1906.XI.18. FTC – Typographia 15:0

Vasárnapi mérkőzések. A soroksári úti pályán a FTC.—Typografia mérkőzés küzdelem után a FTC. győzelmével fog végződni.

(Nemzeti Sport, 1906. november 18.)

Mai mérkőzések. A Ferenczvárosi T. C.— Typographia közötti match, — bár a Typographia újabban ismét javult, — a F. T. C. kitűnő formáját tekintve, ennek fölényes győzelmével fog végződni. Sokkal érdekesebb küzdelemre van kilátás a II-ik csapatoknál, mert még mind a kettő veretlen s e matchen dől el a szövetségi dij őszi fordulójának sorsa. A match a soroksári-uti pályán, d. u 1/2 3 kor kezdődik.

(Sport-Világ, 1906. november 18.)

1906. november 18., 14:30, Soroksári út, FTC – Typographia 15:0 (8:0)
vezette: Vámos Soma (Főv. TC.)
FTC: Dobronyi — Manglitz, Rumbold — Gorszky, Bródy, Weinber — Braun, Schőn, Kórody, Schlosser, Weisz
Typographia: Kostyál — Gergely, Kaufmann — Krausz II., Matuskovics, Cseh — Viklász, Geiser, Orsolyák, Krausz I., Mandl
Gól: ? (3.), ?

A Typographiának – a FTC.-tól szenvedett súlyos veresége foglalkoztatja most a sportköröket. Egy osztály keretein belül 15 gólkülönbséggel vereséget szenvedni még sem szabad egészséges viszonyok közepette, az bizonyos. De érthetetlen is a Typographia ennyire súlyos veresége. Az első osztályban eddig lejátszott mérkőzéseit elég mérsékelt gólkülönbséggel veszí­tette csak el, sőt a MAC.-al, 33FC- és az UTE.-val eldöntetlen eredményt is ért el. A vereséget szenvedett csapat csekély változással a rendes első csapata volt az egyletnek; a FTC. sem javult hirtelen annyit, hogy az eredményt ezzel magyarázni lehetne. (…)

Az őszi forduló helyezése egyébként most már eldőlt. A fordulót, mint előre látható volt, biztosan és veretlenül nyerte meg a Ferencvárosi TC., mely most jobb, mint valaha, úgy hogy első helyét reálisnak és jól megérdemeltnek kell tartanunk. (…)

ns-19070120-12-19061118FTC.—Typographia 15:0. Vasárnap a soroksári-uti pályán küzdött a két csapat és a mérkőzés szenzációs gólaránynyal, a FTC. fölényes diadalával végződött. A Typographia legutóbbi eredményes szereplése (MAC. ellen 2:2 — UTE. ellen 2:2) küzdelmet helyezett kilátásba, annál feltűnőbb ezen rekordszámba menő veresége. A napilapok helytelenül azzal igyekeztek magyarázattal szolgálni, hogy a Typographia II. csapatát állí­totta ki az I. helyett. Ilyen sportszerűtlen eljárás súlyos következményeket vonhatna maga után, mit a csapat vezetősége el sem követhetett. Összehasonlí­tva a csapat játékosait a múlt mérkőzésen szerepeltekkel, a FTC. ellen ugyanazzal a csapattal állt ki, melylyel legutóbbi szép sikerét elérte, csupán két közepes játékos: Blitz és Schwarz-ot pótolták: Viklász és Kaufmannal. Nem is ebben rejlik a súlyos vereség oka, hanem azon meggondolatlan beosztásban, melylyel a Typographia mérkőzésről-mérkőzésre kiáll. A kapust kivéve valamennyi játékos más-más helyen játszik. A vezetőség hibája, hogy a jó képességű játékosait nem tudja felismerni és a megfelelő helyen játszatni. A FTC. csapata teljes vehemenciával játszotta végig a mérkőzést és oly formát mutatott, mely még a saját reményeit is felülmúlja. Az uj összeállí­tása fényesen bevált. Mind az öt csatár kitűnő lövő és minden alkalmat kihasznál. A fedezetsor kitűnő labdaszedő, a két hátvéd nagy rúgásaival folytonos alkalmat ad a csatároknak a támadásra. A kapus nyugodt és biztos. A FTC. ezen győzelmével veretlenül jutott az őszi forduló első helyére és győzelmeinek a mai gólrekorddal szép befejezését adta. A két csapat a következő összeállí­tásban mérkőzött:

FTC.: Dobronyi — Manglitz, Rumbold — Gorszky, Bródy, Weinber — Braun, Schőn, Kórody, Schlosser, Weisz.
Typographia: Kostyál — Gergely, Kaufmann — Krausz II., Matuskovics, Cseh — Viklász, Geiser, Orsolyák, Krausz I., Mandl.

A mérkőzésnek részletes lefolyása a következő: FTC. kezd; rögtön támad s már a 3. percben gólt ér el. Gyors egymásután még két gólt lőnek mire a Typographia veszélyesen felnyomul, támadása eredménytelen marad. A félidőt teljesen a FTC. támadásai jellemzik, csak az utolsó percekben jön fel a Typ., mikor a bí­ró 11-est í­tél a FTC. terhére. Typographia elhibázza a biztos gólt és a félidő 8:0-al végződik a FTC. javára.

A TI. félidőben a Typographia többször jut a gól előtt kedvező alkalomhoz, mit azonban a folyton résen álló védelem biztosan leszerel. Gól-gól után következik a FTC. támadása révén és a teljesen deprimált csapat nem képes a további 7 gólt megakadályozni.

Biró: Vámos Soma (Főv. TC.) volt.

Szövetségi dí­j. Typographia II.—FTC. II. 2:1. Rendkí­vül izgalmas játék. A FTC. csapata jól ellentáll a kitünően játszó Typ. II.-nek. Félidő 1:0 a Typographia javára. A II. félidőben 1—1 gól esik. A FTC. II. a büntetőrugást elhibázza és dacára gyakori támadásainak az eredményt kiegyenlí­teni nem tudja. A FTC. első veresége második helyre szorí­tja a csapatot a szövetségi dí­jban.

(Nemzeti Sport, 1906. november 25.)

A Ferenczvárosi Torna-Clubnak a Typographia Sp. C. elleni óriási goal arányú győzelme volt a múlt vasárnapi bajnoki mérkőzések szenzácziója. Typographia legutóbbi szerepléseit tekintve, érthetetlen az az óriási goalarányu vereség, melyet e csapat a F.T.C.-tól szenvedett. Tény az, hogy a F. T. C-tól a győzelmet reális körülmények közt sem vitathatta volna el, még kevésbbé a jelen alkalommal, amidőn kapuvédje mindjárt a 3. perczben Weinber által harczképtelenné téve, minden komolyabb munkára képtelen volt, ami mindenesetre nagy mértékben hozzájárult a csapat elkedvetlení­téséhez. Nem felel meg a valóságnak egyes napilapok hí­radása, mintha a F. T. C. I. ellen a Typographia második csapatbeli játékosait szerepeltette volna, hogy I. csapatbeli játékosaival annál biztosabban nyerje meg a II. csapatok részére kiirt szövetségi dijat. Utánna jártunk a dolognak és a hivatalos birói jelentésekből konstatáltuk, hogy a nagy goalaránynyal vereséget szenvedett csapatban 9 ember játszott, akik a M. A. C. ellen és ugyancsak 8 ember, akik az U. T. E. ellen, mindkét esetben 2:2 eldöntetlen arányban mérkőztek. A F. T. C. nagyarányú győzelme tehát annál értékesebb, mert ezt — 2—3 ember kivételével — a Typographia első csapatbeli játékosai ellen sikerült kiví­vnia. Szép győzelmet aratott a Typographia második csapata, mely e győzelmével a szövetségi dij legjogosultabb jelöltje lett.

