Az FTC elnöksége dönt

A Fotex Rt. székházában ma értekezletet tartottak az FTC Rt. tulajdonosainak képviselői. A megbeszélésen a Fotex Rt. részéről Várszegi Gábor vett részt, mí­g a Ferencvárosi Torna Club-ot Furulyás János képviselte.

A mintegy egy órás beszélgetés során a felek áttekintették az elmúlt hetek eseményeit, sorra vették az elmúlt két év történéseit, és számba vették a tulajdonosváltás óta megvalósult elképzeléseket.

A jövőre nézve abban egyeztek meg a felek, hogy az FTC elnöksége napokon belül kialakí­tja álláspontját a Fotex Rt.-vel kapcsolatos tárgyalásokra vonatkozóan. Mindez azt jelenti, hogy a Fotex Rt. tervezett kivonulása olyan módon valósulhat csak meg, amelyet az FTC elnöksége jóváhagy. Várhatóan az FTC elnöke, Furulyás János hamarosan rendkí­vüli elnökségi ülést hí­v össze az ügyben.

(2003.07.01 – ftc.hu)

Szerda délután ülésezett a Ferencváros elnöksége, mely a Fotex Rt. tervezett visszalépése miatt került összehí­vásra. Az ülést követően Furulyás János tájékoztatta a sajtó képviselőit.

A klub elnöke – az elnökség véleményét tolmácsolva – elmondta, hogy a Ferencvárosi Torna Club és a Fotex Rt. közötti kapcsolat megnyugtató alapokon nyugszik, hiszen a Fotex Rt. eddig minden tekintetben korrektül járt el, és a szerződésben vállaltakon túl is segí­tette a Ferencvárosi Torna Clubot. Furulyás János emlékeztetett arra, hogy az elmúlt napokban megjelentekkel szemben a Fotex Rt. és az FTC között megkötött szerződés nem titkos, hiszen annak tartalmát elfogadták az elnökség tagjai, de az FTC nyilvános közgyűlésén is ismertették azt.

Az elnök elmondta, hogy az üzlet megkötésének idején a Ferencvárosi Torna Club végveszélyben volt, de a Fotex Rt-vel kötött üzlet megmentette a klubot a összeomlástól. Furulyás szerint akkor felelős döntést hozott az elnökség illetve a közgyűlés, amit az idő azóta igazolt is, hiszen a klub a Fotex Rt-től kapott pénzből rendezni tudta adósságait, és ma már megfelelően tud gazdálkodni.

A Fotex Rt. tervezett visszalépésével kapcsolatosan Furulyás János elmondta, hogy az FTC minderről semmiféle hivatalos értesí­tést nem kapott, csupán neki jelezte ezt a szándékot személyesen Várszegi Gábor, a Fotex Rt. elnöke. Furulyás az elnökség határozataként arról tájékoztatta a sajtó képviselőit, hogy úgy döntöttek: í­rásos állásfoglalást kérnek a Fotex Rt-től arra vonatkozóan, hogy a cég el kí­ván –e térni eredeti elképzeléseitől, azaz tervezi –e visszalépését? Az elnök úgy fogalmazott, hogy sem ő, sem az elnökség nem teheti meg azt, hogy találgatásokkal foglalkozik, találgatásokra reagál. Az FTC elnöke, és elnöksége csak tényekkel kí­ván foglalkozni, éppen ezért várják a Fotex Rt. í­rásos állásfoglalását arra nézve, hogy várható –e bármiféle változás a két évvel ezelőtt megfogalmazott elképzeléseket illetően.

(2003.07.09 – ftc.hu)

Szerda délután a Fotex-székházban találkozott egymással az FTC elnöksége és az FTC Rt. többségi tulajdonosát, a Fotex Rt.-t képviselő Várszegi Gábor. A megbeszélésen a Fotex Rt. tervezett kivonulása volt a téma, és a Fotex Rt. négy különböző alternatí­vát ajánlott lehetséges megoldásként az FTC elnöksége számára, hangsúlyozva azt, hogy ezen alternatí­vák mindegyike összhangban van a korábban megkötött adásvételi szerződéssel. A Fotex Rt. képviseletében Várszegi Gábor hangsúlyozta, hogy a Ferencvárosra szeretné bí­zni a végső döntést, azaz a Fotex Rt. kivonulása az FTC elnöksége által választott forgatókönyv szerint zajlik majd. A klub várhatóan leghamarabb pénteken dönt a folytatás mikéntjéről.

