1903.IX.8. Budapesti Ramblerek – Prágai Ramblerek 4:0

Budapesti Ramblerek győznek 4:0 a Prágaiak ellen.

A labdarugó-sport igazi szezonja most következik és a jeles magyar csapatok egymásután fognák kiállani a jobb külföldi csapatokkal. A nemzetközi mérkőzések sorát a budapesti Ramblerek nyitják meg, a kik szeptember 6-án, 7-én és 8-án Bécs és Prága legjobb játékosaival állanak szembe. A fővárosi legjobb labdarugókból összeállí­tott Rambler-csapat szorgalmas tréninget tart. A mérkőzéseken két teljesen különböző csapat fog résztvenni. A két csapatba kijelölt játékosok szeptember 2-án, szerdán délután öt órakor a millenáris versenypályán döntő tréning-mérkőzést tartanak. A tréningen résztvesz: Sipos, Holics, Fey, Nagy, Manglicz, Berán, Fehéry, Kolhanek, Bródy, Gorszky, Pozsonyi, Sáár, Skrabák, Blazsek, Károly, Hoffer, Zulu, Pokorny, Buda, Oláh, Braun, Niesner, Kovács, Spitz, Borbás, Bóka, Kertay. A tréning 40 filléres gyakorló-jegygyel megtekinthető.

(Budapesti Hí­rlap, 1903. szeptember 2.)

Szeptember 6., 7. és 8-án tartják a Budapesti Ramblerek idei őszi nemzetközi viadalaikat a csömöri-úti versenypályán. Ezúttal két külföldi csapattal a bécsi és prágai Ramblerekkel fognak mérkőzni még pedig 6-án vasárnapon Budapesi Ramblerek A csapata a prágaiakkal és B csapata a bécsiekkel; hétfőn az A csapat a bécsiekkel, a B csapat a prágaiakkal s kedden a két magyar Rambler s két külföldi csapat egymással. Szóval elég érdekesnek í­gérkeznek a mérkőzések, melyek nemzetközi versenyekben amúgyis szűkölködő őszi szezonunkat hivatva vannak méltóan bekezdeni.

(Sport-Világ, 1903. szeptember 6.)

Budapest, Bécs és Prága Ramblerei találkoznak a Budapesti Ramblerek meghí­vására szeptember hó 6., 7., 8-án a millennáris versenypályán, még pedig oly módon, hogy vasárnap a Budapesti Kamblerek A) csapata játszik a prágaiakkal, a B) csapat pedig a bécsiekkel; hétfőn a Budapesti Ramblerek A) csapata a bécsiekkel, a B) csapat a prágaiakkal, kedden a bécsiek a prágaiakkal. A bécsi csapat a következő: N. S. Other (Crick), Dettelmayer (Wac.), Schuller (Wac ), Schnittler (Crick.), Hüttler (Crick.), Koller (Wac.), Fischer (Wac.) Wiesner (98-as), Hoffmann (Crick.), König (Crick.), Tauer (Wac.). A mi kijelölt játékosaink nagyrésze még nincs trainingben, egyrészük pedig más elfoglaltsága miatt nem játszhatik. Ilyen körülmények között nehéz jósolni.

(Nemzeti Sport, 1903. szeptember 6.)

Ramblermérkőzések. Az őszi saisont az idén is a Budapesti Ramblerek nemzetközi mérkőzései nyitották meg. A Bécsi és Prágai Ramblereket hí­vták meg ezúttal s maguk is két csapatot állí­tottak ki. E csapatok mindegyike játszott mindkét vendégcsapattal, játszottak egymással, valamint a bécsiek a prágaiakkal. Ily módon a Budapesti Ramblerek 6—7—8-án valóságos tömegmérkőzéseket rendeztek ugy, hogy mindennap kétszer játszottak. Bár méltányoljuk az anyagi áldozatot, melylyel két külföldi csapat lehozatala jár, sportszerűség szempontjából mégis fölötte sajnálatos az, hogy az egésznek olyan szí­nezete van, mintha csak üzlet lett volna. Mert különösen a prágai csapat oly gyenge klasszisu, hogy semmivel se lehet indokolni vendégszereplésüket. Nem helyeselhetjük a két-két mérkőzés rendezését sem, mert mí­g egyrészt a közönséget teljesen elfárasztja, másrészt el is kényezteti. Különben sem lehet a korai alkonyat miatt ilyenkor már két rendes időtartamú mérkőzést lejátszani.

(Nemzeti Sport, 1903. szeptember 13.)

Második nap. Budapesti R. B) — Budapesti R. A) 3:0

Csak 30 perces játék volt, amelyben a teljes ambí­cióval játszó B) csapat a különben is hiányos A) csapatot 3:0 arányban könnyen verte.

