1904.IV.10. FTC – MTK 3:0

W_ftc-mtk

A Ferenczvárosi T. C 3:0 győz a M. Testgyakorlók Köre ellen.


Mai mérkőzések. Ma délután 4 órakor két érdekes s a bajnokság sorsára nézve nagy befolyással biró mérkőzés kerül döntésre. A millenáris pályán a Magyar Testgyakorlók Köre és a Ferenczvárosi T. C. csapatai fognak mérkőzni egymással. A M. T. K. a tavasz folyamán még nem akadt magyar legyőzőre. Győzelmeit ugyan 1—2 goal differencziával aratta, de kétségkí­vül kiérdemelte valamennyit. A magyar viszonyokat tekintve védőjátékosai kitűnő qualitásuak. Ezt különben a Corinthian elleni mérkőzésben is fényesen beigazolta. A Ferenczvárosi Torna Clubot csak a Postások csapata bí­rta legyőzni. A többi csapattal elég könnyen végzet s nemrégiben a Wiener Athletik Club csapata ellenében erkölcsi győzelem számba menő eredményt ért el. A két csapat találkozása fogja eldönteni azt, hogy melyik kerül a kettőjük közül a tavaszi fordulóban a bajnokság élére. Ha a M. T. K. védelme ezúttal is meg fog felelni a beléje helyezett bizalomnak s csatárai több kedvvel és verveel fognak játszani mint eddigelé, úgy a kékfehérek győzelme nincs kizárva. Viszont a F. T. C. győzelme mellett szól az a körülmény, hogy játékosai routin és erély dolgában ellenfelüket messze felülmúlják. A mai mérkőzés mindenesetre heves és izgató küzdelmet igér. A második csapatok matcheben hasonló erős küzdelem várható s a match kimenetele teljesen nyí­lt.

(Sport-Világ, 1904. április 10.)

Mai mérkőzések. A millennáris pályán az FTC.—MTK. viadala fog hozni rendkí­vül heves küzdelmet. E két egyforma erős csapat küzdelmét az FTC. csatárainak gyorsasága fogja eldönteni. Mult évi eredményeik 3:1 és 3:0 az FTC. javára. Az összeállí­tások a következők:
FTC.: (Zöld-fehér) Oláh — Berán, Manglitz — Gorszky, Bródy, Lészay — Braun, Weisz, Pokorny, Kovács, Borbás.
MTK. (fehér-kék): Sebő — Révész, Steiner — Nagy, Pozsonyi, Sár — Nyári, Herquet, Hoffer, Károly, Káldor.

(Nemzeti Sport, 1904. április 10.)

1904. április 10., 16:00, Millenáris, FTC – MTK 3:0 (2:0)
vezette: Fehéry Ákos (BTC)
FTC: Oláh — Berán, Manglitz — Gorszky, Bródy, Lissauer — Braun, Novotny, Pokorny, Kovács, Borbás
MTK: Sebő — Révész, Steiner — Nagy, Pozsonyi, Sár — Nyári, Herquet, Hoffer, Károly, Zulu
Gól: Kovács (27., 40.), Pokorny (88.)

FTC.-MTK, 3:0. A mult vasárnap találkozott a millennáris versenypályán tavalyi bajnokcsapatunk az idén még veretlen MTK.-al nagy közönség előtt. A mérkőzés a várakozásnak megfelelően az FTC. biztos győzelmével végződött ugyan, de a játék korántsem elégí­tette ki a közönséget. Mindkét csapat durván s erőszakosan játszott, úgy, hogy még Fehéry erélyes bí­ráskodása sem tudta biztosí­tania játék fair voltát. Az FTC. csatársora ezúttal is bebizonyí­totta, hogy a leggólképesebb magyar csatársor. Különösen szépen játszott a baloldal, ahol Borbás és Kovács igen jók voltak s szépen összejátszottak, ami a jobboldalon nem történt meg. A fedezetsor jól dolgozott, de durván; különösen Bródy és Lissauer: pedig Bródy — ha jobb szellemben játszanék — legkiválóbb fedezeteink egyike lehetne. Méltó társa volt az MTK.-nál Sár, aki korábbi jó játékát durvaságával most nagyon megrontotta. Az MTK. csatársora nem volt teljes; lassúságával a nála jóval gyorsabb FTC. ellen boldogulni nem tudott. Káldor és Károly vittek némi lendületet a csatársorba: de az előbbi hamar kifáradt, az utóbbi pedig nehezen tudott csak érvényesülni, mert a bí­ró, ki az ő titkos fogásait — bizonyára személyes tapasztalatból — jól ismerte, minden szabálytalanságát lefütyülte. Pozsonyi az első bekapott gól után idegesen játszott. A védelem mentett, amit menthetett, Fehéry bí­ráskodásáról bevezető sorainkban emlékezünk meg.

A két csapat a következő összeállí­tásban játszott:

FTC. (zöld fehér): Oláh — Berán, Manglitz — Gorszky, Bródy, Lissauer — Braun, Novotny, Pokorny, Kovács, Borbás.
MTK. (fehér-kék): Sebő — Révész, Steiner — Nagy, Pozsonyi, Sár — Nyári/Náray, Herquet/Kürschner, Hoffer, Károly, Zulu.

MTK. a meglehetős szelet hátba fogván rövid támadást vezet a zöld-fehérek ellen, amit azok baloldala viszonoz s már az 5-ik percben kornert ér el, amit jól védenek A 13-ik perczben MTK. Káldor révén kornert ér el, de rosszul lövik. Nyomban rá Borbás rohan le, centerezését azonban Pokorny nem tudja kihasználni. A 19-ik percben Pokorny lövését kornerre védi Sebő, mí­g Braun lövése magasan megy. Káhlor sikertelen lerohanása után. az FTC. baloldala hatalmas iramban támad, de középütt Pokorny gyengén játszik s a legjobb helyzeteket kiaknázatlan hagyja. A 25-ik percben MTK. is lövéshez jut. A visszaadott labdával Bródy nagyon szépen előre tör, a kapu közelében szépen kiadja Kovácsnak, ki a hátvédek mögé kerülvén, a 27-ik percben megszerzi a vezető gólt. Felállás után MTK. támad s egy szabadrúgásból kornert is ér el. Sár faultjai miatt nyert szabadrúgásokkal ismételten kedvező helyzetbe kerül az FTC., majd a 40-ik percben Pokorny ügyes játéka révén Kovács Sebő keze alatt lövi be a második gólt, amelyet a 42-ikben egy ofside gól követ, amelyet azonban a bí­ró meg nem ad. Első félidő 2:0.

Óriási szél- és esőroham zavarja a második félidő elejét. Károly és Káldor révén MTK. lövéshez jut, de már az 5-ik és a 8-ik percben Braun kornerét kell védeniök, amelyet a 15-ik percben még egy követ. Lassanként lendületbe jön az MTK. is s főleg a baloldal elég ügyes, de egy helyben maradó összjátékkal dolgozik. A játék is egyre erőszakosabb lesz. A bí­ró sí­pja folyton hallatszik s a közönség is egyre hangosabban ad nem tetszésének kifejezést. A játék elég változatosan folyik, mig végre Borbás lerohan, centerez, a kapus kifut, mire Pokorny az üres kapuba viszi a labdát a 43-ik percben.

Bí­ró: Fehéry Ákos (BTC.) volt.

Szövetségi dí­j. FTC. II —MTK. II. 8:0. A mult vasárnap az első csapatok előtt játszott e két csapat. FTC. nagy fölényben biztosan győz.

(Nemzeti Sport, 1904. április 17.)

A múlt vasárnapi bajnoki mérkőzések középpontjában a Ferenczvárosi Torna Clubnak és a Magyar Testgyakorlók Körének mérkőzése állott. A Corinthian-matchek alatt felcsigázott és kielégí­tett érdeklődés után a várható esés nem volt tapasztalható, mert a kedvezőtlen idő ellenére óriási közönség gyűlt össze a tribünökön. Érthető is: a két jelenlegi legjobb csapat állott szemben egymással. Mindkét csapat összjáték dolgában a legtöbbet produkálta eleddig,—méltóan kiváncsi lehetett tehát mindenki: melyiknek összjátéka lesz eredményesebb. De aki — mondhatnék pedig mindenki  — összjátékok vetélkedését várta, kellemetlenül csalódott, mert talán minden egyebet kapott az emberek kí­váncsisága, csak épen összjátékot nem. Kezdünk rájönni, hogy magyar csapat csak gyönge ellenféllel szemben tud és mer összjátékkal dolgozni, de mihelyt erős ellenféllel  —  főleg vérbeli ellenféllel — áll szemben, akkor a csapat, illetve a csapat játékosai egyenkint, inkább bí­zzák magukat a látszatra hasznosabb egyéni játékra, egyéni kí­sérletekre, sőt erőszakoskodásokra is. A küzdelem kétséges sorsa, az intensiv rivalizálás, talán egyéni ellenszenv is olyan heveskedésekre ragadják a játékosokat, hogy olyankor összjátékra nem is gondolhatnak. Mindezzel nem akarunk arra czélozni, hogy a heveskedés, az erőszakoskodás túlságosan szembeötlő lett volna ezen a matchen, Bródy, Lissauer, Károly ugyan enyhén szólva „erősen“ játszottak, de azért — különösen régi testvéregyesületeink között, úgy a bajnoki forduló vége felé — már durvább játékot is láttunk. Az összjáték hiányát, éppen annál a két csapatnál, amelytől ezen a téren a legtöbbet vártunk, konstatálnunk rosszul esett, bármily nagy örömünket is leltük egyesek kitűnő játékában. Az egyesek közül különösen Borbást kell kiemelnünk, aki ismét gyönyörű dolgokat művelt és Kovácscsal, kettőjükre szorí­tkozó összjátékkal ellenállhatatlanul vitték a labdát az ellenfél goaljához, sőt bele a goaljába. A F.T.C.többi játékosairól — kivéve azt, hogy azért, amiért összjátékukat szegre akasztották, feddést érdemelnek — se jót, se rosszat  nem mondhatunk. A M.T.K. ezen a matchen nem mutatott olyan formát, amilyent a Corinthian-match eután várhattunk volna, igaz ugyan, hogy csatársoruk egyik legerősebb játékosa, akiről az angolok is hí­zelgően nyilatkoztak: Herquett nem játszott s helyettese, Kürschner tehetetlen játékával abszolúte nem tudott kapcsolatot teremteni a csatárok között; a hiányzó jobbszélsőjük Deutsch helyét Náray úgy, ahogy betöltötte. Nagyon érezhették a hiányukat; igaz ugyan, hogy a F.T.C.-ból viszont Weisz hiányzott, akire a goallövéseket bí­zzák, de helyét Novotny jobban töltötte be, mint amazok a M.T.K.-nél. A hiányzó játékosok a M.T.K.szemmel látható indispozicziója, meg aztán az, hogy a match alatt orkán tört ki, nem mutatták a két csapat képességének reális képét, de mindazonáltal eklatáns volt, hogy a Ferenczvárosi T.C.  jelenleg nemcsak a M.T.K.-nél, hanem az összes magyar csapatoknál is erősebb.

Ferenczvárosi Torna-Club — Magyar Testgyakorlók Köre. M. T. K. széllel kezdi. Támad is, de a F. T. C. visszaveri a támadást, sőt a match elején mindjárt kornert ér el. Változatos játék indul meg, több kornert ér el mindkét csapat, de goalt csinálni — Kovács és Károly a goal fölé lőttek — a 27. perczig nem tudtak, a mikor végre Kovács szépen placirozott labdával goalt ér el. A M. T. K. e goal után összeszedi erejét, támad is eleget, büntető rúgás is van, de goalt elérni ismét nem tud, mig a F. T. C.-nek, újból Kovács révén, a második goalt is sikerült megszerezniük. Halftime 2:0 a F. T. C. javára.

A második félidőben — a mikor a M. T. K. szél ellen játszott s az orkán nem csak a labdát sodorta, hanem még a nézők kezéből is kicsavarta az esernyőt, úgy látszott, hogy a M. T. K. nem tud ellenállani erős ellenfelének és a még erősebb szélnek. Mindenki sok goalra volt elkészülve. De nem úgy történt; a játék változatosságát ebben a félidőben sem veszí­tette el. M. T. K. és F. T. C. csaknem egyformán támadnak, de a F. T. C. ismét több szerencsével és tudással dolgozik, mert a mérkőzés utolsó perczében a kapuból kirohanó goalkeeper mellett a labdát Pokorny a hálóba gurí­tja.

Az általános bevezetésben hangoztatott összjáték hiányát, a második félidő vége felé egy pár perczre felfüggesztette a M. T. K. és hozzá méltó összjátékot produkált — de már akkor késő volt.

Fehéry Ákos (B. T. C.) rutinirozott bí­rónak mutatta magát ezúttal is, de az offside-szabályokra nem fektetett elég súlyt.

Szövetségi dí­j. A Ferenczvárosi Torna-Club II. az első csapatok matchét megelőzőleg vasárnap mérkőzött a Magyar Testgyakorlók Körének II. csapatával. A F. T. C. II. fölényes játékkal 8:0 győzte le ellenfelét.

(Sport-Világ, 1904. április 17.)

Egy hozzászólás a(z) 11101110000ejegyzéshez

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Categories
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső