1905.IX.24. FTC – Postás 1:1

A soroksári-uti pályán igen nagy közönség nézte végig a Ferencvárosi Torna-Klub és a Postások bajnoki mérkőzését. Az első félidőben egyik csapat sem bí­rt gólt csinálni. A második félidő harminckettedik percében Ligeti megszerezte a Postások vezető gólját, a mit a negyvenkettedik percben Braun kiegyenlí­tett. Eredmény tehát egy gól egy ellen eldöntetlen. A második csapatok mérkőzésénél a Postások győztek három góllal egy ellen.

(Budapesti Hí­rlap, 1905. szeptember 25.)

Mai mérkőzések. A mai napnak kétségkí­vül legfontosabb s a bajnokság sorsára is döntő jelentőséggel biró matche a Soroksári-uti pályán a Ferenczvárosi T. C. és a Postások között fog lezajlani. A két csapat jelenleg a bajnokság élén szerepel s a tavaszi találkozás alkalmával eldöntetlen eredménynyel szerepelve, teljesen egyenrangú erőknek bizonyultak. F. T. C. -nál a tudás, Postásoknál az erő volt túlsúlyban. Múlt vasárnapi első debut-je után a két csapat erőviszonyára következtetni nem lehet. A Postások nagy fölénynyel verték a Magyar Úszó-Egyletet, melynek csapata jelenleg abszolútgyenge, a F. T. C. pedig küzdelem után az Újpesti T. E ., mely a B. T. C-al szemben sikeres szereplésével már képességeit beigazolta. A mai találkozásra igy egyenlő esélylyel indul a két csapat s a match kimenetele nyí­lt, lefolyása mindenesetre izgalmas lesz. A második csapatok matche- nél is egyenlők az esélyek.

(Sport-Világ, 1905. szeptember 24.)

Ferencvárosi T. K.—Postások. (…) Az első csapatok mérkőzése délután négy órakor, a második csapatoké pedig két órakor kezdődik. Biró az első csapatoknál Hajós Alfréd, a második csapatoknál Pobuda Tivadar lesz.

(Budapesti Hí­rlap, 1905. szeptember 24.)

1905. szeptember 24., 16:00, Soroksári út, FTC – Postás 1:1 (0:0)
vezette: Hajós Alfréd (BTC.)
FTC: Fritz — Manglitz, Lissauer — Gorszky, Bródy, Takács — Braun, Kórody, Pákay, Weisz, Kovács
Postás: Bádonyi — Bienenstock, Fekete — Túri, Koltai, Virág — Holub, Kertay, Liba-Ligeti, Buda, Balló
Gól: Braun (87.) illetve Liba (77.)

 

F. T. C. .— Postás 1:1. Igen nagy érdeklődés mellett folyt le ez a mérkőzés a soroksári-uti pályán, hiszen eredménye a bajnokság végeredményére is jelentős lehetett. A FTC. ezúttal ismét Braunnal és Kovácscsal jelent meg; mindkettő a régi jó is volt, sőt Braun lövőképesége határozottan fejlődött. A csapatban egyébként legnagyobb figyelmet Kórody és Pákay játéka keltett. E két fiatal erő valóban értékes tagja lett csapatának. Kórody technikára és bátorságra nézve tán jobb, de Pákay viszont lelkes agilitásával igazán lendületet vitt a csatársorba. A fedezetsorban Bródy—Gorszky a szokott jók voltak, ellenben Takács igen kí­méletlenül játszott. A hátvédek gyengék voltak. A csapat egyébként méltán megérdemelte volna a győzelmet, s ha a balszerencse nem üldözi (hét lövés pattant le a kapufáról) más is lett volna az eredmény. A Postásoknál a vedelem dolgozott igen jól; különösen Bádonyi munkája volt bámulatos. A fedezetsor rossz formában volt. A csatársor kezdetben szépet, később alig mutatott valamit, aminek oka jórészt Kertay szertelen játékában keresendő. A két csapat a következő összeállí­tásban játszott:

FTC.: Fritz — Manglitz, Lissauer — Gorszky, Bródy, Takács — Braun, Kórody, Pákay, Weisz, Kovács.
Postás: Bádonyi — Bienenstock, Fekete — Túri, Koltai, Virág — Holub, Kertay, Liba, Buda, Balló.