Második nap. Bécsi R. — Prágai R. 1:1. A háromnapos meeting legunalmasabb mérkőzése. Egyik csapat sem volt teljes. A bécsi kapuban Wagner helyett Sipos védett, aki nagyon sokat használt a csapatnak. A bécsiek fölénye szemmel látható volt ugyan, de a csehek erőszakos hátvédei és kitűnően védő kapusuk meghiúsí­tanak minden támadást. Egy lerohanás alkalmával a csehek szerzik meg a vezető goalt, amelyet a bécsiek csak a játék utolsó perceiben adnak vissza. A csekély számú közönség elégedetlenül hagyta el a pályát.

(Nemzeti Sport, 1903. szeptember 13.)

II. nap, szeptember 7.

A hétfői matchet, melynek főérdekességét Prága — Bécs találkozása képezte, hétköznap folytán csekélyebb számú közönség nézte végig.

Bécs—Prága mérkőzését megelőzőleg a következő két kombinált magyar rambler-csapat állt ki egymással szemben.

I. Kapuvéd: Lill („33“ FC). Hátvéd: Nagy (MTK), Steiner (MTK). Fedezet: Deutsch (MTK), Horn (FTC), Geber (MUE). Csatársor: Braun (FTC), Novotny (FTC), Spitz („33“ FC), Zulu (MTK).

II. Kapuvéd: Holics (MUE). Hátvéd: Fey (BTC), Fehéry (MUE). Fedezet: Sassek (BTC), Roth (BTC). Csatársor: Speidl (BTC), Oláh (BTC), Ujváry (BTC), Ott (BTC), Frank (MTK).

A két tizes csapat mindössze 20 perczig játszott, mely idő alatt az első helyen felsorolt csapat 3:0 arányban győzött. A győztes csapat, különösen Lill bravúros védelmének köszönhette, hogy nem kapott goalt.

Bécs—Prága ramblerei 1:1 eldöntetlen.

(Sport-Világ, 1903. szeptember 13., Herkules, 1903. szeptember 20.)

1903. szeptember 8., –:–, Millenáris, Budapesti Ramblerek “B” — Bécsi Ramblerek 2:3 (1:0)
vezette: Herczog Ede
Budapest “B”: Sipos — Steiner, Skrobák — Deutsch, Pozsonyi, Luczius — Weisz, Zulu, Hoffer, Spitz, Frank
Bécs: Wagner — Siems I., Dettelmayer — Koller, Schultz, Siems II. — Fischer, Krug, Hoffmann. König I., König II.
Gól: Spitz (23.), Zulu (80.) illetve ? (54.), König (58.), Steiner (76. – öngól)

Harmadik nap. Bécsi R. — Budapesti R. B) 3:2. A bécsiek ismét teljes csapattal jelentek meg a pályán, mí­g a magyar csapatban Berán helyett Steiner, Sár helyett Deutsch, Károly helyett Spitz játszott. A magyarok az első félidőben nagy fölénynyel támadnak, azonban Wagner szép védése miatt csak hosszas és heves küzdelem után tudják megszerezni a vezető goalt. Az első félidő 1:0 a magyarok javára. A második félidőben azonban a magyar csatársor hanyagul, a védelem pedig elbizakodottan játszik, minek következtében a bécsiek gyors egymásutánban 3 goalt lőnek, mí­g a magyarok csak az utolsó pillanatban tudnak egyet visszaadni s í­gy a mérkőzést 3:2 arányban elvesztették.

(Nemzeti Sport, 1903. szeptember 13.)

III. nap, szeptember 8.

A vasárnapon szerepelt csapatok ezúttal felváltva játszottak egymás ellen. Mindenki a magyar csapat győzelmére számí­tott a bécsiek ellen s nagy meglepetésképen az ellenkező történt, a mi nem annyira a bécsiek jóságának, mint a magyar kapuvéd indiszpozicziójának s a hátvédek könnyelmű játékának tulajdoní­tható. E match első félideje különben a legszebb küzdelmet nyújtotta s úgy fair játék, mint szép együttműködés szempontjából kivált a hat match közül.

Bécsi Ramblerek győznek 3:2 a magyarok ellen.

A magyar csapat a vasárnapitól kissé eltérő változatban játszott: Sipos — Steiner, Skrobák — Deutsch, Pozsonyi, Luczius — Weisz, Zulu, Hoffer, Spitz, Frank.

A magyaroknak a rekkenő forróságban a napellenes oldal jut. Mégis rögtön támadnak, majdnem az egész félidő alatt állandó ostrom alá fogják a bécsi kaput, mig az osztrákok csak nagy ritkán jutnak le Budapest goalja elé. Egy lerohanásnál Weisz szépen középre adja a a labdát és Spitz a 23-ik percczben a vezető goalt lövi a bécsi kapuba. A magyarok újból kornert rúgnak s Pozsonyi hosszú, éles lövését Wagner csak úgy védheti ki, hogy rádobja magát a labdára. Halftime 1:0 Budapest javára.

A második félidőben a magyar csapatban a játékosok nagy része elbizakodottan játszik, egyrészüket az első halftime alaposan kifárasztotta, a hátvédek nagyon gyengék s a csatársor Spitz és Weisz folytonos off side-jai miatt nem boldogul. A bécsiek, kihasználva ellenfelük gyengéit, erősen támadnak s kilencz perez után már kiegyenlí­tenek. 13 percz után König oldalról a második goalt lövi. A 31-ik perezben jut a harmadik goal a magyar hálóba, melyet maga Steiner juttatott hibás rúgással a saját kapujába. A hátralevő időben Sipos szépen véd és hosszú taps jutalmazta, midőn négy sűrű egymásutánban következő goalrugást nagy bravúrral feltart. A magyarok az utolsó perczekben tüzes támadást intéznek a bécsi kapu ellen, mely két kornert eredményez. Végre a 40 perczes félidő utolsó pillanatában Zulu egygyel szaporí­tja a magyar goalok számát.

Versenybí­ró Herczog Ede.

(Sport-Világ, 1903. szeptember 13., Herkules, 1903. szeptember 20.)

1903. szeptember 8., –:–, Millenáris, Budapesti Ramblerek “A” — Prágai Ramblerek 4:0 (3:0)
vezette: Károly Jenő (MTK)
Budapest “A”: Holics — Fehéry, Nagy — Gorszky, Ordódy, Bródy — Braun, Buda, Pokorny, Kovács, Borbás
Prága:
Gól: Pokorny (27., 29., 77.), Kovács (?.),

Harmadik nap. Budapesti R. A) — Prágai R. 4:0. Nyomban visszaadta azonban a vereséget az A) csapat Prágának. Szép összjátékkal nagy fölényben voltak a magyarok, úgy, hogy a játék csak egy kapura való játszás jellegével bí­rt. Kiváló formát mutattak most is Pokorny, Kovács, Borbás és Fehéry.

(Nemzeti Sport, 1903. szeptember 13.)

A magyar csapat oly nagy főlénynyel játszott, hogy hiábavalónak bizonyult a csehek nagy ambicziója és óriási erőfeszí­tése. Holics kapuvéd abszolúte nem jutott labdához, Fehéry és Nagy a magyarok területére sem engedték a labdát, a fedezetsor: Gorszky, Ordódy és Bródi minden helyzetben pompásan működött, a csatárok pedig: Borbás, Kovács, Pokornyi, Buda és Braun egyre bombázták a bécsi kaput.

A folytonos támadással szemben a prágai csapat tehetetlennek bizonyult. Négy hátvédre és hat csatárra oszlott a csapatjuk, azonban í­gy sem boldogulhattak.

Az első félidőben hét kornert rúgnak a magyarok, azonban egyikből sem lett goal. Budapest 27 percznyi támadás után jut az első goalhoz. Borbás fejjel Pokornyhoz juttatja a labdát, a ki védhetetlenül lövi be az első goalt. Két perczre rá ismét Borbás és Pokorny révén jut a második goal a cseh kapuba, mig a harmadik goalt Borbás szép beadása után Kovács éri el. Halftime 3:0 Budapest javára.

A második félidő a beállott sötétség folytán csak 36 perczes volt. Budapest ismét három kornert rúg, újra eredménytelenül. Egy 11 m-es büntetőrugás alkalmával a magyarok javára, melyet nem kellett volna megí­télni, Buda a labdát szép lassan Prága kapuvédjének a kezébe rúgja. A magyarok nobilis viselkedését a közönség sűrű tapssal jutalmazta. A játék vége felé az egyik cseh játékos kidült. Budapest a negyedik goalját a 32-ik perczben, Braun középre adása után újra Pokorny révén érte el, Budának három remek goalrugását kivédte a cseh goalman.

Versenybí­ró Károly (M. T. K.) volt.

(Sport-Világ, 1903. szeptember 13., Herkules, 1903. szeptember 20.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

EKL: 10.05.21:00 Fiorentina-FTC TV: M4Sport
OLDALAK
10.08.16:30 TV:M4Sport
10.21.17:45 M4 Sport
Categories
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső
EKL playoff: 10.26.21:00 KRC Genk-FTC TV: M4Sport
10.29.18:00 M4 Sport