1911.IV.1. FTC, MTK, NSC kombinált – Young Boys 5:1

Április 1-én: Nemzetközi mérkőzés az üllői-uti pályán: Young-Boys (Bern)—Reformpárti magyar kombinált-csapat délután 4 órakor.

Svájc—Magyarország. Ma és holnap Svájc bajnokcsapata mérkőzik nálunk. A svájciakat igen jó hí­rnév előzi meg, amennyiben tudvalevő, hogy ők ismételten bajnokai voltak hazájuknak a footballban és jelenleg harmadszor egymásután nyerik Svájc bajnokságát úgy, hogy most végleg a Football Club Joung Boys-é lesz a bajnoksággal kapcsolatosan alapí­tott serlegvándordij. Jó formájuknak fényes bizonyí­téka az, hogy 11 bajnoki mérkőzésen egyetlen egyszer sem szenvedtek vereseget, hanem kilencszer győztek, 2 í­zben eldöntetlenül játszottak. Fokozza a mérkőzések érdekességét, hogy ebben a svájci csapatban csaknem valamennyi ember reprezentativ-játékos és igy az elmaradt magyar-svájci revánsmérkőzés helyett mégis alkalmunk lesz megállapí­tani, hogy miképpen viszonylik Svájc footballsportja a mienkéhez és hogy vajjon belenyugodhatunk-e a magyar reprezentativ-csapat zürichi vereségének realitásába.

A svájci team a következőkből áll: Kapus: Maurer 24 éves, reprezentativ-játékos. Hátvédek: Stucki jobbhátvéd 24 éves, az olasz és angol csapat ellen is játszott, igen gyors védőjátékos, kiváló tornász. Ő és partnere Adamina balhátvéd képezik Svájc legjobb hátvéd-párját. Adamina 22 éves, biztosrugásu védőjátékos, Franciaország és Anglia ellen játszott. Fedezetek: Jobbfedezetet Walter II., középfedezetet Walter I. játszik. Az előbbi 22 éves, kitartó játékos A bátyja Walter I. 25 éves, kapitánya volt a magyarok ellen szerepelt csapatnak. Fáradhatatlanul és önfeláldozóan játszik. A balfedezetet Lehmann a csapat legidősebb (29 éves) tagja szintén internationális játékos. A csatársorban jobbszélsőt Wyss játszik. Neki van a legjobb technikája, amit ellenünk is bebizonyitott. A jobbösszekötő Kaiser 19 éves és igy a legfiatalabb. Igen talentumos játékos, úgy hogy az összes reprezentatí­v mérkőzésen részt vett. A középcsatár a legjobb goollövő. Angol származású tanár Freeley a neve és 27 éves. Meister balösszekötő 3 éve játszik a csapatban és energikus, önzetlen játékával igen hasznosan szerepel, Minder a balszélsőjük, aki kitünően fut és szépen centerez.

Ma (szombaton) a következő combinált csapat ellen játszik: Domonkos, Rumbold, Révész, Biró, Károly, Kürschner, Taussig, Kertész II., Korody, Schlosser, dr. Borbás. Biró: Sugár (NSC) lesz.

(Sport-Világ, 1911. április 1.)

1911. április 1., 16:00, Üllői út, FTC, MTK, NSC kombinált – Young Boys 5:1 (3:1)
vezette: Izsó László
nézőszám: 4 – 5 000
FTC, MTK, NSC kombinált: Domonkos (MTK) – Weinber (FTC), Nagy F. (MTK) – Biró (MTK), Hlavay (NSC), Kürschner (MTK) – Taussig (MTK), Kertész II. (MTK), Koródy (FTC), Schlosser (FTC), Tóth (NSC)
Young Boys: ?
Gól: Taussig (7.), Koródy (?., ?.), Schlosser (?., ?.) illetve Biró (?. – öngól)

