1911.IV.2. FTC – Young Boys 3:0

TV-19110430-00-19110402

Április 2-án: Nemzetközi mérkőzés az üllői-uti pályán: Young-Boys—FTC d. u. 4 órakor.

Svájc—Magyarország. Ma és holnap Svájc bajnokcsapata mérkőzik nálunk. A svájciakat igen jó hírnév előzi meg, amennyiben tudvalevő, hogy ők ismételten bajnokai voltak hazájuknak a footballban és jelenleg harmadszor egymásután nyerik Svájc bajnokságát úgy, hogy most végleg a Football Club Joung Boys-é lesz a bajnoksággal kapcsolatosan alapított serlegvándordij. Jó formájuknak fényes bizonyítéka az, hogy 11 bajnoki mérkőzésen egyetlen egyszer sem szenvedtek vereseget, hanem kilencszer győztek, 2 ízben eldöntetlenül játszottak. Fokozza a mérkőzések érdekességét, hogy ebben a svájci csapatban csaknem valamennyi ember reprezentativ-játékos és igy az elmaradt magyar-svájci revánsmérkőzés helyett mégis alkalmunk lesz megállapítani, hogy miképpen viszonylik Svájc footballsportja a mienkéhez és hogy vajjon belenyugodhatunk-e a magyar reprezentativ-csapat zürichi vereségének realitásába.

A svájci team a következőkből áll: Kapus: Maurer 24 éves, reprezentativ-játékos. Hátvédek: Stucki jobbhátvéd 24 éves, az olasz és angol csapat ellen is játszott, igen gyors védőjátékos, kiváló tornász. Ő és partnere Adamina balhátvéd képezik Svájc legjobb hátvéd-párját. Adamina 22 éves, biztosrugásu védőjátékos, Franciaország és Anglia ellen játszott. Fedezetek: Jobbfedezetet Walter II., középfedezetet Walter I. játszik. Az előbbi 22 éves, kitartó játékos A bátyja Walter I. 25 éves, kapitánya volt a magyarok ellen szerepelt csapatnak. Fáradhatatlanul és önfeláldozóan játszik. A balfedezetet Lehmann a csapat legidősebb (29 éves) tagja szintén internationális játékos. A csatársorban jobbszélsőt Wyss játszik. Neki van a legjobb technikája, amit ellenünk is bebizonyitott. A jobbösszekötő Kaiser 19 éves és igy a legfiatalabb. Igen talentumos játékos, úgy hogy az összes reprezentatív mérkőzésen részt vett. A középcsatár a legjobb goollövő. Angol származású tanár Freeley a neve és 27 éves. Meister balösszekötő 3 éve játszik a csapatban és energikus, önzetlen játékával igen hasznosan szerepel, Minder a balszélsőjük, aki kitünően fut és szépen centerez.

Vasárnapon a svájci csapat a FTC I-ső csapatával játszik, a győztes Gróf Zichy János kultuszminiszter értékes ezüst serlegét nyeri Biró: Herzog (MUE) lesz.

(Sport-Világ, 1911. április 1.)

1911. április 2., 16:00, Üllői út, FTC – Young Boys 3:0 (0:0)
vezette: Herczog Ede (MUE)
nézőszám: 12 000
FTC: Fritz  – *Rumbold, *Manglitz – Weinber, Bródy, *Payer – *Szeitler, Weisz, Koródy, Schlosser, Borbás dr.
Young Boys: ?
Gól: Koródy (71.), Schlosser (7x. – 11-esből, 82.)

SH-19110403-03-19110402

— A svájci csapat második mérkőzése. —

Ferencvárosi Torna Klub—Young Boys 3:0.

Huszonkét edzett ifjú küzdött vasárnap délután a ferencvárosi uj sporttelepen a győzelemért. Ismét a futball-labda varázsa vonzott ki a szabadba csaknem tizenkétezer főnyi tömeget és a férfias csatározásból, az elszánt rohamokból — kórház épül, ágyakat kopácsolnak, tépést készítenek. Az a huszonkét ifjú, magyar fiuk és a távol Svájc fiai egyaránt, azzal a boldog tudattal szállottak sikra egymás ellen, hogy küzdelmük dija a legszebb lesz, a mi csak elképzelhető — beteg gyermekek könyeit segítenek fölszántani. Hálásak vagyunk érte a játékosoknak, de dicsérjük a közönséget is, a mely zsúfolásig megtöltötte a hatalmas tribünt s óriás rajokban lepte be a pályát övező lépcsős terraszt. A mérkőzés jövedelméről még csak holnap készítik el a számadást és igy ma még nem tudjuk, hogy mennyi jut a Gyermekszanatóriumnak. A jelek után ítélve azonban bizonyos, hogy a rendező egyesület, az F. T. K. tekintélyes summát fog eljuttatni Zichy János gróf közoktatásügyi miniszterhez a Gyermekszanatórium részére.

