1904.XI.13. MAFC – FTC 2:2

Mai mérkőzések. Újpesten,a népszigeti pályán mérkőzik a FTC. a MAFC -al. Tavaszszal rendkivül heves küzdelem után a FTC. 2:0 arányban győzött. Most egyik csapat sincs tavaszi formájában, mindamellett rendkivül erős és heves küzdelem lesz, amelynek megnyerése különösen a FTC.-re nézve igen fontos.

(Nemzeti Sport, 1904. november 13.)

Mai mérkőzések. A szensatiókban gazdag őszi forduló — úgy lehet — mai újabb szensatiókkal fog szolgálni. A Ferenczvárosi Torna-Club csapatának nagymérvű hanyatlása és múlt vasárnapon produkált játéka arra enged következtetni hogy a Műegyetemi A. és Football Clubbal tartandó mai mérkőzés kimenetele teljesen nyí­lt jellegű s nincsen kizárva a Műegyetemiek győzelme.

(Sport-Világ, 1904. november 13.)

Az első osztályú bajnoki küzdelmek egyik legérdekesebbje fog lefolyni az újpesti népszigeti pályán vasárnap délután negyed 3 órakor. A Ferencvárosi Torna-Klub fog szemben állani a Műegyetemi Football-Klubbal. Bí­ró Schubert Ernő lesz. A második csapatok délelőtt fél 10-kor játszanak ugyanott.

(Pesti Napló, 1904. november 12.)

A bajnokság idei sorsára nézve döntő jelentőségű volt a mult hét. A MTK.- nek a Postásoktól szenvedett váratlan súlyos veresége két pont előnyhöz juttatta a FTC.-ot s ezzel a mult évi bajnokcsapatunk, legalább a gyepen, megnyerte a bajnokságot az idén is. FTC.-nak van ugyanis 24-, MTK.-nek 22 pontja. Mindkét csapatnak még csak egy mérkőzése van hátra: a FTC.-nak a BTC.-al, a MTK.-nek a Főv. TC.-al. Már most, ha mindkét csapat győz, veszt, vagy eldöntetlenül játszik, a helyezés marad a régi; ha a FTC. legyőzi a BTC.-ot, vagy csak eldöntetlenül játszik vele, a MTK. pedig kikap a Főv. TC.-tól, ekkor a FTC. első helye még biztosabb. Ha a FTC. kikap a BTC.- tól, a MTK. pedig megveri a Főv. TC.-ot, akkor mindkét csapatnak egyformán 24 pontja lesz; akkor tehát a gólarány lesz a döntő, amely a FTC.-nál tetemesen jobb, mint a MTK.-nél. Ha FTC. veszt, MTK. pedig eldöntetlenül játszik, akkor természetesen egy pont előnynyel a FTC. van elől. így tehát az 1904. évi bajnokság kétségtelen győztese ujból a Ferencvárosi Torna Club lett. A gyepen ezt elvitatni tőle már nem lehet: a zöld asztal mellett való döntő küzdelem kierőszakolására pedig alig van ok.

1904. november 13., 14:15, Népsziget, MAFC – FTC 2:2 (2:1)
vezette: Schuberth Ernő (MUE)
MAFC: Pohl — Major, Friedrich — Nirnsee, Lichtmann, Relle — Pollák, Niessner, Aschner, Bartl, Fischer
FTC: Fritz — Berán, Manglitz — Lang, Lissauer, Weisz — Scheibel, Braun, Pokorny, Pákay, Kovács
Gól: Pollák (9.), Niessner (41. – 11-esből) illetve Braun (32. – 11-esből), Pokorny vagy Pákay (89.)

A mult heti mérkőzések közül kimagaslott mindkét csapat szép játékával a MAFC.—FTC. mérkőzés. A Műegyetem, mely a szezon elején nagyon gyenge volt, most igen szép összjátékkal, lendülettel játszott. Külön ki kell emelnünk a játékosok és a közönség fair viselkedésit. A közönséget csak a biró, Schuberth Ernő sokszor érthetetlen í­télkezései hozták ki a sodrából. E helyen már sokszor rámutattunk arra a fonák dologra, hogy éppen a legrégibb biráink alig vesznek maguknak fáradságot arra, hogy az uj játékszabályokat is megtanulják s í­télkeznek ama szabályok szerinit, amelyek mint birók vagy játékosok évekkel ezelőtt megtanultak. (…)

M A F C. — F T C. 2:2. A sportkörök általános figyelme s a szeles, hűvös idő mellett is igen nagy közönség előtt mérkőzött e két csapat a mult vasárnap az újpesti népszigeti pályán. A mérkőzés várakozáson felül heves küzdelmet hozott s különösen a Műegyetem szép játéka keltett meglepetést. A csapat igen szép, lapos összjátékkal dolgozott s ha a csatársor a kapu előtt határozottabban lép fel, a mérkőzést könnyen megnyerhette volna. Különösen feltűnő, hogy olyan kiváló technikai tudással biró átékos, mint Niessner, erélytelensége miatt oly sok jó alkalmat szalaszt el a góllövésre. Igen jól játszott Fischer, összekötője, Bartl jó segitő társa volt, kár, hogy egyoldalúan csak reá játszik. A fedezetsorból hiányzott Friedrich, ki hátvédet játszott — egészen jól; helyén Relle volt, akinek a fedezet szerepe tán jobban megfelel, mint a csatáré. A másik két fedezet, Niernsee és Lichtmann a szokott jók voltak. Pohl a kapuban ügyesen védett, azonban kissé sokáig tartja magánál a labdát, ami csapatjának egy góljába került. A FTC. csapata végig lelkesen, tüzesen játszott. A csapat taktikáját azonban teljesen megváltoztatta; a régi pontos összjáték s a szárnyak szép munkája helyébe az ellenvédelem ki fárasztását és zavarását célzó hosszú, magas labdaadogatás lépett. A két szélső gyakran adja magas ivben át a labdát a túlsó oldalra, mint azt azelőtt különösen a BTC.-nál láthatjuk, nagyon megnehezí­tve ez által az ellenséges védelem helyezkedését. A csatársorban jó volt Braun, Kovács és Scheibel, mig a fedezetsor nagyon érezte Gorszky hiányát. A hátvédek, bár egyik sincs formában, jók voltak; igaz, hogy a MAFC. csatársora nem igen zavarta munkájukat. Fritz a kapuban igen jó volt. A mérkőzés tüzesen, de fairen folyt le; legfölebb csak Deutsch játékmodora ellen lehetett kifogást emelni. Schubert Krnő bí­ráskodása nem volt mindenben szabályszerű. A két csapat a következő összeállí­tásban játszott:

MAFC. (piros-fekete): Pohl — Major, Friedrich — Nirnsee, Lichtmann, Relle — Pollák, Niessner, Aschner, Bartl, Fischer.
FTC. (zöld-fehér): Fritz — Berán, Manglitz — Lang, Lissauer, Weisz — Scheibel, Braun, Pokorny, Pákay, Kovács.

A játékot a MAFC. kezdi s FTC. rövid lerohanása után hatalmas iramban szép összjátékkal ostromolja a zöld-fehér kaput. Lichtmann lövése a kapu mellé repül. A támadás eredménye a 7-ik és 8-ik percekben egy-egy korner, amelyeket nagy küzdelemmel kivéd a FTC. A következő percben Fischer szép lövése a kapufáról pattan vissza, Aschner fejeli, a labda újra visszapattan, mire Pollák homlokkal a kapuba vágja. FTC. rövid támadása után újból veszélyben van kapuja. Niessner lövése, valamint Aschner fejese a kapufáról pattan le. Nemsokára azonban kiszabadul FTC. is s egy veszélyes támadást vezet a müegyetemi kapu ellen. A 32-ik percben Weisz Lichtmann felső karjának lövi a labdát; a biró ezért, bár szándékos hands éppen nem volt, büntető rugást í­tél, amiből Braun megszerzi a kiegyenlí­tő gólt. A tulszigoru í­télet egyidőre lehangolja a MAFC.-ot; a félidő vége felé azonban újra támad A 41-ik percben Berán hands in goalt vét, amiből Műegyetem Niessner révén újból megszerzi a vezetést 2:1 arányban. így végződik a félidő.

A második félidőben változik a helyzet. Most már a FTC. támad többet: néha óriási küzdelem folyik a MAFC. kapuja előtt, de részben Pohl, részben Friedrich és Nirnsee mindent megmentenek; a műegyetemi támadás viszont sok kedvező alkalmat szalaszt el a góllövésre. Már-már ugy látszott, hogy a MAFC. megnyeri a mérkőzést, midőn a 44-ik percben Pohl szépen védi Weisz lövését. Mielőtt a labdát kirúghatná, Pokorny a belső négyszögön megrohanja, ami ellen óvást emelnek a bí­rónál, aki azonban nem í­télkezik. Pokorny kihasználja a kedvező alkalmat, újból megtámadja a kapust, ki a bí­róra figyel s kezét megrúgva a labdát a kapuba perditi. így FTC. kiegyenlí­t.

