1911.II.26. BTC – FTC 0:5

A holnapi mérkőzések közül előtérbe nyomul a BTC—I. Vienna mérkőzés eredménye nyomán a bajnokcsapatnak találkozása a Budapesti Torna-Clubbal. A BTC által mutatott formától eltekintve, már a múltkori szerencsés összeállitás is nagyban emeli esélyeit, mely összeállí­tás ismétlését szándékozik a Ferencvárosiakkal szemben megpróbálni. Hozzájárul a játék szintere: a millenáris pálya, melyen a legotthonosabb mégis csak a BTC. Nem osztjuk azoknak a nézetét, kik állí­tólag nem a piros-fehéreknek a Vienna feletti győzelmét látták, hanem a „Franzstadt szorulását“ élvezték előre, már múlt vasárnap. Tudtunkkal a régi bajnokcsapat és a BTC volt tagjai által alapí­tott FTC* mostani bajnokcsapatja közt olyan sportszerűtlen és inkollégiális viszony nem létezik, melyből az ilyen csúfot űző felpaprikázások alapot nyerhetnének. A „Ferencvárosiak“ már megtudták nyerni a bajnokságot, mikor még mindig elfogultak voltak az előddel szemben és csak nagysokára tudtak győzelmet aratni a BTC felett, miközben pedig elég sűrűn szenvedtek vereséget. Megtudja játszani és nyerni mérkőzéseit a BTC csapatja is anélkül, hogy előre való kárörvendést mutasson olyan ellenfélnek, mely vele szemben mindig sportszerűen viselkedett.

Nem is volna érthető, hogy két régi és nobilis ellenfél mért ne találkozzon épen hátsó gondolatok nélkül olyan mérkőzésben, melynek a kimenetele nyilttá vált az egyiknek a szép javulása és a másiknak állandó jó formája révén, ha a mérkőzés kimenetele az ismert legszélesebb körben különösen azért nem keltene érdeklődést, mert az FTC veresége esetén ismét az MTK jut az élre s igy a Ferencvárosiaknak nemcsak legjobb formájukban kell bemutatkozniok, hogy győzhessenek a felfrissült BTC-on, de különösen jól kell magukat viselniük, hogy az esetleges győzelmük az érdekelt harmadikat is megnyugtassa. Biró Herzog Ede lesz akinek személyében a legtöbb garanciát látjuk arra nézve, hogy ezt a fontos mérkőzést lent a pályán nyeri meg a győztes és hiába szavaznak bele kí­vülről a „szorí­tók“.

(Sport-Világ, 1911. február 25.)

Helyreigazí­tás. A Sportvilág legutóbbi (febr. 25.) számában a 2. oldalon „A holnapi mérkőzések“ kezdetű közlemény 12—13. soraiban az a kifejezés fordul elő, hogy „a BTC volt tagjai által alapí­tott FTC.”

Ez a kifejezés nem felel meg a valóságnak, mert a FTC-ot annak idején (1899-ben) a ferencvárosi polgári körnek, a kerület polgárságának szinét-javát magában foglaló társaságnak körülbelül 200 (kettőszáz) tagja, tehát maga a Ferencváros polgársága alapí­totta. Köztük volt a Polgári Kör akkori elnöke, néhai Czigler Győző s vele együtt a többek között mi alólirottak is. Igaz ugyan, hogy volt köztünk 10—12 olyan egyén is, aki előzőleg tagja „volt“ a BTC-nak, ez azonban egyáltalán nem teheti a FTC-ot a BTC volt tagjai által alapitottá.

Budapest, 1911. év február 27.
Köncs Boldizsár, Dr. Springer Ferenc.
az FTC alelnöke. az FTC elnöke.

Nem marad hátra ezek után, csak az hogy a cikkí­ró kijelentse, hogy csak arról akart megemlékezni, amit aznap mindenki érzett: a BTC és FTC rokonérzéséről és arról, hogy két olyan rokonegyletnek, mint ez a kettő, nincs szükség arra, hogy felpiszkálva mérkőzzenek. A nagy buzgalomban többet látott 10—12 alapitó vagy kezdeményező tagnál s alkalmat adott a fenti nyilatkozatra. Melyet őszintén sajnál, mert elfelejtették elismerni, hogy a szándék is, meg a tévedés is jóhiszemű volt.

(Sport-Világ, 1911. március 4.)

FTC—BTC. Vasárnap délután a Millenáris pályán a bajnoki mérkőzések egyik legérdekesebbje kerül döntésre. A FTC-nak a bajnokság élén álló csapata mérkőzik a Budapesti Torna Clubnak vasárnap nagy formát mutatott csapatával. A mérkőzés a legszélesebb körben kelt érdeklődést, mert a FTC veresége esetén ismét a BTC jut az élre. Már pedig a BTC-nak vasárnap mutatott formája kétségtelenül igen erős küzdelmet helyez kilátásba s a Ferencvárosi Torna Clubnak legjobb formáját kell bemutatni, ha győzni akar. A BTC mellett szól az a körülmény, hogy a mérkőzés a Millenárison, vagyis az általa megszokott pályán kerül döntésre, mig a FTC utolsó két mérkőzését az uj pályán játszotta s igy most némileg szokatlan lesz neki az öreg Millenáris. Ezzel szemben azonban áll az, hogy csatársora vasárnap igen szépen játszott, ami kétségkí­vül igen nagy feladatot fog róni a BTC védelmére.

(Nemzeti Sport, 1911. február 26.)

A holnapi mérkőzés gazdag programjából a Ferencvárosi Torna Klub és a Budapesti Torna Klub bajnoki küzdelme emelkedik ki. A két csapat délután 3 órakor a millenáris verseny-pályán találkozik egymással. A mérkőzés vezetését Herczog Ede vállalta el.

(Budapesti Hí­rlap, 1911. február 26.)

1911. február 26., 15:00, Millenáris, BTC – FTC 0:5 (0:1)
vezette: Herzog Ede
nézőszám: 8 000
BTC: Bihary – Kőszegi, Szendrő – Ficzere, ?, Simon – Bayer, Dobó, ?, ?, Mészáros
FTC: Fritz – Rumbold, Manglitz – Weinber, Bródy, Payer – Szeitler, Weisz, Koródy, Schlosser, Borbás dr.
Gól: Koródy (7.), Szeitler (55., 75.), Schlosser (57.), Koródy vagy Szeitler (63.)

SH-19110227-0304-19110226

Az elsőosztályu bajnokságért a BTC és az FTC találkozott múlt vasárnap a millenáris pályán. Az FTC vezetett a találkozáskor, amennyiben 2 pont előnnyel állott ki s mögötte az MTK foglalja el a második helyet. A BTC-nek előtte való vasárnap a I. Vienna telett aratott győzelme révén elsőrangú esélyeket jósoltak jóakarói, de hiába, mert a nagy formában levő „Ferencvárosiak“ szép győzelmet tudtak aratni a piros-fehérek felett. Kihatott a mérkőzésre a Magyar Labdarugók Szövetségének nem várt eredményű közgyűlése is. Általában azt várták, hogy „állást foglal“ az MTK érdekelt közönsége, mely szí­vesen látja, ha a BTC ismét egy sorba helyezi az MTK-val a „Ferencvárost“, de mégis évek óta alig emlékszünk ennél fairabb lefolyású, minden külső befolyástól mentes mérkőzésre. A BTC trénere megeresztett egy kis reklámot „Az Est“-ben arról, hogy a Vienna felett aratott győzelmének tulajdonkép az FTC-t szorí­tja meg a BTC és sokan, nagyon sokan zarándokoltak ki a millenárisra, hogy a furcsa jóslat teljesedését, vagy be nem teljesedését láthassák. Csak egy dolog teljesedett: nem vált be a szorulásról szóló jóslat, de teljesedett, amit a jós sem remélt talán: óriási kelendősége volt hétfőn „Az Est“-nek, mert mindenki kiváncsi volt arra, vájjon mit ir „Az Est“ azután, hogy 5:0 arányban győzött a „szoruló“ FTC.

Nagy tanúság volt a két legrégibb magyar csapat találkozása. Fairen győzedelmeskedni viszonylag nagyarányú legyőzetést fairen elviselni tudnak még a magyar csapatok. Mintaképül szolgálhat mind a két szereplő, igazi footballt játszanak s felesleges erőlködést végez a hí­vatlan belebeszélő, a felpaprikázó!

Magában a mérkőzésben az FTC kiforrottabb játékot produkált, de az öt gólkülönbség talán csak Bihary indispoziciójának a kifejezője. Mind az öt gól mesterien elkészí­tett és megkisérlett volt s hogy az elért eredménnyel járt, annak legfőbb okát abban látjuk, hogy a BTC egyébként kitűnő védelme nem látta szükségesnek, hogy jó footballon túl is még valamivel álljon ellent a zöld-fehérek kombinációjának. Nem forciroztak kornereket, nem dolgoztak olcsóbb penaltykra hanem a mezőnyben végezték el, amit ott végezni lehetett.

Herzog Ede volt a biró, ki tí­zéves jubileumot tartott bí­ráskodásban e napon. Régóta láttunk az e napinál jobb bí­ráskodást. Világosan kitűnt, hogy mennyire kár volt egy ennyire neutrális bí­rónkat hónapokig parlagon hagynunk. Alig hisszük, hogy bármely fél játékosának is a legkisebb kifogása lehetne ellene.

