1905.III.25. MTK – FTC 2:2

W_mtk-ftc

E heti mérkőzések. A lágymányosi pályán szombaton, március 25-én még a Slávia mérkőzések mellett is igen nagy érdeklődest kelt a legerősebb két magyar csapat a MTK. és a FTC. találkozása, mely a tavaszi szezon legizgalmasabb mérkőzése lesz. Bár a hir szerint a FTC. Weiss és Lissauer nélkül lesz kénytelen kiállani a MTK. teljes csapata ellen, az eredményt megjósolni mégis nagyon nehéz.

(Nemzeti Sport, 1905. március 26.)

Mai és holnapi mérkőzések. Az I. osztályú bajnokságnak szombaton döntő jelentőségű mérkőzése lesz. A bajnokság két legjogosultabb aspiránsa a Magyar Testgyakorlók Köre és a Ferenczvárosi T. C. állanak egymással szemben. A két csapat teljesen egyenlő esélylyel indul a mai küzdelembe, melynek lefolyása előreláthatólag oly izgató és érdekes lesz, mint az őszi s valószí­nűleg, a szerencse fog dönteni a fölött, hogy melyik csapat kerül ki a mérkőzésből győztesként. A két csapat jelenlegi formája és eddigi eredményei alapján eldöntetlen küzdelemre lehetünk elkészülve. A match a lágymányosi pályán szombaton d. u. 3 1/2 órakor kerül döntésre; előzőleg 1 1/2 órakor a II-ik csapatok játszanak a szövetségi dí­jért.

(Sport-Világ, 1905. március 26.)

1905. március 25., 15:30, Lágymányos, MTK — FTC 2:2 (1:2)
vezette: Schuberth Ernő (MUE.)
MTK: Domonkos — Nagy F., Révész — Sár, Pozsonyi, Szűcs — Káldor, Deutsch, Udvari, Károly, Sebestyén
FTC: Fritz — Berán, Ullerich — Gorszky, Bródy, Lissauer — Braun, Weisz, Pokorny, Takács, Deutsch
Gól: Deutsch (3.), Sebestyén (50.) illetve Pokorny (8.), Braun (35.)

FTC.— MTK. 2:2. A tavaszi szezon legérdekesebb s legizgalmasabb bajnoki mérkőzése egyuttal a szezon egyik legszebb játékát hozta a mult szombaton a lágymányosi sporttelepen. A mult évi bajnokság két első helyezettje különösen az első félidőben oly szép és sportszempontból is oly magas szí­nvonalon álló játékot produkált, amely örvendetes bizonyságot tett arról, hogy immár nem csak játékosaink, hanem jobb csapataink stí­lusa is megüti a legjobb kontinentális nivot, de bizonyí­tja azt is, hogy azok a nem minden tendenciától ment hiresztelések, melyek a bajnoki mérkőzések elfajulásáról beszélnek, mennyire túlzottak. Ami magát a mérkőzést illeti, az eredmény meglehetős reálisan fejezi ki az erőviszonyokat s amenynyivel jobb volt a FTC. támadása, annyival erősebb volt viszont a MTK. védelme, bár egészben véve ezúttal a FTC. szebb munkát mutatott. Különösen kitűnő volt a jobb oldal, hol Braun—Weisz—Gorszky eddig magyar csapatban alig látott kitűnő munkát végzett. De jó volt általában a fedezetsor is, mí­g a két hátvéd és Pokorny, mint középcsatár gyengébb volt. A MTK.-nál főleg a védelem tünt ki, mí­g a csatársorban inkább csak a középsők végeztek hasznos munkát. Káldornak rossz napja volt, Sebestyén pedig örökös cselezéseivel és önzésével rontott sokat. A két csapat a következő összeállí­tásban játszott:

FTC. (zöld-fehér): Fritz — Berán, Ullerich — Lissauer, Bródy, Gorszky — Braun, Weisz, Pokorny, Takács, Deutsch.
MTK. (kék-fehér): Domonkos — Nagy F., Révész — Sár, Pozsonyi, Szűcs — Káldor, Deutsch, Udvari, Károly, Sebestyén.

