1909.III.7. FTC – MTK 1:0

W_ftc-mtk

Holnap lesz a bajnokság második fordulójának egyik legjelentősebb mérkőzése a Magyar Testgyakorlók Köre és a Ferencvárosi Torna Klub között (a millenáris versenypályán). Hogy melyik csapat lesz a győztes, előre megállapí­tani szinte lehetetlen. Egyik félnek sincsen olyan döntő argumentuma, a mellyel a biztos győzelem reménységét igazolni tudná. Az kétségtelen, hogy a küzdelem sorsa a ferencvárosiakra nézve sokkal fontosabb, mint a testgyakorlókra, mert mí­g az utóbbiak mindössze pozí­ciójukon javithatnak addig a ferencvárosiaknak a győzelemtől függ a bajnokság. A F. T. K. játékosai tehát nehezebb helyzet előtt állanak, mert több a veszteni valójuk, mint a M. T. K.-nak. Képesség dolgában a két csapat teljesen egyenlő és í­gy az elsőbbséget a labdarúgásban számtalan előre nem is látható körülmény fogja eldönteni. A rendkivül érdekes mérkőzés a millenáris versenypályán délután fél 4 órakor kezdődik. Bí­ró: Fehéry Ákos (B. T. K.) lesz. A F. T. K.—M. T. K . mérkőzés előtt is elsőosztályu bajnoki küzdelem lesz, a melynek szereplői a Budapesti Atlétikai Klub és a Törekvés Sport Egyesület. Biró: Szüsz Hugó (M. T. K.).

(Budapesti Hí­rlap, 1909. március 6-7.)

1909. március 7., 15:30, Millenáris, FTC – MTK 1:0 (0:0)
vezette: Fehéry Ákos (BTC)
nézőszám: 5 000
FTC: Fritz – Rumbold, Manglitz – Weinber, Bródy, Gorszky – Weisz, Kucsera, Koródy, Schlosser, Szeitler
MTK: Domonkos – Révész, Nagy F. – Biró, Kertész, Elemér – Sebestyén, Károly, Farkas, Holics, Weisz
Gól: Weisz (87.)

A Ferencvárosi Torna Klub 1:0 arányban legyőzte a Magyar Testgyakorlók Körét (félidő 0:0.). A millenáris versenypályán több mint ötezer főnyi közönség nézte végig a mérkőzést. A versenypálya talaja, különösen a közepén, annyira mély volt, hogy a benső játékosokat alaposan kifárasztotta.

A mérkőzés egyetlen gólja a befejezés előtt 3 perccel esett, Szeitler beadását a lesben álló Kucsera fejjel a kapuba lökte, miközben a szintén offside álló Veiss Domonkost akadályozta. A testgyakorlók már az első félidő 10-dik percében súlyos hibát követtek el. Károly a megí­télt 11-est a kapufára rúgta. A játék magas szí­nvonalát a gyakori hibák kissé csökkentették, de az inkább a sáros talajnak tudható. Hullámzó játék folyt végig. Hol a F. T. K.. hol a M. T. K. volt a támadó fél. Veszélyesebbnek a ferencvárosi támadás látszott.

A csatázósorban Szeitler volt a legjobb, Schlosser még nincs tavalyi formájában, úgyszintén Korody sem. Kucsera nem felel meg a csapat ní­vójának, ellenben Veisz hasznos, jól cselez és veszedelmesen lő a kapura. A födözetsorban nagyszerű volt Gorszky, Bródi a szokott agilitásával hatott, Veinbertől többet vártunk. A védelem Rumbold és Manglitzal fényes: Fritz kevés dolgát hiba nélkül végezte.

A testgyakorlók csatázósora belesett régi hibájába. Túlsokat kombinál és végül a lövéssel adós marad. Kitűnő volt Károly, mellette csak Veiss játéka érdemel emlitést. Sebestyén a kapu közelében nem hasznos, Holics sokat tétováz. Farkas pedig lassú. A födözetsor csillaga Bí­ró; a legjobb magyar födözet-játékos. A két hátvédőnek igen jó napja volt, Nagy Ferenc biztos labdaszedéseivel, Révész hosszú és biztos rúgásaival keltett föltünést. Domonkos a kapuban fenomenális volt. Olyan védést produkált, a minőt magyar kapuvédőtől még nem láttunk. Tegnapi védését megilleti a tökéletes jelző.