Valóban reális volt. Az FTC gólképes csatársorával szemben a BTC kipróbált védelme sem boldogult. Rumbold, Weinber, Bródy, Manglitz egytől-egyig kifogástalanok, Payer is mindinkább beleszokik a halfsorba. Borbás a második half time-ben volt elemében, amikor akciói angol stí­lusra emlékeztettek. Elsőrangúan játszott Szeidler, sőt rúgott egy gólt, amely angol internacionálisnak is becsületére vált volna, Schlosser ezúttal is a támadósor lelke volt, nagy munkát végez ez a csatár mindegyik matchen. Korody kétségkí­vül legjobb középcsatárunk, mig Weisz lesántulván, a küzdelem jó részében csak statisztált.

A BTC feltűnő gólarányu vereségét némiképen mentheti az a körülmény, hogy az első félidőben erős ellenszél ellen játszott, ami a csapat védelmét alaposan kimerí­tette, úgy, hogy a második negyvenöt percben még a szivós Szendrő is kifáradt. Talán sikeresebben operált volna a BTC legerősebb riválisa ellen, ha a védelembe Kőszegit és Simont visszavonja. A csatársor talán ritkábban veszélyeztette volna az FTC gólját, a megerősí­tett védelem megakadályozhatta volna a súlyos gólarányu vereséget.

A szél támogatásával is azonnal FTC kerül frontba és Szeidler lerohanása és centere már az első percben munkát ad a BTC védelmének. A hetedik percben már a vezetést is megszerzi, mert Korodi közeli sutja Bihari kezéből és a feje fölött gólba repül. BTC a 13-ik percben szabadrúgásból jut offenzivába, amelyet veszélyes támadás követ. A Dobó által szöktetett Bayer szépen centerez, Fritz azonban ment. Rumbold hibájából kornerrel is veszélyeztetnek a piros-fehérek, mire az FTC veszi át a támadást. Félidő 1:0.

Szünet után az FTC hevesebb iramot diktál. Alig három perc után már nagy veszélyben is forog a gólja, mert Schlosser szabadon száguld Bihari felé, a jeles kapuvéd azonban Schlosser elé rohan és sikeresen véd. Majd Borbás vezet támadást s a jobbra centerezett labdát Szeidler kapásból a bal sarokba helyezett lövéssel góllá értékesí­ti. A BTC erélyes fölvonulásának korner az eredménye, de ismét Borbás rohan le és rövid centerét Schlosser a bal sarokba plaszirozza. A harmadik gólt négy perccel későbben követi a negyedik, amelyet az FTC-csatárok összjátéka után Korodi a jobb sarokba helyez; Bihari ugyan rávetéssel próbált menteni, de elkésett. A zöld-fehérek eredménytelen kornere után Schlossernek labdáját korner árán menti. A BTC csatárai a vereség dacára sem vesztik el kedvüket és Mészáros pompás támadása eredménnyel is kecsegtet. Kőszegi labdája azonban éppen hogy az FTC gólja fölött süví­t el. A piros-fehérek kihasználatlan kornere után ismét Borbás sprintel a félvonalon, Schlosserhez, majd utóbbi Szeidlerhez passzol, akinek a bal sarokba plaszirozott alacsony labdája az ötödik gólt eredményezi. BTC még mindig nem adja fel a küzdelmet, sőt a 39. percben olyan energikusan támad, hogy két í­zben Fritz menti a labdát.

Szövetségi dijmérkőzések: I. osztály: FTC II—BTC II 8:0 (5:0). Biró: Sugár István.

(Sport-Világ, 1911. március 4.)

A millenáris megcsúfolta múltkori tréfás képünket. A legfényesebb napjaira emlékeztető óriási közönség szorongott benne köztük tömegesen hölgyek.

A Franzstadt kitett magáért: nagy formába verte a BTC csapatát. A nagy forma főként a második félidőben látszott, amikor a helyesebb erőbeosztással dolgozó FTC csapat a helyzetnek egészen ura lett és tetszése szerint lőtt gólt. Rumbold máris kiváló formában van, Manglitz is nagyszerűet produkált és fényes védőtársainak szárnyai alatt szokatlanul megbí­zható volt Payer. A csapat legmeglepőbb embere mindazonáltal Szeitler volt, aki tőle soha nem látott képességeket mutatott be.

A BTC-nek nincs oka az erős vereség miatt elkedvetlenedni. Újonc emberei hétről-hétre erősödnek, reaktivált játékosai, különösen Ficzere pedig dí­szére válnak a sportnak.

A mérkőzés legszebb eredménye volt, hogy semmiféle durvaság nem történt.

I. oszt. bajnoki. FTC—BTC 5:0. Millenáris. Biró: Herzog E.
I. oszt. szöv. dí­j. FTC—BTC 8:0. Millenáris. Biró: Schaár.

(Nemzeti Sport, 1911. március 5.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
11.28.18:00 M4Sport
12.04. 15:30 m4 Sport
EL-csoportkör 12.09. 21:00 M4 Sport
12.12. 16:30 m4 Sport
12.18. 14:45 m4 Sport
Novák Dezső
FOTELSZURKOLÓ