Alig kezdődik meg a mérkőzés, mikor egy szabadrúgás után a MTK. Deutsch révén már megszerzi az első gólt. Nyomban rá a meglepődött FTC. hatalmas iramban támad s különösen a jobboldal igen szép játéka révén már a 9-ik percben ki is egyenlí­t. Változatlan tempóban a FTC. túlsúlya mellett folyik tovább a játék, de azért mindkét kapu előtt vannak kritikus pillanatok. A közönség most Braun—Weisz—Gorszky szép összjátékának, majd Pozsonyi egy-egy sikerült akciójának tapsol, vagy Weisz gyönyörű lövéseit bámulja. Két eredménytelen korner után egy kitűnően kidolgozott támadás után Braun lefut és egy jól helyezett lövéssel megszerzi a vezetést s ezzel a félidő 2:1 arányban végződik FTC. javára.

A második félidőt is a zöld-fehérek támadása vezeti be s Domonkos-nak rögtön dolga akad. Fölnyomul a MTK. is; Berán habozása alkalmat ad Sebestyén könnyű lerohanására, mely a MTK. kiegyenlí­tő gólját eredményezi. A kiegyenlí­tés után mindkét csapat óvatosabban játszik s inkább a védelemre fekteti a fősúlyt. Az egyre gyengébben játszó Ferencvárosi védelem hosszabb támadáshoz juttatja a MTK.-ét, bár közben a FTC. is két kornert ér el. Különben mindkét kapu előtt vannak izgalmas pillanatok, de egyik részről Pokorny, másik részről Káldor a legjobb alkalmakat elrontják a góllövésre, í­gy több eredmény nem esik.

Biró: Schuberth Ernő (MUE.) volt.

Szövetségi dij. FTC. II.—MTK. II. 3:3. Rendkí­vül erős küzdelem. Bí­ró: Grolig Ernő (BAK.) volt.

(Nemzeti Sport, 1905. április 2.)

A múlt heti bajnoki mérkőzések közül a legérdekesebb és a bajnokság sorsára nézve is a legfontosabb volt az 1904. évi bajnokcsapat és a bajnokság második helyezettje közti küzdelem. Tudtuk, hogy mindkét csapat teljes formájában van és ezért erős, izgalmas és érdekes mérkőzést vártunk. E várakozásunkban nem is csalatkoztunk, mert az a sportélvezet, melyet e két kiváló csapatunk magas szí­nvonalon álló játéka nyújtott, kielégí­thette a legkényesebb igényű szemlélőt is. Úgy látszik, tudta ezt a közönség is, mert daczára annak, hogy a mérkőzést a távol eső Lágymányoson tartották, és daczára annak, hogy ugyanakkor a millenáris versenypályán más bajnoki-, a Margitszigeten pedig a nagy vonzerőt gyakorló Slavia nemzetközi mérkőzése volt, mégis oly nagyszámú néző sereglett ki, aminőt még ez a pálya nem látott. Mindkét csapat tudatában volt e mérkőzés fontosságának és ez meg is látszott játékukon. Rendkí­vüli óvatosság, nagy körültekintés és semmi koczkázatot meg nem engedő játékmodor jellemezte az egész küzdelmet, mely mindvégig fair volt. Az eldöntetlen eredmény körülbelül meg is felel a két csapat képességének. A bajnokcsapat csatársorának baloldala gyenge volt és hogy a küzdelem nem az ő javukra végződött, az csak annak tulajdoní­tandó, mert több í­zben olyan goalokat szalasztott el, amiket nehezebb volt elszalasztani, mint goallá nem érvényesí­teni. A csatársor többi tagja feladata magaslatán állott, úgyszintén a fedezetsor is, ámbár kezdetben lámpalázzal küzdött, amit csak a második félidőben tudott teljesen leküzdeni, amikor is annál hasznosabb munkát végzett; a hátvédek a szokott jók voltak, mig a fiatal kapus újból beigazolta, hogy elsőrendű erő. A F. T. C.-nál a fedezetsor volt a legjobb. Helyén volt mindenkor, kivette részét a védelemből, úgy mint a támadásból. A csatársor ezuttal is a rendkí­vüli gyorsaság jellemezte, valamint a jól irányí­tott és szép lövések. A hátvédek jobbak voltak mint máskor, mig a kapuvédő valósággal remekelt.