— A svájci labdarugók 5:1 arányú veresége. —

A berni Joung Boys, Svájc többszörös bajnokcsapata ma délután tartotta első mérkőzését az üllői- úti versenypályán. Svájc futball-sportja iránt a mi közönségünk különösebb figyelmét a magyar reprezentatí­v csapatnák züriki veresége keltette föl s innen datálódik az az osztatlan érdeklődés, a mellyel a berni csapat mostani szereplését sporttársadalmunk minden rétegében várták. Hetek óta tervezgették futball-sportunk irányitói, hogy meginvitálják a svájciakat Budapestre tisztán abból a célból, hogy a züriki csorbát kiköszörülhessék labdarugóink. Úgy látszott, hogy a Magyarország—Svájc közötti mérkőzést nyélbe is lehet ütni s a küzdelem napját április 2., későbben április 9-dikében akarták megállapí­tani. Ám a magyar és svájci reprezentatí­v csapatok mérkőzésének a terve mégis meghiúsult. Svájc nyilván féltette a Zürikben aratott babért a megtépdeséstől s a találkozást jobb időkre halasztotta. A svájci reprezentatí­v csapat távolmaradásáért a Ferencvárosi Torna Klub igyekezett kárpótolni a fővárosi futball-világot. Meghí­vta mára és holnapra Svájc bajnokcsapatát, a Joung Boys-t, a melyben különben is több játékos szerepel, a ki résztvett a züriki magyar-svájci meccsben.

A közönség, úgy látszik, hamar beletörődik a változhatatlanba. Ha nem láthatja a hegyek országának válogatottjait, megelégszik annak bajnokcsapatával is.

Igy gondolkodván a labdarúgás hí­vei, ma délután, ellenére a hétköznapnak és a levegőben lógó esőnek, sürü tömegekben zarándokoltak ki az uj sporttelepre, hogy odakint teljesen belepjék az égnek meredő, hatalmas tribün minden zugát.

A svájci bajnokok bizony nem bizonyultak méltóknak sem hí­rnevükre, sem pedig a sokszorosán megpecsételt bajnoki cí­mre. Ellenfelük egy, a F. T. K., M. T. K., N. S. K. játékosaiból kombinált magyar csapat, pozdorjává zúzta minden renoméjukat és félelmetes hí­rnevüket; 5:1 arányban gyözte le őket.

A svájciak megjelenése szimpatikus, erős, tagbaszakadt, izmos fiú valamennyi. A csapat tagjainak egy része meglehetősen rutinirozott játékos, jó teknikával, elegendő gyorsasággal, de a csapat, mint együttes, alig ér föl a mi második klasszisu csapataink elitjéhez. A csatázósorban csak két játékost illet meg az elsőklasszis-jelző. Az egyik Minder, a gyors balszélső, a másik Wyss jobbszélső. A födözetsorban a két Wetler játéka tetszetős és hasznos is. A védelem általában elfogadható játékot produkált. A backek nem tartózkodnak néha-néha egy kis erőszakosságtól, de mind a mellett druvának nem lehet minősí­teni a játékukat. A csapat leggyöngébb tagja Maurer — a kapuvédő. Több olyan gólt engedett be a hálóba, a minőket a mi kapuvédőink között csak vajmi kevés tudna a lelkiismeretére venni.

A magyar csapat az elképzelhető legkönnyebb győzelmet aratta, annak ellenére is, hogy nem volt olyan erős az összeállí­tása, mint tervezték és hogy több játékos nem a szokott helyén játszott. A csapat különben a következőkből állott: Domonkos—Veinber, Biró—Nagy Ferenc, Hlavay, Kürschner—Tauszig, Kertész II., Koródy, Schlosser és Tóth.

Tehát az eredeti összeállí­tásban szerepelt Révész, Károly, Rumbold és Borbás nem vett részt a mérkőzésben.

A nap hőse kétségen kivül Koródy volt, a ki talán ebben a játékban produkálta a tőle telhető legtökéletesebbet. A kitűnő center minden tekintetben elemében volt. Gyorsaságával és temeperamentumával magával ragadta társait, lövései pedig meghozták a nagyarányú győzelmet. A csatázó-sorban Tauszig és Tóth elégí­tett ki. Kertész II. abszolút gyöngén játszott, de igen rossz napja volt Schlossernek is. A födözetsorról és Domonkos munkájáról a legteljesebb elismeréssel szólhatunk.