A játékot a Postások szép és heves támadása vezeti be s a FTC. csak a 7-ik percben szabadul ki. Kórody—Pákay—Weisz igen szép belső játékkal veszélyes támadásokat vezetnek s már a 10-ik percben kornert is érnek el, de Bádonyi úgy ezt, mint a többi veszélyesebbnél veszélyesebb lövést bámulatos szépen védi. De van dolga Fritz-nek is, aki szintén rászolgál a tapsra. FTC. a 23., 28. és 35-ik percekben ér még egy-egy kornert el, de a teljes erőből dolgozó Postás védelemkapuját mégis megmenti. Félidő 0:0.

A második félidő FTC. ritka szép és izgalmas támadásával kezdődik, melynek kivédésével gyönyörű munkát végzett a Postás-védelem. A Postás csatársorban lassanként kezd fölbomlani a rend s most már az első félidő szép játéka hiányzik, mert a csatársor csak a FTC. védelme hibáinak kiaknázásával bir támadni. Általában FTC. van fölényben, mig végre Liba off-sideről indul, a hátvédek föltartják kezüket s várják a biró füttyét, miközben Liba megszerzi a vezető gólt könnyű szerrel. Óriási tempót diktál erre a FTC., s a 37. percben Braun—Pákay szerencsésen ki is egyenlí­tenek. í­gy végződik az izgalmas mérkőzés, melyet Hajós Alfréd (BTC.) vezetett.

Szövetségi dij. FTC. II.—Postás II. 3:1. Erős küzdelem után FTC. biztosan győz.

(Nemzeti Sport, 1905. október 1.)

A mult vasárnapi mérkőzések középpontját a bajnokság élén szereplő két egyesületnek, a Ferenczvárosi Torna Clubnak s a Postásoknak összecsapása képezte. A ferenczvárosi pálya rég nem látott ily nagyszámú közönséget, melyet az izgalmasnak í­gérkező mérkőzés csábí­tott ki a soroksári-utra. A match lefolyása a várakozásoknak teljesen megfelelt, mert a mult vasárnapihoz hasonlóan változatosságban és izgalmakban gazdag mérkőzést idén aligha volt alkalma sportköreinknek végig szemlélni. S bár a küzdelem rendkí­vül izgalmas és változatos volt, a match maga nem állott azon a nivón, melyet egy bajnokság kimenetelére is döntő jelentőségű mérkőzéstől elvárhattunk volna. A match lefolyására ugyanis a pálya kicsiny volta nagy befolyással volt s nem annyira a Postások, mint a saját pályáján játszó Ferenczvárosi T. C. csapatának akczióképességét bénitotta meg a pálya rövidsége. A F. T. C. csatársora sem volt oly jó a mezőnyben, mint két hét előtt Újpesten. A kapu előtt a csatárok azonban kitűnően játszottak s nagy balszerencséjükön múlott, hogy váratlan s éles lövéseik hajszálnyira tévesztettek czélt vagy pedig megakadtak az akkor bámulatos ötletességgel s még nagyobb szerencsével játszó Bádonyi védelmén. A F.T.C.-nak azonban nemcsak a csatársora, de a fedezetei is kitűnők. Gorszky a szokott agilis játékot produkálta; Takács és Bródy pedig bebizonyí­tották, hogy fair játékkal sokkal hasznosabb szolgálatot teljesí­tenek csapatuknak, mint ha durván játszanának. A halfsorból a backállásba visszahelyezett Lissauer elég jó volt, de nagyon gyönge hátvéd Manglitz, kinek félelmetes lövései és mellérugásai állandóan a saját kapuvédjének figyelmét kötik le.

