13+1 FOCI FURCSASÁGOKBÓL

1. A BÁDOGOS FUTBALLISTA

„Mulatságos eset történt a Hajtsár úti pályán a Bádogos SE legutóbb tartott mérkőzésén. Az ellenfél egyik játékosa olyan erővel rúgta a labdát az oldalvonalon túl a pályával határos ház ereszére, hogy a bádogcsatorna néhányméteren leszakadt, s a ház kárvallott tulajdonosa pedig a telkére átgurult labdát csak az okozott kár megtérí­tése esetén volt hajlandó visszaadni. Nagy zavarba jutott a két csapat, más labdájuk nem volt, pénz még kevésbé, s a mérkőzés megtartását komoly veszély fenyegette. Végre az egyik játékosnak mentő ötlete támadt. Létrát, kalapácsot kért, s rövid néhány perc múltán a csatorna ismét fenn volt a tetőn. A szigorú háziúr megbékült és a visszajuttatott labdával ví­gan folyt tovább a játék. Hogy az önfeláldozó sportember a Bádogosok tagja volt, talán felesleges is megjegyezni…

Sporthí­rlap 1915.

2. TíZ EMBERREL – DE TíZ PERCCEL KORÁBBAN . . .

1910. szeptember 28. WSC-FTC 4 :2
„Az FTC csapatának tagjai, ha nem is mindig szándékosan, de kihasználták a nagy testsúlyuk nyújtotta előnyöket, ami a fair és sokszor érzékeny bécsieket erősen befolyásolta. A fair játékmodor parancsai ellen a csapatnak csak egy tagja (Weinber) vétett és miután vele szemben kárbaveszett a bí­ró figyelmeztetése, kénytelen volt az illető játékost kiállí­tani. Ennek következtében a magyarok vagy 20 percen át kénytelenek voltak 10 emberrel játszani. A bí­ró tévedésből 10 perccel korábban lefújta a mérkőzést. . .”

3. EGY BíRÓ, AKI FELJELENTETTE ÖNMAGÁT

1919-ben egy Ikker Mihály nevű zuglói játékost örökre eltiltottak a játéktól, mert arculütötte Varga Miklós bí­rót. A játékvezetőnek lelküsmeretfurdalása lehetett, mert levelet í­rt a szövetséghez, amelyben bejelentette, hogy „a kérdéses dologban bűnösnek érzi magát, mert megsértette a játékost a játék előtt és közben, akit egyébként teljesen ok nélkül állí­tott ki. Mindezt most belátta, a megtörténteket sajnálja, kéri az ügy reví­zióját, és ennek kapcsán az elí­télt játékos felmentését. Lehet, hogy az MLSZ Ikkert ezek után felmenti, kétségtelen azonban, hogy Varga Miklós magyar pályán többé nem fog bí­ráskodni.”

4. A PARTRA RÚGOTT 11-ES!

Még a 20-as évek elején történt egy külteleki pályán. Egy X. kerületi kis együttes játszott bajnoki mérkőzést s a második félidő közepe táján büntető rúgáshoz jutott. Nagy vita előzte meg azt, hogy ki rúgja a büntetőt, mert hiszen az ellenféle vezetett 1 : 0-ra és a kőbányai csapat bajnokjelölt volt. Végül megegyeztek, hogy a középcsatár fogja rúgni., és — csodák–csodája! — olyan szerencsétlenül találta el, hogy a bőrlabda a partvonalon szállt ki a pályáról! A középcsatár szégyenében lement a pályáról, de a nagy akarással küzdő kőbányai csapat ennek ellenére 2 : 1-re megnyerte a mérkőzést.