M. T. K.—F. T. C 2:2. F.T.C. kezdi a játékot, lassan lekerül az ellenfél térfelére, de a M.T.K. viszonozza a látogatást, mit azonban a zöld-fehérek nem vesznek szí­vesen és kézzelfoghatólag iparkodnak a veszélyt elhárí­tani. Az ennek folytán megí­télt szabadrúgást a M.T.K. alaposan kihasználja s Károly és Deutsch révén már a harmadik perczben megszerzi a vezető goalt. Ferenczvárost felvillanyozza e gyors eredmény s energikus támadást intéz, miközben Sár faultolása folytán azon módon, mint a M.T.K., csaknem goalt ér el. Akék-fehérek azonban megszabadulnak a veszélytől, de nem sokáig, mert a továbbis résen levő ellenfél a 8. perczben Pokorny révén kiegyenlí­ti az eredményt. F.T.C továbbis offenzivában marad, Nagy Ferencz kornert vét, mit azonban kihasználni nem tudnak; majd Takács lő a kapura, de a kapus bravúrosan véd. Ezután a M.T.K. támad, lövését azonban Fritz kivédi, mí­g Hoffer shootja a kapu fölött sivitel. Ismét Ferenczváros lesz a helyzet ura. Weisz remek lövése a kapufáról  pattan vissza, Takács is lő, de eredménytelenül, mignem a jobboldalon játszó Braun áttöri a M.T.K. védelmét és a 35. perczben egy védhetlen lövéssel  megszerzi csapatának a vezetést. A félidő további  részében is a zöld-fehérek vannak fölényben, további eredményt elérni nem tudnak. Félidő 2:1 a F.T.C.javára.

A második félidőben megváltozik a kép. Pillanatnyilag a F.T.C támad, de a M.T.K. ezt erélyesen visszaverve, Sebestyén áttöri az ellenfél védelmét, közelről védhetetlen goalt lő és igy az eredményt már az 5. perczben kiegyenlí­ti. Ferenczváros még egy kí­sérletet tesz a győzelem kiví­vásáért, majd pedig az első félidőben diktált erős tempótól kimerülve, visszaszorul kapujához s ettől fogva a M.T.K. állandó fölénynyel ostromolja goaljukat. A baloldal gyenge játéka miatt azonban a kék-fehérek sem tudnak újabb eredményhez jutni; Károly nagyon sokszor hozza veszélybe a F.T.C. kapuját, de közvetlenül a lövés előtt mindig lefaultolják, amit a biró nemcsak hogy nem vett észre, hanem még a zöld-fehéreknek í­tél érte egy  í­zben szabadrúgást. Kiszabadul ekkor  a F.TC. szorult helyzetéből, le is rohan ellenfele térfelébe, de két korneren kí­vül egyebet elérni nem tud. A játék végéhez közeledik már, midőn ismét veszélybe kerül a F.T.C. kapuja, Zulu azonban az üresen álló kapu fölé lövi a labdát, mí­g Károly szép lövését a kapus teszi ártalmatlanná. A mindvégig érdekes mérkőzés tehát 2:2 eldöntetlenül végződik.

Biró Schuberth (M.U.E.) volt, í­téletei sokszor érthetetlenek voltak.

Szövetségi dí­j. F. T. C. II. — M. T. K. II. 3:3. — A M. T. K. 3 tartalékkal játszott.

(Sport-Világ, 1905. április 2.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