1907.III.10. FTC – I. Vienna FC 1:1

Mai mérkőzések. A mai nappal megkezdődik a nemzetközi mérkőzések sorozata is. A Ferenczvárosi Torna-Club méri össze erejét a millenáris pályán a legjobb bécsi csapatok egyikével, First Vienna-val. A bécsi csapat ezidén három erős mérkőzést játszott, mig a F. T. C.-nek eddig komoly dolga nem igen volt. Mindenesetre egész tehetségére szükség lesz, ha a győzelmet a maga számára akarja megszerezni. A match d. u. 3 órakor (szerk: napilapok szerint fél négy, majd a Pesti Hí­rlap szerint “A mérkőzést 2 óra 40 perckor kezdték meg”) kezdődik. Előzőleg a B. T. C. B) csapata mérkőzik a F. T. C. B) csapatával. Biró: Hajós Alfréd (B. T. C ) lesz. Helyárak a rendesek.

(Sport-Világ, 1907. március 10.)

Vasárnapi mérkőzések. A millennáris versenypályán lesz a szezon első nemzetközi mérkőzése a FTC. és a bécsi I. Vienna FC. között. A mérkőzés igen érdekes lesz. A FTC. kiváló őszi eredményei után most játszik először keményebb matchet, úgy hogy a IVFC. most nagyobb tréning formában állhat ki. A csapatról elég jó hí­rek érkeznek Bécsből s a prágai DFC.-ből átlépett Weil-el megerősödött csatársorát dicsérik a bécsi lapok is. A két csapat mérkőzése legutóbb a FTC. 1:0 arányú győzelmét hozta meg. Bár a FTC. egypár játékosa betegen áll ki, s Manglitz ugyanez okból hiányzik, mégis bizunk győzelmében. Összeállí­tások:

IVFC.: Pekarna — Eipel, Albert — Lintschevski, Preis, Singer — Weil, Singer, Wiesner, Kellner, Guggenheim.
FTC.: Dobronyi — Rumbold, Weinber — Pákay, Bródy, Gorszky — Weisz, Schlosser, Kórody, Schőn, Braun.

Előzőleg a BTC. II .—FTC. II. játszanak .

(Nemzeti Sport, 1907. március 10.)

1907. március 10., 14:40, Millenáris, FTC – I. Vienna FC 1:1 (1:0)
vezette: Hajós Alfréd (BTC.)
FTC: Dobronyi — Rumbold, Weinber — Pákay, Bródy, Gorszky — Braun, Schőn, Kórody, Schlosser, Weisz
IVFC: Pekarna — Eipel, Albert — Lintschevski, Preis, Singer I. — Guggenheim, Singer II., Wiesner, Retschuri, Weil
Gól: Kórody (31.) illetve Wiesner (70.)

A nemzetközi mérkőzések hosszú sorát a FTC. nyitotta meg. A sportköröket főleg a FTC, bemutatkozása érdekelte. Bár ez nem volt olyan meglepően fényes, mint pl. a MAC.-é, mindazonáltal megállapí­thatjuk, hogy a FTC. a tavaszi szezonban sem fog csalódást szerezni azoknak, akik benne bí­znak.

FTC.—IVFC. 1:1. Az év első nemzetközi mérkőzése a Ferencvárosi TC. és a bécsi 1. Vienna FC. között a hideg, télies idő dacára is nagy közönséget csalt ki a millennáris verseny pályára. A közönség általában a magyar csapat győzelmét remélte, mig a szakembereket magánál a mérkőzésnél is jobban érdekelte az, vajjon a tél folyamán a FTC. csapatáról elterjedt hiób-hirek mennyire látszanak meg a múlt őszszel legjobbnak bizonyult csapatunkon. Az aggodalom nem volt mindenben alap nélkül való. A csapat gyengült. Igaz ugyan, hogy még tréningje legelején tart csak, mindazonáltal tréninggel alig pótolható hibák is mutatkoztak. így a csapat szelleme romlott s erélyes föllépésre lesz szüksége a csapat vezetőinek, ha ezt a bajt csirájában akarják elfojtani. A súlyosan beteg Manglitz helyére megfelelő utódot alig talál az egylet; Weinber erőszakos és megbí­zhatatlan, Pákaynak ugyanez a hibája, de ő még jobban csiszolható. A csatársorban a két szélső betegeskedése miatt játszott tartózkodóan. Ha meggyógyulnak, játékuk is a régi lesz. Az összekötők közül Schlosser a régi kiváló formáját mutatta; Schön nem értette meg teljesen társait, de fejlődni fog még. Legfeltűnőbb a hanyatlás Korodyn; a csatársor legjobban kidolgozott támadásai rendszerint az ő önzésén és értéktelen cselezésein törtek meg. A IVFC. mult ősz óta javult. Csatársorában a Prágából nyert Weil által vezetett baloldal (főleg ha a kiváló Kellner tölti be az összekötő helyét) igen jó. A fedezetsor közepes, a védelem első rangú. Egészben véve azonban a FTC.-nál jobb tréningformában van már s ennek köszönheti azt, hogy vereség nélkül ment haza.

A két csapat igy állt föl:

FTC.: Dobronyi — Rumbold, Weinber — Pákay, Bródy, Gorszky — Braun, Schőn, Kórody, Schlosser, Weisz.
IVFC.: Pekarna — Eipel, Albert — Lintschevski, Preis, Singer I. — Guggenheim, Singer II., Wiesner, Retschuri, Weil.

A bécsi csapat meglepő támadása nyitja meg a mérkőzést; azonban a magyar csapat is hamar lendületbe jön és erősen szorongatja a bécsi kaput, melyet Pekarna és Eipel igen jól védenek. De bizonytalanok a támadók lövései is, ugy hogy igazán nehéz munka csak Schlosser éles lövéseinek kivédése volt. Nagyon megkönnyí­ti a bécsi védelem munkáját az, hogy Kórody önzőén a közönségnek játszik s hogy a magyar védelem ok nélkül erőszakoskodik, miért a bí­ró kénytelen folyton megakasztani a játékot. A IVFC. támadásai nem tartósak ugyan, de mind olyanok, hogy csak a legutolsó pillanatban sikerül azokat megakasztani, rendszerint Rumbold által. Közben a FTC. fokozza az iramot s a 31-ik percben Weisz—Schlosser által szépen kidolgozott labdát Károly a kifutó Pekarna mellett be is lövi. Ez a siker ugy föltüzeli a magyar csapatot, hogy most már a félidő végéig rendkí­vül hevesen ostromolja a bécsi kaput, melyet azonban elkeseredetten megmentenek az ujabb góltól. Félidő 1:0 a FTC. javára.

A második félidőben csakhamar jelentkezik a tréninghiány hatása a magyar csapaton, mely most már fáradtan és lelkesedés nélkül játszik. A IVFC. észreveszi ezt s élesí­teni törekszik az iramot: egyelőre azonban eredményt elérni nem tud. A csapat hires civakodó szelleme azonban már jelentkezik. Örökösen baja van a bí­róval. Egy í­zben a bí­ró nem vesz észre egy a határbiró által és jelzett autot; melyet a bécsi csapat önhatalmúlag megállapí­t s védelem nélkül hagyja kapuját, melybe a FTC. gólt lő. Mikor a biró ezt megadja, Pekarna távozásra akarja bí­rni társait. A határbiró közbelépésére azonban a biró mégis megváltoztatja í­téletét, mire a mérkőzés abban a bizonyos unalmas bécsi stí­lusban folyik tovább. FTC. fáradt s a nyomott iramot a IVFC. is szí­vesen átveszi. Egyedül a fáradhatatlan Weil dolgozik a balszélen erősen és tényleg a 25-ik percben Wiesner be is fejeli egy könnyű centerezését. FTC, a döntő gólért mégegyszer összeszedi erejét, de a szí­vósan védekező IVFC. megakadályozza azt.

Biró: Hajós Alfréd (BTC.) volt.

FTC. II.—BTC. II. 2:0. Ez az eredmény igen jó fényt vet a FTC. második csapatának jó klasszisára .

(Nemzeti Sport, 1907. március 17.)