5. FUTBALLTÓL ELTILTOTT TANíTÓ

„Szégyenletes-e, ha egy néptaní­tó a nyilvánosság előtt futballozik? Ezt a szomorú kérdést keli felvetnünk abból az alkalomból, hogy a Diósgyőri AC Baán II nevű játékosát felettes hatósága el akarja tiltani a futballozástól, mert nem tartja összeegyeztethetőnek néptaní­tói állásával, hogy nyilvános mérkőzésen játsszék. Hamarjában néhány tucat orvost, tanárt, ügyvédet, ügyészt és egyéb diplomás embert tudnánk felsorolni, akik ma is állandóan játszanak nyilvánosan, anélkül, hogy társadalmi állásukon csorba esnék. Nem is szólunk arról, hogy az angol és német trónörökös többször játszottak nyilvános mérkőzésen, az igaz, hogy ők szegények nem voltak magyar néptaní­tók. Vagy csak talán nem attól fél a tanfelügyelő úr, hogy a futballozás intenzí­vebb fizikai munkával járván, az étvágy megnövekedését vonná maga után, ami pedig sehogysem fér össze a néptaní­tói fizetéssel.”

SH 1922. szept. 7.

6. MEZBEN A FEGYELMI BIZOTTSÁG ELŐTT!

„Dresszbe öltözve fog felvonulni jövő szerdán este az MLSZ-ben a Ferencvárosi Vasutasok I. csapata. A Testvériség ugyanis megóvta a Ferencvárosi Vasutas ellen 1 : 0-ra elvesztett mérkőzését és az óvást arra alapí­totta, hogy a meccskönyvben szerepelt és leigazolt Nagy István helyett egy másik Nagy István játszott, aki a mérkőzés napján még nem volt leigazolva. Az Intéző bizottság az óvás tárgyalása során meghallgatta a mérkőzés bí­ráját, aki ugyan kijelentette, hogy ő már a hat hét előtt lejátszott mérkőzés résztvevőinek arcára nem emlékezik, de próbaképpen úgy döntött az Intéző bizottság, hogy beidézi a Ferencvárosi Vasutas teljes csapatát a két Nagy Istvánnal együtt és ezek dresszbe öltözve el fognak vonulni a bí­ró előtt, hátha mégis emlékezni fog a bí­ró arra, hogy melyik Nagy István játszott? A szokatlan bizonyí­tási eljárás élénk beszédtéma volt kedden este a szövetségben.”

(NS 1924. nov. 19.)

A hí­radás arról már nem szólt, hogy eredményes volt-e a „szembesí­tés”…

7. KILENC KIÁLLíTOTT JÁTÉKOS!

1925-ben a Postás-BAK mérkőzést az Üllői úton játszották. A botrányos mérkőzést a Postás egy olyan góllal nyerte meg, amely nem is ment be a kapuba … A játékvezető asszisztálása mellett a játékosok össze-vissza rugdosták egymást, végül az ügyeletes rendőr szaladt be a pályára és figyelmeztette a bí­rót, továbbá két BAK játékost igazoltatott a kí­méletlenül durva, majdhogy nem életveszélyes játék miatt. A botrányos mérkőzés után a bí­ró í­gy nyilatkozott:
— Tudom, hogy mindenért engem fognak hibáztatni. De állí­tom, hogy legjobb tudásommal vezettem a mérkőzést, az indulatok azonban fékezhetetlenek voltak. A gól tiszta és jogosvolt.
A Nemzeti Sport kommentátora erre ezt í­rta: — Elhisszük Mészáros bí­rónak, hogy legjobb tudása szerint vezette a mérkőzést. De arra kérjük, higyje el nekünk, hogy ez a „legjobb tudás” egyenlő a nullával. Nyugodjon meg abban a tudatban, hogy kí­vüle még nagyon sok ember van, aki nem ért a futballbí­ráskodáshoz. Azok sem bí­ráskodnak, ő is fordí­tson hátat örökre ennek a nehézségekkel teljes foglalkozásnak.”

8. JÁTSZHAT-E KAPUS TÉLIKABÁTBAN?

„Zugéber, a B. Vasutas kapusa vasárnap felvette a téli kabátját meccs közben, mikor csapata hatalmas fölényben játszott. Ahogy ezt a bí­ró észrevette, az ellenfél 16-osán megállí­totta a játékot és levétette a kapussal a télikabátot. A B. Vasutas feljelentette a bí­rót emiatt, mert szerinte szabad télikabátban játszani.”

