1909.X.24. MTK – FTC 3:3

NS-19091106-25-19091024-1

Az elsőosztályu bajnokságért vasárnap délután két érdekes mérkőzés lesz a millenáris versenypályán. (…) három órakor a Ferencvárosi Torna Klub és a Magyar Testgyakorlók Köre méri össze erejét. (…) — A II. csapatok szövetségi-díj mérkőzése vasárnap délelőtt lesz (…) 10 órakor a F. T. K. II.—M. T. K. II. között.

(Budapesti Hírlap, 1909. október 21.)

1909. október 24., 15:00, Millenáris, MTK – FTC 3:3 (1:1)
vezette: Schubert M. Ferencz (MUE)
nézőszám: ~ 4 000
MTK: Domonkos — Révész, ? — Biró, Károly, Szűcs — Sebestyén, Kertész II., Vida II., ?, ?
FTC: Fritz — Weinber, Rumbold — Gerstl, Bródy, Gorszky — Rónai, ?, ?, Schlosser, Weisz
Gól: Vida II. (10.), Károly (74.), Biró (86.) illetve Rónai (19., 67.), Schlosser (69.)

Elsöosztályu bajnokság. A Nemzeti Sport Klub 2:1 arányban legyőzte a Budapesti Atlétikai Klub-ot (félidő 1:0). — A Ferencvárosi Torna Klub 3:2 arányban legyőzte a Magyar Testgyakorlók Körét (félidő 1:1).

Ez a két várva-várt bajnoki küzdelem közel nyolcezer főnyi közönséget vonzott ki a millenáris versenypályára, összehasonlitást téve a két mérkőzés között, megállapíthatjuk, hogy az első érdekesebb. a második izgalmasabb volt. Mig a N. S. K.—B. A. K.- mérkőzésben inkább élvezhettük a játék finomságát és szépségeit, addig a F. T. K.—M. T. K. küzdelmében sok olyan momentumot láttunk, a mely sehogysem alkalmas a labdarugó-játék művészetének még kedvesebbé és népszerűbbé tevésére. Egy-két játékos mind a két részen olyan brutális játékot produkált, hogy a közönség hangos kifakadása és sokszor boszus kedvének kitörése teljesen megokolt volt. (…)

A Ferencvárosi Torna Klub és a Magyar Testgyakorlók Köre küzdelme bővelkedett izgalmas jelenetekben. Sajnos ezeket nem az érdekes mozzanatok, kritikus helyzetek, pillanatnyi fordulatok alkották, hanem az egyesek kíméletlen durvasága okozta sérülések. Az eléggé el nem ítélhető játékmódban a M. T. K. részéről Kertész II., a F. T. K. részéről Veinbeer járt elől, példát adva a többinek, de szerencsére alig találtak Révészen és Gerstl-en kívül több követőre. A mérkőzés a maga teljességében igen érdekes és roppant izgató volt. A két csapat teljesen egyenlő képességűnek bizonyult és csak csatázósora biztos föllépésének köszönheti a F. T. K., hogy győzelemmel került ki a küzdelemből. Az első gólt, a testgyakorlók érték el Vida révén olyanképpen, hogy Bródi hátra akarta adni a labdát Fritznek, de közben Vida elérte és a kapuba juttatta. Rövidesen Veisz által vezetett támadásból Rónai kiegyenlített. A további eredményért ezután olyan durván folyt a játék, hogy még a leghiggadtabb nézőt is elfogta a haragérzése. A második félidőben élénk tempóban folyt a játék. Veisz beadásából Rónai a második, majd később Schlosser pompás lövéssel a harmadik gólt szerzi a F. T.  K.-nak. Innen kezdve a testgyakorlók szorgalmasan támadtak és sikerült Károly szép hosszú lövésével eljutni a második góljukhoz. A mérkőzést a sötétség miatt néhány perccel korábban fejezte be Schubert M. Ferenc biró.

A mezőny legjobb játékosa Károly Jenő a M. T. K. középfedezet volt. Klasszikus játékával igazán megérdemeli az elismerést. Kívüle Biró és Kürschner, a F. T. K.-ban Rumbold és Gorszky voltak a mérkőzés fontosságának tudatában és annak megfelelően teljesítették föladatukat. Meglepő volt Schlosser, Sebestyén és Veisz gyönge játéka.

*

A Ferencvárosi Torna Klub és a Magyar Testgyakorlók Köre múlt vasárnapi bajnoki mérkőzése hét és negyed perccel a rendes idő lejárta előtt 3:2 arányban a beállott sötétség miatt abbanmaradt. Ezt a hiányzó időt ma játszották le a F. T. K.—Teplitz mérkőzés szünetében. A közönség izgalmas érdeklődéssel kisérte a játékot, dacára annak, hogy eredményt senki sem várt. A M. T. K. teljesen fölforgatott csapattal állt ki, mert csak igy vélt eredményhez jutni — nem lévén veszíteni valója. Számítása bevált és sikerült a Károly által vitt támadásból Bírónak, mint balösszekötőnek gyönyörű góllal kiegyenlíteni és a mérkőzést 3:3 arányban eldöntetlenné tenni. A M. T. K. gólja volt a mai mérkőzés legnagyobb szenzációja.

(Budapesti Hírlap, 1909. október 26. – november 2.)

NS-19091106-24-19091024FTC.—MTK. 3:2. (Millenáris.) Az 1909/10. évi bajnokság őszi fordulójának kétségtelenül legfontosabb mérkőzése immár végbement, újabb tanúságot téve a FTC. nagy rutinjáról. Mert a zöld-fehérek határozottan ebbeli képességeik nagyobb volta miatt nyerték meg a fenti mérkőzést. Az a bázis, amely az „öregek” szerepeltetése által a FTC. csapatának munkáját oly céltudatossá és biztossá teszi, ez a tulajdon most is javára döntötte el a mérkőzés sorsát. A játék, amelyet hatalmas közönség nézett végig, nem minden részében volt olyan, mint amilyennek a két csapat képességei mellett kellett volna lenni. A nagy küzdelem hevében elvesztették egyesek az u. n. „angol flegmát.” Azok, az „egyesek”, akik ezt oly sokszor szokták elveszteni. Elmondhatjuk, hogy „adtak és kaptak sebeket.” Egyik kisebbet, a másik nagyobbat. Ez a durváskodás pedig igy megy hétről-hétre, lüktetésszerüleg erősödik, amint nagyobb fontosságú mérkőzések vannak napirenden és gyengül ahhoz mérten, amint a favorit csapatok könynyen győznek. A mérkőzés fontossága miatt Weisz Ferenc, Bródy és Gerstl (FTC .), továbbá Révész és Kertész II. (MTK.) oly brutalitással dolgoztak, hogy valósággal mészárláshoz hasonlított a mérkőzés egyik-másik mozzanata. Némelyik bizonyára büszkén verdesi mellét, hogy ezt vagy azt az ellenfelét jól megnyomorította.

Eltekintve ezektől a bántó jelenségektől, a mérkőzés bővelkedett szép jelenetekben, noha megemlítendő, hogy mindkét csapat kissé formáján alul dolgozott. A küzdelmek legnagyobb része a mezőnyben folyt le. A kapuk előtt kevés érdekes és izgató momentum adódott elő. A mezőnyjáték annál élvezetesebb volt. A csapatok halfsorai produkáltak absolut jót, különösen az MTK. triásza; Bíró, Károly, Szűcs. Viszont az is kétségtelen, hogy a FTC. győzelmét határozottan két kitűnő halfjának, Bródy és Gorszkynak köszönheti, akik a védelemben nagyrészt maguk tartották a MTK. támadását, a támadásban pedig Weisz—Schlossert jutatták olyan helyzetbe, amelyek a FTC. viszonylagosan nagyobb gólképességét eredményezték. A csatársor jobb oldala statisztált és a gólokat csinálta!? A közvetlen védelem nem volt jó, s ha a FTC. emlitett két halfja nem játszik annyira elemében, akkor az MTK. támadásai több eredményt hoztak volna, amely az ő győzelmüket jelentette volna. A Testgyakorlók csapata egy régebbeni hibájában leledzik ismét és újra. Nem gólképes. A mezőnyben mesésen adogatják egymásnak a labdát, a kapu élőt azonban — miután teljesen be akarják dolgozni a gólt, olyaténképen, hogy a kapust is kidriblizve. még aztán ki is nevessék — ezek miatt kapu előtti játékuk többé-kevésbbé meddő. Oka ennek természetesen az is, hogy nincs a csatársorban egy súlyosabb ember sem, akinek természetesen kellő labdatartó képessége lenne, aki a támadásokat aztán irányítaná. Átka a csatársornak a sok fault, amely miatt más irányú tudásuk kimerül. A halfsor mint fentebb említettük, mesés volt. Nem úgy, itt sem a védelem, amely vadsága miatt hibázott annyit. Domy feltűnő gyenge volt.

NS-19091106-25-19091024-2A mérkőzés változatosan indul meg a FTC. támadásával. Majd az MTK. van frontban s Vida II. balszélső Fritz és Bródy ügyetlenkedése folytán Fritz kezéből gólt csinál. (10. p.) A FTC. munkájának is meglett a jutalma, mert Weisz első lefutása és centere után Rónay gólt fejel. (19. p.) Durvaságoktól teli a játék első félidőbeli további folyama, amelyből kiemelkedik bárom feltűnő durvaság, amelyet első sorban Weinber elkövetett Vidán gáncs által, a második, mikor Bródy „vágja össze” Kertész II-t és ezeknek visszhangja és koronája, midőn Révész „felrúgja” Weisz-t. Félidő 1:1. A 22 percnyi kemény játék után Weisz mesteri lövése Domytól érintve a kapuban talál utat. Két perc múlva Schlosser ügyesen kiszökik és a 3-ik gólt éri el. A játék 29-ik percében sikerült Károlynak egy messziről küldötte mesés lövéssel az MTK. pozícióján 3:2-re javítani.

Biró: Schubert M. Ferenc (MUE.).

*

A MTK.—FTC. 3:2-es eredménye a hozzájátszott 7 perc folyama alatt — dictu horribile — 3:3-ra változott. MTK. hihetetlen ügyesen használta ki a 7 percet. 10 embere közül 7-en csatárt játszottak s sikerült is a 3-ik percben Bírónak 3:3-ra kiegyenlíteni. Biró: Schubert M. Ferenc (MUE.)

Szövetségi díjmérkőzések. FTC. II.—MTK. II. 1:1. Millenáris pálya. Félidő 1:0. Biró Vámos Soma (TTC.). FTC. II. ezzel az eredménynyel a szövetségi dij komoly aspiránsa lett.

(Nemzeti Sport, 1909. október 30. – november 6.)

Nagy közönség előtt, szép őszi időben folytak le a vasárnapi mérkőzések. Amily örvendetes a közönségnek ez a nagy érdeklődése, ép oly szomorú, hogy a közönség nem tudja a higgadtságát megőrizni és kiáltozásával felizgatja a mérkőző játékosokat. Ez természetesen káros következményekkel jár és már ismételt eredménye: a mérkőzés eldurvulása. Különösen az idei őszi mérkőzések során következik ez be, s hétről-hétre kénytelenek vagyunk beszámolónkban ezt megemlíteni.

Így ma is. A FTC—MTK mérkőzés ismét klasszikus példája volt az ily eldúrvult mérkőzésnek. Az erőszakos játékban mindkét csapat résztvett, a kezdeményezés érdeme a FTC-ot illeti. Igazán szomorú látni, hogy az a csapat, mely a „legjobb“ jelzőre tart igényt, ily eszközöket vesz igénybe, hogy győzelmét megszerezze.

FTC—MTK 3:2. (1:1.) Az elmúlt vasárnap legfontosabb I. oszt. bajnoki mérkőzése. Mindkét csapat a legnagyobb erőfeszítéssel és elszántsággal ment a küzdelembe. A győzelmet minden eszközzel meg akarták szerezni. A formában visszament FTC a tudást erőszakossággal akarta pótolni, amit azután a MTK is átvett. Mindkét csapatban a védelem produkált szép játékot Révész és Rumbold révén. A két csapat legjobb embere Károly volt, úgy is mint half, majd a match vége felé mint csatár. A MTK fedezetsora általában igen jó volt. FTC-nál fedezetsorban tartalék játszott, ami meglátszott. Bródy erőszakos volt.

A mérkőzés elején FTC van fölényben, de a vezető gólt Vida lövi, még e félidőben kiegyenlít a FTC Rónai révén. Második félidőben MTK sokat támad, de nem ér el eredményt. Weisz megszökik, és czenterét Rónai a kapuba továbbítja. Majd egyéni támadást vezet Schlosser és gólt is lő. Most Károly előrejön csatárnak és sikerül is egy gólt a FTC kapujába helyezni. MTK most fölényben van, de nem használhatja ezt ki, mert a biró a sötétség miatt hét perczczel a befejezés előtt lefújja a mérkőzést.

Biró: Schubert M Ferencz (MUE).

*

FTC II.—MTK II. 1:1. Biró Vámos Soma (TTC).

MTK—FTC 1:0. A múlt heti mérkőzés elmaradt hét perczét hétfőn játszották le, melynek folyamán MTK-nak sikerült kiegyenlíteni Biró révén. A FTC kissé csüggedten játszott, volt néhány szép támadásuk, melyeket Domonkos brilliánsul védett.

(Sport-Világ, 1909. október 30. – november 6.)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

    TFU_20020100_Fma_001 - 0018
OLDALAK
Ranglisták és statisztikák:
Következik: 05.27. 20:00 Újpest–FTC (Tv: M4Sport)
Következik: 05.31. 21:05 PFLA-FTC (M4Sport)
Következik: 06.07. 21:05 FTC-DVTK (TV:M4Sport)
EL-csoportkör 2019
VVK 50 – A kupasiker 14 legszebb pillanata
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső Utánpótlás Emléktornák
HOST