1908.III.22. Ezüstlabda, MAC – FTC 3:4

NS-19080328-01-19080322

Ezüstlabda mérkőzés. MAC—Ferencvárosi TC. A legszebb és legértékesebb magyar sportvándordij, a Polónyi Géza orsz. képviselő által alapí­tott margitszigeti ezüstlabda évről-évre a legérdekesebb küzdelmekkel gazdagitotta a magyar football sport nagy eseményeinek sorozatát. Az ezüstlabda mérkőzések rendszere a kiesési rendszer az egyik oka annak, mert itt a legyőzött ellenfél kiesik végleg s nem javí­that többé pozí­cióján, úgy, mint a bajnokság körmérkőzésein. Ez a körülmény készteti a csapatokat arra, hogy minden tudásukat belevigyék a küzdelembe. A MAC. és FTC. közötti mérközősnek ezenkí­vül még különös fontosságot ad az, hogy ez a két csapat a védője a pompás dí­jnak. Az FTC. háromszor, a MAC. kétszer nyerte meg sorrend nélkül az ezüstlabdát. Az FTC.-nek ugyancsak két győzelemre volna szüksége a végleges nyeréshez. A MAC., amely tavaly győzött, szintén két győzelemmel érheti ezt el, de csak akkor, ha ezidén és jövőre is győz, mert í­gy három egymásutáni győzelme lenne. A két csapat tehát oly nagy érdekeket visz a harcba, amely őket kétségtelenül a legszebb játékra s addig is a legkomolyabb tréningre ösztökéli.

Csapatösszeállí­tások: MAC.: Budai, Oláh, Kelemen II., Magyar, Hildebrand, Medgyessy, Fekete, Krempels, Kelemen I., Vangel, Borbás. FTC.: Fritz, Rumbold, Manglitz, Weinber, Bródy, Gorszky, Rónai, Weisz, Korody, Schlosser, Szeitler.

A mérkőzés 1/2 4 órakor kezdődik. Biró: Hajós Alfréd BTC. lesz. Előzőleg a Gyógyszerészek ujonan alakí­tott csapata játszik a MAC. egy kombinált csapatával.

(Pesti Hí­rlap, 1908. március 22.)

1908. március 22., 15:30, Margitsziget, MAC – FTC 3:4 (3:2)
vezette: Hajós Alfréd (BTC.)
nézőszám: ~ 4 000
MAC: Budai — Oláh, Kelemen II. — Magyar, Hilddebrand, Medgyessy — Fekete II.. Krempels, Kelemen, Vangel, Borbás
FTC: Fritz — Rumbold, Manglitz — Weinber, Bródy, Gorszky — Rónay, Weisz, Kórody, Schlosser, Szeidler
Gól: Borbás (32.), Kelemen I. (?. – 11-esből), Krempels (44.) illetve Schlosser (5. – 11-esből, 15.), Budai (öngól, 47.), Schlosser vagy Kórody (85.)

FTC.—MAC. 4:3. (Margitsziget.) A sportkedvelő közönség feszült érdeklődéssel nézett e két nagy formában levő csapat találkozása elé, mely abban is tartalmasan jutott kifejezésre, hogy a szigeti pályát a mult vasárnap mintegy 3—4 ezer ember kereste fel. A két csapat, amint az már előre sejthető volt. egyforma erősnek bizonyult, s az a góldifferencia, amely a jelen esetben véletlenül a Ferencvárosi Torna Clubot jutatta győzelemre, nem is annyira az erőkülönbözeten, mint inkább erkölcsi motí­vumokon épült fel. Mind a két csapat többszörös védője a gyönyörű vándordí­jnak, amelyet Polonyi Géza. Magyarország volt igazságügyi minisztere alapí­tott. A FTC háromszor, a MAC. kétszer nyerte. E két csapaton kí­vül más csapat nem tudott még a védők sorába jutni. Előre látható volt, hogy a ví­vandó elkeseredett mérkőzésben, a lélektani szempontok döntő fontossággal fognak a végeredménybe befolyni, vagy még inkább a mérkőzés sorsát eldönteni. Ugy is volt. A FTC. alig néhány perccel a kezdés után egy igen olcsó gólhoz jut. Medgyessynek rálövik a labdát felső karjára, s bár már maga a helyzet is olyan volt, mely a szándékosság minden legcsekélyebb kritériumát nélkülözte, a biró mégis penálti rúgást í­tél, mely gólt eredményez. Egy pillanattal később a biró a MAC. egy remek támadását otf side cimén megállí­tja, s a 16-ik percben ismét olyan gólt í­tél meg, mely a korner vonalon tul jutott, s onnan centereztetvén vissza s a hálóba fejeltetett. Kétségkí­vül, hogy MAC. játékosai, bár lehetséges, hogy ezek csak a sorozatos jóhiszemű tévedésein alapultak, lelki egyensúlyukat elveszitették s emellett óriási hátrányba kerültek elismert erős ellenfelükkel szemben. A csapat nagy klasszisát bizonyí­tja azonban az a tény, hogy mégis képesek voltak a letargiából felrázódni s az az után bekövetkezett bámulatos erőfeszités mely nagy fölényhez és rövid időn belül a kiegyenlí­tő, majd pedig a vezető gólhoz juttatta őket, általános elismerésre tarthat számot. Nem hallgathatjuk el azonban, hogy a MAC második gólja, melyet, szintén tizenegyesből szerzett, indokoltság szempontjából éppen annyira bizonyí­tásra szorul mint a FTC. első gólja. A MAC. azonban a közel 25 perces rendkí­vüli erős munka folytán, hatalmas erőmennyiséget adott ki magából. Kétségkí­vül a FTC. sem volt jobb kondí­cióban a félidő végén. A mérkőzés sorsát azonban a FTC. harmadik gólja döntötte el, melyet a MAC. kapusa már látszólag biztosan védett s azután kezéből a gólba ejtett. A FTC.-nak a kiegyenlí­tés uj erőt adott, mig a MAC.-ot az olcsónak tetsző gól teljesen letörte. Egyáltalában a biró í­télkezései nagyon ingadozók voltak, s az apróbb nüanszokban gyakran tévedett, s az eseményeket nem egyszer fogta fel hibásan.

Ami a két csapat erőviszonyát illeti, normális viszonyok mellett egyenlőnek kell tartanunk. A FTC. védelme, a MAC. támadása jobb. A MAC. támadósora erejének mértékül szolgál a FTC. rendkí­vül erős védelme, melynek azonban a MAC. csatárai, az első félidőben megtudtak felelni, jóllehet Vangel Rumbolddal történt merész összecsapásból már a játék első perceiben súlyosan sérülten került ki. A MAC. játékerején azonban még mindig meglátszik az a súlyos, majdnem pótolhatlan vérvesztesség, amelyet három olyan kiváló játékosának mint Veres Imre, Niessner és Sipos nélkülözése folytán beállott.

A csapatok játékáról most sem mondhatunk ujat. Rumbold bámulatos formában van, s néha igazán csodákat müvelt. Hozzá hasonló hátvéd még nem játszott magyar csapatban. Manglitz is kifogástalanul dolgozott, ami Gorszky és Bródy nagy formája miatt nem volt nehéz. Weinber még mindig tulsagos veszélyesen játszik, s lábaival néha életveszélyesen hadonászik a magasban. A csatársor legjobb emberei Koródy és Schlosser.

A MAC.-nál a csatársor balszárnya igazán klasszis játékot produkált. Borbás, Vangel és Medgyessy hatalmas és veszélyes játékerejü triót képeznek. Krempelsz egy pár igen szép dolgot csinált, de különösen beszélő képessége javult. Oláh önfeláldozóan dolgozott és a kapu előtt néha bámulatos helyzeteket oldott meg. A következő összeállí­tású csapatok állottak fel:

FTC.: Fritz — Rumbold, Manglitz — Weinber, Bródy, Gorszky — Rónay, Weisz, Kórody, Schlosser, Szeidler.
MAC.: Budai — Oláh, Kelemen II. — Magyar, Hilddebrand, Medgyessy — Fekete II.. Krempels, Kelemen, Vangel, Borbás.

FTC. kezd; egy ideig középütt folyik a játék; először Rónay fut le, de Kelemen II. leszereli támadását, majd Budainak akad dolga. Az 5-ik percben Medgyessynek egy kavarodásból karjára lövik a labdát, a bí­ró 11-t itél, melyet Schlosser gólba lő. Borbás lefutása után középrradott labdáját Vangel gyengén lövi, később Vangel ismét hibáz. A 15-ik percben Koródy egy a gólvonalon tuljutott labdát becenterez, melyet Schlosser gólba fejel. A bí­ró a gólt megí­téli. A MAC. most elkeseredetten támad s a félidőben uralja a helyzetet. Vangelnak a 22-ik percben lőtt labdáját Fritz rávetéssel védi, majd kornert érnek el a sárga-kékek. Magyar hosszu í­velt lövése ismét munkát ad Fritznek. Kelemen I. gyönyörűen kitolja a labdát Borbásnak, de lövését a. ferencvárosi védelem kivédi. Pár perc múlva a MAC. kapu jut veszélybe, Oláh későn adja vissza a labdát kapusának, ugy, hogy Budai csak közbefutással tud menteni. Végre Borbás, Kelemen által szépen leadott labdával lefutja az ellenfél védelmét, s helyezett gólt lő (32. p.). Továbbra is a MAC. támad, védekezés közben Krempelst felelökik, a megí­télt 11-esből Kelemen I. kiegyenlí­t. A félidő 44-ik percében Krempels kidriblizi az ellenfél védelmét és szép gólt. lő. Félidő: 3:2 MAC. javára.

A második félidő góllal kezdődik, ugyanis mindjárt a 2-ik percben Weisz a gólra lő, könnyen védhető labdáját Budai kezéből a hálóba ejti. A MAC. visszaesik, kornert vét. Csak rövid időre lesz a játék változatos, mikor is a támadásokat egyrészről Rónay, másrészről Borbás vezetik. Tiz percre nehéz ostrom alá kerül a MAC. kapu, melyből kiszabadulva Kelemen I. 3 méterről is biztos gólt hibáz. A 30-ik percben Weisz remek lövését Budai biztosan védi. Már eldöntetlennek látszik a mérkőzés, mikor FTC. két kornere után a MAC. védelem hibáz s Schlosser Rónay centeréből közelről a győzelmet jelentő gólt lövi a MAC. hálójába.

Biró: Hajós Alfréd (BTC.).

Egyéb mérkőzések. FTC. II.—MAC. II. 5:4. Félidő 1:4. Biró: Veres Imre (MAC.).

(Nemzeti Sport, 1908. március 28.)

Ferenczvárosi Torna Club—Magyar Atlétikai Club (ezüstlabda mérkőzés) 4:3. (Félidő 3:2 MAC javára). Óriási közönség előtt folyt le a margitszigeti pályán a nap legérdekesebb mérkőzése. A mérkőzés kimenetele elé nagy várakozással tekintettek, mivel mindkét csapat a tavasszal oly magas formát mutatott, mely jogossá tette a nagy érdeklődést. A mérkőzést határozottan a jobb csapat nyerte meg. A FTC-nak a mérkőzés elejétől fogva majdnem állandó fölénnyel keresztül vitt támadásait csak az első félidőben szakí­totta meg egy negyedórára a MAC eredményes kombinácziója. A MAC ügyes lerohanásait, melyeket Borbás révén elért, az FTC védelme egynek kivételével, biztosan leszerelte. A kék-sárga csatárok támadásai a FTC pompásan működő fedezetsorán törtek meg. A MAC fedezetei nagyon gyönge munkát produkáltak. Magyar állandóan hátvédszerepet töltött be, Hildebrand teljesen tehetetlen volt, csak Medgyessy támogatta fáradhatatlanul a csatársort Budai a kapuban rosszul védett. A csatársorban Kelemen és Borbás jók voltak. A FTC csapatában Weisz és Schlosser a szokottnál gyengébben játszottak; Schlosser gyakran erőszakoskodott. Korody önzetlenül mindvégig fáradhatatlanul támadott, miben a szélsők, különösen Szeitler támogatták. A fedezetsor és a védelem kifogástalan volt. Weinber és különösen Rumbold biztosan mentettek. Felemlí­tendő, hogy mindkét részről sok büntetőrugás esett.

A mérkőzés részletes lefolyása á kővetkező: A játékot erélyes támadással FTC kezdi; majd Borbás lerohan, de Weinber megakasztja; Weisz magas lövését Budai kivédi. Az ötödik perczben Medgyessy a büntető területen kézzel érinti a labdát, a megí­télt 11-est Schlosser a kapuba lövi. A 16-ik perczben Korody által levezetett és beadott labdát Schlosser a kapuba fejeli. A tempó most kissé gyengül; Schlosser és Rumbold lövéseit Budai védi, mig Kelemen Fritznek ad munkát. 23-ik perczben MAC kornere eredménytelen. Azután egy negyedórára a MAC kerül fölénybe és a 32. perczben Borbás a MAC első gólját rúgja. A második gólt egy 11-esből Kelemen rúgja; a félidő befejezése előtt 2 percczel Krempels a MAC vezető gólját rúgja.

Ujrafelállás után a FTC erélyesen támad, az 1 perczben Korody lövését Budai kifogja, majd elejti és az gólba gurul. Ezután a játék nagyon ellaposodik. A MAC állandóan védekezésre szorí­tkozik, csak a szélsők eredménytelen lerohanásai élénkí­tik a játékot. Korner és büntetőrugás sok esik. A MAC fedezetsora teljesen kimerül s a játékot a sok autrugás unalmassá teszi. A kapu melle mindkét részről több lövés kerül A MAC csatárai, ha olykor a FTC kapujához jutnak, határozatlanul adogatják át egymásnak a labdát, mig Rumbold vagy Manglitz el nem szedik. A 40-ik perczben Weisz Korodynak adja át a labdát, ki a FTC döntő gólját rúgja. FTC támadásával végződik a mérkőzés, melyet Hajós Alfréd (BTC) pártatlanul vezetett.

Második csapatok barátságos mérkőzése 5:4 (félidő 1:4) FTC javára.

(Sport-Világ, 1908. március 23.)

Ezüstlabda mérkőzés. Ferencvárosi Torna Club — Magyar Athletikai Club 4:3.

Nagyszámú, mintegy 4000 néző előtt találkozott a Margitszigeti pályán a Magyar Athleikai Club a Ferencvárosi Torna Clubbal, hogy a Polónyi-féle ezüstlabda sorsát ez évre eldöntsék. A mérkőzés mindvégig erős iramú és izgalmas volt, mert csak az utolsó pillanat döntötte el a mérkőzés sorsát. Mindkét klub a lehető legerősebb összeállitásu csapattal állt ki. Erősebb a FTC volt, de összjátékban meg nem érte el a MAC-ot. A játék különben az első félidőben volt szép, mikor a MAC a két goallal vezető ellenfelét elérte s a vezetést magának biztosí­totta; az igaz, hogy ezzel aztán a mérkőzést el is vesztette, mert ettől az erős munkától teljesen kimerült.

Külön meg kell emlékeznünk a birónak, Hajós Alfrédnek működéséről, aki a mérkőzésen tulnagy szerepet szánt önmagának. Előre is kijelentjük, hogy bí­ráskodása pártatlan volt, de rá akarunk mutatni annak fogyatékosságára. A FTC első goalja 11-e s büntető rugásból éretett el olyan hibából kifolyólag, melyért a szabályok értelmében büntetőrugás nem volt adható. A labdát nem ütötték le szándékosan kézzel, hanem az véletlenül érintette a MAC egy játékosának karját. A FTC második goalját úgy érte el, hogy a már a corner vonalon jóval túl levő labdát Rónai a középre küldi, szóval a labda már játékon kivül volt. Rekompenzációképen azután a MAC-nak í­télt egy 11-es büntető rúgást, ami viszont a MAC-ot nem illette meg. Ezen kivül a le nem fütyült offsiedok sem voltak kis számmal. Ezen elnézéseket Hajós rövidlátásának tudjuk be, s ezúttal is felhí­vjuk a Labdarugó Szövetség illetékes bizottságát, határozza el mielőbb az Angliában már régóta meghonosí­tott szabályt, hogy „pápaszemes vagy rövidlátó biró nem lehet.“

Ismételjük, hogy a győztes Ferencvárosi TC volt a jobb, és az eredmény realitásához kétség nem fér, a biró működése nem döntöte el a match sorsát, de a jövőre való tekintettel a fentieket tisztázandó kérdéseknek tartjuk.

A mérkőzés lefolyása a következő volt: Kezdés után felváltva folyik a játék s majd egyik, majd másik kapu forog veszélyben. Megyessy véletlen handse miatt a FTC tizenegy méteres büntető rúgással a vezető goalhoz jut. A FTC egy másik támadásából Rónai a játéktéren jóval kivül levő labdát a középre adja melyből Schlosser a FTC második goalját fejeli be. A MAC cornere után Borbás vezet támadást és egymaga goalt is rúg. A MAC most fölénybe jut és egy meg nem érdemelt büntetőrugással kiegyenlí­t, majd pedig Krempels szép egyéni játéka révén a vezető goalt éri el. Félidő 3:2 a MAC javára.

A második félidőt a FTC állandó támadása jellemzi, melyből a MAC csak néha tud támadólag fellépni. Mindjárt bevezetésül Schlosser lövését Abafi a feje felett a kapuba ejti. A mérkőzés állása 3:3. A MAC néhány szép támadása nem vezet eredményre, mig az utolsó percekben a FTC Schlosser révén a győzelmet jelentő goalhoz jut.

(Pesti Hí­rlap, 1908. március 24.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