1909.VI.6. Ezüstlabda, FTC – MAC 4:2

Elérkeztünk az érdekes mérkőzésekben bővelkedő szezon befejezéséhez. Holnap az ezüstlabdáért vivnak döntő küzdelmet a margitszigeti versenypályán a Ferencvárosi Torna Klub és a Magyar Atlétikai Klub. A két csapat küzdelme valóban döntő lesz, nemcsak az ezüstlabda idei mérkőzéseire, hanem a pompás vándordí­j sorsára is. Hét esztendőn át mérkőztek csapataink a Polónyi Géza alapitotta dí­jért és a végleges elnyeréshez kötött meglehetősen szigorú föltételeket eddig még nem tudták leküzdeni. Hét éven keresztül volt a ferencvárosiak kitűnő csapata a dij komoly aspiránsa és talán a reménység, hogy valamikor sikerül az ezüstlabda birtokába jutni — tartotta össze és vitte diadalról diadalra a Ferencvárosi Torna Klub csapatát. Most végre elérkezett a nap, a mely után a ferencvárosiak esztendők óta vágyódtak. Holnap sí­kra szállhatnak még egyszer és utoljára a végső győzelemért.

A margitszigeti sporttelepen holnap alkalmasint igen nagy számban egybegyülő közönségnek csak töredéke lesz, a mely aggódva nézi a ferencvárosiak sikerét és lelkesedéssel az atléták működését. Mondanunk sem kell, hogy ez a párt az ellenfél hí­veiből fog állani. A vándordí­j kií­rási joga a Magyar Atlétikai Klubé, neki ez erkölcsi és némiképpen anyagi hasznot biztosit, természetes tehát, hogy nem veszi szí­vesen, ha az ezüstlabda kiesik kezéből és az érte folyó küzdelem megszűnik. Mig tehát a ferencvárosiaknak a győzelem kiví­vása lesz a legnagyobb dicsőség, addig az atlétáknak az lesz valóban diadaluk, ha elütik ellenfelüket a dí­jtól és megvédik az ezüstlabdát a végleges elnyeréstől. Az atléták törekvése éppen olyan jogos és tiszteletreméltó, mint a ferencvárosiaké.

A F. T. K. az ismert, legerősebb csapatösszeállí­tásban játszik, a M. A. K. ez alkalomból a legjobb játékosait állí­tja sorompóba. A M. A. K. csapatösszeállí­tása a következő: Sipos, Major, Oláh, Medgyessy, Fodor, Meleghy, Feketeházy, Krempels, Kelemen, Vangel, Borbás. Biró: Izsó László (B. T. K.). A mérkőzés déután fél hat órakor kezdődik.

(Budapesti Hí­rlap, 1909. június 6.)

1909. június 6., 17:30, Margitsziget, FTC – MAC 4:2 (4:1)
vezette: Izsó László (BTC)
nézőszám: 5 000
FTC: Fritz — Kucsera, Manglitz — Weinber, Bródy, Gorszky — Gerst, Weisz, Koródy, Schlosser, Szeitler
MAC: Sipos — Major, Oláh — Sporkó, Forray, Medgyessy — Fekete II., Krempels, Kelemen, Duda II., Vangel II.
Gól: Szeitler (2.), Schlosser (*6.), Koródy (12.), Weisz (36.) illetve Fekete II. (4.), Duda II. (71.)

Polónyi Géza klasszikus vándor dija, a Margitszigeti Ezüstlabda sorsa végleg eldőlt. Midőn e pompás dij letűnik a sportvetélkedés szinteréről, lehetetlen meg nem emlékeznünk az alapitó mecénásról. Kevesen tudják mily igazi lelkesedés él politikai életünk e kimagasló egyéniségének szive mélyén az igazi férfias sportok iránt. Ha nem is a felszí­nen, de titokban minden sport mozgalmat támogat és hatalmas befolyását teljes erejében dobja latba a sport érdekében, ha csak alkalma nyilik rá. Valósággal gyönyörűség nézni, amint egy football-mérkőzésen lelkesen drukkol egyik-másik csapatnak. Főleg a nemzetközi mérkőzéseken jelenik meg, ahol igazán nem fogy ki a magyar csapat biztatásából és munkája elismerésében. Kedvenc csapata régebben, az akkor még nagy formában levő BTC. volt, mert saját mondása szerint az püfölte el legtöbbször az osztrákot. Ez pedig mindig és mindenhol fontos.

A nagylelkű alapitó után a dij győztese kell hogy következzék. Soha egybehangzóbban nem ismertek el még valamit, mint azt, hogy a klasszikus dij méltó csapat birtokába jutott. A Ferencvárosi Torna Club már évek óta a legjobb magyar csapat. Igaz, hogy a BTC-ből váltak ki alapitói és azt a küzdő képességet, ami régi egyletüket jellemezte és a football-sportban nagygyá tette magukkal hozták és később a csapatba átültették. A zöld-fehérek szí­vóssága, küzdőképessége, lelkesedése immár közmondásossá vált. Az idén különben is olyan formában voltak, mint amilyenben magyar csapat még nem volt. Ezt győzelmeik egész sorozata mutatja, ami rekordot jelent. Megnyerték a bajnokságot, az Ezüst-labdát, a húsvéti kupát és valószinüleg megnyerik a Corinthián-dijat és az osztrák Challenge Cup.-öt. Beszélik, hogy a csapat egy pár érdemekben megöregedett tagja vissza fog vonulni. Ha igen, akkor az 1908. év tavaszi szezon méltó befejezése volt pályafutásuknak, amelyre mindenkor büszkén tekinthetnek visza.

FTC—MAC. 4:2. (Margitsziget.) 1903-ban Polónyi Géza által alapí­tott „Margitszigeti Ezüst-labdát“ a Ferencvárosi Torna-Club végleg megnyerte. A vándordí­j hét évig szerepelt a magyar football-sport homlokterén. Hét év óta küzdenek érte a magyar csapatok legjobbjai, élükön mindig a FTC.-vel. A zöld-fehérek lankadatlan munkásságát a 7-ik évben koronázhatta végleges siker, mikor a szép dijat ötödször megvédve, végleg birtokukba kerí­tették Polónyi remek diját.

Az ezüst labda rövid története. Hogy valóban minő nagy küzdelmek árán jutott a Ferencvárosi Torna-Club jeles csapata a dí­jhoz, azt az alábbi rövid visszapillantás is mutatja.

A Margitszigeti Labda 1903-ban került először kií­rásra. Az első évben a Müegy. FC., Törekvés SE., „33“ FC., MUE., MAC., Postás és a FTC. játszottak érte. Miután az elődöntőben a „33“-ok 3:2 legyőzték a Postásokat, a döntőben a FTC.-vel kerülnek össze. A döntőmérkőzés első alkalommal 1:1 arányban eldöntetlen marad, csak a megismételt döntőben tudja a FTC. a 33-ok, akkor nagy formában levő csapatát leverni.

1904-ben a Tisztvis. LE., a MAC., BTC., „33“ FC., MFC., UTE., Postás, Komáromi FC. és a FTC. vesznek, részt a dij mérkőzéseken. Az elődöntőben MFC. 1:0-ra győz BTC., FTC. pedig 2:1 Postás ellen. A döntő rettenetes küzdelmet eredményez. Sokan emlékeznek még Reiner faultjára és az abból származó 11-esre, amely a FTC. javára billentette a mérleget a játékidő utolsó perceiben.

1905-re a FTC. erősen készült, hogy harmadszori sorozatos győzelmével végleg megnyerje az ezüst labdát. Útjában azonban a BTC. megakadályozza. Az elődöntőben 3:1-re legyőzi a zöld-fehéreket! Ebben az évben a MAC., BAK., MFC., Főv. TC., Postás, Komáromi FC., FTC., UTE., MUE. és BTC. vettek részt a küzdelmekben. A döntőben a MAC. került a BTC. mellé. Az eredmény eldöntetlenül végződött (1:1); a megismétlendő játéktól a BTC. visszalépvén, 1905. évi védő a MAC. lesz.

Az 1906. évben a TLE., Komáromi FC., Tör. SE., III. TVE., BAK., „33“ FC., MAFC., Újpesti Törekvés FC., Postás, MAC., UTE. és FTC. vesznek részt. A döntőig a FTC. mellé a Postás jut. Miután az első mérkőzés 1:1 arányban eldöntetlenül végződött, a Postás a második döntőből visszalép. 1906-ra tehát védő FTC.

