1905.XI.12. Postás – Fővárosi TC 7:0

Kulissza-titkok. A Fővárosi Torna-Klub ma este, a vasárnapi mérkőzésen fölmerült ügyben rendkí­vüli ülést tartott. A gyűlésen a klub tagjai nagyszámban vettek részt és elkeseredéssel tárgyalták a rajtuk esett sérelmet. Az egybehangzó tanácskozások és Roóz játékos vallomása alapján Ruszt és Roózt az egyesület kebeléből kizárták, mert beigazolódott, hogy vasárnap a Postásokkal összejátszva, csapatuk ellen működtek. A gyűlésen megjelent Roóz bevallotta, hogy neki Bienenstock és Tury, a Postás Sport-Egyesület tagja, egy előkelő tisztviselő megbí­zásából, postai alkalmazást í­gértek és minthogy neki úgy is szándékában volt a Postásokhoz belépni, az ajánlatot elfogadta. Elhatározta a gyűlés, hogy a Magyar Labdarugó-Szövetséget, az Országos Torna-Szövetséget és a Magyar Atlétikai Szövetséget a beküldött jegyzőkönyv beküldése mellett, sérelmeinek orvoslására fölkéri. Egyúttal Hennyey Vilmos dr. királyi tanácsost, a Postás Sport-Egyesület elnökét, küldöttségileg fogják fölkeresni és nála a vizsgálat megindí­tását kérni.

(Budapesti Hí­rlap, 1905. november 15.)

Postás—Főv. TC. 7:0. Óriási meglepetést keltett a múlt vasárnap ez egyetlen bajnoki mérkőzése az Amerikai-úti pályán. A Főv. TC.-nak a Ferencv. TC.-al szemben elért eldöntetlen játéka után mindenki erős és nyí­lt küzdelmet várt. E helyett azonban a Főv. TC. két tagja, Roóz és Rusz annyira indolensen játszott, hogy a csapat kapitánya mindkettőt kénytelen volt kitiltani, nehogy az ellenfél javára játszanak; í­gy Ruszt kiállí­totta, Roóz pedig önként távozott. Ruszt. amikor a pályáról távozott, a Főv. TC. egyik választ mányi tagja, Weisz Hugó a közönség előtt tettleg inzultálta; társai pedig be sem eresztették az öltözőbe, hanem ruháit kidobálták; mire Rusz a Postások öltözőjében öltözött fel. Az ügy érdemével bevezető sorainkban foglalkozunk. A két csapat a következő volt:

Postás: Bádonyi — Bienenstock, Fekete — Virág, Koltai, Túri — Balló, Bodor, Ligeti, Kertay, Holub.
Föv.TC.: Zengő — Gulyás, Rusz — Rauch, Bucsek, Schönfeld — Kárpáti, Herschkovits, Roóz, Kaufmann, Weisz.

Félidő 3:0. Bí­ró: Szüsz Húgó (33FC.) volt.

*

MLSZ. Kivonat az intéző bizottság november 15-ikén tartott üléséből: Ez ülésig (szombat estig) Rusz, Roóz (Főv. TC.) és Bienenstock, Túri (Postás) játékjoga felfüggesztetik.

*

“Alulí­rott ezennel í­rásban és becsületszavamra kijelentem azt, a mit folyó hó 12-én este nagy társaság előtt szóval is már kijelentettem, hogy a folyó hó 12-én lefolyt Főv. TC.—Postás mérkőzés előtt a Posta és TTSpE.-nek egyetlen egy tagjával sem beszéltem s í­gy egyetlen egy Postás egyletbeli tag előtt sem jelenthettem ki abbeli szándékomat, hogy szeretnék a Posta sportegyletbe belépni. Minden a játékomhoz fűzött kombináció, mely szerint engem a Postások lekenyereztek és egyletem elárulására birtak volna, alávaló rágalom. Most azonban a történtek után meg fogom tenni a lépéseket, hogy a Postás sportegyletnek tagja lehessek.”

Rusz Miklós s. k.

“Alulí­rott ezennel becsületszavamra kijelentem, hogy a Postás sportegyletbe való belépésre senki a Postások köréből fel nem szólí­tott, magam voltam az, ki több alkalommal puhatoltam a Postás sportegyesületbe való belépésem lehetősége felöl. A mikor tehát rágalomnak nyilvání­tom azt, hogy nekem a Postások részéről bárki bármit is í­gért volna, kijelentem, hogy én magam tartom a Postás sportegyletbe való belépést megtiszteltetésnek s ugyancsak alávaló rágalomnak jelentek minden a játékomhoz fűzött kombinációt, mely ugy engem mint a Postás sportegyletet aljassággal vádol. Játékomat legfeljebb a Fővárosi TC. tagjainak életveszélyes fenyegetései tették meddővé úgyannyira, hogy játszani jóformán képtelen voltam. Ezek után pedig igen is keresni fogom az alkalmat, hogy a Postások sportegyesületébe beléphessek.”

Budapest, 1905 november 13-án.

Roóz Ernő s. k.

(Nemzeti Sport, 1905. november 19.)

MLSZ. Kivonat az igazgató-tanács folyó bő 2-án tartott üléséből.

Az 1905. év második felében a FővTC. és a Posta és t. t. SpE. között tartott bajnoki mérkőzésből folyólag felmerült ügyben kiegészí­tett, intéző-bizottság nevében Neuwelt Emil előadó, a következő jelentést teszi:

„A Budapesti Posta- és Távirda, Tisztviselők Sportegyesülete és a Fővárosi Torna Club között 1905. évi november 12-én megtartott bajnoki mérkőzésből és e mérkőzés előzményeiből származott ügyben, a FővTC.-nak 1905. november 14-én kelt felterjesztése folytán, a Magyar Labdarugók Szövetsége által 1905. november 17-én tartott tanácsülés határozatával kiküldött, illetve kiegészí­tett intéző-bizottság, a megejtett vizsgálat alapján a következőképen í­télt:

Roóz Ernőt és Rusz Miklóst a FővTC. tagjait és játékosait, valamint Bienenstock Samut a Postás sportegyesület tagját és játékosát örökre eltiltja attól, hogy akármely, a Magyar LSz. kebelébe tartozó egyesület csaputában, bármely néven nevezendő alkalommal részt vehessen, ellenben Túri Jenő, a Postás sportegyesület tagja és játékosa, játék jogának felfüggesztéséi hatályon kí­vül helyezi.”

(Nemzeti Sport, 1906. március 11.)

MLSZ. Kivonat az igazgató-tanács folyó évi március hó 16-án tartott üléséből.

“Az 1905. évi november hó 12-én a Főv.TC. és a Posta s T. TSpE. között tartott bajnoki mérkőzésből folyólag felmerült ügyben kiküldött kiegészí­tett intéző-bizottság í­téletei, javaslatai, ezek ellen Roóz Ernő, Rusz Miklós, Bienenstock Samu, Túri Jenő által beadott felebbezéseik és a Posta s TTSp.E.-nek beadványa illetve óvása felolvastattak, az óvás, a felebbezések tudomásul vétettek; miután Oprée Rezső, a kiegészí­tett intéző-bizottság előadója a szóban forgó ügyet a jegyzőkönyvek alapján körülményesen, részletesen ismertette, több hozzászólás után a hivatalos lap f. évi március hó 11-én megjelent 10-ik számában közzétett, — Roóz Ernő, Rusz Miklós, Bienenstock Samu és Túri Jenőre vonatkozó — intézőbizottsági í­téleteket a tanács egyhangúlag jóváhagyta, elfogadta, s Roóz, Rusz, Bienenstock és Túri felebbezései elutasittattak.”

(Nemzeti Sport, 1906. március 25.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
03.19. 20:15, M4 Sport
04.02.16:30 M4 Sport
04.08. 19:30 M4Sport
Categories
04.15. 00:00 M4 Sport
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső