1909.IV.25. FTC – Germania 2:2

MTK—BAK, SC Germania—FTC. Vasárnap délután három órakor a Thököly-uti pályán találkozik a MTK a BAK-al. A bajnokságért lefolyó mérkőzés sok izgalmat ígér és tekintve mindkét csapat jelenlegi kitűnő formáját, a mérkőzés kimenetele teljesen nyilt jellegű. Délután fél öt órakor a Ferencvárosi Torna Club tart nemzetközi mérkőzést az idei veretlen bécsi csapattal, a SC Germániával. (…) A FTC. ez évi veretlen magyar csapat teljes összeállításban áll föl a meglepetésről ismeretes osztrák csapat ellen. Biró: Fehéry Ákos.

(Pesti Hírlap, 1909. április 24.)

1909. április 25., 16:30, Millenáris, FTC – Germania 2:2 (0:0)
vezette: Fehéry Ákos (BTC.)
FTC: Fritz — Rumbold, Manglitz — Weinber, Bródy, Gorszky — Braun, Weisz, Korody, Schlosser, Szeitler
Germania: Weinberg — Axmann, Handel — Kortan, Swoboda, König II. — Toni, Pösche, König I., Taschinszky, Kraus
Gól: Schlosser (3., 6x.) illetve ? (62.), *König I. (85.)
Kiállítva: Rumbold (7x.) illetve König II. (77.)

A football-sport férfias sport. Itt tág tere nyílik a testi erők érvényesülésének is a teknikai tudás és ügyesség mellett. Ez a három tényező teszi a football-sportot széppé és izgalmassá. Így is történhetnek néha-néha balesetek, anélkül azonban, hogy ezek végzetessé válnának. Azonban egyenesen visszataszítóvá lesz a football-sport, ha a fenti tényezők helyett az erőviszonyokat a durvasággal igyekeznek megváltoztatni. A kíméletlen gáncsolások és veszélyes hasbarugások kivetkőztetik a játékot igazi formájából és megfosztják sportjellegétől. Ez a tünet, sajnos, mind nagyobb erővel kezd újra mutatkozni. Ebben a szellemben folytak le múlt vasárnap úgy az MTK.—BAK., mint a FTC.—Germania-mérkőzések is. Az MTK. ifjú csatárai különösen tévedésben vannak az erős játék mibenlétét illetőleg. Megtámadni az ellenfél játékosát s küzdeni a labdáért, nem annyit tesz, mint teljes erőből beléje rontani, különösen pedig nem jelenti azt, hogy a labdát fejelő játékos alól ki szabad csapni a lábait. Rendkívül mód el van terjedve általában a kezelés is és különösen ez utóbbit nem büntetik a bírók, pedig ezzel a szabálytalansággal éppen a döntő pillanatokban lehet legjelentősebb előnyökhöz jutni. A verekedésszerü durvaságok ismét napirendre kerültek.

Ez abszolút türhetlen állapot és folyománya annak, hogy a bírók megelégszenek a játékos megintésével vagy annak kiállításával s nem veszik igénybe a fegyelmi bizottság közreműködését. A FTC.—Germania mérkőzésen három ilyen eset is adódott elé. Korody véletlenül úgy rúgta hasba az egyik osztrákot, hogy az rögtön elterült. Bródy és Rumbold pedig egyszerűen felrúgták ellenfeleiket. A Ferencvárosnál az önbiráskodási jog az utóbbi időben mindjobban kezd lábra kapni s úgy látszik, abban a hiszemben vannak, hogy ezt teljes büntetlenül tehetik. Ez a feltevés némileg jogos is a múltak tapasztalatai után, mert hiszen alig egy pár hét előtt állította ki a biró Weiszt tettlegesség miatt. Ítélet vagy büntetés azonban nem járt nyomában. Ez igy nem mehet tovább! A durvaságot csirájában kell elnyomni, különben a football-játék vetkőződik ki eredeti mivoltából. A játék nívója úgyis napról-napra sülyed.