A Postás csapatban a védelem jó. Bádonyi védett minden tudásával, a mikor pedig ez hiányosnak bizonyult, a szerencse segí­tette őt mult vasárnapi példátlan sikeréhez. A két Postás hátvéd igen jó, a fedezetsorban azonban csak Koltai I. játéka érdemel emlí­tést. A csatársorban nincs semmi egység; összjátékról szó sincs s a kapu előtt képtelen minden komolyabb akczióra s nem egy kedvező alkalmat szalasztottak el habozásukkal. Az egyetlen elért goal is inkább az ellenfél védelme figyelmetlenségének tudandó be. F. T. C. általában jobb volt ellenfelénél s ha nem játszik a balszerencse közbe, a Ferenczv. T. C.-nak 2—3 goalkülönbséggel győznie kellett volna. Dicsérettel kell megemlékeznünk a két csapat fair játékáról s a játékosok higgadtságáról, melyet az izgalmas match hevében mindvégig meg tudtak őrizni

F. T. C.—Postás 1:1. Ferenczváros kezd, de a támadást Postás csakhamar átveszi s a F. T. C. kapu elé nyomul. Körülbelül 10 perczen át állandó ostrom szí­nhelyévé lesz a Ferenczváros kapuja, de a Postás támadás nem bizonyult veszélyesnek. Lövéseik nagyobbára czélt tévesztenek s a melyik helyes irányba ment, azokat Fritz kapuvéd tette ártalmatlanná. A küzdelem képe azonban csakhamar megváltozik. F. T. C. fölénybe jut s csatárai Weisz vezetésével többszöri rohamot intéznek a Postások pozicziója ellen s Bádonyinak sok alkalma nyí­lik képességeit bebizonyí­tani. A küzdelem a félidő folyamán nagyrészt a Postás kapu előtt folyt s a Postás csatársor csakis saját hátvédjeik hatalmas labdaelőreadása folytán jutnak olykor támadó poziczióba. Előrenyomulásukat azonban a kitünö F. T. C fedezetsor a legtöbb esetben feltartóztatja. Félidő 0:0.

A második félidőt a Postások váratlan támadása nyitja meg. Csatárai kijátszva az ellenfél védelmét, a F T. C. kapu elé kerül, de a goallövésre a tétovázó játék miatt nem került a sor. A F. T. C most kezébe veszi a támadást s csatárai ügyes összjátékkal felnyomulnak a Postás kapu elé s valóságos bombázásnak vetik azt alá. 7-szer pattant vissza a biztosnak vélt labda a goalléczről s vagy 10-szer mentette meg a kaput Bádonyi oly helyzetből, mely a Postás-csapat helyzetét válságossá tette. A védelem is segí­t a támadásnak s nem egy veszélyes lövés irányittatott fedezetsorból a kapura. Hiába! A hadiszerencse ezúttal teljesen cserben hagyta a F. T C.-ot s teljesen a Postásokhoz szegődött. A 28. perczben a Postás csatársor is munkához jut s kijátszva a védelemtől elszokott hátvédeket, nagy meglepetésre goalt lő. F. T. C.-ot egy pillanatra deprimálja a váratlan eredmény, de csakhamar fokozott energiával támad s néhány perczczel később egy erélyes ostrom után kiegyenlí­t. Óriási éljenrivalgás volt a válasz a jól kiérdemelt eredményre. A match hátralevő idejében a F. T. C. valósággal kapujához szögezi a Postásokat, de ujabb eredményt elérni képtelen s minden törekvése hajótörést szenved ellenfél csapatának egygyé olvadt védelmén. Biró: Hajós Alfréd (B. T. C.) volt.

Szövetségi dij. Ferenczvárosi T. C. II.—Postás II. 3:1. A játék igen változatos volt, nagyobb részt azonban itt is, mint az I. csapatok matchenél, a F. T. C. támadt. Biró Pobuda Tivadar volt.

(Sport-Világ, 1905. október 1.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