9. EMELVÉNYES BíRÁSKODÁS!

1931 tavaszán „újí­tásként” döbbenetes dologgal próbálkoztak: a pálya szélére egy magas emelvényre állí­tották a bí­rót, hogy onnan vezesse a mérkőzést, mondván, hogy í­gy mindent lát, ami a pályán történik. Az új kí­sérlet óriási kudarcot vallott. Az egyedülálló mérkőzést a Sport utcai pályán játszotta a BT és a MILL játékvezetői csapata. A BT 2 : 0-ra győzött, a találkozót — emelvényről! — Schissler József vezette. Először és utoljára.

10. 11-ES NYOLC MÉTERRŐL!

Ilyen is volt, mégpedig kettő is! A Makói TK—Szegedi VSE bajnoki mérkőzésen a makóiak két 11-eshez jutottak és be is lőtték annak rendje, módja szerint. A szegedi kapus azonban nagyon közelinek találta a 11 -es pontot, í­gy a mérkőzés után lemérette a távolságot. Jó szemmértékét bizonyí­totta, hiszen a 11-es pont csak 8 méterre volt a kaputól. (A másik kapunál rendben volt a 11-es pont.) A szegediek ennek alapján megóvták a vesztett mérkőzést. Mondanunk sem kell, hogy hiába. ) Mindez 1931-ben történt.

11. CUKORKA . . .

1934 tavaszán a Forí­nyák utcai pályán játszott az FSE. A szurkolók nem igen buzdí­tották a csapatot, de az egyik vezetőnek feltűnt, hogy sok női szurkoló van a nézők között. Félidőben egy doboz cukorkát vett magához és az összes hölgynézőt megkí­nálta vele.
— Hölgyeim, én cukorkával kedveskedem maguknak, de szeretném, ha Önök is kedveskednének a csapatnak. Szurkoljanak a fiúknak, buzdí­tsák őket!
A nők megtették a magukét, s ezután a férfi szurkolók is követték példájukat. Csak úgy zengett a „Hajrá — Ef-es-e!”

12. TIZENKETTEN

1935-ben a következő eset történt az V. osztályú KSSE—BEAC mérkőzésen: A kőbányaiak a kezdéskor csak 10 emberrel tudtak kiállni. A 11. játékos magával hozott szerelését a pályaszélén felkapkodta, s már az 5. percben kiegészült a KSE. Az öltözőben ezt nem tudták, ott is átöltözött egy játékos és hamarosan beállt. Az egyetemisták kapusának feltűnt, hogy több támadó van a szokásosnál és megszámolta az ellenfelet — kiderült, hogy 12-en vannak! Szólt a bí­rónak, aki lefújta a mérkőzést, s bár a KSE 2 góllal már vezetett, a 2  pontot a BEAC kapta!

13. BESZAKADT A PÁLYA

„A Ferencváros nagyon komolyan veszi a Húsvéti Tornát és ezért szerdán délutánra erős edzőtárssal, a Dorog csapatával játszott edzőmérkőzést. Az „A” lelátó mögötti edzőpályán kezdték a mérkőzést, a 20. percben azonban ; Kispéter lába alatt „beszakadt a föld”. A talajví­z ugyanis üreget vájt a föld felszí­ne alatt, s az üreg beszakadt Kispéter alatt. A szemlélők megijedtek, mert Kispéter bizony könnyen
a lábát törhette volna. E közjáték után a két csapat és a 300 főnyi szurkolósereg átvonult a nagypályára, ahol tovább folyt a mérkőzés.”

+1 AKI NEM FIZET . . .

Óbudán régen működött egy szí­ntiszta amatőr kis egyesület: a Vérhalom FC. Az egyesület a játékosok tagdí­jából tartotta fenn működését, s bizony minden fillérnek meg volt a helye. Fizették is a tagdí­jat rendesen, csak egyszer akart egy-két játékos renitenskedni. Az intéző erre a következőt találta ki: Az Óbudai mozi tulajdonosa jó barátja volt, í­gy megkérte, hogy az előadás szünetében azok nevét, akik nem fizettek tagdí­jat, „kivetí­tik” az óbudai őslakosságnak. Amikor megtudták ezt a játékosok, pillanatok alatt beérkeztek a hiányzó tagdí­jak …

Összeállí­totta: Nagy Béla

1980.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