1907-ben ismét megakad a FTC. győzelmének sorozata. Az elődöntőben a MAC.-al kerül össze, az akkor nagy formában levő athleták 8:0 arányban verik le a zöld-fehéreket. A döntőben pedig, miután előbb 1:1-re végződik a küzdelem, 1:0-ra győznek a BTC. felett; 1907-re a dij védelmét szerzik meg. Ebben az évben a BAK., TLE., „33“ FC., NSC., Pozsonyi TE., Tör. SE., MTK., Újpesti Tör. SE., BTC., Törekvés SE., FTC. és MAC. küzdöttek a dí­jért.

1908. évben csak az elődöntőben volt hatalmas tusa a FTC. és MAC. között. Sokoknak él még bizonyára emlékében a 4:3-as mérkőzés. A döntőben a FTC. a BAK. ellen már könnyen 7:2 arányban győz. Ebben az évben a köv. csapatok játszottak Polónyi dijáért: MAFC., UTE., MAC., „33“ FC., FTC., MTK., BAK., BTC., Törekvés.

Az 1909. év története már ismeretes. Az elődöntőkben a MAC. kemény küzdelem után veri le a megismételt játékban az MTK.-t, (előbb 1:1, döntésnél 3:1) miután a BAK. ellen 1:1 után 4:1 sikerült győznie. A FTC. ellen a Főv. TC. az elődöntőtől visszalépett. Ez évben a következő csapatok vettek részt: FTC., MAC., MTK., Főv. TC., BTC., BAK, UTE., Tör., SE., NSC., „33“ FC., Postás, BEAC., Győri Egyetértés és Szegedi AC.

Ez volt rövid története a Margitszigeti Ezüst-labdának.

A mérkőzésről általában. Ilyen előzmények után kerültek össze 1909 junius 6-án a Ferencvárosi Torna-Club és a Magyar Athletikai Club csapatai, hogy megmérkőzzenek Polónyi dijáért. A mérkőzés érthető érdeklődést és izgalmas küzdelmet helyezett kilátásba. Az érdeklődés az idény előrehaladottsága dacára, óriási volt. Mintegy ötezer ember szorongott a MAC. sporttelepén, amely alig-alig tudta befogadni a közönség eme sokaságát. A mérkőzés feszült érdeklődés és felcsigázott izgalom között indult meg. A csapatok látható izgatottsággal játszanak. Ez az oka annak, hogy az egyes játékosok elemibbnél-elemibb hibát követnek el a játék kezdetén. Major, és Sporkó taktikai hibája már a 2. percben annyira végzetes hogy a FTC. érdemtelenül jut első góljához. Ezt a MAC. hamarosan viszonozza ugyan, de védelme nem tudja megakadályozni, hogy FTC. hamarosan ismét meg ne szerezze a vezetést, sőt a védelemnek újabb taktikázása a 11-ik percben FTC.-t a harmadik góljához juttatja. Innen kezdve a MAC. óriási fölényben van ugyan, de gólt nem tud lőni. A FTC. viszont a félidő végén még egy gólt szerez. A második félidő a MAC. majdnem állandó és teljes fölényében telik el, de a nagy offenzivának csak egy gól lesz jutalma, ami a FTC. 4 góljával szemben csak az eredményen javí­t.

A mérkőzés ilyeténképen nem tartozhatott az izgató lefolyásuak közé. Gyors döntés mellett nem áll elő a végletekig menő küzdelem. FTC. aránylag könnyű szerrel jutott abszolút vezetéshez, úgy hogy, amig ő egyrészt három gól előnynyel biztonságban érezhette magát, addig másrészt a MAC. nem igen gondolhatott arra, hogy az eredményt a maga javára billenthesse. A mérkőzés igy csak élénk lefolyású volt, de nem izgató. A MAC.-ot különben is üldözte a balszerencse, ami a FTC. győzelmét mintegy előre megpecsételte. Borbás dr. az utolsó pillanatban mondott le a mérkőzésben való részvételről, úgy hogy társaira a csalódás a legközvetlenebbül hatott. A csapat bizonyos mértékben demoralizálva állott ki. Az első félidőben — a mikor pedig a mérkőzés sorsa dőlt el — ez ugyancsak meglátszott játékán. A második félidőben mér későn volt a MAC. fokozott törekvése, a FTC. előnyét már behozni lehetetlen volt.