FTC—Germánia 2:2. (Millennáris.) Ismét egy nemzetközi mérkőzés, amely csak arra való, hogy csapataink értéktelen győzelmet arassanak, de morális értéke egyáltalában nincsen. Magát a footballsportot pedig teljesen lejáratja, mert a közönségnek ízlésesebb része — ha a vasárnapi események egy párszor megismétlődnek — hamarosan meg fog undorodni a footballmérkőzések látogatásától. A fenti mérkőzés még az első feltételnek sem felelt meg, mert a gyenge osztrák csapatot még le sem tudta a formájában visszament Ferencvárosi Torna Club győzni, hanem csak eldöntetlenül mérkőzött. Bizony szomorú látvány volt a vasárnapi internacionális rugdalódzás. Kevésén múlt, hogy nem a Germania hagyta el győztesen a magyar pályát. Ami magát a mérkőzésen a játékosok viselkedését illeti, az teljes kifejlete volt annak a befolyásolt gyenge politikának, amely a szövetségnek a fegyelmezetlen játékosokkal való könyörületes bánásmódban jut kifejezésre. Eddig mindig vertük a mellünket — és jogosan, — hogy a magyar játékosok fegyelmezettek, most pedig a bécsiek türelmét kell kiemelnünk, hogy azokat az inzultusokat, amelyeket a magyar játékosok rajtuk elkövetnek, csak a legvégső esetben törekednek kamatostól visszaadni. Bécs úgy látszik, hogy e tekintetben is javul. A FTC. — Germania mérkőzésen ugyanis csak 3—4 pofozkodni készülő jelenet játszódott le. A bécsiek ennyire fegyelmezték magukat. De hogy parázs verekedés nem keletkezett, az csak az erélyes biró érdeme, aki előbb Rumboldot (FTC.), pár pillanat múlva pedig König II.-t (Germania) a második félidő 32. percében kiállította. Innen kezdve mindkét fél csak 10— 10 emberrel játszik. A bécsiek tulajdonképen csak 9-el, mert egyik játékosuk már ekkor harcképtelen volt. A játék, mint ilyen, az idény leggyatrább mérkőzései közé tartozik. A FTC. csapatán az idény eddigi nagy munkája már erősen meglátszik. Az egyes játékosok fáradtan játszanak és igen sokat hibáznak. Hiába, annyi kemény mérkőzést játszott már a zöld-fehérek csapata a tavasz folyamán, hogy nem csoda, ha a csapat visszamegy képességeiben. A nagy formacsökkenés konstatálása csak bizonyos levertséggel töltötte el a közönséget, de hogy a labdatechnikai és egyéb mutatkozó fogyatkozásaikat, a nem érvényesülhetést a FTC. játékosok durvasággal akarták pótolni, az meg egyenesen visszatetszést keltett a nézők soraiban. Korody, Bródy, Rumbold jártak elől. A bécsiek közül csak Handel és a kiállított König II. feleltek a magyarok durvaságaira.

A magyar csapat minden egyes tagja mélyen formája alatt játszott. Emellett Manglitz, Weisz és az újonnan szerepeltetett Braun feltűnő gyengén töltötték be helyeiket. Egyedül Gorszky és Schlossertől láttunk valamit. A bécsi csapat az adott körülmények között reálisan érte el az eldöntetlen eredményt, játékuk azonban nem sok feljegyezni valót nyújtott. A baloldali hátvéd nagy rúgásaival tűnt ki, társai a védelemben jól működtek. Swoboda centerhalf a csapat legjobb embere volt, úgy a támadásban, mint a védelemben kivete a magáét. A csatársorban König I. mutatott partnerei közül közül leghasznosabbat. Kifutásai sokszor hozták veszélybe a magyar kaput. Krausz és összekötője itt-ott jól működtek.

Germania: Weinberg — Axmann, Handel — Kortan, Swoboda, König II. — Toni, Pösche, König I., Taschinszky, Kraus.
FTC.: Fritz — Rumbold, Manglitz — Weinber, Bródy, Gorszky — Braun, Weisz, Korody, Schlosser, Szeitler.

Óriási hőségben, gyenge iramban veszi kezdetét a játék. Germania támad előbb, amely azonban offsiden megakad. FTC. válasza Korody magas lövésével végződik. FTC. eredménytelen kornert rúg (9. p.), mely után pillanatokra a zöld-fehérek élénkebben támadnak. Korody balról jövő lövését a bécsi kapus menti. FTC. ismét kornerhez jut, de az sem hoz eredményt (15. p.). A bécsiek kibontakozása után ismét a FTC. támad és Korody a legdurvább módon megrugja a bécsiek baloldali bekjét! A FTC. gyakori támadásainak ismét csak korner a jutalma (23. p.). A játék mindinkább ellanyhul, mindkét fél igen sok hibát követ el. A Germania jobbszárnya Manglitz hibázását kiaknázva, nehéz helyzetet teremt a magyar kapu előtt, amiből a zöld-fehérek alig-alig szabadulnak ki (31. p.). A FTC. ellentámadása viszont a Germániát hozza veszélybe, de a kedvező helyzet kiaknázatlan marad. A bécsieket a FTC. durva faultja hozza frontba. FTC. támadásai biztonságnélküliek: Schlosser lövése magas, Korodyét pedig a kapus könnyen védi ki. Félidő 0:0.