(Budapesti Hí­rlap, 1909. március 9.)

FTC.— MTK 1:0. (Millenáris-p.) Az idény első, igazán szép mérkőzése ment végbe a FTC.— MTK. vasárnapi találkozása alkalmából. A mérkőzésnek gyönyörű, tavaszi verőfényes idő kedvezett. Evvel arányban hatalmas közönség lepte el a Millenáris-pálya tribünjét. A külső impozáns keret mellett a nyújtott sport is, eltérőleg a folyó tavasz nivótlan, gyatra mérkőzéseitől, igazán magas szí­nvonalú volt. Két jó formában levő csapatnak, fair gyors tempójú, mindvégig érdekes és izgató küzdelmét látta mind az, aki vasárnap a Tökölyi-uti pályát kereste fel, hogy a vasárnap délutánt szórakozásban töltse el. A mérkőzés lefolyása teljesen méltó volt ahhoz a várakozáshoz, amelyet a két kiváló csapat formájához előzetesen fűztünk. A bí­rói sí­pnak a játék elején való gyakori forgalombahozása pedig a játékosokat kellő önmérsékre szorí­totta, úgy annyira, hogy a küzdelem teljes fair mederben folyt le. Hogy a nagy számban megjelent közönség igazságos része mégis méltó felháborodással hagyta oda a Millenáris-pályát, annak a mérkőzés sorsát eldöntő birói í­télet volt az oka. A mérkőzés utolsó előtti percében történt az eset. Oly világos volt, hogy a laikusok nagy része is láthatta. A balszélső messziről jövő lövését kb. 6 méteres offsidével értékesí­tette góllá a FTC. két csatára. Csak Fehéry Ákos biró egyes-egyedül nem látta a lesállást! És hogy a vesztes csapatnak minden jajszó elfojtása mellett csak a teljes tűrés az osztályrésze ebben az esetben, az esetek gyakori volta miatt mindenki előtt ismeretes.

Az idén u. i. napirenden vannak az ehhez hasonló tévedések. Birói tévedések korát éljük! Bizonyos visszaesést kell e téren megállapí­tanunk. Mindenki jó biró akar lenni, és ennek megfelelőleg, egyénenként különböző módon törekszik a játékosok, a football vezetők és különösen a nagyközönség tetszését megnyerni. Mindegyiknél a csalhatatlanság a fő elv. Ha netán egy pillanatban végzetes hibát követnek el, és ezt már a következő pillanatban — mikor a segithetés lehetősége még fennforog — belátják, csak azért, hogy inkonzekvenséggel és ingadozással ne vádolják, mindig megmaradnak szilárdan a már kimondott ferde í­téletük mellett. — Mert csak nem blamirozhatják magukat? A legtöbb bí­rónál ilyeténképen az a bizonyos ötven százalékban való kiegyezés divik. Lakjék jól a kecske is, de maradjon meg a káposzta is! Ez második tétele irányitó elveiknek. Ezért valósággal fogásokkal, birói trükkökkel vezetik a mérkőzéseket. Miután a vasárnapi szerencsétlen helyzet nem mindig fordul elő, néha az ilyen birók állnak a „legjobb magyar biró“ hirében.

A FTC. minden kétséget kizárólag jobb volt ellenfelénél, amely ez alkalommal ismét óriási szerencsével dolgozott. Különösen a gólok mentésében sietett sűrűn segí­tségükre a jó Isten. Viszont a gólrugásoknál ők sem voltak a szerencse tekintetében kellőleg diszponálva, mert még 11-est is hibáztak. A FTC.-t, mint az előbbiekből is látható, hihetetlen pech üldözte a mérkőzés folyama alatt. Hány biztosnak vélt gólt mentett a kapufa vagy Domy ördögi keze. A mérkőzés elejétől kellett küzdeni a zöld-fehéreknek, hogy a mérkőzést megnyerjék. Egyik sikertelenség után a másik balszerencse ugyancsak váltogatják egymást, mikor a 43-ik percben igen könnyen és szabálytalanul érik el a győzelmet jelentő gólt. Tán ez volt az ára a sok balszerencsének!?