A mérkőzést a magyarok 10 játékossal kezdték, de Veinberrel csakhamar teljessé lett a csapat. Az első gólt szép lövéssel Tauszig szerezte meg, a másodikat Koródy s ugyancsak ő csinálta a harmadikat is. A harmadik gól után Veinber rúgás következtében megsérült, kiállt, miközben a svájciak megszerezték — egyetlen góljukat.

A második félidő két gólját Schlosser szerezte meg a magyar csapatnak.

Biró: Izsó László volt.

A svájciak ellenfele holnap a Ferencvárosi Torna Klub teljes legénysége lesz. A mérkőzés győztesének Bezerédi Viktor államtitkár fogja átnyújtani Zichy János gróf kultuszminiszter serlegét.

(Budapesti Hí­rlap, 1911. április 2.)

Magyar kombinált csapat—Yung Boys Bern 5:1. Félidő 3:1. Ötezer ember jelenlétében folyt le a svájci csapat első napi szereplése, amely gyenge sportot nyujtott. E csapat játékosai között sehogy sem tudjuk felismerni azokat az erőket, akik annak idején a magyar válogatott fölött oly szép győzelmet tudtak aratni. A magyar csapat a hirdetett összeállí­tástól eltérően állt fel a következőképpen: Domonkos — Nagy, Weinber — Biró, Hlavay, Kürschner — Taussig, Kertész II., Korody, Schlosser, Tóth.

A játék a magyar csapat hatalmas támadásával kezdődik s jobbszélsője révén már a 7-ik percben megakad a labda a Young Boys kapustól gyengén védett svájci kapuban. Ezután változatos játék keletkezik, amelyből a magyar csapat jut ki eredményesebben, amennyiben a félidő végéig Kórody és Schlosser révén két goalt lő. A svájci csapat egyetlen goalját az indiszponált Biró öngoaljából éri el.

Helycsere után ismét a magyar csapat támad s Schlosser révén csakhamar a negyedik goalt szerzi meg. Ezután unalmas, tempónélküli játék keletkezik. A svájciak támadásaikat jórészt szélsőikkel vezetik be, de a középen e támadások erélyes folytatásra nem találnak. A félidő utolsó perceiben Schlosser— Tóth összjátéka az utolsó goalt eredményezi. Biró: Izsó volt.

(Pesti Napló, 1911. április 2.)

Magyar kombinált — F. C. Joung Boys 5:1. (…) A svájci csapat ellen a következő, az MTK, FTC és NSC-ből kombinált csapat játszott; kapus Domonkos; hátvédek Nagy F., Weinbeer; fedezetek Kürschner, Hlavay, Biró Gy.; csatárok Tóth, Schlosser, Korody, Kertész II., Taussig. A magyar kombinált csapat oly szépen és lelkesen játszott, hogy akárhány válogatott csapatot láttunk, mely meg sem közelí­tette játékukat. A csatársor ügyes összjátékkal teljesen összezavarta az ellenfél védelmét, a fedezetsor pedig úgy a védelemben, mint a támadásban kitűnő volt. Kitűnő napja volt Domonkosnak, ki nehány éles lövést közvetlen közelről védett. Nagy F. lekapcsolásaival minden komoly támadást veszélytelenné tett. Kitűntek még Hlavay, Taussig és Korody. Schlosser csak a második félidőben ment komolyan a küzdelembe.

A játék képe egyébként meglehetősen egyhangú volt és a részleteken kí­vül nem sok érdekeset nyújtott. Mindkét félidőt a magyar csapat nagy fölénye jellemezte. Az első félidő goalját Taussig és Korody lőtték. A magyarok goalja öngoal volt Biró révén. Félidő 3:1. A második félidő elején támadnak legsűrűbben a svájciak, de eredménytelenül. Azután ismét a magyar csapat jut fölénybe és Schlosser és Korody révén két goalt ér el. A mérkőzésen körülbelül négyezer ember volt. Biró Izsó László volt.