(2003.07.16. – ftc.hu)

Szerdán délután a Fotex-székházban Várszegi Gábor, a Fotex Rt. elnöke gazdasági újságí­rók körében megtartott sajtóbeszélgetésen ismertette a Fotex Rt. álláspontját az FTC Rt. adásvétele kapcsán. Az üzletember szólt a Fotex Rt. kivonulási szándékáról és cége ajánlatairól, melyek végül meghí­usultak, mivel az FTC ragaszkodott a Fotex Rt-vel történő további szerződéses együttműködéshez. Várszegi Gábor elmondta, hogy a Fotex Rt. ugyan nem feltétlenül tartja racionálisnak az FTC elnökségének döntését, de azt tudomásul vette, és eleget tett a zöld-fehér klub kérésének.

A beszélgetésen Várszegi rögzí­tette, hogy a Fotex Rt. 170 millió forintot utalt át a napokban a Ferencváros számlájára. Az üzletember pontosan részletezte azt, hogy a Fotex Rt. szerint ennek a 170 millió forintnak az átutalásával a cég a vételár harmadik 600 millió forintos részletéből már 517,5 millió forintot törlesztett.

Várszegi rögzí­tette, hogy az adásvételkor a Fotex Rt. adósságmentes kft-t vásárolt meg a Ferencvárostól, de később kiderültek olyan tartozásai a kft-nek és a klubnak, melyek visszafizetésére a Fotex Rt-től kértek segí­tséget. A Fotex Rt. í­gy már korábban kifizetett 70 millió Ft-ot játékosvásárlásból adódó tartozás fejében a Ferencváros Befektetési Rt-nek, 17.532 millió Ft-ot az egyesület helyett a Ferencváros egy volt játékosának, 40 millió Ft-ot pedig még az FTC Rt. korábbról eredeztethető adó és egyéb köztartozás hátralékai miatt az APEH-nek. (Ezeket a kifizetéseket a Fotex Rt. pénzügyi bizonylatokkal tudja bizonyí­tani.)

A Fotex Rt. az adásvételi szerződés megkötésekor ezen adósságok mellett nem volt informálva annak a szerződésnek a tartalmáról sem, melyet a Ferencváros korábban a labdarúgó csapat nemzetközi televí­ziós közvetí­tési jogaira vonatkozóan kötött négy éves időtartamra. Ez a később előkerülő és rendkí­vül előnytelen szerződés a Fotex Rt. számí­tásai szerint a 2002/2003-as szezonban 215 millió forint vesztséget okozott, mí­g a mostani szezonra minimum 5 millió forint veszteséget okoz, de ez az összeg növekedhet is, ha a Ferencváros továbbjut az UEFA Kupában. Mivel az idei veszteség még nem kalkulálható, í­gy a Fotex Rt. visszatartott 82.468 millió forintot céltartalékként a további várható veszteségekre.

Várszegi Gábor jelezte, hogy a Fotex Rt. nem egyszerű, mindennapos üzletként tekint a Ferencvárossal kapcsolatos befektetésére, hiszen itt nem két cég kötött szerződést, hanem egy cég és több száz sportoló. „A Fotex Rt. a sportban jártas befektetőként pontosan tisztában van azzal, hogy morális szempontból sokkal nagyobb felelősséggel jár ebben az üzletágban egy-egy döntés, éppen ezért kivonulási szándékunk bejelentésekor nagyon fontos volt, hogy a ferencvárosi sportolóknak, úszóknak, kézilabdázóknak, atlétáknak, birkózóknak a helyzetére is tekintettel legyünk. Ők ugyanis nem tudnak pénzt termelni, és csak addig tudnak sportolni, amí­g valaki eltartja őket. Amikor láttuk, hogy a Fotex Rt. eredeti üzleti tervei a labdarúgás körüli kedvezőtlen gazdasági és társadalmi körülmények miatt nem valósulhatnak meg megfelelő ütemben, úgy gondoltuk, szerencsés, ha olyan megoldást keresünk, ami a Fotex Rt. és a Ferencváros számára is kedvező. Felajánlottuk a klubnak, hogy minden addig megvásárolt részvényünket visszaadjuk számukra térí­tésmentesen, és ők újra értékesí­thetik azt. Volt egy másik ajánlatunk, ami arról szólt, hogy vásárolunk még pár százalékot, í­gy elérjük az 51%-os tulajdonrészt, majd segí­tünk vevőt találni a Ferencváros üzletrészére. Mi úgy gondoltuk, hogy mindkét ajánlat gáláns és segí­ti a klub pénzhez jutását, sőt több pénzhez juthat az egyesület í­gy, mintha a Fotex Rt. kifizeti a vételár bizonyos hátralékát. A klub vezetői nem í­gy gondolkoztak, amit mi nem értettünk, de természetesen nem kötelességünk mindent érteni.”

Az üzletember jelezte, hogy a Fotex Rt-nek érdeke az, hogy a Ferencvárossal továbbra is korrekt partneri viszonyt ápoljon, de nem kizárt, hogy lesznek viták az elkövetkező időkben, melyek azonban csak az UFA-szerződés hátrányainak megí­télésre vonatkozhatnak. Az üzletember szerint egyébként a Ferencváros nem hozott gazdaságilag racionális döntést, amikor elutasí­totta a Fotex Rt. kivonulási ajánlatát.

Az FTC Labdarúgó és Sport Kft. egykori megvásárlásának indokait illetően az üzletember elmondta, hogy a Fotex Rt. alapos üzleti megfontolások, és különböző felmérések után döntött, úgy, hogy befektet a ferencvárosi labdarúgásba, mivel úgy gondolta, hogy a hazai labdarúgásban a Ferencváros az egyetlen olyan szereplő, amely megér egy igazán komoly befektetést. A Fotex Rt. számí­tásai szerint a ferencvárosi labdarúgás kétszer 2.4 milliárd forintos befektetést igényel. Az első 2.4 milliárd forint az üzletrész vételára, a második a vállalkozás konszolidálása és felfuttatása érdekében szükséges.

Várszegi Gábor szólt arról is, hogy a Fotex Rt. normális gazdasági és társadalmi körülmények közepette képes rövidtávon is sikeresen működtetni egy sportvállalkozást, amire bizonyí­ték az Eintracht Frankfurt tavalyi konszolidációja, amikor a Fotex Rt. szakemberei két és fél hónap alatt segí­tettek talpra állí­tani a csőd közelébe sodródott német klubot, amely azóta a Bundesliga első osztályába került.

A Fotex Rt. elnöke leszögezte, hogy a ferencvárosi labdarúgás üzletileg sikeres működtetésére jelen helyzetben rövidtávon kevés az esély, mivel sok érdek ennek megvalósulása ellen dolgozik. Várszegi Gábor felhí­vta arra a figyelmet, hogy a Ferencváros nimbusza az elmúlt hetek, hónapok eseményei miatt csak rövidtávon sérült. „Ez egy 104 éves klub, és a több mint egy évszázad alatt történt néhány érdekes dolog, de a Ferencváros neve és nimbusza mindent túlélt. A most történteket is túl fogja élni még akkor is, ha ennek nem mindenki örül majd. A labdarúgás olyan iparág ahol hónapokon belül változhat egy csapat, egy klub , egy márkanév megí­télése, de a Ferencváros nevét, nimbuszát alapvetően nem fogja az megrendí­teni, hogy valakiknek érdekében áll a Ferencváros milliós szimpatizánsi körét, és egyáltalán a Ferencváros nevét szélsőséges bajkeverők szándékaival összemosni.”

