí­tja. A második félidőben a FTC. egalizálandó Weisz elvesztését, olyan brutális játékot folytat, amelynek eredménye, hogy az ő 10 emberével szemben a MAC. csak 9-el marad. Csodálnunk kell, hogy az a csapat, amely kemény, de amellett fair játékmodorával nyerte el azt a poziciót, amely őt a legjobb magyar csapattá avatja, az a csapat ilyen eszközökkel menjen a küzdelembe.

Pedig, mint a példák mutatják, lehet 7—8 gólt is lőni egyenrangú ellenfeleknél is, anélkül, hogy az ellenfeleket előbb agyonvernénk. Nem kell nagy fantázia ahhoz, hogy el tud ja képzelni a távolról szemlélő, hogy milyen képet nyújtott a FTC.-nek a MAC.-al való bajnoki verekedése. Játékról, mint ilyenről, csak az első félidőben szólhatunk, a második félidőről csak birkózó és boxoló rovatunkban lehetne szólnunk.

A FTC. győzelmét föltétlenül megérdemelte, mert elvégre ő 10 emberrel hagyta el a küzdőteret a MAC. 9-ével szemben. Megjegyzendő, hogy az ő elesettüket nem az ellenfél, hanem a biró ejtette el. Megérdemelte és kiví­vta volna azonban a FTC. minden valószí­nűség szerint más játék után is a győzelmet, mert kétségtelen, hogy a FTC. csapata football tudás tekintetében is fölötte áll a MAC.-nak. Az egyes szervek külön-külön jobbak a MAC.-énál, de a klasszis külömbséget a két csapat fedezetsora között fenálló szembetűnő differencia adja meg. A FTC. halfsora kitűnő, a MAC.-é pedig rossz. Ami a csatársoroknak egymáshoz való erőviszonyát illeti, ezek között is a FTC. felé billen a mérleg, annál is inkább, mert mig a MAC. csatársora nem nyer kellő támogatást gyenge halfsorától, addig a FTC. csatársora mögött a legjobb half triász áll. A MAC. védelem Sipos betegeskedése folytán nagyon meggyengült, mert Abaffy még egészen tapasztalatlan, rutin nélküli játékos. A két bek azonban nagyot javult. Természetesen az ő játékuk sem lehet kellőleg eredményes a halfsor gyatra játéka miatt. Evvel szemben a FTC. védelmének valósággal könnyű dolga van, mert a halfsor előzetesen mindent kiverekszik, a bekek legtöbbnyire tisztázott helyzettel állnak szemben. Ki kell emelnünk azonban, hogy Rumbold és Manglitz együtt, mikor magukra maradnak, a kritikus pillanatokban is feladatuk magaslatán állanak, erre azonban ez alkalommal nem igen volt szükség. Épen igy kevés nehéz dolga volt Fritznek is.

FTC.: Fritz — Rumbold, Manglitz — Weinber, Bródy, Gorszky — Weisz, Kucsera, Korody, Schlosser, Szeitler.
MAC.: Abaffy — Major, Oláh — Meleghy, Foczy, Medgyessy — Fekete II., Krempels, Vangel, Duda II., Borbás dr.

A mérkőzést a FTC. azonnali támadása nyitja meg, Schlosser lövése azonban tulmagas. Percekig a FTC. uralja a helyzetet. Apró szabálytalanságok miatt a biró minduntalan megakasztja a játékot. A MAC. első komolyabb felnyomulását Vangel egyéni lefutása képezi, amelyet Fritz kifutással ment. Néhány változatosabb momentum után a MAC. jobb szárnya vezet támadást s Fekete II. a védelem mögé kerülve a vezető gólt lövi. Fritz érinti a labdát, de ez erejénél fogva mégis a gólba jut. (22. p.). Meglepetés ismét… És tényleg a MAC. balszárnyi támadásait Rumbold és Weinber gyakori hibázásaival ugyancsak elősegí­tve, a MAC. győzelmét helyezik kilátásba. De pár perc múlva a FTC. összeszedi magát. Szeitler épen centerezni készül, mikor a visszaérkező Meleghy elvágja, mire a biró 11-est í­tél, amely Schlossernek könnyen védhető suttja révén a kiegyenlí­tést eredményezi. A MAC. 3 javára megí­télt szabadrúgás révén jut előre, amelyek azonban nem járnak nagyobb veszélylyel. A félidő utolsó negyedórája a FTC.-é. Weisz átadott centeréből Schlosser éles, de védhető lövéssel a vezetést szerzi meg. Abaffy ügyetlenül térddel próbál védeni, ahonnan a labda gólba pattan. (36. p.). Weisz jobbszélsőt Foczyn elkövetett durva inzultusa miatt biró kiállitja. Még Weinber centerét fogja Abaffy, mire a biró a félidő végét jelzi. Félidő 2:1.

A játék újra megindul. A FTC. állandó ostrom alá veszi az atléták kapuját. Abaffy Schlosser magas lövését kénytelen menteni, majd kornert rúg Ferencváros. Egy kapuelőtti küzdelemnél Medgyessyt a kapufélfának lökik, úgy hogy a pályát elhagyni kénytelen. A FTC. huzamosabb ostromából a MAC. kiszabadulva, a FTC. térfelébe tereli a játékot. Vangel jó helyzetből lőni készül, amiben úgy gátolják meg, hogy lábficam miatt Medgyessyt kénytelen követni. (28. p.). A MAC. most 9 emberrel marad, ami a FTC.-t teljes fizikai fölényhez juttatja. A 26-ik percben Abaffy hibájából Korody a 3-ik gólt szerzi meg. A MAC.-ot most két korner terheli; majd Schlosser váratlan éles lövése révén már negyedszer jut a labda a MAC. hálóba, amit a kapus az előtte tömörült védelemtől nem láthatott. (32. p.). A MAC. három csatára Fekete révén felnyomul, de centerét Borbás gyengén Fritz kezei közé emeli. Schlosser a 41-ik percben könnyen, minden komolyabb ellenállás nélkül szerzi meg a FTC. ötödik és egyszersmind utolsó gólját. A félidő végén a MAC. támad, de Krempels gyenge lövését Fritz kivédi.

Biró: Izsó László (BTC.).

Szövetségi dij. FTC. II.—MAC. II. 4:1. (Millenáris.) Az első félidőben a MAC. jól tartja magát. Félidő 0:0. Biró: Szüsz Hugó (MTK.).

(Nemzeti Sport, 1909. március 20.)

Meglehetős heves mérkőzés volt a MAC—FTC bajnoki matche is. A zöld-fehérek szép győzelmet arattak és győzelemmel immár végleg biztosí­tották az idei bajnokságot a maguk számára.

FTC—MAC 5 :1. A zöld-fehérek jelenleg határozottan a legjobb csapatunk; csatárai szép összjátékkal, lelkesen dolgoznak, a fedezetsor — mely a csapat gerincze — a legideálisabban játszó magyar fedezetsor. A védelemben Rumbold első klasszist képvisel.

A FTC—MAC e mérkőzésének első félideje élvezetes sportot nyújtott, a második félidő azonban mindkét fél erőszakos játékmodora következtében, minden érdekesebb momentumot nélkülözött.

A mérkőzést a ferenezvárosiak támadása nyitja meg majd változatos, szép küzdelem folyik. Az első gólt a 20-ik perczben a MAC éri el Feketeházy révén. FTC azonban hamarosan kiegyenlí­t, ugyanis Meleghy faultja miatt a biró tizenegyes rúgást itél, mit Schlosser a kapuba juttat. A ferenczváros második gólját is Schlosser rúgja a 35-ik perczben FTC ezután is tovább támad, bár jobbszélsőjét Weiszet, erőszakos játéka miatt a biró kiállí­tja. Félidő 2:1 .

A második halftime már sokkal egyhangúbb, mint az első volt. Jobbára a ferenczvárosiak vannak fölényben különösen midőn a MAC két játékosa, Medgyesy és Vangel kiállani kénytelenek s igy a kék-sárgák csak kilencz emberrel folytatják a játékot. A FTC Korody révén egy, Schlosser révén pedig még két gólt rúg a MAC hálójába. Közben ugyan a MAC is támad de Borbás gyenge lövését Fritz könnyen kifogja.

E félidőben mindkét fél igen sokszor adott alkalmat Izsó László (BTC) bí­rónak, hogy szabadrúgásokkal büntesse az erőszakosan játszó csapatot.

FTC II—MAC II 4:1. Biró : Szüsz Hugó (MTK).

(Sport-Világ, 1909. március 20.)

*Budapesti Hí­rlap, 1909. március 16.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
11.28.18:00 M4Sport
12.04. 15:30 m4 Sport
EL-csoportkör 12.09. 21:00 M4 Sport
12.12. 16:30 m4 Sport
12.18. 14:45 m4 Sport
Novák Dezső
FOTELSZURKOLÓ