A múlt vasárnapon végre, akadálytalanul meglehetett tartani a kií­rt bajnoki mérkőzéseket. Némely pálya ugyan még eléggé sáros, csatakos volt, de a mérkőzések megtartását a bí­rók mégis, mindenütt megengedték. Az idei év első nemzetközi matche, a Ferenczvárosi TC—I Vienna mérkőzés, nagy közönséget vonzott a millenáris pályára. Az izgalmas, érdekfeszí­tő küzdelmet váró közönség, azonban csalódottan hagyta ott, a match szí­nhelyét. Érdektelen, egyhangú mérkőzés volt, az idei első nemzetközi match; mindkét csapat meg trainirozatlan, összjátéknak sincs nyoma. Kár, hogy a FTC néhány játékosa durva és erőszakos játékot produkált a fairen játszó bécsiek ellenében s igy a match ní­vóját is alászállitották.

FTC—I. Vienna FC 1:1. Nagy közönség előtt folyt le az első nemzetközi mérkőzés. Úgy az FTC, mint a bécsi csapat, training nélkül, igen fogyatékos játéktudással állott ki. A mérkőzés tehát egyhangú, érdektelen volt, melyet csak az FTC egynémely játékosának erőszakos játékmodora zavart néha meg. Az első félidő még csak birt valami érdekkel, de már a másodikban annyira kifáradtak a trenirozatlan csapatok, hogy a játék valósággal unalmassá vált. A bécsiek szokatlanul fairen, fegyelmezetten játszottak. Jó volt a két hátvéd és a kapus. Az FTC igen gyors iramban kezdte a játékot, de azután csakhamar kimerült. A csapat összjátéka még nagyon kezdetleges, a fedezetek sem közelitik meg őszi remek formájukat. Általában a csapat játéka rendszertelen volt s inkább az egyéni, mint az összjátékra fektette a súlyt

A match lefolyása a következő volt. Vienna kezdi a támadást, melyet néhány percz múlva az FTC vesz át. A bécsi hátvédek igen szépen leszerelik az FTC csatárok, különösen Schlosser támadását. Schlosser két lövését Pekarna védi, mig Schön lövése a kapu felett repül el. A biró többször lefütyüli a játékot, hogy az FTC erőszakoskodásait megbüntesse. Az első gólt Korodi lövi (32 p), aki a Schlossertől kapott labdával kicselezi a hátvédeket s miközben a kapus a goiból kifut, a kapuba lövi. A 40-ik perczben FTC kornerhez jut, az utolsó perczekben szintén a zöld-fehérek vannak offenzivában, de támadásuk eredménytelen Félidő 1:0 FTC javára.

A második félidőt a Vienna igen erős támadása vezeti be. Weil balszélső igen sokszor lerohan, de lefutásait a magyar hátvédek mindannyiszor leszerelik. Az első negyedórában a magyar csatárok gólt érnek, amely ellen a bécsiek — azon a czimen, hogy a labda előzőleg már a játéktéren kí­vül volt, — óvást emelnek. A biró meggyőződvén az óvás alaposságáról, a gólt érvénytelení­tette. A játék ezután mind érdektelenebbé válik. A játékosok fáradtak, támadásaik erélytelenek. Az I. Vienna a 24-ik perczben éri el kiegyenlí­tő gólját, a balszélső csatártól beadott labdát Wiesner fejével a hálóba juttatja. A hátralevő idő unalmas, egyhangú játékkal telik el. Félidő 1 :0 I. Vienna javára.

Biró: Hajós Alfréd (BTC) volt, ki a tőle megszokott szakértelemmel bí­ráskodott.

A csapatok felállása a következő volt:

IVFC: Pekarna — Eipel, Albert — Lintschefsky, Preisz, Singer — Weil, Singer, Wiesner, Kellner, Kugenheim.
FTC: Dobronyi — Weinber, Rumbold — Gorszki, Bródy, Pákay — Weisz, Schlosser, Korody, Schön, Braun.

FTC I/B—BTC I/B 2:0. A nemzetközi mérkőzést megelőzőleg mérkőzött e két csapat. Noha a BTC volt majdnem állandó fölényben, mégis az FTC győzött, ami a piros-fehérek védőjátékosainak könnyelmű játékának tulajdoní­tható. Biró: Langfelder Ferencz (UTE) volt.

(Sport-Világ, 1907. március 17.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