Az üzletember szólt arról, hogy a Fotex Rt. korábban szóban elkötelezte magát egy 12 milliárd értékű beruházásra, mely egy korszerű, minden igényt kielégí­tő stadion megépí­tését jelentette volna a Ferencváros számára. Várszegi Gábor elmondta, hogy az elmúlt időszak történései után a beruházás objektí­v feltételei jelenleg nem adottak, de nem kizárt hogy akár hónapokon belül ismét napirendre kerüljön a beruházás megfontolásának lehetősége.

A jövőbeni stadion épí­tésével kapcsolatosan Várszegi Gábor rámutatott arra is, hogy Magyarországon az elmúlt években egyetlen olyan stadion sem épült meg, mely megfelelne egy korszerű, európai középkategóriás létesí­tménynek. „Persze mindez nem jelenti azt, hogy esetlegesen nem költöttek el egy középkategóriás stadion felépí­téséhez elegendő pénzt egy magyarországi rekonstrukció folyamán az illetékesek”

A labdarúgó stadionok és pályák számának fogyása, és minőségük természetesen komolyan determinálja a magyar labdarúgás lehetőségeit – mondta Várszegi, aki jelezte, hogy a Fotex Rt. csak az elmúlt fél évben három minden igényt kielégí­tő pályát épí­tett és adott át Agárdon. Várszegi emlí­tést tett arról, hogy a cég ezen pályák épí­tése mellett, amikor lehetősége adódott rá, mindig, mindenhol meggátolta a labdarúgó pályák felszámolását, ennek ellenére cégét többször érte olyan vád, hogy ingatlanhasznosí­tási céllal kezdett labdarúgó vállalkozásba. „A Fotex Rt. vagy bármely Fotex cég még soha, semmit nem épí­tett labdarúgó pálya helyére, ellentétben más vállalkozásokkal.” – tette hozzá Várszegi.

Az üzletember szólt arról is, hogy megrendí­tette –e a Fotex Rt. üzleti elképzeléseit az, hogy a Ferencváros nem nyerte meg a bajnokságot? „Azt kell mindenkinek megértenie, hogy ebben az iparágban egy-egy beruházás nem egy éven belül térül meg, és nem rövidtávon, egy bajnokságban, vagy egy BL-szereplésben kell gondolkozni. A hosszú távú beruházásoknak szórakoztató-iparági formában 10-15 év alatt kell megtérülnie, és erre a Ferencvárost illetően adott a lehetőség.”

Várszegi Gábor elmondta, hogy véleménye szerint a Magyar Labdarúgó Liga, mint a klubok érdekvédelmi szervezete tévúton jár, és szereptévesztésbe esik, amikor a klubok érdekeinek védelme helyett hatósággá alakul át, és a labdarúgó vállalkozások üzleti működésébe beavatkozó, durva, jogszabályellenes, és nem egy esetben törvénytelen büntetéseket szab ki. Várszegi szerint ezek a büntetések a közvélemény felé ugyan rendkí­vüli határozottságot sugallnak, valójában azonban pótcselekvések, melyektől semmi nem oldódik meg. Az üzletember szerint mindez jele annak, hogy a labdarúgás szereplői közül akadnak olyanok, akiknek nem érdeke az, hogy a Fotex Rt. ferencvárosi befektetése sikerrel járjon. „A kérdés az, hogy mindezt megunjuk –e egy idő után, vagy nem unjuk meg, hanem az akadályok és nehézségek ellenére folytatjuk a megkezdett munkát.”

(2003.07.23. – ftc.hu)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

VIII. Novák Dezső utánpótlás emléktorna 2024.01.20.
OLDALAK
12.03.17:45 FTC-Mezőkövesd és 12.06.19:30 Mezőkövesd-FTC TV:M4Sport
12.10.18:00 M4 Sport
EKL: 12.14.18:45 FTC-Fiorentina TV: M4Sport
Categories
12.17.16:00 M4 Sport
FOTELSZURKOLÓ