1909.IX.19. FTC – Wiener AC 4:1

A holnapi program érdekes mérkőzéseiből messze kimagaslik az a küzdelem, a mely délután fél 4 órakor fog lezajlani a millenáris versenypályán a Ferencvárosi Torna Klub és a Wiener Atletiksport Klub között.

(Budapesti Hírlap, 1909. szeptember 19.)

1909. szeptember 19., 15:30, Millenáris, FTC – Wiener AC 4:1 (2:1)
vezette: Fehéry Ákos (Csepel)
nézőszám: 5 000
FTC: Fritz — Rumbold, Manglitz — Weinber, Bródy, Gorszky — Rónai, Kucsera, ?, Schlosser, Weisz
Wiener AC: Kroff — Studnicka, Tekusch II., Stürmer, Klement, Tekusch I., Winter, ?
Gól: Schlosser (11., 69., 87.), Rónai (?.) illetve Klement (?.)
Kiállítva: Klement (8x.)

Vasárnap délután a millenáris versenypálya igazi országos futball-esemény színhelye volt, a mely odairányitotta minden érdeklődő figyelmét. A Ferencvárosi Torna Klub, a legjobb magyar csapattal biró egyesületünk szállt küzdelembe Bécs város esztendők óta vezető helyen lévő csapatával, a Wiener Atletiksport Klub-bal. Ennek a találkozásnak a jelentőségét nem kell méltatni, tisztában volt vele minden sportember, hogy ez a küzdelem az elsőbbségért folyt, azért, hogy végül eldőljön a kérdés, a melynek eldöntésén évek óta vitáznak nálunk és a Lajtán túl — Magyarország-e vagy Ausztria? A magyar futball-sport-e az erősebb, vagy az osztrák? És a tegnapi mérkőzés tisztázta a kérdést — a magyar futball-sport javára billentve a mérleget. A Ferencvárosi Torna Klub 4:1 arányban legyőzte a Wiener Atletiksport Klub-ot. A ferencvárosiak fényes győzelmüket több mint ötezer főnyi közönség tomboló lelkesedésétől kisérve vívták ki olyan imponáló felsőbbségben, olyan fair, korrekt és gyönyörű játékkal, hogy nemcsak az egész magyar sportközönség őszinte elismerésére és dicséretére szolgáltak rá, de a bécsiek hódolatára is. A W. A. K. kapitánya, a népszerű Studnicka nemes ellenfélhez méltóan az elsők között volt, a ki üdvözölte a győztes csapatot és kijelentette, hogy a magyar csapat ma messze fölötte áll valamennyi osztrák csapatnak. (…) A vasárnapi mérkőzés részletes eredménye a következő:

A Ferencvárosi Torna Klub 4:1 (félidő 2:1) arányban legyőzte a Wiener Atletiksport Klub-ot. — A mérkőzés első félideje egyike volt a legszebb és legerőteljesebb küzdelemnek, a mi valaha a millenáris versenypálya sok csatát látott porondján lefolyt. A nagyobb erő, de főképpen a nagyobb lelkesedés a magyar csapat részén volt, a melynek Manglitz kivételével, minden tagja teljes erővel hozzájárult a szép győzelem kivívásán. Veisz Ferenc a balszélen ezúttal olyan nagyszerű játékot produkált, hogy egyszeriben kárpótolt mindenért, a mivel a múltban nem egyszer szerzett boszuságot a nézőknek. Oly tökéletes labdateknikája nincsen még egy magyar játékosnak, mint Veisz-nek. Nagyszerű leadásaival és pontos passzolásaival óriás hasznára volt csapatának. Schlosser teljes képességeinek birtokában ragadta sokszor tapsra a közönséget. Eltekintve attól, hogy három gólt rúgott, remekül játszott és rászolgált a legteljesebb elismerésre. Lövései rettenetes erővel süvítenek a kapu irányába és bizony kitűnő kapuvédőnek kell lennie a bécsi kaput védő Kroffnak, hogy belőlük jó sokat ártalmatlanná tudott tenni. — A födözet sorban kimagaslott Gorszky agilis, fáradhatatlan játéka. Ez az alacsony termetű játékos rendkívüli erővel és kitartással szolgálja azt a fontos pozíciót, a mit csapatában betölt. Bródi és Veinbeer is megtette kötelességét. A védelemben Rumbold és Fritz becsülettel működött, ellenben Manglitz olyan indiszpozicióval küzdött, hogy szinte kirítt a csapatból.

