1915.V.2. Magyarország – Ausztria 2:5

19150502-ausztria

Az osztrák—magyar mérkőzés

Győztek az osztrákok 5:2 arányban

A magyar válogatás kudarca

SH-19150426-04-19150502

A Labdarugó Szövetségből. A MLSz. igazgató-tanácsa a választó-bizottságba meghívta Sziebert Imrét és Minder Frigyest, a kit ezúttal megbízott a hadbavonult szövetségi kapitánynak, Hercog Edének a helyettesítésével is.

(Budapesti Hírlap, 1915. április 24.)

Az osztrák és a magyar reprezentatív csapat. A MLSz válogató-bizottsága hétfőn este tartott ülésében kijelölte a vasárnapi osztrák—magyar válogatott mérkőzésen szereplő játékosokat, akik a következők: Zsák Károly (33FK), Kővári György (BTK), Csüdör Ferenc (MTK), Biró Gyula (MTK), Rozsos Emil (BTK), Kocsis Ferenc (MAK), Klement Engelbert (MTK), Konrád II. Kálmán (MTK), Pataki Mihály (FTK), Lakatos Imre (FTK), dr. Borbás Gáspár (BTK).

A csapat tartalékai a következők: Hajdú Sándor (BTK), Horváth József (BTK), Kertész II. Vilmos (MTK), Knapp Miksa (MTK), Konrád I. Jenő (MTK), Kucsera István (BAK), Pócz Nagy Árpád (BTK), Révész Béla (MTK), Sziegl József (Törekvés SE) és Vanicsek János (33FK).

Az osztrák szövetség e csapattal szemben a kővetkezőket állítja ki: Grundschober (WAF), Popovich (Amateur), Schlosser (WAK), Cimera (Rapid), Prochska (Rudolfshügel), dr. Tekusch (WAF), Bauer (Rapid), Heinzl (WAF), Studnicka (WAK), Swatosch (Rapid), Hoel (Rudolfshügel).

A mérkőzést Schuberth M. Ferenc vezeti, akinek mint határbírák dr. Veres Imre (MAK), és Gerő Ferenc (BAK) segédkeznek. A mérkőzés vasárnap délután pontban fél 5 órakor kezdődik a Hungária-köruti (MTK) sporttelepen.

A szövetségi kapitányi teendők ellátásával megbízott Minder Frigyes a magyar reprezentatív csapat tagjait és a tartalékokat meghivta e hónap 29-ére (csütörtök) este 7 órára a MLSz helyiségébe, hogy velük a mérkőzés részleteit megbeszélje. (…)

(Pesti Napló, 1915. április 29.)

Az osztrák csapat. Az osztrák labdarugó szövetség legutóbbi ülésén megváltoztatta a reprezentatív csapat összeállítását, mert néhány játékos akadályozva van a mérkőzésen való szereplésben. A csapat a következő lesz: Grunschober (WAF), Alexander (Amatőr), Jetzinger (Hertha), Robert (Rapid), Prochaska (Rudolfshügel), Kürner (Simmering), Ehrlich (Simmering), Kuthan (Rapid), Studnicka (WAK), Ferdinand (Rapid), Hoel (Rudolfshügel).

(Pesti Napló, 1915. május 1.)

A magyar csapatban ez idő szerint semmi eltérés sincs az eredeti felállítástól, ugy, hogy az a következő felállításban fog kiállani: Zsák—Kőszegi, Csüdör—Bíró, Rozsos, Kocsis—Klement, Konrád II., Pataky, Schlosser, dr Borbás. Az osztrák csapat ezzel szemben következőképen áll ki: Grundschober (WAF.)—Popovich (Amateur), Jetzinger (Hertha)—Cimera (Rapid), Prohaska (Rudolfshügel), Kürner (Simmering)—Ehrlich (Simmering), Kuthan (Rapid). Studnicka (WAC), Swatosch II. (Rapid), Hoel (Rudolfshügel).

A mérkőzést, amely délután fél öt órakor kezdődik a MTK. Hungária-köruti sporttelepén Schuberth M. Ferenc szövetségi bíró vezeti, mint határbirók dr Veress Imre és Gerő Miksa szöv. bírák szerepelnek.

(Pesti Hírlap, 1915. május 2.)

1915. május 2., 16:30, Budapest, Hungária út, Magyarország — Ausztria 2:5 (1:2)
vezette: Schubert M. Ferenc (magyar); határbírák: (dr. Veres, Gerő)
nézőszám: 15 – 18 000
Magyarország: Zsák (33 FC) — Kőszegi (BTC), Csüdör (MTK) — Bíró (MTK), Rauchmaul (BTC), Kocsis (MAC) — Klement (MTK), Konrád II. (MTK), Pataky (FTC), Schlosser (FTC), Borbás dr. (FTC)
*Ausztria: Desnohlidek (Hertha) — Jetzinger (Hertha), „Alexander” (Amateure) — Kürner (Simmering), Prohaska (Rapid), Sedlacek (WAC) — Hoel (Rudolfshügel), „Ferdinand” (Rapid), Studnicka (WAC), Kuthan (Rapid), Ehrlich (Simmering)
**Gól: Sedlacek (44. – öngól), Pataky (70.) illetve Studnicka (26., 46.), Swatosh (36.), Ehrlich (56., 86.)
***A válogató bizottság összetétele: Herendi Arthur, Löwenrosen Charly, Ordódy Béla, Oprée Rezső, Szieberth Imre
mb. Szövetségi kapitány: Minder Frigyes

PN-19150503-07-19150502

PH-19150503-09-19150502

BH-19150503-06-19130502

SH-19150517-02-19150502

Studnicka panasza. Az osztrák válogatott csapat kapitánya szerette volna hazavinni a győzelmes mérkőzés labdáját, de Schlosser a mi csapatunk kapitánya nem lévén rá fölhatalmazása, nem adta át a »győzelmi jelvényt«. Studnicka Bécsben elpanaszolta a dolgot és ugy adta elő a »sérelmet«, hogy Schlosser az öltözőbe való visszatérés közben egyszerüen kikapta a kezéből a labdát. Reméljük, hogy Studnickának Bécsben módjában lesz visszaadni a kölcsönt.

(Sporthírlap, 1915. május 24.)

*Illustriertes (Österreichisches) Sportblatt, 1915. május 14.
**Pesti Napló, 1915. május 3. alapján
***Pesti Napló, 1915. április 25.

Egy hozzászólás a(z) 11101111011ejegyzéshez

 • A háborús magyar-osztrák mérkőzés – Ausztria győz 5:2 (2:1)

  Hungária sporttelep. 10.000 néző. Bíró: Schubert M. Ferenc.

  Jó szerencse, hogy a “háborus” jelzőt használhatjuk a mai mérkőzésről szóló tudósítás címében, mert az eredmény ugyancsak elcsufitaná a rendes magyar-osztrák mérkőzések eredménylistáját, a melyben ez volna az első Budapesten szenvedett vereség.

  Vigasztaló tehát, hogy ez a vereség a két ország vetélkedéséről szóló történelmi följegyzésekben csak melléklapra kerül a vigasztaló főképpen az, hogy belőle semmi esetre sem lehet footballsportunk dekadenciájára következtetni.

  Nem jelenti az eredmény a magyar labdarugó sport vereségét, pusztán csak annyit jelent, hogy a harctéren küzdő, vagy más okból nem szerepelt jeleseinket a válogató-bizottság nem tudta szerencsés kézzel pótolni, illetőleg helyettesíteni.

  Standard reprezentatívjaink sorából nélkülöznünk kellett Rumboldot, Payert, Bodnárt, Blumtot, valamint Hlavayt és Weiszt, a kiknek méltó helyettesítéséről részben nem lehetett, részben nem igyekeztek kellő módon gondoskodni.

  A két csapat így állott fel:
  Ausztria: Dosnohlidek – Popovich, Jetzinger – Scdlacek, Prohaska, Kürner – Ehrlich, Kuthan, Studnicka, Swatos h. Hoel.
  Magyarország: Zsák – Kőszegi, Csüdör – Biró, Rozsos, Kocsis – Klement. Konrád II. Pataki, Schlosser, Borbás dr.

  A kezdés jogát a magyar csapat jól kihasználva azonnal támadóan lépett fel. A magyarok már az első percen belül az osztrák kapu előtt teremtek, de Klement elhibázta a centerezést és így elszalasztotta a goal-helyzetet.

  A 16. percben Borbás szép centerét Konrád II. értékesíteni nem tudta. Az osztrákok, a kik ekkor már átvették tőlünk a támadást, több ízben goallal fenyegették kapunkat.
  Így például Hoel, az osztrákok balszélsője a 17. percben olyan lövést intézett a kapunk felé hogy csak a kapufélfa felső léce tudta kivédeni.

  A 24. percben korner esett a javunkra, amely goallal fenyegette az osztrák kaput. Rögtön utána ujabb kornerünk volt. De ismét eredmény nélkül, míg az osztrákok – bár a támadásból kevesebb jutott nekik, mint a mienknek – a 26. percben megszerezték az első goaljukat, a miért Zsák hálára kötelezte az osztrákokat.

  Kőszegi is részt kérhet ebből a hálából. Zsák ugyanis folytatva az előzőleg tanusított könnyelmű játékot, észrevétlenül kifutott a kapuból és így a labdának utat nyitott a hálóba (1:0). A következő percben Pataki megkisérli a kiegyenlítést és szép lövését az osztrák kapus csak elszánt révetéssel tudta eltüntetni.

  A 28. percben az osztrák támadások során korner esett a terhükre. A 33. percben malleur érte Schlossert: egy erősen rugott labda gyomrán találta és néhány percre harcképtelenné tette. A 36. percben Kuthan a Szvatosch által hozzá továbbított labdával goalt rugott (2:0).

  Ettől az eredménytől felbuzdulva, az osztrákok heves támadásba mentek át, a melyet időnként átvettünk tőlük, de a csatársor jobb oldalának lassu, indolens játéka reánk nézve sikerrel nem járt. A félidőben elért egyetlen goalunk nem játékosaink érdeme, hanem az osztrákoknak köszönhető. Tudniillik öngoalt vétettek ellenfeleik. A 44. percben Prohacka a kapujuk elé került labdát Szedlacsekbe rugta, a kinek kezétől a hálóba pattant a labda.

  (Második félidő.) A második félidő rossz ómennel kezdődött és eloszlatta a kiegyenlítés, illetve győzelem reményét. Az első percben ugyanis ujabb goalt kaptunk, azuttal is a védelem nem menthető hibájából. Studnicka használta ki a Kőszegi és Zsák által goallövésre alkalmat nyujtó helyzetet a 6. percben a bíró rontotta el, a ki hibásan elbírált off-side miatt lefujta a támadást.

  A szorongatottságából ki-kiszabaduló osztrák csatároknak mindannyiszor alkalmuk nyilott a goal-lövésre, mert Kőszegi és Zsák nem szolgáltak kellő védelemére a kapunknak. Zsák érthetetlenül könnyelmű védelmi módszerének tudható be a negyedik goal is, a melyet a 10. percben Hoel révén értek el az osztrákok. Zsák ősi módszer szerint lábbal akarta kivédeni a lövést (4:1).

  A 17. percben csaknem goal esett javunkra, de a kapufélfába ütközött a labda- A 19. percben Pataki gyönyörű lövése is sikerrel biztatott, de a kapus elhárította. A 21. percben Schlosser elgáncsolása miatt a 16-os vonalon adott büntető-rugás alkalmával Schlosser félre lőtte a labdát.

  Az osztrákok eredményük megóvása végett a védekezésre koncentrálták az erejüket és aut-rugásokkal igyekeztek az időt pazarolni. Intenzív támadásaik során a 26. percben Pataki a mérkőzés legnagyobb sportértékű goalját lőtte (4:2).

  Az osztrákok eredményüket veszélyeztetve látták azért ujra a támadást forszírozták és a míg a mi csatárjaink támadása az osztrák backek és kapus sikeres ellenállása, meg a kétségtelenül melléjük pártolt szerencse folytán eredménytelen maradt, addig az osztrákok a 42. percben ötre szaporítják goaljaik számát (5:2), ez az ötödik goal Ehrlich és Zsák nevéhez fűződik.

  Ehrlich dicsősége azonban jelentékenyen csekélyebb, mint a Zsák hibája, mert a kapusnak könnyelműségének méltó befejezéséül az elfogott labdát kezéből kiejtette és Ehrlich prédájául dobta.

  http://www.huszadikszazad.hu/1915-majus/sport/a-haborus-magyar-osztrak-merkozes-ausztria-gyoz-52-21

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.

Ez a weboldal az Akismet szolgáltatását használja a spam kiszűrésére. Tudjunk meg többet arról, hogyan dolgozzák fel a hozzászólásunk adatait..

  TFU_20020100_Fma_001 - 0018
OLDALAK
Ranglisták és statisztikák:
Következik: 12.15.18:00 DVTK-FTC (TV:M4sport)
VVK 50 – A kupasiker 14 legszebb pillanata
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső Utánpótlás Emléktornák
FACEBOOK:
HOST