Biró: Schubert Ernő (MUE.) volt. Bí­ráskodásával bevezető sorainkban foglalkozunk.

Szövetségi dí­j. FTC. II.—MAFC. II. 9:0. Tetszése szerint győz a FTC. kitűnő csapata. A gólarány azonban nem fejezi ki a játékképét, mert a MAFC. is eleget támadott, de a védelme abszolút gyenge.

(Nemzeti Sport, 1904. november 20.)

Az utolsó időben lezajlott mérkőzések nagyrészt eldöntetlen eredménynyel záródtak; a minek oka nem annyira az utolsó helyeken szereplő csapatok javulásában, mint a vezető egyesületek nagymérvű hanyatlásában keresendő. A Ferenczvárosi T. C.-tól kezdve a Főv. T. C.-ig egyetlen csapat sem üti meg azt a classist, mely az illető egyesületet méltóvá tenné a bajnoki czimre. Valamennyi csapat játéknivója nagyon alacsonyan áll s a múlt vasárnapon lefolyt első osztályú mérkőzések lefolyása is arra enged következtetni, hogy ezidő szerint egyetlen csapatban sincs meg a kellő képesség és morális erő, melylyel egy elsőrangú csapathoz méltó játékot tudnának produkálni.

F. T. C. I.—M A. F. C. I. 2:2. Hajszál hija, hogy óriási meglepetéssel nem szolgált a múlt vasárnapi mérkőzés. A Ferenczvárosi T. C. csak az utolsó perczekben szerzett goal révén tudta az eredményt eldöntetlenné tenni. Első félidőben a műegyetemiek határozott fölényben voltak s a F. T. C. meglehetős kapkodva védekezett ellenfelük túlnyomó támadása ellen. A második félidőben a F. T. C. került fölénybe, de korántsem oly mértékben, mint az elsőben a Műegyetemi F. C. Az eldöntetlen eredményt előidéző goal — mely a bajnokság megnyerését jelezte — a match befejezte előtt 5 perczczel esett a M. F. C. kapuvédjének elügyetlenkedése által. A Műegyetemi csapatban Friedrich ezúttal önmagát múlta felül; lelkes játékával a csapatot valósággal magával ragadta; kitünően játszott a csatársor is, mely Aschner visszatérésével határozottan javult. Pohl kapuvéd — eltekintve a II-ik goalt okozó habozásától — általában véve nagyon derekasan viselkedett. A match a következőképen folyt le:

A Műegyetemiek erős iramú támadása vezeti be a mérkőzést. A F. T. C. saját térfelébe szorul s a védelemnek meglehetős energiával kell dolgozni, hogy a Műegyetemiek ostromának sikerrel ellen tudjon állani. Fischer 8 percz után lefut, goalra lő, de a labda a kapufáról visszapattan, a honnan Aschner fejjel akarja a F. C. T. goaljába juttatni, de a kapus közbelép, mig végre Pollák ügyes fejlökésével a labdát a F. T. C. goal-jába juttatja. Ferenczváros viszonozza a támadást s ezentúl mindkét részen egyenlő mértékben támad a két csapat. Ferenczváros erős iramban felnyomul a M.A.F.C. kapujához s Weisz egyik rúgása Lichtmann kezét éri. A hands in goal-t értékesí­tve, az eredmény kiegyenlí­tődik. A hátralevő időben inkább M. A. F C.-nak jut ki a játékból Berán az utolsó perczben handset vét, melyet Niessner élesen rúgva goallá értékesí­t. Half time 2:1 a Műegyetemiek javára.

A másik félidőben javarészt mindkét kapu előtt folyik a játék. Eleinte a Műegyetemiek még erősen tartják magukat; 10 percz múlva azonban már a F. T. C. fölénybe kerül s erős védelemre kényszerí­ti ellenfelét Műegyetem győzelme már-már biztosí­tottnak látszik; Weisz azonban goalra lő, Pohl elfogja a labdát, de habozása folytán Pákay kirúgja s a labda a goalba gurul. A F. T. C. ismét kiegyenlí­tett s Schubert Ernő (M. U. E.) versenybí­ró csakhamar a match végét jelzi.

(Sport-Világ, 1904. november 20.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

05.19.20:15 M4 Sport
OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