A W. A. K. csapatában Kwietek helyén Tekusch II., Andres helyén Adi Stürmer játszott. A bécsiek mintha sokat veszítettek volna régi formájukból. Az egész csapatban egyedül Klement jobb öszszekötő magaslik ki veszedelmes kiszökéseivel és éles lövéseivel. Studnicka higgadt adogatásaival még mindig nélkülözhetetlen. A W. A. K. az első félidőben még egyenlő erejű ellenfélnek bizonyult, de a második félidőben annyira visszaesett, hogy önkéntelenül is szánalmat érzett, a ki végignézte a W. A. K. régi félelmetes gyorsasággal dolgozó csapatának eddigi budapesti szerepléseit.

A játék első gólját Schlosser csinálta Veisz beadásából a tizenegyedik percben. A bécsiek Klement révén, de Manglitz hibájából, hamarosan kiegyenlítettek. A ferencvárosiakat újabb gólhoz Rónai sikerült lövése juttatta. A második félidőben a F. T. K. a helyzet ura, annyira, hogy a W. A. K. alig tudott átvergődni a félvonalon. Schlosser két gyönyörű lövéssel a huszonnegyedik és negyvenkettedik percben megjavította a győzelem arányát 4:1-re. A befejezés előtt Klementet a biró kiállította, Tekusch I. pedig megsérült és kiállt, a W. A. K. tehát kilenc játékossal fejezte be a mérkőzést.

A F. T. K.—W. A. K. mérkőzés előtt a F. T. K. ifjúsági csapata 3:0 arányban legyőzte a B. T. K. ifjúsági csapatát.

(Budapesti Hírlap, 1909. szeptember 21.)

Az elmúlt hét kimagasló eseményét a FTC.-nek a WAC. ellen aratott nagyarányú győzelme képezi. A két szomszédos ország football sportjának erődifferenciájául fenti eredményt oly nagy gólarányban kifejezve még sem fogadhatjuk el. A Ferencvárosnak Bécsben kell elhatározó diadalt aratni a császárváros legjobb csapata ellen, hogy a magyar footballsport fölényéről beszélhessünk.

A hét második a kuliszák megetti szenzációjával szintén a Ferencvárosi Torna Club szolgált. A fegyelmi bizottság ugyanis a FTC. vezetőjének Malaky Mihálynak játékos csábítási ügyét beigazoltnak találta. Az ítélet még hivatalosan nyilvánosságra nem hozatott, épen azért különösnek találjuk, hogy a napilapok egyike az ítéletet teljes terjedelmében közölte.

FTC.—WAC. 4:1. (Millenáris.) Az őszi idénynek mindenesetre legkimagaslóbb eseményét fogja képezni: a legjobb magyar csapatnak biztos győzelme a legjobb osztrák csapat felett. A WAC.-nak a MTK. ellen honi pályán elért 3:1 arányú győzelme után, valósággal szenzáció számba megy, hogy egy héttel később meg a FTC. csapatától nem kevesebb, mint 4:1 arányban szenved vereséget! Nem játéka-e ez a sorsnak, gondolhatta a WAC. kapitánya, az öreg Studnicska! Tényleg sok köze van az egyes football-eredmények kialakulásában a pillanatnyi kondíció stb. mellett még a véletlennek is. Mert jelen esetben is megállapítható, hogy a magyar csapat ilyen arányban nem volt jobb osztrák ellenfelénél. A magyar fiuk győzelmüket a magyar közönség jelenléte mellett nagyobb állóképességüknek tulajdoníthatják, amit viszont az a körülmény, hogy a bécsieknek hosszú ut után kellett játszaniok, mig mieink teljesen pihenten állhatták ki, mindenesetre még inkább megmagyaráz. A WAC. az első félidőben ugyanis, bár a FTC. nyeri ezt a félidőt is 2:1-re, határozottan jobb volt a ferencvárosiaknál. Különösen labdakezelésük volt elsőrangú, amiben még most is nagyon a bécsiek mögött vagyunk. A második félidőben a fáradság jelei mutatkoznak a WAC.-on és a FTC. játéka evvel arányban jut érvényre. A halfsor munkája ekkor hatalmas arányokban domborodik ki. Valósággal meg-megujuló nyomásként törtek előre a csatársorral, úgy, hogy csak időkérdés volt, hogy mikor jut harmadszor a labda a WAC. hálójába. A WAC. csatársor csak lerohanásokkal operálhat, amelyeket elég biztosan tart a zöld-fehérek védelme. A FTC. Schlosser által, mivel ez közbe kézzel segít a labdának — érvénytelen gólt rúg. Az általános ostrom alatt sok szabadrúgás esik a FTC. javára, amelyek egyikét 20 méterről a FTC. kitűnő balösszekötője a gólba vágja. 3:1! A FTC. most abszolút fölénybe kerül, annál is inkább, mert Tekusch középfedezet lábrándulás miatt kiáll. A FTC. a 42-ik percben negyedik gólját éri el Schlosser hatalmas lövése révén, alaposan kidolgozott helyzetből.

A mérkőzés első félidejében a bécsi csapat volt jobb, a másodikban pedig a magyar csapat bizonyult elhatározottan jobbnak. A FTC. második félidőbeni fölénye a halfsor biztos játékában volt lefektetve s a csatársor balszárnyának tökéletes összjátékában jutott kifejezésre. A három half és a csatársor balszárnya olyan kiforrott játékot mutatott, amely előtt a WAC. védelemnek meg kellett hajolni. A FTC. jobb oldala gyenge volt. Kucserának helye a hátvédsorban van, helyette jobb lett volna a MAC. ellen kitünően játszó jobbösszekötő.

A WAC. csapat játékáról ez alkalommal is a legnagyobb elismerés hangján szólhatunk. Technika tekintetében a magyar csapat felett állt, játéka azonban ez alkalommal nem volt szerencsés. A csatársor uj összeállítása igen sikerült. Általában az eszközölt változtatások a csapat javára történtek. Kiváltak Winter (hátvéd), Klement (balszélső), (kár, hogy mindkettő durva) és az öreg Studnicska.

A mérkőzést, amelyen a borús és esős idő dacára hatalmas közönség jelent meg, Fehéry Ákos (Csepel) vezette.

Szövetségi díj mérkőzések. FTC. II. — LIT. FC. I. 7:0. (Soroksári-u. p.) Biró: Friedmann Mór (TTC.)
Barátságos mérkőzések. FTC. II. — LYTHOGRAPHIA I. 7:0. (Soroksári-u. pálya.) D. e. barátságos mérkőzés. A félidő közepéig egyforma a két csapat, de Lythographia visszaesik s FTC. könnyen éri el góljait, Biró: Friedmann Mór (TTC.)

(Nemzeti Sport, 1909. szeptember 25.)

A múlt vasárnapi labdarugó mérkőzések legérdekesebb eseménye az ezidőszerint legjobb magyar és osztrák csapatnak találkozása volt. A mérkőzés bár az előjelek inkább a bécsi csapatnak kedveztek, a mieink győzelmével végződött; eldöntve ismét jó időre a magyar és osztrák labdarugósport közötti elsőbbség kérdését.

A mérkőzés igen magas nívójú s mindenképen méltó volt a legjobb magyar és osztrák csapat játéktudásához. A FTC klasszikus és angolokéra emlékeztető játékmodora, a legszebb reményekkel töltheti el a magyar labdarugósport barátait, mert ezután a játék után még sok igen szép és jelentőséges eredményt és sikert várhatunk ettől a lelkes, észszerűen és komolyan játszó magyar csapattól.

FTC—WAC 4:1. A WAC, mely egy héttel előbb győzelmet aratott a hiányos csapattal s hibás taktikával játszó MTK felett, most kénytelen volt legjobb csapatunk felsőbbséges tudása előtt meghajolni, s tőle teljesen reális vereséget szenvedett.

Óriási közönség töltötte be e napon a millenáris pálya nézőterét s valóban élvezte e két kitűnő csapat magas nívón álló játékát. Különösen a FTC-ét, mely csapat ugylátszik visszanyerte már tavaszi fényes formáját A WAC-ban főleg a védelem magaslott ki, mig csatázósora nem nagy szerencsével játszott. A zöld-fehéreknél ellenben az egész csapat egyformán kitünően dolgozott. A csatázó és fedezetsor mintaszerűen egyöntetű munkát végzett s a védelem is jól teljesítette tisztét.

A mérkőzés kezdetén Bécs látszik fölényben lenni, de csakhamar a FTC lendületbe jön és már a 12-ik perczben Schlosser révén megszerzi a vezetést. A WAC első meglepetéséből felocsúdva hirtelen erős iramot diktál s néhány percz múlva kiegyenlít. A félidő végéig változatosan folyik a játék, közben a FTC, Weisz —Rónay még egy igen szép gólt ér el. A második félidőben a FTC fölénye még jobban kibontakozik. A WAC mindinkább védekezésre szorul, de nem tudja megakadályozni, hogy a 24-ik perczben egy szabadrúgásból,s az utolsó percekben egy szépen keresztüljátszott labdát Schlosser a bécsiek hálójába ne juttasson. Mindkét gól valósággal védhetetlen volt.

A birói tisztet megelégedésre Fehéry Ákos töltötte be.

(Sport-Világ, 1909. szeptember 25.)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

    TFU_20020100_Fma_001 - 0018
OLDALAK
Ranglisták és statisztikák:
Következik: 08.22.19:00 EL PLAY-OFF FK Suduva-FTC (TV:M4)
Következik: 08.25.18:00 Puskás-FTC (TV:M4)
Következik: 08.29.20:00 EL PLAY-OFF FTC-FK Suduva (TV:M4)
VVK 50 – A kupasiker 14 legszebb pillanata
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső Utánpótlás Emléktornák
FACEBOOK:
HOST