A mérkőzés az első félidőben általában a változatosság jellemzi. A csapatok erős iramban felváltva támadnak. A második félidő a Ferencváros halfsorának meg-megujuló előnyomulását mutatja. Az egész mezőnyt a FTC. három halfja uralja, úgyszólván csak ezeket lehet látni játszani, illetve a balszerencsével küzdeni. A három half Weinber, Bródy, Gorszky munkája mellett, a védelemnek, úgy mint a csatársornak csak alárendelt szerep jutott. A mérkőzést a halfsor nyerte meg. A MTK. játéka határozott visszaesést mutat. A csapat gerince a halfsor, amely az idény elején a MAC. ellen fényes qualitásáról tett bizonyságot, teljesen visszament formájában. Kertész hanyatlása szembetűnő, ép úgy Eleméré is. A csatársorban pedig Farkas adta le teljesen kondí­cióját, de Holics is erősen hanyatlott. A védelem azonban teljesen formába jött. Révész, Nagy Feri hajdani képességeik teljességében, Domy pedig még jóval afölött védték a MTK. pozí­cióját. De hiába, a csapat gerince meggyengül, végre is meg kellett jönni a gólnak!

FTC. kezd, MTK. azonnal támad s már az első percben kornert ér el. Újabb sarokrúgás után a zöld-fehérek nyomulnak fel és Domonkos Schlosser shotja után a FTC. szabadrúgását is védi. Domi szép mentése után Weinber miatt MTK. jut szabadrúgáshoz, majd ugyancsak Weinber miatt tizenegyeshez. Károly kapulécnek lövi a labdát! (11. p.). Domonkos három í­zben sikeres védése után Vida révén MTK. támad, de Károly gyenge lövését Fritz könnyen fogja. Most Ferencváros kerül offenzivába, Weisz centeréből Szeidler fejelését Domonkos brilliánsan menti. A 30-ik percben korner után FTC. offside gólt lő. Félidő 0:0.

A hatodik percben már sarokrúgás veszélyezteti a Testgyakorlók hálóját. Holics előretolt labdájával Farkas szökik ki, de lövése gyenge. Fritz két újabb védése után Révész hibáz és Weisz a félvonalon egyedül fut le, mikor négy méterrel MTK. gólja előtt Domi, hálójából kirohanva merész bravúrral ment. Szeidler centerét Weisz kapásból a bal sarokba plaszirozza, a labda azonban a kapulécről a mezőnybe pattan, Schlosser ugyan elfogja, de ő is gól mellé rúgja. MTK. támadásából Farkas lövése szintén a góllécen akad meg. Károly támadása után FTC kornert rúg (36. p.) Három perccel befejezés előtt Szeidlernek gyönyörűen centerezett labdáját a közvetlenül Domi előtt lesben várakozó Weisz fejjel a hálóba továbbí­tja. A győztes gól!

Biró: Fehéry Ákos (BTC.)

FTC. II.—MTK. II. 1:0. (Millenáris.) Barátságos. A szöv. dí­jért március 21-én játszanak. Félidő 1:0.

(Nemzeti Sport, 1909. március 13.)

A tavaszi szezon első eléggé tűrhető időjárású napja volt a múlt vasárnap. A pályák talaja ugyan helyenkint fel volt ázva, de a puha pályát csakhamar megszokták a játékosok s igy minden pályán reális mérkőzéseket lehetett tartani.

A sportközönség — az angol-magyar mérkőzéseken látott hatalmas tömegben kereste fel a millenáris pályát, hol az idei bajnokság egyik legfontosabb mérkőzése, a FTC—MTK match dőlt el. Valóban a magyar footballsport óriási haladását és népszerűségét, mi sem dokumentálhatja jobban, mint azok a szinültig megtelt nagy tribünök és nézőtér, melyek a mérkőzés közönségét foglalták magukban. Úgy látszik, hogy ma már az ily „döntő‘‘ jellegű bajnoki mérkőzések, már jobban érdeklik a közönséget, mint bármely külföldi csapattal való klubközi mérkőzés.

De ezt a nagyfokú érdeklődést, meg is érdemelte a FTC—MTK mérkőzés, melyen mindkét csapat oly magas ní­vójú, igazán élvezetes játékot produkált, minőben azelőtt — nem csak a szezon elején — de még a csapatok formájának tetőpontján is alig láttunk. Mindkét fél, lelkes, szép játékkal törekedett a győzelemre, s előre látható volt, hogy a mérkőzés ily egyenlő képességű ellenfelek között eldöntetlenül, vagy igen csekély gólaránnyal fog végződni. S a match tényleg a játék utolsó perczeiben dőlt el, a fölényben levő FTC egyetlen góljával.

FTC—MTK 1:0. Több ezer főnyi közönség előtt folyt le e két kiváló csapatunk találkozása a millenáris pályán. Kemény, mindvégig érdekfeszitő küzdelem folyt e két csapat között s úgyszólván az utolsó pillanatban dőlt el a mérkőzés sorsa. Eleven, minden perczben változó — hol egyik, hol másik fél mezőnyében hullámzó játékot — produkáltak a küzdő felek. Hol a FTC már-már bizonyosnak látszó gólja akad meg a brilliánsul védő Domonkos kezében, hol pedig a szép kombináczióval dolgozó Testgyakorlók lövését tette ártalmatlanná a kitünően dolgozó ferenczvárosi védelem. Tény az, hogy e mérkőzéshez fogható magas ní­vójú klasszikus küzdelem még kevés folyt le magyar csapatok között.

A match lefolyása a következő volt: A ferenczvárosiak kezdenek, de csakhamar a MTK veszi át a támadást és kornert ér el. Majd ismét a zöld-fehérek támadása ad munkát a Testgyakorlóknak. A FTC védelem hibája folytán a kék-fehérek tizenegyeshez jutnak, de Károly a labdát a kapufának rúgja. Változatos játék folyik ezután is hol Domonkos kénytelen védeni, hol pedig a zöld-fehérek védőjátékosai jutnak kemény munkához. Félidő: 0:0.

Újrakezdés után a ferenczvárosiak támadnak, a hetedik perczben kornert érnek el. Majd ismét a kék-fehérek intéznek erős ostromot a FTC kapuja ellen, melyet Fritz igen jól véd. Erős iramú, de az eredménytelen küzdelemtől már kissé idegesen kapkodó játékot produkált ezután mindkél fél. A 37-ik perczben FTC kornert ér el, a 42-ik perczben pedig — állí­tólag offside állásból — megszerzi a győzelmet jelentő gólt is. A gól után a MTK igen heves játékot kezd, de a hátralévő csekély idő alatt már kiegyenlí­teni nem képes.

Fehéry Ákos (BTC) nyugodt és erélyes biró volt.

FTC II—MTK II 1:0. Barátságos mérkőzés.

(Sport-Világ, 1909. március 13.)

Szövetségi dij. MTK. II. — FTC. II. 7:2. (Millenáris.) A MTK. kitűnő második csapata ezen könnyű győzelmével, miután a második helyen levő BTC.-vel szemben 4 pont előnyre tett szert, a szövetségi dij biztos győztese. Félidő 4:1. Biró: Schubert M. Ferenc (MUE.)

(Nemzeti Sport, 1909. március 27.)

MTK II.—FTC II. 7:2. A MTK II. e győzelmével a szövetségi dij vezető helyét immár végleg a maga számára biztositotta. A millenáris pályán délelőtt lefolyt matchet szintén Schubert M Ferencz (MUE) vezette.

(Sport-Világ, 1909. március 27.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Categories
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső