1903.IX.6. Budapesti Ramblerek – Bécsi Ramblerek 3:1

Budapesti Ramblerek győznek 3:1 a bécsiek ellen.

A labdarugó-sport igazi szezonja most következik és a jeles magyar csapatok egymásután fognák kiállani a jobb külföldi csapatokkal. A nemzetközi mérkőzések sorát a budapesti Ramblerek nyitják meg, a kik szeptember 6-án, 7-én és 8-án Bécs és Prága legjobb játékosaival állanak szembe. A fővárosi legjobb labdarugókból összeállí­tott Rambler-csapat szorgalmas tréninget tart. A mérkőzéseken két teljesen különböző csapat fog résztvenni. A két csapatba kijelölt játékosok szeptember 2-án, szerdán délután öt órakor a millenáris versenypályán döntő tréning-mérkőzést tartanak. A tréningen résztvesz: Sipos, Holics, Fey, Nagy, Manglicz, Berán, Fehéry, Kolhanek, Bródy, Gorszky, Pozsonyi, Sáár, Skrabák, Blazsek, Károly, Hoffer, Zulu, Pokorny, Buda, Oláh, Braun, Niesner, Kovács, Spitz, Borbás, Bóka, Kertay. A tréning 40 filléres gyakorló-jegygyel megtekinthető.

(Budapesti Hí­rlap, 1903. szeptember 2.)

Szeptember 6., 7. és 8-án tartják a Budapesti Ramblerek idei őszi nemzetközi viadalaikat a csömöri-úti versenypályán. Ezúttal két külföldi csapattal a bécsi és prágai Ramblerekkel fognak mérkőzni még pedig 6-án vasárnapon Budapesi Ramblerek A csapata a prágaiakkal és B csapata a bécsiekkel; hétfőn az A csapat a bécsiekkel, a B csapat a prágaiakkal s kedden a két magyar Rambler s két külföldi csapat egymással. Szóval elég érdekesnek í­gérkeznek a mérkőzések, melyek nemzetközi versenyekben amúgyis szűkölködő őszi szezonunkat hivatva vannak méltóan bekezdeni.

(Sport-Világ, 1903. szeptember 6.)

Budapest, Bécs és Prága Ramblerei találkoznak a Budapesti Ramblerek meghí­vására szeptember hó 6., 7., 8-án a millennáris versenypályán, még pedig oly módon, hogy vasárnap a Budapesti Kamblerek A) csapata játszik a prágaiakkal, a B) csapat pedig a bécsiekkel; hétfőn a Budapesti Ramblerek A) csapata a bécsiekkel, a B) csapat a prágaiakkal, kedden a bécsiek a prágaiakkal. A bécsi csapat a következő: N. S. Other (Crick), Dettelmayer (Wac.), Schuller (Wac ), Schnittler (Crick.), Hüttler (Crick.), Koller (Wac.), Fischer (Wac.) Wiesner (98-as), Hoffmann (Crick.), König (Crick.), Tauer (Wac.). A mi kijelölt játékosaink nagyrésze még nincs trainingben, egyrészük pedig más elfoglaltsága miatt nem játszhatik. Ilyen körülmények között nehéz jósolni.

(Nemzeti Sport, 1903. szeptember 6.)

Ramblermérkőzések. Az őszi saisont az idén is a Budapesti Ramblerek nemzetközi mérkőzései nyitották meg. A Bécsi és Prágai Ramblereket hí­vták meg ezúttal s maguk is két csapatot állí­tottak ki. E csapatok mindegyike játszott mindkét vendégcsapattal, játszottak egymással, valamint a bécsiek a prágaiakkal. Ily módon a Budapesti Ramblerek 6—7—8-án valóságos tömegmérkőzéseket rendeztek ugy, hogy mindennap kétszer játszottak. Bár méltányoljuk az anyagi áldozatot, melylyel két külföldi csapat lehozatala jár, sportszerűség szempontjából mégis fölötte sajnálatos az, hogy az egésznek olyan szí­nezete van, mintha csak üzlet lett volna. Mert különösen a prágai csapat oly gyenge klasszisu, hogy semmivel se lehet indokolni vendégszereplésüket. Nem helyeselhetjük a két-két mérkőzés rendezését sem, mert mí­g egyrészt a közönséget teljesen elfárasztja, másrészt el is kényezteti. Különben sem lehet a korai alkonyat miatt ilyenkor már két rendes időtartamú mérkőzést lejátszani.

(Nemzeti Sport, 1903. szeptember 13.)

1903. szeptember 6., –:–, Millenáris, Budapesti Ramblerek “A” — Bécsi Ramblerek 3:1 (2:1)
vezette: Herzog Ede (MUE)
Budapest “A”: Holics — Nagy, Fehéry — Gorszky, Ordódy, Bródy — Braun, Buda, Pokorny, Kovács, Borbás
Bécs: Wagner — Siems I., Dettelmayer — Koller, Schultz, Siems II. — Fischer, Krug, Hoffmann. König I., König II.
Gól: Borbás (2., ?), Pokorny illetve König I.

Első nap. Budapesti R. A) — Bécsi R. 3:1. 

Bécsi R. csapata: Wagner, Siems, Dettelmayer, Koller, Schultz, Siems II., Fischer, Krug, Holffmann, König I. König II.
Budapesti R. csapata: Holics, Nagy, Fehéry, Gorszky, Ordódy, Bródy, Braun, Buda, Pokorny, Kovács, Borbás.

Mindjárt a kezdés után egy lerohanással Borbás megszerzi a vezető goalt, amelyet azonban a bécsiek kiegyenlí­tenek. A magyar csatársor erre rendkí­vül heves tempóba kap s nemsokára sikerül is ujabb goalt szerezni. Az erős játék és a nagy hőség azonban csakhamar érezteti hatását; a magyar csatársor lankad, mire a bécsiek is gyakrabban ostromolják a magyar kaput; eredményt azonban nem érnek el. Ellenben a mieink Pokorny révén ujabb goalt szereznek. E mérkőzés mindvégig érdekes és izgalmas volt. A bécsieknél inkább a védelem tűnt ki — különösen Wagner és Dettelmayer, mí­g a magyaroknál a csatársor volt jobb, bár észre lehetett venni, hogy nincsenek összejátszva. Jó formában voltak Borbás és Pokorny, Ordódy tréning nélkül is elég jól töltötte be helyét. Biró Herzog (MUE.) volt.

(Nemzeti Sport, 1903. szeptember 13.)

I. nap. Szeptember 6.

A két csapat ebben az összeállí­tásban állt ki:

Bécs: Wagner — Siens I., Dettelmayer — Koller, Schultz, Siens II. — Fischer, Krug, Hoffmann. König I., König II.
Budapest: Holics — Nagy, Fehéry — Gorszky, Ordódy, Bródy — Braun, Buda, Pokorny, Kovács, Borbás.

A bécsiek játszanak nap ellen. A magyarok első lerohanása sikerrel jár s Borbás másfél percz után már goalt lő a bécsi kapuba. Sokáig határozatlanul folyik a játék, később Budapest mindinkább belemelegszik a támadásba s Wagnernek minden ügyességével védenie kell kapuját. A bécsiek König I. révén váratlanul visszaadják a goalt, de nem sok idő telik bele, hogy a magyarok a csatársor remek játéka után Borbás révén a második goalhoz jutnak. Halftime 2:1 Budapest javára.

Második félidőben már sokkal lanyhábban folyik a játék, mert a nagy meleg különösen a bécsieket kifárasztotta. A játék ennek daczára elég változatosan, mindkét kapu előtt folyik, de most már a magyar védelemnek is keményebb munkája akad. Mégis 20 percz után a magyaroké a szerencse, mert ismételt szép összjáték után Pokorny harmadszor juttatja a labdát a bécsi goalba A magyar kapu előtt is voltak kritikus pillanatok, mikor a bí­ró, a kapus határozatlan játéka miatt öt méterrel a goal előtt büntetőrugást volt kénytelen a bécsieknek megí­télni.

A magyar csapatban közel egy évi szünetelés után Ordódy imét játszott a régi lelkesedéssel, de természetesen a hosszú pauza után kevesebb gyakorlattudással a csapat játékába lelket öntött s azt hisszük még néhány ily mérkőzésen való részvétele után ismét visszanyeri régi formáját. A csatársorban Pokorny kitűnő volt; gyors, elhatározott és önzetlen játékával sok tapsot aratott. Kí­vüle még Braun és Borbás játszottak jól. Holics a kapuba nagyon jól védett s ebben előnyösen segitették hátvédei Fehéry és Nagy. Bródy és Gorszky a szokott jók voltak.

A bécsi csapat elég erős volt s a kapuban különösen a budapestiek kedvencze, Wagner briliánsán védett. De jó volt a csatársor, mely leginkább a Cricketter gárdából került ki s gyönyörű lövéseikkel, valamint magas ní­vón álló labdatechnikájukkal osztatlan elismerést arattak.

Herzogh Ede bí­ráskodása ellen nem volt egy csapatnak sem kifogásolni valója.

(Sport-Világ, 1903. szeptember 13., Herkules, 1903. szeptember 20.)

1903. szeptember 6., –:–, Millenáris, Budapesti Ramblerek “B” — Prágai Ramblerek 2:0 (?:?)
vezette: Minder Frigyes (Postás)
Budapest “B”: Sipos — Skrabák, Berán — Lucius, Pozsonyi, Saár — Zulu, Weisz, Hoffer, Károly, Frank
Prága: Eisenstein I. (Sport-Favorit) — Vodrinta (Vinohrady), Kovac (Vinohrady) — Eisenstein II. (S. F.), Trapek (Vinohrady), Velemin (S. F.) — Kosek (V), Zuckerkandl (S. F.) Milda (V.), Rezek (Karlin), Kulaty (V.)
Gól: Hoffer (12.), Zulu (33.)

Első nap. Budapesti R. B) — Prágai R. 2 :0.

Prágai csapat: Eisenstein I., Wodrinta, Kovac, Eisenstein II., Trapek, Velemin, Kosek, Zuckerkandl, Milda, Rezek, Kulaty.
Budapesti csapat: Sipos, Skrabák, Berán, Lucius, Pozsonyi, Saár, Zulu, Weisz, Hoffer, Károly, Frank.

A prágai csapat, mint az összeállí­tás mutatja, a prágai II. oszt. csapatokból főleg a Vinochradyból és a Favoritból van összeszedve. Valamirevaló játékos csak 2—3 van benne. Eisenstein I. figyelemreméltó kapus, de nagyon ideges. Kí­vüle még csak Rezek és Eisenstein II. érdemesek a megemlí­tésre. A magyar csapat összeállí­tása — úgy az A), mint a B) csapaté ezúttal helyes elv szerint történt. A csatársort ugyanis lehetőleg egy-egy, különösen összjáték tekintetében kiváló csapatból vették. Ezért tudott mindkét csapat a korai idény ellenére is figyelembe veendő összjátékot mutatni. Egyébként az egész mérkőzés alatt nagy fölényben voltak a magyarok, bár nem egyszer került veszedelmes helyzetbe az ő kapujok is, amit nem annyira a cseh támadásnak, mint inkább a saját védelmük elbizakodottságának köszönhettek. Csak ezen és Eisenstein jó védelmén mult, hogy a csehek 2:0-nál jobban nem kaptak ki.

A biró Minder (Postás) kissé enyhe volt a csehek durvaságaival szemben.

(Nemzeti Sport, 1903. szeptember 13.)

Budapesti Ramblerek győznek 2:0 a prágaiak ellen, közvetlenül az első mérkőzés után a következő csapatok álltak ki egymás ellen :

Prága: Eisenstein I. (Sport-Favorit) — Modrinta (Vinohrady), Kovac (Vinohrady) — Eisenstein II. (S. F.), Trapek (Vinohrady), Velemin (S. F.) — Kosek (V), Zuckerkandl (S. F.) Milda (V.), Rezek (Karlin), Kulaty (V.)
Budapest: Sipos — Skrobák, Berán — Lucius, Pozsonyi, Saár — Zulu, Weisz, Hoffer, Károly, Frank.

A játék azzal kezdődik, hogy a magyarok egymásután két kornert vétenek, melyeket csakhamar harmadik is követ. A magyar csapat az első félidőben nagyon szép összjátékkal dolgozik, melyet hiába igyekeznek a csehek durvaságaikkal megdönteni. Tizenegy percz múlik el s a csapataink szép játéka után Hoffer biztos rúgással szerzi meg az első goalt. A magyar fiuk tüzes támadása állandó védelemre kényszerí­ti Prágát, miközben a csehek kapuját két korner is veszélyezteti. Harminczkét percz után Pozsonyi és Weisz ügyes passzjátékával Zulu oldalról a második goalt lövi be. 2:0-al Budapest javára végződik az első 40 perczes félidő. A második halftimeben Prága jeles kapuvédje beleizzad a munkába; vagy 10—12 biztosnak látszó goalt nagy bravúrral véd, úgy hogy a magyarok goal arányukat a legjobb igyekezettel sem szaporí­thatták.

A magyar csapat itt határozottan jobban játszott a prágaiaknál.

Egy különösen fizikai fölényét igyekezett túlsúlyra juttatni, a mi különösen sok összeütközésre, sőt durvaságokra adott okot. A magyar csapatban a forwardssor nagyon jó volt s szép összjátékkal érték el a goalokat.

Az őket támogató fedezetsorban különösen Pozsonyi vált ki nyugodt és intenzí­v játékával, Sipos kapuvéd, Skrobák és Berán hátvédek teljesen megfeleltek a beléjük helyezett bizalomnak. A prágai csapat figyelemre méltó összjátékot mutatott s egészben véve egyik a kapuvéd kivételével sem vált ki feltűnően.

A kapuvéd azonban kitűnő volt s Prága legkiválóbb goalkeeperjének tekinthető. Nélküle csúfos vereséggel végződött volna a prágaiak szereplése.

Minder Frigyes jó biró volt, bár a durvaságok alkalmával nem lépett közbe elég energiával.

(Sport-Világ, 1903. szeptember 13., Herkules, 1903. szeptember 20.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

EKL: 10.05.21:00 Fiorentina-FTC TV: M4Sport
OLDALAK
10.08.16:30 TV:M4Sport
10.21.17:45 M4 Sport
Categories
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső
EKL playoff: 10.26.21:00 KRC Genk-FTC TV: M4Sport
10.29.18:00 M4 Sport