A jótékonycélu mérkőzésre a győztes csapatnak maga a miniszter tűzött ki tiszteletdijat, — egy értékes ezüst kupát. A milliő, a melyben a meccs lejátszódott, de maga a játék menete is érdemes volt a különös figyelemre. Csillogó, tavaszi napsugárban, rendkívül díszes, előkelő hölgyekből és urakból álló közönség előtt zajlott le az élénk, tüzes küzdelem. A miniszter képviseletében megjelent Bezerédi Viktor államtitkár is gyönyörködve nézte az eléje táruló nagyszerű képet, a tarka színekben pompázó tribünt, meg a labdát kergető, derekasan játszó fiukat.

Svájc bajnokcsapata ellen a Ferencvárosi Torna Klub legénysége lépett a porondra. A közönség a szombati eredmény után az F. T. K. felsőbbséges játékát és a gólok özönét várta. Mindenki azt hitte, hogy a zöld-fehérek csatárlánca agyonbombázza a svájci kaput — s ezt várta még akkor is, a mikor Svájc intézett rohamot-roham után, s percekig táborozott a magyar kapu előtt. Eltelt az első negyedóra, mig a tribün népe fölismerte, hogy két teljesen egyenlő erejű ellenfél mérkőzését látja, s mindegyik más-más taktikával törekszik végső céljának, a gólnak az elérésére.

A magyar csapat tüzes játékával, ötletes áttöréseivel és szélsőinek gyorsaságával szemben a svájciak meggondolt, higgadt játékot folytattak, s az egyéni bravúrokat remek összejátszással ellensúlyozták. A mikor letelt a félidő, s egyik oldalon sem esett gól, meghökkenve néztek egymásra a sportsmanek. S ez már Svájc győzelmét jelentette. Egy csapásra megváltoztatta a közönség lesújtó ítéletét, a mellyel a svájciak tegnap produkált játékát illette.

Változatos, élénk tempójú játék jellemezte a második félidőt is. Svájc ismételten veszedelembe sodorta a magyar kaput, a melyet azonban Fritz kapuvédő ügyesen védett. Hiába iparkodott Schlosser és — gyakran szabályellenesen — Koródy, hiába rohant szélsebesen a labdával Borbás, Svájc védelme résen volt s idejében föltartott minden támadást. Az F. T. K. jobboldalára azonban — fölismerve Veisz tehetetlenségét — nem vigyázott eléggé. S ezen a taktikai hibán vesztette el a csatát az utolsó percekben.

Egy alkalommal Koródy szabálytalanságot követett el egyik ellenfelével szemben. A svájciak ezt látván, megállották, abban a hiszemben, hogy a biró úgy is megállítja a játékot. Ez azonban nem következett be, a játék folyt tovább s Koródy minden ellentállás nélkül megszerezhette az oly nehezen várt gólt.

Hiába volt most már minden ellenkezés és tiltakozás, a svájciakon többé segíteni nem lehetett. Alig ült el a gól által fölidézett tapsorkán, újra gólhoz jutott a F. T. K. Hands miatt 11-es büntető rúgást ítélt a biró s ezt Schlosser góllá értékesítette. Néhány perccel a befejezés előtt jutott a F. T. K. Schlosser révén sorrendben a harmadik, de az egyetlen megérdemelt és szép gólhoz. A svájciakat a közönség a kettős vereség ellenére is szimpátiájába fogadta és a mikor a meccs után elvonultak a pályáról, hosszantartó, meleg ünneplésben részesítették őket. A mérkőzés bírója Herczog Ede volt.

(Budapesti Hírlap, 1911. április 4.)

Ferencvárosi Torna Club — Joung Boys Bern 3:0. Félidő 0:0. Vagy 10 ezer ember szorongott az Üllöi-uti pálya tribünjein, hogy tanúja legyen a magyar győzelemnek. A svájci csapat szombatról vasárnapra szinte megváltozott; a játékosokat mintha kicserélték volna, oly fürgén és biztosan mozogtak a pályán. Addig, amig az első goalt elérte a magyar csapat, élvezetes és nívós játékot láttunk s épen nem mondhatjuk, hogy a FTC uralta volna a helyzetet. Teljesen egyenrangú volt a svájci csapattal, amelynek összmunkája itt-ott tán túl is szárnyalta a magyar csapatét.

Az első félidőben váltakozva támadnak az ellenfelek. Mindkét csapat több kínálkozó alkalmat hagy kiaknázatlanul. Félidő vége felé a svájci csapat van offenzivában, de két eredménytelen korneren kívül egyebet elérni nem tud.

Helycsere után ismét a vendégcsapat támad. A balszélsőnek a lerohanása már majdnem eredménynyel végződik. A center hajszálnyira a kapu mellé fejeli a becenterezett labdát. Ezután Borbás vezet gyors támadást, de Korody fejese a kapu mellé kerül. A 26. percben Korodi a közönség ujjongása közben lövi az első magyar goalt, amelyet 11-esből Schlosser második goalja követ. Félidő végén Schlosser a harmadik goalt lövi.

A FTC közelről sem játszott a tőle megszokott jó formában. Biró Herzogh Ede volt.

(Pesti Hírlap, 1911. április 4.)

Vannak tünetek, melyek nyitját és kulcsát hiába keresi az ember. Így vagyunk a svájci hajnokcsapattal, a Young Boys-okkal is. Szombaton bemutatkoznak. Valósággal felsziszszent az ember játékukon. Nincs benne egy vonás, amely az igazi footballra emlékeztetne. Nem akartuk elhinni, hogy ez Svájcnak, annak az országnak a bajnokcsapata, mely a mi reprezentativjainkat a közelmúltban megverte. És azután a szánalmas mérkőzés után látunk egy egészen uj csapatot. Lélekkel, tűzzel, néha szinte vadul játszó csapatot. Kitűnő kombinációk, jó paszok, egyik-másiknál igazán fényes teknika! Az első pillanatokban megzavarodva néztünk körül. Tán egy csomó uj játékos szerepel? A FTK titkára, Neuwelt Emil nyugtat meg bennünket, hogy ez teljesen azonos csapat. Tényleg, csak a centercsatár cserélt helyet. Ami igaz, azt el kell ismerni. A svájci csapat fényes játékot produkált s vasárnap teljesen egyenrangú ellenfélnek mutatkozott. A fedezetsor, amely szombaton a zérussal volt egyenlő, a második napon mint akár egy telivér buldog lógott a magyar csatárokon. Az első félidőben nem is tudtak miattuk érvényesülni. Le kell szegeznünk a tényt, hogy a FTK-nak nehéz volt ellenük játszani, mert a svájciak testi erejüket teljesen kihasználták, sokszor pedig egyenesen kíméletlenül dolgoztak. A Ferencvárosnál a halfsor emelkedett ki, Bródy és Weinber reprezentatív formában vannak. A kemény, sokszor durva játékban kitünően állották meg helyüket s e hajdan oly „kemény“ legények egyetlenegyszer sem reagáltak ellenfeleik meg nem engedett trükjeire. A csatársor munkája sok kívánni valót hagyott hátra. Toronymagasságban emelkedett kt azonban Koródy, ki oly kiváló formát matatott, amilyent előzőleg még soha. Fárahatatlan agilitásával vitte uj és uj támadásba csatársorát a az utolsó negyedórában elért döntés, 90 százalékban az ő érdeme. Dr. Borbástól mit sem láttunk. Gyorsaságából, amely hajdanta eredményes játékának főereje volt, már sokat veszített. Centerezései sem a régiek. Schlosser kissé elmerevedett. Volt azonban egy lövése, amelyhez hasonlót alig láttunk. Úgy 20 méternyire a kapu előtt kapta a labdát. Csak a lábának mozgását és a kapuból kiguruló labdát lehetett látni, oly borzalmas erővel volt lőve. Pedig közvetlen két méternyire a kapus feje felett ment a kapuba. A kapus azonban csak vállmagasságig tudta emelni karjait, mikor a labda már vissza is fordult. Pompás lövés volt. A védelem munkája jó volt. A játék az első félidőben egyenletesen oszlott meg. A magyar csapat a második félidő utolsó husz percében döntő fölénybe került.

A vasárnapi mérkőzéseket rendkívül nagyszámú közönség látogatta. A Ferencvárosi TK üllői-uti pályája gyönyörű látványosság volt. Dacára, hogy a kora délutáni órákban az eső megeredt, valóságos népvándorlás indult meg az Üllői-ut felé. Fél négy órakor már a bérkocsik, automobilok és más járómüvek egész tömege barrikádozta körül az uj pálya deszkakerítését. A villamosok egyre ontották az újonnan érkezők tömegét. A FTK pálya is megszerezte már az új pálya polgárjogát demonstráló ingyen publikumot. Itt azonban a helyzet más, mint a Millennárison. Ott az ingyen-publikum a szomszédos fákon és kerítéseken vert tanyát, itt az élőfák hiányában és a kerítés tetején húzódó szeges drótsodrony miatt, a kerítésen fúrt lyukakon veszekszenek a pénztelen ifjak. Egy-egy lyuk már úgy látszik, külön érdekeltséget hozott össze. Órával a kézben, vagy hangosan számolva ellenőrzik egymást és várják, hogy mikor kerül rájuk a sor, hogy vagy öt percre nézhessék az óriások küzdelmét. Mit nem adna egy ilyen gyerek, ha ő egy Schlosser vagy Koródy helyén lehetne. Ha 20 fillérét nem is, de lelkiüdvösségét bizonynyal odaígérné. Az uj pálya a szobafogságos honvédhuszároknak is hozott egy kis változatosságot. Nem lesz nekik olyan szomorú ezentúl a vasárnap délután. Ha a babáját nem is, de legalább látja az ezernyi népek tolongását és hallja ezrek és ezrek zsongását, majd mindent elsöprő bömbölését. Édes Istenem, hogyan fogja ez a huszár elmagyarázni odahaza, egy csendes alföldi faluban, az „édes szülémnek“, hogy ott a nagy Pesten tízezernyi nép hogyan ordít, buzdít, drukkol, lelkesít, izgat és végül hogyan szid egy úriembert, akit bírónak hívnak, csak azért, hogy egy kis bőrlabda ide vagy odarepüljön.

Ferencvárosi Torna Klub—Joung Boys 3:0 félidő 0:0. Óriási, mintegy 12 ezer főnyi nézőközönség jelenlétében kezdődött meg a nagy goalarányu magyar győzelemmel kecsegtető nemzetközi mérkőzés.

A csapatok nagy óvatossággal kezdik a játékot. Eleinte az FTK a támadófél, de lassan a svájciak is lendületbe jönnek s a közönség nagy csodálkozása közben egymásután vezetik a legveszélyesebb támadásokat. Egy alkalommal pedig egy biztosnak látszó goalt hibáz el a svájci csatár. A vendégcsapat fölötte jó játéka láthatólag meglepi a magyar csapatot, amely jó ideig a tőle megszokott kombinációs játékot produkálni nem tudja. Koródy és Schlosser, de különösen ez utóbbi egyéni játéka egymásután teremti a veszélyes helyzeteket a svájci goal előtt, de hiába! Az előző napon oly gyengén szereplő kapus most kifogástalnul működik, egy alkalommal Schlosser védhetetlennek látszó lövését rávetéssel gyönyörűen menti. Félidő vége fölé a Joung Boys van offenzivában, de két eredménytelen korneren kívül egyéb eredményt elérni nem tud. A Joung Boys e félidei játéka teljesen kiérdemelte a közönség megelégedését.

Helycsere után a Joung Boys a támadó fél. Balszélsője lerohanva a fél pályán becenterezi a labdát a középre, ahol azt a center hajszálnyira a kapu mellé fejeli. Ez a gyönyörű jelenet ugyanígy ismétlődik a svájci kapu előtt, Borbás gyors lerohanás után centerez s Koródy a kapu mellé fejel. E két vehemens támadás után fokozott iramban, de eredménytelenül folyik a játék a félidő 26 percéig. Ekkor Koródy az egybegyűltek üdvrivalgása közben lövi a vezető goalt, amelyet rövid idő múlva egy 11-esből Schlosser második goalja követ. Az első goal ellen egy közben történt állítólagos hands miatt tiltakozik a Joung Boys, de a biró e tiltakozás dacára is megítéli a goalt. Az utolsó goal a félidő 37 percében esett.

A FTK e mérkőzésen nem tudta teljes formáját kijátszani. Biró. Herczog Ede volt.

(Pesti Napló, 1911. április 4.)