(Pesti Hí­rlap, 1911. április 2.)

Szombaton és vasárnap a Reformpárt vendégül látta Közép-Svájc többszörös bajnokcsapatát, a berni Young Boyst. E mérkőzéseknek bizonyos mértékben revanche-jellegük volt, mert hiszen a január 8-iki zürichi 2:0-ás vereséget kellett ellensúlyozni. Ez minden várakozáson felül sikerült is, mert a reform-párti válogatottak (6 MTK, 3 FTC és 2 NSC) az első napon 5:1 re, a FTC bajnokcsapata pedig vasárnap 3:0-ra verte a svájciakat, akiknek játékosai közül csupán a Zürichben is ellenünk játszott Walter I. és Wyss tűntek ki. Sajnos, mindkét matchen kí­nos feltűnést keltett az a számos foult, amelyeket vendégeink is, miénk is alkalmaztak.

(Sport-Világ, 1911. április 8.)

Az Üllöi-ut hétről-hétre attrakciókban utazik. Igen ügyesen menedzsál folyvást nemzetközi csapatokat és divatba hozza vele a pályát. Az elmúlt héten a berni Young Boys volt deresen.

Szombaton a kombinált csapat, vasárnap a FTC verte, de a második napon ugyancsak feszelgett a deresen a svájci csapat és igazán nem tudjuk, mi lett volna az eredmény, ha a ez a mérkőzés svájci területen folyik le. A kombinált csapatban legtöbbet értek a NSC emberei. Mintha csak meg akarták volna mutatni, mit tudnak produkálni kellő környezetben, olyan agilis és ötletes játékot adtak. Tóth a balszélen egyszerűen mesés volt a közönség egyértelműen hangoztatta, hogy jobb Borbásnál s ezzel a debütjével komoly aspiránsa lett a válogatott csapatnak. Hlavay is mint centerhalf teljesen feledtetni tudta Károly hiányát, ami a legnagyobb dicséret. Hasonlóképpen uj csillag gyanánt emlegethetjük Taussigot (MTK) a jobb szélen, akiről végre — ugy látszik — az egylete is belátta, hogy többet ér Sebestyénnél. Domonkos (MTK) kiváló volt és Korody (FTC) formája tetőpontján áll. Meg kell még emlékeznünk Weinberröl (FTC), aki a bekk sorban határozottan jobban föltalálja magát, ennélfogva ott nem is erőszakos. Általánosságban meg kell jegyeznünk a szombati MTK-beli válogatottakról, hogy ernyedetlen munkájukkal alaposan hozzájárultak a nagy sikerhez.

A vasárnapi mérkőzés kimenetele teljesen nyí­lt volt. Ha nem áll a háttérben az a rendkí­vüli energia-készlet, amit 10,000 ember bömbölő biztatása nyújt, talán a FTC szenvedett volna vereséget. Mert a berni csapat kipihenvén a hosszú ut fáradtságát, vasárnapra egészen kicserélődött. Szombaton a csatárai a kapu elölt határozatlanok, a mezőnyben lassúk voltak, fedezetsora mizerábilisan működött, vagy helyesebben nem működött, mí­g vasárnap szebbnél-szebb támadásokat vezettek, szépen kapcsoltak és gyorsaságuk is bámulat tárgya volt. Bizony ha Fritz nem mindig olyankor kiváló kapus, amikor logjobban kell, nem maradt volna a magyar kapu szűzen. A FTC csapata bizonyos fáradtságot mutatott, mintha ő utazott volna Borbás és Schlosser szí­ntelenek voltak, Weisz meg ugy látszik még mindig nem heverte ki a lábbaját. A fedezetsor is gyengébben szuperált, mint máskor szokott.

Szombaton: FTC-MTK-NSC comb.—Young Boys 5:1. Üllői-ut. Biró: Izsó L.
Vasárnap: FTC—Young Boys 3:0. Üllői-ut. Biró: Herczog E.

(Nemzeti Sport, 1911. április 9.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Categories
FOTELSZURKOLÓ
Novák Dezső