1908.II.23. FTC – MTK 3:3

NS-19080222-01-19080223

Ferencvárosi TC. — Magyar Testgyakorlók Köre bajnoki mérkőzése vasárnap délután 3 órakor lesz a Thököly-uti pályán. A FTC. vasárnap mutatott kitűnő formája az ez évi bajnokság esélyeit teljesen nyí­lttá tette. A bajnokságban oly nagy előnynyel vezető MTK. e legfontosabb mérkőzését tartja vasárnap a FTC.-bal, mely mérkőzés eredménye döntő fontosságú a bajnokság ez évi helyezésére. Mindkét csapat átérezve a vasárnapi találkozás nagy fontosságát, erősen készül e mérkőzésre. A FTC. rendes trainingjén kí­vül pénteken délután training-mérkőzést tart a MAC.-bal, hogy ezzel is teljes készültséget szerezzen a „nagy saison” többi mérkőzéseire. Az izgalmas és heves mérkőzés előtt a szövetségi dij két komoly jelöltje, d. u. fél két órakor játszik ugyanazon a pályán. Biró: az I. csapatoknál: Fehéry Ákos (BTC.), a II. csapatoknál: Bakó Gyula (MAC.) lesz. Helyárak a rendesek. I. hely 1 korona, II. hely 80 fillér.

(Pesti Hí­rlap, 1908. február 20.)

1908. február 23., 15:00, Millenáris, FTC – MTK 3:3 (2:2)
vezette: Fehéry Ákos (BTC.)
nézőszám: 3 500
FTC: Fritz — Manglitz, Rumbold — Weinber, Bródy, Gorszky — Rónay, Weisz, Korody, Schlosser, Szeidler
MTK: Domonkos — Csüdör, Nagy — Biró, Kürschner, Sár — Weisz, Frontz, Szántó, Károly, Sebestyén
Gól: Szeitler (3.), Weisz (10., 65. – utóbbit 11-esből) illetve Károly (5., 30. – mindkettőt 11-esből, 62.)

FTC.—MTK. 3:3. A Ferencvárosi Torna Clubnak a MAC. felett aratott fényes győzelme után az egyetemes érdeklődés oda irányult, hogy milyen arányban fog a bajnokságban ez idő szerint a vezető helyet elfoglaló Magyar Testgyakorlók Körével végezni. A Millennáris pályán — a borús idő dacára — a mult vasárnap legalább 3500 ember jelent meg, hogy tanúi legyenek az előreláthatólag kemény küzdelemnek. A két csapat erőkülönbözetét nem fejezi ki hiven a 3:3 arányú eldöntetlen eredmény. A védelemben Domonkos az MTK. javára billentette a mérleget, de ez már a fedezetsorokban a FTC. javára kiegyenlí­tődött. A zöld-fehérek csatársora azonban egy klasszissal volt jobb az ellenfél csatársoránál, mely utóbbiban egyedül Károly volt valamelyes gólképes formában.

A játék nivója csak az első félidőben volt magas. A FTC. nagyobb ereje, tartalmasabb kombinációja és játékosainak egészséges helyezkedése révén mindjárt kitűnt s ez különösen az első félidőben érvényesülhetett. A szétnyúlt mezőben a zöld-fehérek jó kombinálással haladtak előre s két mesteri gólt is értek el. A szerencse azonban a MTK. mellé szegődött s ez mindent kiegyenlí­tett. A második félidőben a játék teljesen egyoldalú volt. A FTC. ráfeküdt ellenfelére és ez csak nagy ritkán tudott a ferencvárosiak vasszoritása alól kibújni, de egy ilyen alkalomkor mégis megszerzi Károly révén a vezető gólt s igazán kevés hija volt, hogy a FTC. óriási fölénye dacára a mérkőzést nem vesztette el. A védekezés legtökéletesebb formáját mutatta be a MTK. a mérkőzés utolsó 30 percében, mikor Domonkos rosszulléte miatt elhagyta kapuját s azt Biró foglalta el. A kapu előtt helyet foglaló két hátvéd, három fedezet és két csatár végső kétségbeeséssel dolgozott az Oxford 0:1-es napra emlékeztető energiával s bár a kiegyenlí­tést nem, de az ellenfél győzelmét meg tudták akadályozni. A MTK., bár az erősebb fajta tréning hatása meglátszik rajta, természetesen még nem érhette el a szokásos formáját. A jelek szerint az idei szezónban is a védelem lesz az erősebbik oldala, melyben már most is Csüdör a legjobb ember. A fedezetsorban Biró a védelem egyik erőssége lesz, miután most is régi szisztémája szerint majdnem állandóan a harmadik hátvéd szerepét töltötte be. Ez azonban a támadás rovására fog a jövőben is esni, amely pedig a csapat leggyöngébb része. A jelen mérkőzésben elért három gólja nem adja a támadás erejének reális képét, mert abból kettő inkább véletlen szerencséből kifolyólag megitélt 11-esből esett.

A FTC. csapata mit sem vesztett a MAC. elleni mérkőzésen mutatott kitűnő formájából. A csatársor most is pompás munkát végzett. Korody játéka most is kitűnt s ha jövőben is labdaosztásra fekteti a fősúlyt, a ferencvárosi csatársor lesz az egyik leggólképesebb magyar támadás. Óriásit fejlődött Szeidler, ki nyugodt, szép és fair játékával a közönség rokonszenvét már teljesen megnyerte. A két csapat a következőképen állott fel:

FTC.: Fritz — Manglitz, Rumbold — Weinber, Bródy, Gorszky — Szeidler, Schlosser, Korody, Weisz, Rónay.
MTK.: Domonkos — Csüdör, Nagy — Biró, Kürschner, Sár — Weisz, Frontz, Szántó, Károly, Sebestyén.

IMG_1282-SH-19091024-03A játék nagy tűzzel kezdődik. Az első percekben a középen hullámzik, majd a ferencvárosiak belső adogatással közelednek a MTK. kapuja felé. Schlosser lövését azonban Csüdör biztosan küldi vissza a pálya közepébe, alkalmat adva csatársorának, hogy az ellenfél látogatásit viszonozza. A 3-ik percben a FTC. gólkickjét Bródy fogja el, ez a szabadon álló Korodynak rúgja, ki éles szög alatt a balodalnak adja előre a labdát. Szeidler kiszökik Nagy Ferenc mellett, a labdával lefut s kb. 30 m.-ről, mikor a kapus is centerezésre készül, gyönyörűen ivelt labdával a mérkőzés első gólját rúgja. Újrakezdés után ismét a FTC. intéz Rónay révén támadást, azonban a döntő pillanatban Rónay centerezés helyett a labdát elbabrálja, mire ismét Csüdör lép közbe s a labdát elszedvén, gyönyörű rúgással a mezőny jobb szélén álló Sebestyénnek küldi, ki Károlylyal a szokásos módon összejátszván, lefut s Manglitz pillanatnyi habozása folytán centerezésre jut. A helyzet azonban nem volt veszedelmes, mert a ferencvárosi védelem már elhelyezkedett. Sebestyén által centerezett labda magas ivben közeledik a kapu felé. Fritz, kilép a kapuból, jó helyezkedéssel várja, mikor a FTC. hí­veinek rémületére Rumbold, egy helyből, magasugrónak is becsületére váló ugrással felugrik s a labdát kézzel lecsapja a penalti területen belül. A megí­télt 11-est Károly védhetetlenül lövi s ezzel kiegyenlí­t az 5-ik percben. A FTC. most mutatja be igazi klasszisát. Törhetetlen energiával támad, azonban a MTK. kétségbeesetten véd s egy pár kritikus helyzetet szerencsésen old meg. A támadás azonban a 10-ik percben ismét sikerrel jár. A középről Korody egymaga viszi le a labdát s kb. 30 m.-nyire az ellenfél kapujától, mind a két hátvédet magára szí­ván, a labdát szögben jobbra kiadja. Weisz pompás rössel tör előre, Domonkos a kapu bal szegletébe áll, a jobb összekötő azonban éles lövéssel, arasznyi magasságban a földtől, a labdát a kapu jobb sarkába vágja s ezzel ismét a vezetéshez juttatja csapatát. A játék tempója ezután kissé alább hagyott, a két csapat játékereje egyformának mutatkozott, felváltva támadva, anélkül, hogy veszélyesebb helyzetek állottak volna elő. A játék menetét azonban igen gyakran minden alaposabb ok nélkül akasztotta meg a bí­ró sipja s a biró egyes helyzeteket tévesen itélt meg. Igy például az első félidőben egy alkalommal Nagy Ferenc és Szeidler egyszerre futnak rá egy előre tolt labdára. Nagy valamivel hamarabb ér oda, de elbotlik s a labda oldalt gurul, melylyel Szeidler szabadon futhat tovább. A ferencvárosiak csatárlánca egy sorban nyomul előre s előreláthatólag veszélyes helyzet készülődik. A biró azonban lefújja a játékot s szabad rúgást ad a MTK. javára, meglehetősen érthetetlenül. Az MTK. kiegyenlí­tő gólját ismét 11-es utján éri el. A FTC. kapuja előtt kavarodás van, egy lőtt labda Manglitz vállára esik s onnan felső karját érintve legurul. A szigorú biró ismét 11-est í­tél, melyet Károly a kapuba vág, bár kis szerencsével Fritz védhette volna. Félidő: 2:2.

IMG_1285-SH-19091024-04A második félidőben a FTC. nagyobb állóképessége érvényesül s döntő fölénybe kerül. A MTK. védelme azonban bámulatos szí­vóssággal, sőt még nagyobb szerencsével dolgozik. Dacára a fölényes támadásnak, a védelem egy jól előre adott labdájával Frontz kiszökik, majd Károlynak átadván, ez egymagában átdriblizi magát a két hátvéden s a 17. percben 6 m.-ről gólt lő. Ez volt a MTK. támadásának az utolsó fellobbanása. Ezután teljesen a védelemre fekszik, még a csatárok is a kapu elé húzódnak, alig egy-kettő portyázik a pálya belsejében, labdára várván. A FTC. valóságos bombaáradatot küld az ellenkapura, de eredmény nélkül. A 20-ik percben a MTK. kapuja előtt nagy kavarodás támadt, miközben Nagy Ferenc hands-t vét. A biró 11-est í­tél, melyet Károly próbál sikertelenül védeni; Weisz azonban védhetetlenül lövi. A játék képe továbbra is az előbbi marad. A FTC. kétségbeesett energiával támad, de balszerencséjét, amely az egész mérkőzés folyamán kisérte, nem tudja legyőzni. Weisz a kavarodásban egy alkalommal, mikor már Biró állott a kapuban, gyönyörűen suttol; a labda szerencsésen kikerüli az ellenfél tömegét s már biztos gólnak látszik, mikor partnerének, Korodynak hátába ütközik, ki valahogy a kapu előtt ragadt, s onnan visszapattan. Majd egymásután három fejkick megy a kapura. Először a felső lécről, majd az oldallécről pattan vissza, majd pedig a kaputól 2 m.-nyire álló Rónav fejebubjáről ismét a felső léc külső szegletébe ütközik, de a gólvonalat sehogy sem tudja áthaladni. A kornerek egymásután multak el hatástalanul s több eredményt egyik fél sem tudott elérni.

Biró: Fehéry Ákos (BTC.).

Szövetségi dij. MAGYAR TESTGYAKORLÓK KÖRE II. győz 2:1 arányban a Ferencvárosi Torna-Club II. ellen. Félidő 2:0 MTK. javára. Az első félidőben a Testgyakorlók voltak fölényben, ügyesen használva ki offenzivájukat; a második negyvenöt percben FTC. állandóan támadott, azonban MTK. jól védte gólját és csak egy gólt kapott vissza. Biró Bakó Gyula (MAC.)

(Nemzeti Sport, 1908. február 29.)

A legszenzácziósabbnak a FTC — MTK-mérkőzés í­gérkezett. Daczára a változékony időjárásnak, a millenáris-pálya tribünjei zsúfolva voltak közönséggel. A FTC, úgy mint a múlt héten, a mérkőzés egész folyama alatt fölényben volt. Különösen a csatársor szélei domináltak a nagyon ésszerűen kivitt támadásokban. A MTK, mely többnyire a deffenziv helyzetek elhárí­tására szorí­tkozott, nem a tőle megszokott rutinnal védekezett.

MTK—FTC 3:3. (Bajnoki mérkőzés.) Élénk érdeklődéssel tekintettek a sportkörök e mérkőzés elé, melynek eredményét a bajnokság sorsára is döntőnek tartottak. A mérkőzés azonban egyik fél győzelmével sem, hanem eldöntetlen eredménynyel végződött. Nagy közönség jelent meg a millenáris pályán, melynek talaja, daczára az esős időjárásnak elég jó állapotban volt, csupán egynémely helyütt volt sáros.

Az első goal mindjárt az első perczben esik, ugyanis a labda az egyik kissé sáros helyen megáll s a ráfutó Szeitler védhetetlenül lövi az MTK hálójába. Uj felállás után a MTK támad. Sebestyén beadását Manglicz kézzel leüti, mire a biró tizenegyest í­tél, melyből a kék-fehérek kiegyenlí­tenek. Majd FTC lép fel támadólag és csakhamar szép lövéssel megszerzi második goalját (9 p.). Változatos játék következik ezután. A 30. perczben a biró MTK javára í­tél tizenegyest, melyet goallá értékesí­tenek (30 p.). A félidő ezután jobbára a MTK támadásával telik el.

A második félidőben FTC támad, de támadása megtörik a kék-fehérek védelmén. MTK baloldala lefut s Weisz beadásából Károly remek goalt lő (17 p.) E goal után MTK visszaesik, a beteg Domonkos kiáll, FTC kerül fölénybe, melyet a játék végéig megtart. A kiegyenlí­tő goalt a ferenczvárosiak szintén tizenegyesből érik el (25 p.). Ezután a MTK már csak igen ritkán jut a FTC kapuja elé, mely állandó offenzivába jut, de számos veszélyesnek látszó lövését Gyulai igen jól védi, ki Domonkos távozása után áll a kapuba.

Biró: Fehéry Ákos (BTC) volt, aki erélyes bí­ráskodásával, minden erőszakoskodásra való hajlandóságot már jóeleve meggátolt.

Csapatösszeállí­tások:

FTC: Fritz — Rumbold, Manglitz — Weinbeer, Bródi, Gorszki — Rónai, Weisz, Korodi, Schlosser, Szeitler.
MTK: Domonkos — Nagy, Csüdör — Gyulai, Kürschner, Schaar — Sebestyén, Károly, Szántó, Döme, Weisz.

Második csapatok mérkőzése 2:1 arányban az MTK győzelmével végződött. Az MTK állandó fölényben volt, azonban a tréning nélküli csapat a második félidő végén visszaesett, mikor is FTC egyetlen goalját elérte.

(Sport-Világ, 1908. február 24.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

05.19.20:15 M4 Sport
OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