Szombaton és vasárnap a Reformpárt vendégül látta Közép-Svájc többszörös bajnokcsapatát, a berni Young Boyst. E mérkőzéseknek bizonyos mértékben revanche-jellegük volt, mert hiszen a január 8-iki zürichi 2:0-ás vereséget kellett ellensúlyozni. Ez minden várakozáson felül sikerült is, mert a reform-párti válogatottak (6 MTK, 3 FTC és 2 NSC) az első napon 5:1 re, a FTC bajnokcsapata pedig vasárnap 3:0-ra verte a svájciakat, akiknek játékosai közül csupán a Zürichben is ellenünk játszott Walter I. és Wyss tűntek ki. Sajnos, mindkét matchen kínos feltűnést keltett az a számos foult, amelyeket vendégeink is, miénk is alkalmaztak.

(Sport-Világ, 1911. április 8.)

Az Üllöi-ut hétről-hétre attrakciókban utazik. Igen ügyesen menedzsál folyvást nemzetközi csapatokat és divatba hozza vele a pályát. Az elmúlt héten a berni Young Boys volt deresen.

Szombaton a kombinált csapat, vasárnap a FTC verte, de a második napon ugyancsak feszelgett a deresen a svájci csapat és igazán nem tudjuk, mi lett volna az eredmény, ha a ez a mérkőzés svájci területen folyik le. A kombinált csapatban legtöbbet értek a NSC emberei. Mintha csak meg akarták volna mutatni, mit tudnak produkálni kellő környezetben, olyan agilis és ötletes játékot adtak. Tóth a balszélen egyszerűen mesés volt a közönség egyértelműen hangoztatta, hogy jobb Borbásnál s ezzel a debütjével komoly aspiránsa lett a válogatott csapatnak. Hlavay is mint centerhalf teljesen feledtetni tudta Károly hiányát, ami a legnagyobb dicséret. Hasonlóképpen uj csillag gyanánt emlegethetjük Taussigot (MTK) a jobb szélen, akiről végre — ugy látszik — az egylete is belátta, hogy többet ér Sebestyénnél. Domonkos (MTK) kiváló volt és Korody (FTC) formája tetőpontján áll. Meg kell még emlékeznünk Weinberröl (FTC), aki a bekk sorban határozottan jobban föltalálja magát, ennélfogva ott nem is erőszakos. Általánosságban meg kell jegyeznünk a szombati MTK-beli válogatottakról, hogy ernyedetlen munkájukkal alaposan hozzájárultak a nagy sikerhez.

A vasárnapi mérkőzés kimenetele teljesen nyílt volt. Ha nem áll a háttérben az a rendkívüli energia-készlet, amit 10,000 ember bömbölő biztatása nyújt, talán a FTC szenvedett volna vereséget. Mert a berni csapat kipihenvén a hosszú ut fáradtságát, vasárnapra egészen kicserélődött. Szombaton a csatárai a kapu elölt határozatlanok, a mezőnyben lassúk voltak, fedezetsora mizerábilisan működött, vagy helyesebben nem működött, míg vasárnap szebbnél-szebb támadásokat vezettek, szépen kapcsoltak és gyorsaságuk is bámulat tárgya volt. Bizony ha Fritz nem mindig olyankor kiváló kapus, amikor logjobban kell, nem maradt volna a magyar kapu szűzen. A FTC csapata bizonyos fáradtságot mutatott, mintha ő utazott volna Borbás és Schlosser színtelenek voltak, Weisz meg ugy látszik még mindig nem heverte ki a lábbaját. A fedezetsor is gyengébben szuperált, mint máskor szokott.

Szombaton: FTC-MTK-NSC comb.—Young Boys 5:1. Üllői-ut. Biró: Izsó L.
Vasárnap: FTC—Young Boys 3:0. Üllői-ut. Biró: Herczog E.

(Nemzeti Sport, 1911. április 9.)

*a Tolnai Világlapjában megjelent fénykép alapján

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

    TFU_20020100_Fma_001 - 0018
OLDALAK
Ranglisták és statisztikák:
Következik: 05.31. 21:05 PFLA-FTC (M4Sport)
Következik: 06.07. 21:05 FTC-DVTK (TV:M4Sport)
Következik: 06.10. 21:05 Paks–FTC (Tv: M4Sport)
EL-csoportkör 2019
VVK 50 – A kupasiker 14 legszebb pillanata
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső Utánpótlás Emléktornák
HOST