1902.IV.20. FTC – MUE 2:1

Ferenczvárosi F. C. I. 2:1 győz a M. U. E. I. ellen.
Szövetségi dí­j. A Ferenczvárosi Torna-Club és a Budapesti Torna-Club csapatja. Magyar Úszó-Egyesület II. 2:1 győz a Ferenczvárosi Torna-Club II. ellen.

1902. április 20., 16:30, Millenáris, FTC – MUE 2:1 (0:1)
vezette: Fried (Postások)
FTC: Maros – Berán, Svarcz  – Kolhanek, Gorszky, Bródy – Braun, Fekete, Pogány, Borbás, Szabó
MUE: Vörös L. – Stanley, Bodor – Hoffmann, Péczeli, Holmes (álnév) – Geber, Sábián, Kiss (kap.), Halmay, Békés
Gól: ? illetve Sábián
Jók: Borbás, Pokorny, Fekete, Svarcz

Bajnoki mérkőzés. A csömöri-úti pályán ma délután 1/4 4 órakor kezdődő bajnoki mérkőzésre a Ferenezvárosi Torna-Club a következő csapatot állí­tja ki a M. U. E. ellen: Maros – Berán, Svarcz – Kolhanek, Gorszky, Bródy – Braun, Fekete, Pogány, Borbás, Szabó.
M. U. E. I. csapat: Vörös L. – Stanley, Bodor – Hoffmann, Péczeli, Holmes (álnév) – Geber, Sábián, Kiss (kap.), Halmay, Békés.

A F. T. C. II. csapata a 1/2 2-kor kezdődő szövetségi versenyben a következő lesz: Pettyán – Horn, Oláh – Lissauer, Horváth, Lipover – Stefán, Müller, Malaky, Virág, Weisz.
M. U. E. II. csapat: Halmay J. – Kazár, Wenke – Jónás (kap.), Vörös II., Horac – Szűsz, Radó, Friedmann II., Balló, Hamvassy

Délelőtt a soroksári-úti pályán 10 órakor fog mérkőzni egymással a Ferenczvárosi Torna- Club III. csapata és a Törekvés S. E. II. csapata.

(Sport-Világ)

Bajnoki mérkőzés, A Magyar Úszó Egyesület a Ferencvárosi Torna Club ellen. E rendkí­vül érdekes, vasárnap eldöntésre kerülő mérkőzésre mindkét egylet első csapatjait állí­tja küzdelembe. A M. U. E. I. csapatja a következő felállí­tással játszik: Vörös – Bodor Stana – Péczely Tommy Hoffmann – Békés Kiss Sábián Gábor Halmay.
E mérkőzés délután fél 5 órakor kezdődik, előtte a Postások csapatja játszik a B. A. C. ellen, mely mérkőzés a II. osztályú bajnoki küzdelmekre

(Pesti Napló)

1902. április 20.

Az első osztályú bajnokságért folyó küzdelmek első fordulója ért véget azzal a mérkőzéssel, mely múlt vasárnapon délután folyt le a millenáris pálya gyepén a Magyar Úszó-Egyesület és a Ferenczvárosi Torna-Club I csapatai között. A két egyesület eddigelé egyenlő pontszámmal szerepelt a bajnokságban s a B. T. C. után a II. helyet foglalták el; a lefolyt mérkőzés eredménye azután eldöntötte azt, hogy tulajdonképen melyik csapatot illeti a második, illetve harmadik hely. Az eredmény meglepetést hozott a Magyar Úszó- Egylet hí­veinek, kik erősnek tartották ugyan a Ferenczvárosiak csapatát, de korántsem olyannak, mely velük győzelmesen fel tudná venni a küzdelmet. Pedig a múlt vasárnapi játék után í­télve, a F. T. C. nemcsak egyenrangú, hanem ezúttal erősebb ellenfélnek mutatkozott és sikerült az eddig még legyőzetlen ellenfelét a III. helyre szorí­tani A F. T. C. csapata — eltekintve a játék kezdetének első perczeit, nagyrészt offensivában volt s számos veszedelmes támadást intézett a M. U. E. kapuja ellen, mí­g az Úszók csapata eleinte meg tudta tartani fölényét, a játék második felében azonban oly lanyhán és kimerülten dolgoztak, hogy a Ferenczvárosiak kitűnő támadásának sikerült nemcsak kiegyenlí­teni, hanem a második goal elérésével a vezetést megszerezve a győzelmet maga számára biztosí­tani.

sv-19020831-19020420M. U. E. játszik a kedvezőbb helyzetben s a F. T. C. csatáraitól átvett labdával szép kombináczió után az ellenfél kapuja közelébe férkőznek s alig egy perczen belül a labda már fenakadt a Ferenczvárosiak kapujában a mi főleg az utóbbiak tétovázó hátvédjeinek tudandó be. Újabb felállás után a zöld—fehérek csatárjai működésbe lépnek s gyakori ostrom által igyekeznek a helyzetet csapatuk javára értékesí­teni, de az első félidő elmúlik a nélkül, hogy pozití­v eredményt el tudtak volna érni.

A második félidőben a M. U. E. bágyadtsága észrevehetővé kezd válni; a F. T. C. frissen játszik s csatárai támogatva az intenziven működő fedezetektől, már első öt perczben elérik a kiegyenlí­tő goalt. A küzdelem ezután meglehetős változatos képet nyer. Mindkét fél teljes erejéből igyekszik újabb goal elérése által a vezetést megszerezni; de az elszánt védelmek mindkét részéről sokáig meghiúsí­tanak minden ilynemű kí­sérletet. A F. T. C.-nek végre sikerül a második goal elérése által a mérkőzés sorsát a maga javára dönteni.

A M. U. E. csapata nem játszott a tőle eddig megszokott lelkesedéssel és nyugalommal. A második goal után pláne fejüket vesztették s hihetetlen helyváltoztatás által tönkre tették minden győzelmi esélyüket. Ellenkezőjét állí­thatjuk a Ferenczvárosiakról, kiknek csapata az utóbbi időben nagyon megjavult s különösen a halfback-sorok megerősödése maga után vonta azt, hogy egyrészt csatárai hathatós támogatásban részesülnek, másrészt az eddig elhanyagolt védelem a fedezetekben jó munkatársakat talál. A csatársor, a megszokott kitűnő volt; az oxfordi matchek hatása nagyon meglátszott szép kombináczióibon; különösen Borbás, Pokorny és Fekete válottak ki; a védelemben a kis Svarcz állotta meg aránylag a legjobban helyét; a többiek is egytől-egyik jók voltak. Biró: Fried (Postások F. C.) volt.

(Sport-Világ)

Bajnoki labdarugó-mérkőzés. Ma délután ötödfél órakor a csömöri-uti versenypályán két első- osztályú labdarugó-csapat, a Ferencvárosi Torna-Klub és a Magyar Uszó-Egyesület küzdött az elsőségért. A mérkőzésen, mely mindvégig érdekes volt, nagyszámú közönség jelent meg. Az úszók mindjárt a játék megkezdése után egy percre megszerezték az első gólt, melyet több gól ebben a félidőben egyik csapat részéről sem követett. í­gy az első félidő eredménye egy gól a zérus ellen az úszók javára. A második félidőben a ferencvárosiak szép berohanással, a játék megkezdése után rövid időre megszerezték a kiegyenlí­tő gólt, a mit egy negyedórái játék után még egy gól követett, igy az eredmény a második félidőben két gól ellen zérus a Ferencvárosi Torna-Klub javára; a végső eredmény pedig 2:1 ugyancsak a Ferencvárosi Torna- Klub javára. Biró Kiss (B. T. K.) volt.

(Budapesti Hí­rlap)

A vasárnapi bajnoki mérkőzés nem várt eredménynyel végződött. A Magyar Úszó Egyesület és a Ferencvárosi Torna Club állt egymással szemben. Eddigi mérkőzéseikben mindig a M. U. E. győzött.

Hogy a F. T. C. csapatánál erősebb, most is bebizonyult ugyan, amennyiben az ostromló csak nem folyton a M. U. E. volt, de a győztes most még is a F. T. C. lett. Pedig a verseny nagyon kecsegtetően kezdődött az úszókra nézve, amennyiben a játék megkezdése után alig fél perccel egy szép roham után Sábián megcsinálta az első goalt. Az első félidőben több goal nem esett egyik részről sem.

A második félidőben szintén mindjárt a játék elején, mintegy 5 percnyi erős harc után az úszók kapuja előtt, megcsinálták a ferencvárosiak a kiegyenlí­tő goalt. Most persze annál nagyobb lett a közönségnek a játék iránti feszült érdeklődése és mindkét csapat összeszedte minden erejét, hogy még legalább egy goalt bí­rjon csinálni. Minden látszat amellett szólt, hogy ez az úszóknak fog sikerülni, mert csaknem félórahosszat a ferencvárosiak alig bí­rtak egyszer-kétszer pár másodpercre az úszók oldalára jutni. Egyszer azonban a tribün felőli oldalon sikerült felhozniok és az úszók különben kitűnő kapusának merész tulbuzgaimából a második goalt megcsinálniok. A kapus ugyanis oly messzire távozott a kaputól, hogy ez egészen védtelen maradt, í­gy aztán a játék 2:1 arányban végződött a F. T. C. javára.

(Pesti Napló)

Ferenczvárosi Torna-Club III. 16:1 győzött a Törekvés Sport-Egyesület II. ellen s ezen eredménynyel hazai rekordot állí­tott fel.

*

sv-19020921-190204271902. április 27.

Szövetségi dí­j. Magyar Úszó-Egyesület II. 2:1 győz a Ferenczvárosi Torna-Club II. ellen.

A Challenge Cupért való küzdelmet egy meglehetős unalmas lefolyású mérkőzés előzte meg. A két csapat meglehetős egyenlő volt s csakis az tudott támadni, melyet a hátszél segí­tett s í­gy a küzdelem javarésze a kapuk előtt folyt le. Biró Bihary (B. T. C ) volt.

(Sport-Világ)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