ns-19070120-12-19061118-2F. T. C.—Typographia 15:0. F. T. C. kezdés után azonnal lerohan és kornert ér el. A Braun által szépen rúgott labdát a kapus elfogja, de az ezért küzdő fehér-zöldek őt megrohanva, Weinber Kostyált oly szerencsétlenül rúgja meg a mellén, hogy ezáltal a piros-kékek kapusát teljesen harczképtelenné tette, ami a match sorsát is eldöntötte, mert Kostyál a mindjobban sajgó sebe miatt képtelen volt még a legkönnyebb labdákat is kivédeni. F T.C. nagy vehemencziával támad s nem kerül nagy küzdelmébe a fenti eredmény elérése Első félidő 8:0 eredménnyel, mig a II-ik 7:0-al végződik. A két csapat a következő összeállí­tásban állt ki:

F. T. C.: Dobronyi — Manglitz, Rumbold — Weinber, Bródi, Gorszki — Braun, Schön, Korodi, Schlosser, Weisz.
Typographia: Kostyál — Gergelyi, Kaufmann — Krausz II., Matuskovich, Cseh — Mandl, Krausz I , Orsolyák, Geizer, Viklász.

Typographia II.— F. T. C. II. 2:1. E mérkőzés izgalmas volt és szép jelenetekben bővelkedett. F. T. C.-nak csak a védelme és Ecker, mig a Typographiában az egész csapata igen jól és lelkesen játszott s mindenképen rászolgált a győzelemre. Typographia goaljait Dózsa és Chelf, F. T. C.-ét pedig Ecker lőtte. Félidő 1:0 Typographia javára. A győztes csapat a következő összeállí­tásban szerepelt: Varga — Uzsela, Horváth — Adamath, Pilli, Blitz II. — Dózsa, Chelf, Komlancz, Prétyi II., Sckenk.

(Sport-Világ, 1906. november 25.)

Weinber Jánosról, a FTC. kitűnő fedezetéről a Sp. V. azt irta, hogy a Typographia kapusát megsebezte. Weinber most egy nyilatkozatot küldött be hozzánk, melyben tiltakozik a vád ellen, mert ö az egész match alatt közelében sem volt az illető kapusnak s egyszerű üldözésnek minősiti a Sp. V. ráfogásait.

(Nemzeti Sport, 1906. december 2.)

Schön József, a Ferenczvárosi T. C. egyik csatára, a következő levelet küldte szerkesztőnkhöz:

Tekintetes Szerkesztőség !

B. lapjuk legutóbbi számában a F.T.C.—Typographia mérkőzésről szóló tudósí­tásban többek között az foglaltatik, hogy a Typographia kapusát Weinber klubtársam úgy mellbe rúgta, hogy harczképtelenné vált. Az igazságnak tartozom azzal a kijelentéssel, hogy a Typographia kapusát — mikor mindketten a labdára szaladtunk — én rúgtam meg véletlenül, de akkor sem úgy, hogy harczképtelenségről beszélni lehetne. Weinber a kérdéses alkalommal a kapus közelében sem volt.

Az igazság érdekében kérem soraimnak szives közlését.

Kiváló tisztelettel

Schön József, a F.T.C. tagja.

E levélből kitűnik, hogy a szóban forgó mérkőzésen a F. T. C. játékosai tényleg megrugdalták a Typographia kapusát. Hogy a Typographia kapusa harczképtelenné vált-e a rúgás következtében, azt nem Schön úrtól, hanem a Typographia kapusától kellene megkérdezni ? Az igazsághoz hí­ven kijelentjük. hogy a Typographia—F. T. C. mérkőzésről szóló tudósí­tásunkat nem ifj. Osztrovszky József rovatvezetőnk, hanem a mérkőzésre kiküldött tudósí­tónk irta.

(Sport-Világ, 1906. december 2.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