A mieink támadásával indul meg újra a mérkőzés. Weisz távoli lövése a kapu felső fájáról pattan ugyan vissza, de a következő pillanatban már Schlosser helyezett gólt lő (3. p.). A Germania erre szép passzjátékkal felnyomul, de Brody ment (7. p.). Változatos játék után König veszélyes kitörését Rumbold akasztja meg (13. p.). Braun lefutását Korody gól fölé lövi, utána Schlosser hibáz, előnyös helyzetből. Ismét a Germania jobbszárnya szabadul ki, Fritz a, jobbszélső centerezését elvéti: a befutó balszélső a labdát mellel a kapuba viszi (17. p.). 1:1! Pár pillanat múlva azonban a FTC. újra magához ragadja a vezetést Schlosser egyéni játéka folytán. Braun eredménytelen lefutása után Germania kornert rúg (23. p.). A mérkőzés további folyamát sok incidens zavarja. Brody a bécsiek jobbszélső csatárját, mikor ez a labdát már rég elrúgta, lábszáron rúgja. A bécsi csatár dühében kis híja, hogy tettlegességre nem vetemedik. A következő pillanatban azonban nem képes ura lenni cselekedeteinek, Rumboldon tölti ki bosszúját, aki viszont minden habozás nélkül jól megrugdalja a kollégát. Rumboldot azonnal, a bécsit pedig egy újabb faultja után kiállítják (32. p.). A meggyengült védelmen König tör át, Weinber hibázása után a balszélső közelről jövő lövését Fritz bravúrral kivédi ugyan, de a balösszekötő távoli lövése már a kapu belső fájáról pattanván ki, a kiegyenlítést eredményezi (40. p.). A hátralevő idő minden feljegyzésreméltó jelenet nélkül telik el.

Biró: Fehéry Ákos (BTC.).

FTC. II.—BEAC. I. 4:2. (Soroksári-uti pálya.) Biró: Taffel (FTC.). Tréningjellegü mérkőzés.

(Nemzeti Sport, 1909. május 1.)

FTC—Germania 2:2. Unalmas, épenséggel nem magas nivoju játékot produkált e két csapat. A FTC csapata az utóbbi időben nagyot hanyatlott, játékosai fáradtan kedvetlenül játszanak, meglátszik rajtuk az előrehaladott szezon okozta kimerültség. Néhány játékosa még most is kiválót produkál, de magukra hagyva nem sok sikert érhetnek el. A bécsi Germánia sem valami kiváló klasszis, némi összjátékkal rendelkezik ugyan, de erős termetű játékosai igen lassúak. Igazán jó játékosuk a jobb hátvéd és a jobb fedezet. Általában a csapat jobb oldala dolgozott szebben.

A játékról magáról keveset lehet mondani. Az első félidő unalmas lefolyását, Korody és Weisz egy-két veszélyes shootja tarkítja. E félidő 0:0 arányban végződik. A második halftime már élénkebb; — a FTC gyors iramot diktál s már az első perczekben gólt ér el. Germania azonban nemsokára kiegyenlít. Schlosser néhány percz múlva megszerzi a labdát s védhetetlen lövéssel ismét gólhoz juttatja csapatát. Sokáig ebben az arányban áll a játék. Közben mindkét részről meglehetős erőszakos játék folyik, minek következtében a biró úgy a Germania, mint a FTC csapatából egy-egy játékost kiállít. A kiegyenlítést egy szépen helyezett lövéssel a 41. perczben éri el a Germánia. Bár mindkét fél még megkísérli, hogy az eldöntetlen eredményen változtathasson, ez azonban egyiknek sem sikerül.

Fehéry Ákos (BTC) jó biró volt.

FTC II.—BEAC 4:2. Biró: Taffel (FTC).

(Sport-Világ, 1909. május 1.)

*Pesti Hírlap & Pesti Napló, 1909. április 27.

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

    TFU_20020100_Fma_001 - 0018
OLDALAK
Ranglisták és statisztikák:
Következik: 08.22.19:00 EL PLAY-OFF FK Suduva-FTC (TV:M4)
Következik: 08.25.18:00 Puskás-FTC (TV:M4)
Következik: 08.29.20:00 EL PLAY-OFF FTC-FK Suduva (TV:M4)
VVK 50 – A kupasiker 14 legszebb pillanata
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső Utánpótlás Emléktornák
FACEBOOK:
HOST