A csapatok játéka és taktikája. A FTC. az első félidőben volt jó. Rutin! Az kellett ahhoz, hogy pár pillanat alatt felismerje ellenfele pillanatnyi hibáit, azokat kihasználja és a maga javára értékesí­tse. A FTC. támadó sora fényes taktikával játszott a MAC. előre kalandozott jobboldali védelmével szemben. Előbb középen magára csalta a védelmet, hogy a balszélsőnek szabad helyet adatva, a labdát ideadhassa. Szeitler pedig jól felelt meg a ráruházott feladatnak, vitte gyorsan a labdát addig, mig a MAC. jobb bekje és jobb halfja — mind a kettő — rá nem ment: ekkor részint kapura lőtt, vagy pedig középre adta a labdát. Itt a FTC. belső csatárai ritkitott védelemmel állván szemben, állandóan a legnagyobb zavart idézték elő. A jobbszárny csak néha volt akcióban, de ez is jól működött. A halfsor fáradhatatlan agilitásával, a védelem elszántságával segí­tette a csapatot az értékes győzelemhez. Legnagyobb osztályrész illeti azonban a diadalból Fritz kapuvédőt, aki ez alkalommal hihetetlen bravourral védte kapuját. A MAC. csapata az első félidőben olyan élelmetlenül játszott, hogy igy még soha. Valósággal segédkezet nyújtott a FTC.-nak a gólok rúgásához. Sporkó és Major és Oláh is a végzetes taktikai hibákat egyre-másra követték el. Csak Medgyessy és Forray küzdöttek fáradhatatlanul. A csatársor nem volt elég gólképes a FTC—nek Rumbolddal meggyengült védelmével szemben. Nagy hibája a csatárláncnak, hogy Krempels állandóan visszamarad, miáltal a kombinációk folytonossága szakad meg. így Fekete II. csak kiváló egyéni játékot folytathatott, a támadások ellenben középütt a kellő kapcsolatot nélkülözték. A második félidőben az egész MAC. csapat játéka klasszisokkal emelkedett, de már ekkor későn volt, mert csak az eredmény szebbétételéről lehetett szó.

A játék lefolyása. FTC.: Fritz — Kucsera, Manglitz — Weinber, Bródy, Gorszky — Gerst, Weisz, Koródy, Schlosser, Szeitler.
MAC.: Sipos — Major, Oláh — Sporkó, Forray, Medgyessy — Fekete II., Krempels, Kelemen, Duda II., Vangel II.

Nap ellen a MAC. kezd, de mihamar a FTC. balszélsőjéhez jut a labda, aki fedezetlenül állva megszökik. Sporkó utoléri, de hibáz, úgy hogy Szeitler a kifutó Sipos mellett a gólba guritja a labdát. (2. p.) A MAC. erre gyorsiramban támad. Fekete II. szép egyéni játéka után, a labda a FTC. hálójába jut. (4. p.) 1:1. Most Szeitler viszi le a labdát, Weiszhez tolja, aki viszont Schlosserhez passol. A kitűnő balösszekötő jól irányí­tott, lapos, éles lövését Sipos már elfekvéssel sem képes védeni. 2:1. Erre a MAC. még fokozottabb erővel támad, de mig Fekete II. támadása csak kornert eredményez, addig Koródy kiszökése révén már a harmadik gólhoz juttatja a zöld-fehérek csapatát. (12. p.) 3:1. A MAC. elkeseredetten folytatja a játékot, s csakhamar teljes fölénybe kerül. Körülbelül 20—25 percig uralja a helyzetet, mialatt a FTC. alig-alig jut támadáshoz. Fekete II. támadásai csak veszélyesek, de eredményt nem hoznak. Ép úgy meddő marad Vangel gyönyörű lefutása után Duda II. kiszökése is, amennyiben nevezett biztos helyzetből kapusnak lövi a labdát, honnan az kornerre jut, amely eredménytelen. A FTC. végre kiszabadul szorultságából és élénken támad. Koródy érvénytelen gólja után Weisz lövését Sipos gólba engedi (36. p.) A további időben mindkét csapat egy-egy kornert rúg. Félidő: 4:1.

FTC. kornert rúg, amelyet Sipos ment. Ezután Vangel—Duda II. támad, amely szintén kornerrel végződik. A MAC. most huzamosabb ideig támad, de Fritz kiváló védése miatt, ismét csak kornert ér el. (11. p.) A FTC. ellentámadása Sí­posnak ad munkát, viszont Kelemen mesteri hosszú lövését a kapufa teszi ártalmatlanná. (21. p.) Duda II. végre sikerrel cselezi ki az ellenvédelmet, s közelről gólt szerez. (26. p.) 4:2. A MAC. fokozott támadása kornert eredményez (29. p.), mely után a FTC. támad, amely alatt a MAC. védelem 11-est véd. Schlosser éles lövését Sipos csodás bravourral menti ki. (34. p.). A MAC. viszonttámadása szintén 11-est eredményez, amit Kelemen gól mellé plassiroz. (36. p.) A játék végén a MAC. óriási fölénybe van, de Fritz remekül védi a MAC. csatárok, majd Major két éles lövését is. A játék a MAC. erős támadásával végződik.

Biró: Izsó László (BTC.)

(Nemzeti Sport, 1909. június 12.)

A hivatalos labdarugó szezon az elmúlt vasárnapon immár befejezést nyert. Csapataink a jól megérdemelt nyári pihenőjüket élvezhetik, hogy azután ősszel — a tavalyinál korábban megkezdődő idényben — ujult erővel s kedvvel láthassanak munkájukhoz.

A szezon utolsó napján dőlt el a Polónyi Géza alapí­totta, remek ezüstlabda sorsa. A dijat immár, ötödször a Ferenczvárosi TC kitűnő csapata nyerte meg s ezáltal végleges birtokosa lett a legszebb magyar football vándordí­jnak.

A zöld-fehérek győzelme a sportkörök osztatlan elismerésével találkozott. Több éven keresztül tartó kemény munkával kellett a dijért megküzdeniük; mig végre jól megérdemelten birtokukba került. Bajnokcsapatunk mindenkor a legszebb győzelmei közé számithatja az ezüstlabda végleges megszerzését, mert e győzelem a legjobb magyar csapatok feletti — nemcsak egy — de öt izbeni felsőbbségét jelenti.

Ferenczvárosi TC—MAC 4:2. A zöld-fehérek, tudatában a mérkőzés fontosságának, ezúttal is igen szép játékot produkáltak. Valamennyi játékosuk lelkesen, kitartóan küzdött s daczára, hogy egyik legkiválóbb játékosukat Rumboldot nélkülözni voltak kénytelenek, szép győzelmet arattak a MAC felett. A MAC ismét tartalékjátékossal (Borbás dr helyén) állott fel. A csapat legjobb része a csatázósor volt, melynek támadásait Feketeházy és Ónody vezették. Gyenge volt ellenben a csapat védelme. Sipos is csak a második félidő végén jött formába.

A FTC él a helyválasztás jogával, ennélfogva a MAC kezd. Csakhamar visszaszorul s már alig két percz múlva bent van a labda a kék-sárgák hálójában. Alig néhány percz múlva azonban Feketeházy remek lövéssel kiegyenlí­t. Erre FTC ujult erővel támad s két-három percz múlva nemcsak a kiegyenlí­tő, de a vezető gólt is megszerzik. A MAC hosszabb ideig tartó támadása eredménnyel nem jár. csatárai több szép alkalmat hibáznak el A FTC ellenben változatos játék után ujabb gólt ér el. Félidő 4:1.

A második halftimet a FTC támadása nyitja meg, majd egy büntetőrugásból kifolyólag egy időre a MAC kerül fölénybe s a 20-ik perczben Ónody révén eléri második gólját. Később mindkét csapat jut tizenegyes rúgáshoz, de az egyik sem tudja góllá értékesí­teni. A játék végén ismét a MAC játszik fölénnyel, de a FTC jól védekezik s minden veszélyt elhárit.

Biró: Izsó László (BTC) volt.

(Sport-Világ, 1909. június 12.)

*Pesti Hí­rlap, 1909. június 8.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
BL-selejtező: 07.06. 16:00, M4 Sport
BL-selejtező: 07.13. 20:00, M4 Sport
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső