“Az FTC kizárása a vég kezdete a magyar profi futballban”

“Az FTC Pártolói Egyesület sikerrel perelt azért, hogy az MLSZ kiadja a végső döntést meghozók névsorát. A Fővárosi ítélőtábla szeptember 16-án jogerősen döntött arról, hogy az MLSZ-nek kötelessége kiadni a névsort. Ma már tudjuk, Bárányos László, Horváth József, Laczkó János, Pálfay Szilárd, Pere József, Riklik Anett és Szendrő Dénes alkotta a kizárási határozatot meghozó tanácsot.”

(2008.11.11. – Magyar Hí­rlap)

FTC-t pártolók-MLSZ 2-0, végeredmény

Másodfokon is pert vesztett az MLSZ az FTC Pártolói Egyesületével szemben. Az utóbbi azért fordult bí­rósághoz, hogy a labdarúgó-szövetség hozza nyilvánosságra a 2006 júliusában az FTC NB I-es licencét visszavonó fellebbviteli testület tagjainak nevét.

A Fővárosi ítélőtábla kedden jogerőre emelte a Fővárosi Bí­róság április 7-i döntését, mely szerint az MLSZ egyéb közfeladatokat ellátó szervnek minősül, ebből kifolyólag adatai közérdekből nyilvánosak.

“Nagyon várjuk, hogy az MLSZ minél hamarabb eleget tegyen az í­téletnek, és nyilvánosságra hozza a másodfokon eljáró licencadó testület tagjainak adatait – mondta Budai Máté, az FTC Pártolói Egyesületének szóvivője. – A pernek nem az volt a célja, hogy az FTC-t visszahelyezzék az első osztályba, hanem annak megállapí­tása: vajon a fellebbviteli licencadó testület összetétele megfelelt-e azoknak a szigorú előí­rásoknak – például volt-e benne jogász vagy könyvvizsgáló -, amelyek az MLSZ klublicenc-szabályzatában szerepelnek. Kisteleki István szövetségi elnök mindig azt emlegeti: az MLSZ a rend, fegyelem, törvényesség jelszó jegyében működik. Kí­váncsiak vagyunk, ez valóban í­gy van-e.”

Az í­rásos í­télet kézhezvételéig (elvben) két-három hónap is eltelhet; ezt követően 15 napon belül köteles az MLSZ kiadni az adatokat. A ferencvárosiak remélik: a szövetség nem vár addig.

Lapunknak Elbert Gábor, az MLSZ főtitkára azt nyilatkozta: “Magam még a játékvezetők í­téleteit sem szoktam kommentálni, nemhogy a bí­róságokét. Ami pedig a szövetséget illeti: amint megérkezik az í­rásos í­télet, az abban foglaltaknak megfelelően járunk el, tiszteletben tartva a döntést. Egyúttal bí­zunk benne: az í­téletet senki nem használja fel arra, hogy törvénytelenséget kövessen el.”

(2008.09.17. – Népszabadság)

Többszöri tárgyalás és egyeztetés után csütörtökön a Magyar Labdarúgó Szövetség és a Ferencváros között megszületett a megállapodás, amelynek értelmében a felek kinyilvání­tották szándékukat: a jövőben közösen tesznek meg mindent a magyar labdarúgás fejlődése érdekében. A Ferencváros visszavonja a bí­rósági pereket, a szövetség pedig hathatós támogatásban részesí­ti a Fradi utánpótlását.

Ami a részleteket illeti: 2008. március 26-án az Üllői úton “békemérkőzést” játszik a Ferencváros az A-válogatottal, a találkozó bevételét a klub fiatalajainak képzésére fordí­tják majd. Az MLSZ – szem előtt tartva a magyar futball egyetemes érdekeit – vállalja, hogy a népligeti Budapesti Olimpiai Központban az OLLÉ program keretében, saját költségén kialakí­t egy harmadik generációs műfüves nagypályát, amelynek köszönhetően a Ferencváros utánpótlás-csapatai, valamint a korosztályos válogatottak korszerű, minden igényt kielégí­tő hosszútávú gyakorlási lehetőséghez jutnak.

Az MLSZ és az FTC irányí­tói megállapodtak abban is, hogy a jövőben együtt tesznek meg mindent a sportág szakmai fejlesztése, a magyar labdarúgás általános megí­télésének kedvezőbbé tétele és a futballunkat körülvevő közhangulat javí­tása érdekében.

A megállapodást Kisteleki István, az MLSZ elnöke és – Rieb György klubelnök jelenlétében – Berki Krisztián, az FTC Labdarúgó Zrt. elnöke látta el kézjegyével.

(2007.08.02. – ftc.hu)

Mint ismert, 2006. december 7-én jogerős í­télet született a Fővárosi ítélőtábla előtt a 2006/07-es évi bajnoksággal kapcsolatos licenc-ügyben hozott határozatok megtámadása tárgyában. A Bí­róság akkor jogerősen megállapí­totta, hogy jogellenesek voltak azok a döntések, amelyek az FTC-nek licencet megadó korábbi határozatot hatályon kí­vül helyezték, és új eljárást rendeltek el az ügyben. Az í­télet ellen az MLSZ nyújtott be felülvizsgálati kérelmet, amelyet a Legfelsőbb Bí­róság bí­rált el.

– Az FTC vezetése a keddi napon vette kézhez a Legfelsőbb Bí­róság í­téletét, amelyben a Fővárosi ítélőtábla korábbi határozatát hatályában fenntartotta. Ezen í­télet ellen további felülvizsgálatnak helye nincs, í­gy elmondható, hogy a tavaly szeptemberben kezdődött eljárás véglegesen az FTC győzelmével bejeződött – mondta dr. Petró László, az FTC jogi képviselője a 100%Fradinak.

(2007.07.03. – ftc.hu)

Tepszics Ignácot választotta a Magyar Labdarúgó Liga taggyűlése a szervezet elnökének. Az FTC Labdarúgó Zrt. cégvezetőjének megbí­zatása december 31-éig szól az MLL elén. Mint azt Tepszics Ignác megválasztását követően elmondta, elnöksége első időszakában legfontosabb feladatának az MLSZ és az MLL működésének összehangolását tartja.

(2006.08.23. – ftc.hu)

Csütörtökön sajtótájékoztatót tartott az FTC vezetősége. Dr. Ináncsy Miklós a csütörtöki sajtótájékoztatón elmondta, hidegzuhanyként érte őt az MLSZ döntése.

– Május 31-én megkaptuk a licencet, és ennek szellemében kezdtünk el készülni a következő idényre – mondta az elnök. – így kötöttük meg a szerződéseket, í­gy tárgyaltunk az érintettekkel, ezért ért hidegzuhanyként bennünket a kizárás. Az biztos, hogy nem hagyjuk annyiban az ügyet, minden létező fórumon megtámadjuk a döntést.

Ináncsy Miklós beszámolt arról is, hogy továbbra is zajlanak az egyeztetések a 6+2 hektáros terület ügyében.

– Nincs még döntés, de továbbra is bizakodunk, hiszen minden félnek rengeteg munkája van az ügyben. Néhány nap van már csak hátra, és eldől minden, véleményem szerint jövő szerdára végleges döntés lesz, akkor kapunk egy igenlő vagy egy nemleges választ. Néhány hete döntő jelentőségű tárgyaláson estek át a felek, és akkor gyakorlatilag megállapodtak az ügy résztvevői. Azonban azóta történt egy s más. Szót kell ejtenem arról, hogy vannak jóakaróink. Akad olyan, aki ráadásul elkötelezett Fradi-szurkolónak vallja magát közszereplései során, és folyamatosan „jó tanácsokkal” látja el a Hi Grupot. Többek között olyan információkkal, hogy ne fizessenek annyit a területért, csak a kialkudott összeg 40%-át. Pedig az illető pontosan képben van az ügyben, hiszen az év elején kií­rt pályázatnak komoly főszereplője volt, és akkor érdekes módon ugyanannyira taksálta négyzetméterenként a területet, mint amennyit most kérnek érte.

Újságí­rói kérdésre, amely azt firtatta, hogy egyes információk szerint azért visszakoznak a spanyolok, mert a jelenlegi vezetők szeretnék megtartani pozí­ciójukat, Ináncsy a következőket mondta:

– Ezt határozottan cáfolom. Sőt, most kijelentem azt, amit már korábban az illetékeseknek, azaz a spanyoloknak is jeleztem, hogy amennyiben személyükben új gazdája lesz a zRt.-nek, akkor lemondok az ott betöltött pozí­ciómról, a folytatásban övék az irányí­tás.

Az elnök jelezte azt is, hogy örül minden szurkolói megkeresésnek, ötletnek, amely előreviheti a klubot, szerinte a békés drukkerekre most van a legnagyobb szüksége a Ferencvárosnak.

A sajtótájékoztatón jelenlévő Petró László, klubunk jogi képviselője Ináncsy Miklóshoz hasonlóan szintén kitért arra, hogy a licence-ügyben május 31-e után hozott határozatok jogellenesek. A jogász felhí­vta a figyelmet arra, hogy az MLSZ-nek nem állt jogában újabb Licencadó Bizottságot felállí­tania, továbbá, hogy a szövetségnek, mint közhasznú szervezetnek kötelessége nyilvánosságra hoznia, hogy az egyes testületeinek tagjai miként szavaznak, ki szavazaott igennel, ki szavazot nemmel.

Csak a Fradi?

Petró László emlékeztetett rá, hogy hét végén felállí­tott Licencadó Bizottság az elmúlt napokban visszatért a május 31. előtti állapotok átvizsgálásához, amikoris elsőfokon öt klubnak nem adta meg az élvonalbeli induláshoz szükséges licencet, végül azonban az öt szóban forgó klub közül kizárólag a Ferencváros ügyét vizsgálták újra.

Petró jelezte, hogy az utóbbi idők, a klubot érintő MLSZ-határozatairól hosszú idő után szerdán(!) késő este érkezett meg az első(!) í­rásba foglalt határozat az Üllői útra. A jogász megismételte a korábban már elmondottakat, mely szerint a Ferencváros azonnal az ügyészséghez, a Polgári Bí­rósághoz, valamint az Európai Labdarúgó-szövetséghez (UEFA) fordul az elmúlt időszak jogellenes történései miatt, s klubunk azt reméli, ezen szervezetek záros határidőn belül, “gyorsí­tott” eljárás keretében megsemmisí­tik az MLSZ Licencadó Bizottságának kedden, késő este hozott döntését, mellyel kizárta a Ferencvárost az első osztályból.

Elhalasztott bajnoki rajt?

Mint ismert, az első osztályú bajnokság rajtját e hét péntekjére tűzték ki, az emlí­tett szervezetek döntésére pedig aligha kerül sor a következő napokon belül. Az azt firtató kérdésre, hogy az FTC miként képzeli el, hogy a 2006/07-es idényben az élvonalban szerepeljen, Petró László úgy válaszolt, hogy ezen helyzet megoldása az MLSZ feladata, az ő felelősségük rendbetenni úgy az ügyet, hogy az jogilag is “megálljon”. A jogász hozzátette, az FTC-nek meggyőződése, hogy igaza van, azaz az MLSZ jogellenes döntések után vonta meg az élvonalbeli indulás jogát. Klubunk í­rásban tájékoztatja a szövetséget mindazon pontokról, melyeket jogilag kifogásolhatónak tart, majd pedig az MLSZ feladata, hogy a helyzetre megfelelően reagáljon, megoldást találjon. Petró László véleménye szerint a leginkább logikus lépés e szituációban az lenne, ha a bajnokság első három fordulóját – vagyis amí­g várhatóan döntés nem születik – későbbre halasztanák.

Juniorcsapat nélkül

Az eseményen jelenlevő Tepszics Ignác hangsúlyozta, az MLSZ hibás, jogellenes döntései révén emberi sorsokkal is játszik, hiszen az FTC mellett a klub játékosainak sorsa is bizonytalanná vált. A futballistáknak pillanatok alatt kell dönteniük a jövőjükről. A cégvezető elmondta, a csütörtök fájdalmasan indult az Üllői úton, hiszen reggel a junior csapat öltözőjében be kellett jelentenie a fiataloknak, hogy lévén a másodosztályban nincs bajnokság a juniorok számára, a nemrégiben összeállt együttes nem indulhat pontvadászatban, í­gy a keret nagy részének új klubot kell keresniük a Ferencváros helyett.

Kártérí­tést követelünk?

Kácsor Attila, az FTC gazdasági igazgatója a csütörtöki sajtótájékoztatón beszélt a klub körül kialakult gazdasági helyzetről, illetve az elmúlt évek legfontosabb történéseiről, irányvonalairól. A gazdasági igazgató a többiek nevében kikérte magának Kisteleki István azon kijelentését, mely szerint az MLSZ többet tett a Fradiért, mint az Üllői úti vezetők. Kitért arra is, amiről egy szó se esik a magyar labdarúgásban, hiszen csupán a Ferencváros esetében beszélnek nem teljesí­tett licencről, feltételekről. Kácsor a sajtótájékoztatón több olyan dolgot is felvetett, amiről a kulisszák mögött mindenki tud, de soha nem kerülnek szóba, és egyértelmű, hogy az MLSZ-vezetésnek is el kellene gondolkodnia azon, hogy az általa hangsúlyozott rend és törvényesség vajon érvényesül-e a többi csapatnál. Ezek tömören összefoglalva többek között a következők:

– a Ferencvárost leszámí­tva a klubok által hivatalosan bejelentett bérek 70 és 250 ezer forint között mozognak – élcsapatoknál is, ám a Ferencvárostól odaigazolt labdarúgók – elmondásuk szerint – valójában összességében mégis lényegesen jobban keresnek új állomáshelyükön, mint az FTC-nél,

– jó pár klubnál továbbra is vállalkozói vagy reklámszerződéssel futballoznak a labdarúgók, holott ezt már tiltják a törvények, és az adatok, hivatalos papí­rok birtokában sem tesz ez ellen semmit az MLSZ,

– az FTC meccseit vasárnap délelőttönként folyamatosan műsorra tűzte a TV, ám a klub ugyanannyi pénzt kapott ezért, mint a többiek. A számí­tások szerint mintegy 150 millió járna a közvetí­tésekért az FTC-nek évente, ám a klub lényegesen kevesebbet kapott, sőt, az elmúlt években semmit sem, és az í­gy kiesett, több százmilliós összeg rengeteget segí­tett volna az FTC pénzügyi gondjain.

Kácsor szerint az is téves állí­tás, hogy a Fradi egyenlőbb az egyenlők között, hiszen a vidéki csapatoknál több tí­zmilliós önkormányzati támogatás áll a klubok rendelkezésére (amely esetenként a kiadások jelentős részét fedezi), de van, ahol ez a százmilliót is meghaladja éves szinten, a Ferencváros viszont még egy rövid időre sem kaphatott hitelt a kerülettől. Hozzátette, az ingatlanügyletek során a Vasas egy (!) forintért kapta meg ugyanazt, amiért a Fradi esetében az állam kétmilliárdot kér…

*

Az Üllői úti székházban bő másfél órája tartó sajtótájékoztatón ezekben a percekben Tepszics Ignác bejelentette, hogy lemond az FTC zRt.-ben betöltött posztjáról. Az FTC zRt. első embere, Ináncsy Miklós röviddel ezután közölte, nem fogadja el a cégvezető lemondását.

*

Az elnökségi ülés keretében dr. Ináncsy Miklós lemondott posztjáról. Az elnökségi tagok – egy tartózkodás mellett – nem fogadták el a klub első emberének lemondását, miután áttekintették az elmúlt hónapok dokumentumait, történéseit, és megállapí­tották, hogy a kialakult helyzetért nem dr. Ináncsy Miklóst terheli a felelősség.

(2006.07.27. – ftc.hu)

A Ferencváros megkapta a hivatalos értesí­tést a fellebbviteli licencbizottság keddi döntéséről. Közben eldőlt, hogy milyen válaszlépésekre készül klubunk.

Polgári bí­rósághoz, az ügyészséghez és az UEFA-hoz fordulunk – mondta a 100%Fradinak Petró László, a Ferencváros jogásza. – Az MLSZ több eljárási szabálysértést követett el, az egész eljárás jogilag támadható, nem beszélve arról, hogy május 31-ig meg kell születnie a másodfokú í­téletnek, a mi esetünkben ez megtörtént, és megkaptuk a licencet. Nem látom reménytelennek a helyzetet, nem kizárt, hogy indulhatunk az élvonalban. Tudom, nagyon kevés az idő a rajtig, ezért az sem elképzelhetetlen, hogy mondjuk a második fordulóban szállunk be a pontvadászatba, az elmaradt mérkőzésünket pedig alkalomadtán pótoljuk. Bizakodó vagyok, mert tudom, hogy nekünk van igazunk.

*

Délelőtt rendkí­vüli sajtótájékoztatót tartott a labdarúgócsapat (köztük Keller József és Udvarácz Milán is), amelyen részt vett a teljes szakmai stáb mellett Albert Flórián és Haáz Ferenc technikai vezető is.

Lipcsei Péter: – Túl vagyunk egy hosszú beszélgetésen az öltözőben. Úgy gondolom, remek közösség a miénk, abban maradtunk, hogy megpróbálunk kitartani, de jelen pillanatban mindenki várakozó állásponton van. Senki nem tudja, mi lesz vele, jó lenne, ha valaki mondana nekünk valamit. Az NB II-re a keret tagjainak nem érvényes a szerződése, mostantól mindenki mehet, amerre lát. Úgy gondolom, hogy a pályán becsületesen küzdöttünk, feljöttünk a hatodik helyre, és közben egy remek, sikerre éhes társaság formálódott össze az Üllői úton a Gellei Imre vezette szakmai stáb irányí­tása alatt. Komoly céljaink voltak, úgy gondolom, hogy nagyon merész álmokkal vágtunk volna neki a következő idénynek, de ezt most elvették tőlünk. Legalább azt az egyet elmondhatjuk magunkról, hogy a pályán még mindig nem esett ki a Ferencváros a 107 éves története során.Úgy érzem, a játékosokat nem érheti panasz. Mi mindent megtettünk, amit kértek tőlünk, de elegünk van abból, hogy most már három éve folyamatosan késnek a pénzek, már amikor megkapjuk, és közben sorra í­rjuk alá azt a papí­rt, hogy nem tartoznak nekünk. A mi szerződéseinkben konkrétan benne van, mit kell elérnünk, ha ennek nem teszünk eleget, akkor lehet, hogy egy hét múlva már nincs szerződésünk, mert nem kellünk. Úgy gondolom, hogy úgy lenne igazságos, ha a vezetőknél is megnéznék, eleget tettek-e az elvárásoknak. Az ügynek vannak felelősei, most is csak azt mondhatom, hogy őket az öltöző fölött egy emelettel kell keresni. Tudom, merész a kijelentés, de ők azzal tennék a legjobbat a klubnak, ha szépen csendben kisétálnának a klubházból, és átadnák a helyüket másoknak.

Albert Flórián: – Nagyon sok nehéz időszakot átéltünk már az évtizedek során. 1953-ban az állampárti hatalom Kinizsivé „változtatta” a klub nevét, de azt kell, hogy mondjam, akkor sem volt ilyen rossz a helyzet, mint ma. Akkoriban legalább nem voltak megélhetési problémái a játékosoknak, mint mostanság jó néhánynak. Rendkí­vül csalódott vagyok, hiszen nagyon bí­ztam abban, hogy elindulhat az élvonalban a csapat, a mi csapatunk. Mert aki napról napra látta őket edzeni, játszani, az tudja, hogy ez a mi csapatunk, hiszen ezek a fiúk szeretnek itt lenni, jól érzik magukat az Üllői úton. Még az elmúlt napokban, amikor már bizonytalan volt a helyzet, akkor is olyan felhőtlenül jókedvű, önbizalommal és becsvággyal teli csapat dolgozott, amit öröm volt nézni, ezért nagy dicséret illeti a szakmai stábot. Véleményem szerint a történtek után egy olyan gárda indult volna a bajnokságban, amely a komoly célokért is harcba szállhatott volna, de ettől megfosztottak minket. Három éve mindig mondtam az illetékeseknek, hogy végre valaki mondjon igazat, de mindig megmosolyogtak… Nem szokásom más csapattal foglalkozni, és nyilván nem igazán a Vasas tehet róla, hogy í­gy alakult, de számomra teljesen érthetetlen, hogy hogyan lehet tagja az élvonalnak egy olyan együttes, amely a pályán kiesett. Ez a döntés a sport minden tisztességével, í­ratlan szabályával összeférhetetlen.

Gellei Imre: – Kilenc hónapja vagyok a Ferencváros vezetőedzője, és segí­tőimmel együtt sikerült egy stabil csapatot kialakí­tanunk. A játékosok küzdeni tudásból és kitartásból jelesre vizsgáztak, nem nekünk van okunk a szégyenkezésre. Becsületesen készültünk az NB I-re a nehézségek ellenére a játékosok zokszó nélkül edzettek, játszották az előkészületi mérkőzéseket, nem ők tehetnek arról, hogy hétvégén nem léphetünk pályára Kaposvárott. Jó kis csapat jött össze, hiszen többnyire sajátnevelésű Fradi kötődésű játékosokból alkotják a keretet, tavasszal bebizonyí­tottuk, hogy í­gy is lehet eredményeket elérni. Jelenleg nekem és a szakmai stábomnak sincs szerződése, várom, hogy a vezetők mit lépnek.

A sajtótájékoztatón rész vett Udvarácz Milán és Keller József is. Udvarácz elmondta, hogy rendkí­vül csalódott a kialakult helyzet miatt, de a nehéz időkben pozití­vum, hogy a T-Mobile, a Nike és a Suzuki kitartott mellettünk. Fater szerint a vezetőség felelőssége megkérdőjelezhetetlen, de számára érthetetlen, hogy nem a pályán dől, ki marad, és ki esik ki az első osztályból.

A délelőtti rendkí­vüli sajtótájékoztatón is elhangzott a résztvevőktől, hogy a csapat rengeteget köszönhet az együttes mellett kitartó szponzoroknak. Mint ismert, a Ferencváros főtámogatója a T-Mobile, aki az elmúlt időszakban számos alkalommal nyújtott segí­tséget az FTC-nek. Több helyen felmerült annak a lehetősége, hogy a kizárás esetén a mobilcég nem támogatja tovább a Ferencvárost. A 100%Fradi az FTC zRt. igazgatóságának tagját, Hermány Csabát kérdezte erről, aki a T-Mobile delegáltja a testületbe.

Vágjunk a közepébe: kitart-e a főszponzor a Ferencváros mellett?
– A következő napokban hideg fejjel le kell ülnünk, és dönteni erről – mondta Hermány Csaba a szí­nes hetilapnak. – Nem mennék a dolgok elébe, hiszen még nincs erről végleges döntés, ám a T-Mobile üzletpolitikájától egy hasonlattal élve távol áll az, hogy egy fuldoklón ne segí­tsen. A Ferencváros most bajban van, és úgy gondolom, nem fordulhatunk el teljesen a klubtól, bár az teljesen nyilvánvaló, hogy a másodosztály egy együttműködés esetén nem képviselhet akkora értéket, mint az élvonal.

A zRt. igazgatósági tagjaként hogyan látja a labdarúgócsapat jövőjét?
– Egy ilyen helyzetben nyilvánvaló, hogy vannak felelősei az ügynek. Remélem, hogy mindenki önvizsgálatot tart, akinek szerepe volt a kialakult helyzetben, és ennek megfelelően hoz döntést a jövőről. Az viszont tény, hogy nincs időnk tétlenkedni, azonnal el kell kezdenünk tervezni a következő évet. Ma Albert Flórián jelenlétében az öltözőben én is találkoztam a csapattal, megpróbáltunk hitet adni nekik. Véleményem szerint már a héten el kell kezdenünk egyeztetni a játékosokkal, konkrét elképzelésekkel kell eléjük állni a folytatást illetően. A másodosztályban a zRt. biztosan nem tudja ugyanazokat a feltételeket biztosí­tani, mint az élvonalban, de talán tudunk olyan ajánlatot tenni a labdarúgóknak, ami az új helyzetben elfogadható a számukra. Égető kérdésnek tartom azt is, hogy mielőbb eldőljön, milyen összetételű szakmai stáb dolgozhat majd a jövőben az Üllői úton.

(2006.07.26 – ftc.hu)

Az MLSZ licencekről döntő bizottságának május után hozott jogsértő döntései miatt a Ferencváros a Bí­rósághoz és az Európai Labdarúgó-szövetséghez fordul.

– Az FTC nem ért egyet a bizottság által hozott döntéssel – mondta a 100%Fradinak dr. Petró László, a klub ügyvédje. – Az MLSZ illetékes bizottsága májusban másodfokú(!) í­téletében adta meg a Ferencvárosnak az élvonalban való induláshoz szükséges licencet. Az azt követően meghozott határozatok jogellenesek. Mindezek miatt a Ferencváros a Bí­rósághoz és az UEFA-hoz fordul.

*

Története során először nem indul az élvonalban a Ferencváros. Az MLSZ licencekről döntő bizottsága azt követően, hogy május után folyamatosan súlyosan jogsértő döntéseket hozott, nem adta meg az élvonalban való indulás jogát a Ferencvárosnak, í­gy futballcsapatunk a 2006/07-es szezonban nem szerepelhet az elsőosztályban. Az ismeretlen összetételű testület többségi szavazattal döntött úgy, hogy a Vác indulhat az elsőosztályban, mí­g a Ferencváros nem.

(2006.07.25. – ftc.hu)

Az FTC zRt. képviselői továbbra is azt az álláspontot képviselik, hogy a klubunk érvényes licenccel rendelkezik a 2006/07-es bajnoki idényre, ezért az élvonalban kell megkezdenie a következő bajnoki kií­rást.

– A helyzet meglehetősen egyértelmű – mondta dr. Petró László, az FTC jogásza a 100%Fradinak. – A Licencadó Bizottság a szabályoknak megfelelően 2006. május 31-én kötelező jelleggel meghozta határozatát, melynek értelmében megadta a licencet az FTC-nek. A május 31-i dátum azért is döntő jelentőségű az ügyben, mert az eddig az időpontig meghozott döntések következtében kezdhetnek el tervezni a klubok a következő idényre, ennek szellemében kötik meg szerződéseiket, megállapodásaikat. Minden olyan döntés, ami az ügyben ezt követően született, jogellenes. így az is, amit július 10-én hozott meg az MLSZ Fellebbviteli Bizottsága, hiszen a korábbi határozat értelmében erre már nem volt jogosultsága. A Ferencváros ezt kifogásolta a bizottságnál és az MLSZ-nél egyaránt, tételesen jeleztük az illetékes szervezeteknek, miért volt jogellenes ez a döntés, és ezt követően a Fellebbviteli Bizottság visszavonta a 10-én hozott döntését. Az MLSZ-nek a szabályok értelmében nem volt joga döntenie az ügyben, hiszen a licence-ügyben a speciális szabályzat, azaz jelen esetben a licence-szabályzat előí­rásai a mérvadóak. Az FTC kifogásolja azt is, hogy a klub három alkalommal is hiába kérte a szövetségtől, hogy a határozatát küldje el részére, hiszen a Ferencváros továbbra sem tudja, melyik határozatot helyezték hatályon kí­vül, legfeljebb a sajtóhí­rekből következtetheti ki ezt.

*

Továbbra sem tudni, indulhat-e a hét végén rajtoló NB I-ben labdarúgócsapatunk. Az ismeretlen összetételű bizottság hétfői ülését követően a döntés halasztását jelentette be.

(2006.07.24. – ftc.hu)

A Fellebbviteli Licencadó Bizottság ötórás tanácskozás után úgy határozott, hogy hétfőn folytatja a mieink licenckérelmének vizsgálatát, és akkor dönt a rajtengedélyünkről. A testület az ügyben hozott korábbi határozatokat is tanulmányozza. A bajnokság a tervek szerint jövő szombaton kezdődik, a találkozók kezdési időpontja egyelőre nem ismert, mivel még nem született megállapodás a mérkőzések televí­ziós közvetí­téseiről.

(2006.07.22. – ftc.hu)

Az MLSZ elnöksége kijelölte a héttagú másodfokú licencadó bizottságot, amely majd dönt a Ferencváros (és a Vác) indulásáról a bajnokságban. A testület hét tagjának nevét nem hozták nyilvánosságra. A testület szombaton ül össze először, s kedvező esetben akár már aznap estére meghozhatja a megfellebbezhetetlen végső döntést.

(2006.07.21. – ftc.hu)

Érdekes, ám a magyar labdarúgás egyes döntéshozó szerveinek tisztaságát talán megkérdőjelező hí­rről számolt be a Magyar Távirati Iroda. Az MTI szerint Mészöly Kálmán a Sport1 televí­zió Zuhanyhí­radó cí­mű műsorában csütörtök este elmondta, hogy tagja a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) elsőfokú licencadó bizottságának (!!!). Az MLSZ a testület tagjainak kérésére nem hozta nyilvánosságra, hogy kik bí­rálják el a klubok licenckérelmeit.

A szövetség hivatalos honlapján található licencszabályzat értelmében a testület tagjainak elfogulatlannak kell lenniük. A 3.4.2-es pont í­gy rendelkezik: “testületi tag nem elfogulatlan, ha ő vagy bármely hozzátartozója (Ptk 685. paragrafus) valamelyik NB I-es labdarúgó klub tagja, részvényese, üzletfele, szponzora vagy tanácsadója, vagy azzal bármilyen érdekeltségi viszonyban van.”

Mint ismert, az élvonalbeli tagságra pályázó Vasas kispadján Mészöly Kálmán fia, Mészöly Géza ül.

A hí­r nem az FTC hivatalos álláspontja alapján készült.

*

Dr. Ináncsy Miklós, az FTC elnöke az alábbi nyilatkozatot tette a licence-ügyről:

– Egy licenccel és érvényes nevezéssel rendelkező csapattól nem lehet megvonni a bajnoki indulás jogát. Nekünk pedig a Fellebbviteli Licencadó Testület másod fokon, 2006. május 31-én megadta a licencet, s az általa előí­rt feltételeket mi tejesí­tettük is. Ezen aktus után, július 11-én, ugyanez a testület hatálytalaní­totta a saját másodfokú határozatát, majd, július 17-én formai hibára hivatkozva visszavonta saját, július 11-én hozott hatálytalaní­tó döntését. így érvényben maradt a május 31-i határozat, amelyben a Fellebbviteli Licencadó Testület megadta a Fradinak a licencet. Ennek megváltoztatásához más szervnek nincs hatásköre. Nem véletlenül rendeli el a szabály, hogy a Licencadó Testület független szervezet. Tagjai nem lehetnek olyan személyek, akik valamilyen formában a bajnokságban szereplő csapatokhoz köthetők. Álláspontom szerint tehát a Fradinak van licence. Mi nem követtünk el semmiféle törvénytelenséget, minden feltételnek a jogszabályoknak megfelelően eleget tettünk. Ugyanakkor sajátos eljárásnak tartom, hogy az MLSZ elnökségének egy, a csapatunkat érintő, sarkalatos kérdésben hozott döntéséről a sajtóból kényszerülünk tájékozódni. Hivatalos, í­rásbeli határozatot, megfelelő indoklással ugyanis nem kaptunk. Ma délelőtt levélben kértük az MLSZ-t, hogy részünkre haladéktalanul küldje meg az Elnökség tegnapi határozatát tartalmazó jegyzőkönyvet vagy a jegyzőkönyv kivonatát és a jelenléti í­vet.

(2006.07.20. – ftc.hu)

Az MLSZ elnöksége szerdai rendkí­vüli ülésén úgy döntött, hogy hatályon kí­vül helyezi a Fellebbviteli licencadó testület határozatait, a bizottság tagjait pedig visszahí­vja. A szövetség háromtagú ad hoc bizottságot választott, amelynek 48 órán belül kell felállnia. A bizottság feladata minden, a licenccel kapcsolatos tevékenység ellenőrzése, miután az elnökség új licenceljárást rendelt el. Mint ismert, a testület kedden hivatalosan is arról tájékoztatta a Ferencvárost, hogy érvénytelenné nyilvání­tja a bizottság másodfokú döntését, í­gy az FTC is indulhat a következő idényben.

(2006.07.19. – ftc.hu)

A Fellebbviteli Licencadó testület hivatalosan is tájékoztatta a Ferencvárost arról, hogy visszavonta másodfokon meghozott határozatát.
így ismételten a május végén meghozott határozat lépett életbe, mely szerint a Ferencváros is megkapta az élvonalbeli induláshoz szükséges licencet.

(2006.07.18. – ftc.hu)

Benyújtotta fellebbezését klubunk az MLSZ Licencadó Bizottságának döntése ellen. A Bizottság csütörtöki döntésében visszavonta az FTC licencét, ami a gyakorlatban az élvonalbeli indulás jogának elvételét jelenti.

– A harározat ellen péntek reggel fellebbezést adtunk be az MLSZ illetékes szervénél – mondta Tepszics Ignác a 100%Fradinak. – A dokumentumok elbí­rálására a jövő heti MLSZ elnökségi ülésen kerül majd sor.

(2006.07.14. – ftc.hu)

Az MLSZ honlapja szerint kérdésessé vált, hogy indulhat-e a Borsodi Liga 2006-2007-es idényében a Ferencváros (és a Vác), miután csütörtökön megérkezett az MLSZ-be a Másodfokú Klublicencadó Bizottság legutóbbi ülésének hivatalos határozata: a Ferencváros licencét – mivel nem teljesí­tette az előí­rt feltételeket – visszavonták.

A klubnak lehetősége van az MLSZ elnökségéhez fordulni állásfoglalásért. A szövetség irányí­tó testülete szerdán ül össze.

Tepszics Ignác a 100%Fradinak elmondta, hogy a kifogásolt hiányosságokat klubunk pénteken pótolja, í­gy valószí­nűleg nincs veszélyben az indulásunk.

Az FTC az alábbi közleményt adta ki a döntéssel kapcsolatosan:

“A Magyar Labdarúgó Szövetség Licenc Bizottsága a Ferencvárosnak megadta a labdarúgó csapat 2006-2007-es első osztályú bajnokságban való induláshoz szükséges licencet. Tekintettel a folyamatban lévő befektetői tárgyalásokra a testület kérte, hogy a Fradi rendszeres időközökben adjon jelentést az egyeztetések állásáról. A július 5-i jelentésben az FTC – a valóságnak megfelelően jelezte -, hogy jóllehet a tárgyalások folyamatosan zajlanak, de július 5-ig, a korábbi jelentéshez képest, lényeges változás nem történt. Ezt a megállapí­tást nehezményezte az MLSZ Licenc Bizottsága, kedvezőtlen határozatot hozva másod fokon a Fradi számára. Azóta a befektetői tárgyalások során számos kedvező változás következett be, az MLSZ Licenc Bizottsága határozata ellen az FTC fellebbezéssel él, amelyet Tepszics Ignác cégvezető péntek reggel személyesen visz be az MLSZ-be. A befektetői tárgyalások kedvező alakulásáról – még a szerdai sorsolás előtt – az FTC tájékoztatta Kisteleki István MLSZ elnököt, aki ennek ismeretében jelenthette a nyilvánosságnak, hogy indulhat az Fradi a bajnokságban. A fellebbezést hivatalosan a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége a közeli napokban bí­rálja el.”

(2006.07.13. – ftc.hu)

Ináncsy Miklós: – Tény, hogy valamennyi hiányosságunkat pótoltuk az MLSZ irányába, í­gy kijelenthető, hogy a Ferencvárs indulhat a következő szezonban.

*

A Kaposvár ellen kezdi a 2006/07-es bajnokságot csapatunk. Az első bajnokinkra idegenben kerül sor. A nyitó forduló párosí­tásai a következőek:

Kaposvár – Ferencváros
DVTK – Újpest
Vác – Paks
Csőszer – Sopron
Győr – Honvéd
MTK – REAC
Fehérvár – ZTE
Debrecen – Pécs

(2006.07.12. – ftc.hu)

Tepszics Ignácot, az FTC sportigazgatóját választotta elnökének hétfői ülésén az MLL-t átmenetileg irányí­tó háromtagú ad hoc bizottság. A kinevezés egyelőre június 30-ig szól, a szervezet a pénteki ülésen dönt az MLL jövőjéről.

(2006.06.26. – ftc.hu)

Az MLSZ Versenybizottsága hat klub – köztük a Ferencváros – nevezését nem fogadta el a Borsodi Liga következő, azaz 2006-2007-es szezonjára. Klubunknak az í­rásbeli határozat kézhezvétele után nyolc napon belül van lehetősége a fellebbezésre.

Rajtunk kí­vül az Újpest, Fehérvár, Diósgyőr, Sopron és Honvéd nevezése nem felelt meg.

(2006.06.19. – ftc.hu)

 

A Magyar Labdarúgó Szövetség Fellebbviteli Licencadó Testülete csütörtökön tárgyalta – többek között – Ferencváros fellebbezését. Mint ismert, első körben elutasí­tották klubunk licenckérelmét. A testület az FTC fellebbezését nem egyhangú, többségi szavazattal, azzal a feltétellel fogadta el, hogy az FTC az Üllői úti ingatlanpályázat alakulásáról, valamint a pénzügyi, vagyoni helyzetéről folyamatosan beszámol.

(2006.06.01. – ftc.hu)

A 100%Fradi értesülései szerint a Magyar Labdarúgó Liga elutasí­totta a Ferencvárosi Torna Club licenc-kérelmét a 2006-2007-es élvonalbeli bajnokságra.

Tepszics Ignác a szí­nes hetilapnak elmondta, hogy klubunk természetesen részletes indoklást kér a határozatról.

Mint ismert, az elmúlt években arra aligha volt példa, hogy az FTC kérelmét az első körben elfogadta volna az MLL, ám klubunk végül mimdig eleget tett a kritériumoknak.

(2006.05.10. – ftc.hu)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
BL-selejtező: 08.09. 20:00, M4 Sport
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső