1911.X.8. FTC – BTC 2:3

I. osztályu bajnokság. (Üllői-uti pálya.) FTK—BTK. Délután 1/2 4 órakor. Biró: Schaár I. (MTK).

(Pesti Napló, 1911. október 1.)

1911. október 8., 15:30, Üllői út, FTC – BTC 2:3 (0:2)
vezette: Schaár Izidor (MTK)
nézőszám: 10 000
FTC: Fritz — Rumbold, Payer — Weinber, Bródy, Blum — Szeitler, ?, Koródy, Schlosser, Borbás dr.
BTC: Bihari — ?, Szendrő — Ficzere, Földi, *Rauchmaul — Dobó, ?, Saly, Kovács, ?
Gól: Schlosser (67.), Bródy (73.) illetve Saly (14., 23.), Kovács (53.)

SH-19111009-07-19111008Az őszi szezon legnagyobb szenzációja bekövetkezett. A verhetetlennek hitt Ferecvárosi TK a legváratlanabbul és általános, nagy meglepetésre vereséget szenvedett a Budapesti Torna Klubtól. Nagy meglepetés ez, mert a BTK eddigi eredményei alapján józanul gondolkozó ember előtt ez lehetetlenségszámba ment. A BTK a Franzstadt előtt három bajnoki mérkőzést játszott s pedig igen gyenge eredménynyel. A III. kerületi és a MAK ellen 1:1 arányu eldöntetlen és a Törekvés 2:1 arányú győzelem után messze volt a valószínűségtől a FTK elleni győzelem. S mégis bekövetkezett. A FTK hatalmas győzelmi periódusa szorul az 1911. évi október 8-iki és 1910. december 1-seje közé. December 1-én szenvedett a FTK ugyanis utoljára vereséget magyar csapattól s pedig a MAK-tól. Azóta egyre-másra aratta legszebb győzelmeit.

(A vereség okai.)

Kétségkívül a Torna Klub meglepő jól játszott. A játék első perceiben már lábrakapott, mig a Franzstadt meglehetős egykedvűséggel nézte a dolgok folyását. Egy pár szépen sikerült kombináció, a FTK védelmének bizonytalan, minden energia nélkül való játéka hatalmas játékkedvet hivott életre a piros-fehér inges játékosokba s attól a pillanattól kezdve törhetetlen ambícióval dolgoztak a végkimerülésig. S igaznak bizonyult, hogy bátraké a szerencse. A BTK-nak minden sikerült. Ha az egyik játékos hibázott, az a hiba hasznosra fordult. Viszont a FTK minden, még a legkisebb hibája sem korrigálódott ki. Az is a BTK javára alakította a helyzetet. A mérkőzést azonban végeredményben Rumbold és Fritz veszítette el. Ily gyengén Rumboldot játékos karrierjének legelején sem láttuk dolgozni. Bágyadt, unott és fáradt volt. Egy egészséges kapcsolást sem láttunk. Rúgásai bizonytalanok és kicsik voltak. A BTK balszárnya úgy ment rajta keresztül, ahogyan akart s ha jobboldalról beadtak egy labdát, az már kész veszedelem volt. Jellemző, hogy mind a három goal Rumbold oldalán esett. Fritz is roppant gyengén játszott. Rosszul ítélte meg a helyzeteket, kiszaladt olyankor, amikor az öngyilkosságot jelentett. Labdafogása is mélyen alatta maradt a szokásos formájának. S amint ilyenkor történni szokott, a balszerencse is teljes nehézségével ráfeküdt az indiszponált ellenfélre. Kombinációjuk rosszul sikerült, a paszok is betegek voltak, ámbár az is igaz, hogy a BTK játékosai egy pillanatnyi gondolkozási időt sem hagytak. Rácsaptak a labdára habozás nélkül, teljes, erővel. A végcél csak az volt, hogy el a labdát jó messzire. És ez sikerült is. Normális körülmények mellett ez nem sok hasznot hajt, de most jól bevált. A csatárok mindig elszedték a labdát Rumboldtól. A FTK igazi formáját a második félidőben mutatta meg. Ekkor igazán bámulatra méltó, szinte kétségbeesett erőfeszitéssel dolgozott. A BTK ekkor azonban már 3:0-ra vezetvén, teljes erővel a védekezésre adta magát. Állandóan öt hátvéddel játszott. Amily kétségbeesetten támadott, a FTK, épp akkora kétségbeeséssel védekezett a BTK. A labda percenkint kétszer repült ki a határvonalon, ió messzire a közönség közé. A BTK tényleg jó kihúzta az időt s mikor Schaár bíró sipja utoljára megszólalt, megtörtént a szezon legnagyobb meglepetése, a FTK legyőzétése.

I. oszt. bajnokság. BTK—FTK 3 :2 (félidő 2:0).

BTK támadásával kezdődik a játék a közönség legnagyobb meglepetésére mindjárt a BTK teremt veszélyes helyzetet az FTK kapu előtt. A 15-ik p.-ben Kovács a balszélről félig-meddig offseid helyzetből megszökik, centerezését Saly goallá értékesíti. Az adott goal még jobban fellelkesiti a piros-fehéreket s rendszeres támadásokat intéznek az idegesen védő Fritz kapuja ellen. A támadásban a csatársor minden egyes embere kiveszi a részét. Most kissé hullámossá válik a játék. Szeitler egy pár szép centerezésével teremt veszélyt a BTK kapuja előtt, de Bihari és a közvetlen védelem csakhamar visszaterelik a játékot a mezőnybe. Egy alkalommal Dobóhoz kerül a labda, ki magas ívben centerez, melyből fejeli Saly a BTK második goalját. A közönség óriási lelkesedéssel tör ki, melynek hatása az FTK ideges játékában nyilvánul meg leginkább. A fáradhatatlanul dolgozó Bródi által támogatva az FTK is jut támadáshoz, sőt Schlosser a 35-ik percben 10 méterről biztosnak látszó goalt hibáz. A félidő végéig ezután már inkább a BTK-t látjuk fölényben.

Következik a második félidő. Ismerve mindenki a zöld-fehérek óriási küzdöképességét egy kapura való játékot vélt látni. De ez nem következett be. A BTK védelem élén Sendrővel, kinek ugyan vasárnap nem volt a legjobb napja, mindent leszerel s a fedezetsortól támogatva a félidő első 15 p.-ben megtámad is. A 8 p.-ben az FTK védelem hibájából Dobó megszökik centerezésével, kapu előtti kavarodást idéz elő, melyből Kovács a kifutó Fritz mellett balsarokba plasszirozza a labdát. Ettől kezdve a BTK mindjobban visszaesik az eddig diktált erős iram teljesen kifullasztotta. Schlosser óriási agilitással fekszik bele a játékba. Szélsőknek adott labdái és ezek centerezései sok veszélyes helyzetet teremtenek a BTK kapu előtt. A félidő közepe felé Szeitler egy Schlosser által átvágott labdával lefut, centerez, melyet Schlosser a balsarokba helyezve goallá értékesít. Az FTK továbbra is támad, de tiszta goalhelyzetet a BTK közvetlen védelme előkészíteni nem enged. Pillanatokra a BTK támad, de ez csak arra volt jó, hogy utána az FTK annál vehemensebben támadhasson. Szeitlerhez kerül a labda, ki átadja a már jobbösszekötőt játszó Weinbeernek, ki azonban jobb kapujának lő, ahonnan Schlosserhez pattan vissza. Schlosser is lő, de ez meg balkapuját találva, középre esik a labda, mig végre Bródi belövi. Az FTK hívei óriási lelkesedéssel biztatják kedvenc csapatukat. A hátralevő 15 p.-t elégnek tartják a győzelem megszerzéséhez. A BTK azonban, ha másképp nem is tudta, de folytonos taccsolással mesterségesen húzta az időt, amiből kivette részét a reprezentatív Szendrő is. Az utolsó pillanatokban a BTK is támadott, sőt Kovács egy Rumbold által elhibázott labdával kapu elé kerül, de Fritz ügyesen mentett. Középen folyt a játék, mikor Saár biró a játék befejeztét jelezte.

(Pesti Napló, 1911. október 10.)

Piros betűkkel lesz október 8-dika a BTC jelenlegi footballistáinak emlékei közé írva. A sokáig vajúdó, sok bajon, viszontagságon keresztülvergődő csapat ekkor ért el ismét olyan eredményt, amely múltjához, a dicső elődök emlékéhez méltó. Legyőzte az egy év óta hazai csapattól veretlen FTC-ot annak saját pályáján. Mikor ezt az örvendetes eredményt leszögezzük, mely egy nagy múltú csapat jelenét aranyozta be, nem térhetünk napirendre a FTC felett. Az a csapat, amely olyan erőfeszítésekre volt képes, mint a FTC tavasszal, még sokáig fogja a hegemóniát a kezében tartani, ha egyes emberei visszaesnek is s a csapat egyszer másszor vereséget szenved is. Vereségének nem örülünk, de megértjük, mert a csapat csak nehezen jön bele a játékba s igazi formáját mindig csak tavasszal éri el. Most, a WSC veresége után ugyan jól esett látni, hogy a FSC nem áll egyedül, ha a magyar színeket külföldön képviselni kell. (…)

Az üllői úti pályán mintegy 10.000 főnyi közönség várta a még nemrég messze elől vezető csapat kettős mérkőzését. A MAC—MTK mérkőzés volt az első, de ez nem okozott nagyobb emóciót, mert ezúttal mindkét csapat nélkülözött egy pár jó erőt. (…)

A FTC—BTC matche óriási izgalmakat váltott ki a közönségből. Mig a BTC goóljait elérte — hármat egymásután — a BTC hívei extázisbán voltak; mig a II. félidő második felében a FTC támadásai és a BTC védekezése fokozta magasra a drukkot. A szenvedélyek kitörését mindazonáltal Sár Izidor kitűnő bíráskodása megakadályozta, úgy hogy mindvégig érdekes, de fair maradt a játék. BTC ismét óriási lelkesedésével vált ki; minden ember megtette, amit tehetett s csakis igy érthető meg a FTC vereség a papírforma teljes felforditásával.

Az I. félidőben a csatársoré volt a feladat, megszerezni a vezetést, amit a kitünően bevált Kovács—Saly oldal és a formája tetőpontján játszó Dobó centerezéseiből sikerült is elérni. A félidő 2:0 zárul.

A II. félidő elején Kovács már a harmadik goólt lövi — de ettől fogva már a védelem veszi át a munkát — ahol Szendrőnek, Ficerének és Földinek, no meg a kis Biharynak igazán dolgozniok kellett, hogy a FTC szüntelenül megújuló támadásait visszautasítsák. Ez sikerült is, ha másképpen nem, autolással a végszükségben. Ez az eredmény értékéből semmit sem von le, Értékes, szép győzelem volt, melyet a csapatnak fokozott munkával kell kiérdemelni. A FTC-ban egy-két ember nagyon indiszponált volt. Rumboldon most boszulódtak meg, amit régen vártunk, a könnyelmű előremenések és lazsálások; az ő oldalán esett minden goól. Rossz volt a halfsor is az I. félidőben s csak a II. félidőben jött magához. A csatársor azonban elejétől végig dolgozott lelkesen, de eredményt csak akkor tudott elérni, mikor a halfoktól támogatást nyert.

Dobó beadásából Saly lövi az első (14 p ), majd kornerből fejeli a második (23 p.) goólt. Kovács fenti goólja után FTC támadásai is sikerrel járnak s a 22 és 28. percben két goólt érnek el Schlosser és Bródy révén, de a további eredményt az önfeláldozó védelem meghiúsítja.

I oszt. bajnokság. BTC—FTC 3:2 (2:0) — Üllői-uti pálya. 10000 néző.
Szövetségi dij. I. osztály. FTC—BTC 4:1 (1:1).

*

A BTC lakomája. A BTC szerdán a FTC felett aratott győzelmét szerdán bankett keretében ünnepelte meg, melyen a club tagjai és a csapat tisztelői, mintegy 160 an jelentek meg. A club a vacsoráról a legyőzött FTC nak táviratot küldött a bajtársi megbecsülés jeléül. A győztes csapatot a sportvilágból sokan üdvözölték, közte a bécsi I. Vienna FC is táviratozott.

(Sport-Világ, 1911. október 14.)

Szezonszenzáció!! Mert anélkül bizony nem lehetünk el. Tavaly ilyenkor a MAC szolgált ezzel a csemegével, most a BTC. Tízezer ember nézte a derűs őszi délután azt a pikáns jelenetet, mikor a FTC kedveszegetten birkózik a BTC apró emberkéivel, akik csupa tüz-láng munkát végeznek.

Nehogy azt higyje valaki, hogy a BTC jobb. Egyszerűen a Franzstadt rosszul ebédelt, vagy egy kis kaliberű visszavonás eltompitotta a játékosok kedvét. Ennyi az egész. Különben is a FTC legénysége mindinkább túlsokat baziroz az önérzetére és abban a hitben, hogy idehaza úgyis minden jól megy, kényelmesen dolgozik. Ugyszólva minden mérkőzésük alkalmával csak a második félidőben kezdenek lendületbe jönni és úgy látszik az a babonájuk, hogy akkor ráérnek kireperálni mindent. Való, hogy akkor tüneményes szépen játszottak, de hát a footballban van a szerencsének is köze az eredményhez s ez, meg az, hogy a BTC a játék első felében biztosította magának a győzelmet, elég volt ahhoz, hogy a FTC ezúttal csalódjék.

Korántsem akarjuk ezzel a BTC érdemeit kisebbíteni. Sőt szezonnyitó elmélkedésünkben egyenesen rámutattunk arra, hogy amit már hosszabb idő óta észlelünk, a BTC footballja ismét lendülőben van. Embereik megtalálták magukat és az összhangot a társaikkal. Most is, a nagy diadal napján rogyásig becsülettel dolgozott mindegyikük. Technikai haladásuk is szembeszökő. Csak azt nem akarjuk, hogy most már elbizzák magukat és kényelmeskedjenek

I. o. bajnoki. BTC—FTC 3:2
I. o. szöv. dij. FTC—BTC 4:1

(Nemzeti Sport, 1911. október 15.)

Szövetségi dij. I. osztály. FTC—BTC 4:1 (1:1). Biró: Langfelder F.

(Sporthírlap, 1911. október 9.)

Megünnepelte a BTC az FTC csapatában kivivott győzelmét. A Schuller féle étteremben lakomát rendezett a club, a melyen a meleg ovációban részesített csapat tagjainak diszitett ezüst érmet adtak a győzelem emlékére. A BTC győzelmének hirére a bécsi First Vienna táviratban gratulált a csapatnak.

(Sporthírlap, 1911. október 16.)

*Budapesti Hírlap, 1911. október 10.

Egy hozzászólás a(z) 11101110111ejegyzéshez

  • A BTC összeállítása: Bihary -- Kőszeghy, Szendrő -- Ficzere, Simon, Rauchmaul -- Dobó, Bayer, Saly, Kovács Mészáros (SH19110904)

    A BTC összeállítása: Bihary -- Kőszeghy, Szendrő -- Ficzere, Földy, Rauchmaul -- Dobó, Kunszt, Saly, Kovács Bayer (SH19111120)

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

    TFU_20020100_Fma_001 - 0018
OLDALAK
Ranglisták és statisztikák:
Következik: 02.01.17:00 Kisvárda-FTC (TV:M4 Sport)
EL-csoportkör 2019
VVK 50 – A kupasiker 14 legszebb pillanata
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső Utánpótlás Emléktornák
FACEBOOK:
HOST