1908.XII.20. MAC – FTC 5:3

Az első osztályú bajnokság első helyének kérdése már a MAC.—FTC. december 20-ik találkozása alkalmából tisztázódott. Ennek alapján az élre őszi forduló befejeztével az idény elején elfoglalt helyére ismét a Magyar Atlétikai Club került.

(Nemzeti Sport, 1909. január 2.)

Küzdelem a bajnokság I. helyéért. Vasárnap, dec. 13-án, délután 2 órakor tartja a Ferencvárosi TC és a Magyar Alhlétikai Club utolsó bajnoki mérkőzését a Margitszigeten. A két csapat találkozása döntő fontossággal bir a bajnokság helyezésére. A MAC, mely őszi bajnoki küzdelmei során veretlen maradt, egy ponttal került a FTC. mögött a második helyre, A FTC csak a saison előmérkőzését vesztette el, azóta a legjobb goalaránynyal győzte le ellenfeleit. A MAC-bal való találkozása mindig nagy érdekességgel bí­rt, főleg, ha a mérkőzés a Margitszigeti pályán folyt le. Az érdekes és izgalmasnak í­gérkező mérkőzés győztese a bajnokság élére kerül az őszi fordulóban, mely körülmény a játékosokat a leglelkesebb játékra fogja ösztönözni. Megelőzőleg a III. csapatok, délelőtt a II. csapatok mérkőznek.

*

A MAC — FTC mérkőzés elmarad. Lapunk zártakor értesülünk, hogy a MAC — FTC mérkőzés a két egyesület közös megállapodása értelmében elmarad, miután a margitszigeti pályát lehetetlen volt használható állapotba hozni. A mérkőzésre kiadott jegyek természetesen az elhalasztott mérkőzésre érvényesek lesznek.

(Pesti Hí­rlap, 1908. december 12.-13.)

Ferencvárosi TC és a MAC football mérkőzése. Vasárnap, december 20-án (délután 2 órakor), mérkőzik a két csapat a Margitszigeti sporttelepen a bajnokságért. A FTC—MAC mérkőzés az őszi forduló utolsó mérkőzése, mely óriási érdeklődésre számí­that. A mérkőzés döntő jelleggel bir a bajnokság helyezésére, amennyiben a győztes a bajnokság vezető helyére kerül. A két egyesület mutatott az őszi fordulóban legállandóbb formát, mert a MAC veretlenül, a FTC egy vereséggel játszotta le eddigi mérkőzéseit. A kedvezőre vált időjárás megengedte a zárlat kitolását és í­gy semmi sem áll útjában a pályatulajdonosoknak, hogy a football pályákat vasárnapra reális mérkőzések megtartására előkészí­tsék. A rendező egyesületek ez uton közlik a közönséggel, hogy a december 13-ára kibocsátott jegyek érvényben maradnak, előzőleg a III. csapatok, délelőtt 10 órakor a II. csapatok mérkőznek.

(Pesti Hí­rlap, 1908. december 19.-20.)

1908. december 20., 14:00, Margitsziget, MAC – FTC 5:3 (4:2)
vezette: Zoltán Béla (NSC.)
MAC: Abaffy — Major, Oláh — Meleghy, Fodor, Medgyessy — Feketeházy, Krempels, Vangel, Duda II., Borbás
FTC: Fritz — Weinber, Manglitz — Halász, Bródy, Gorszky — Gerstl, Weisz, Kucsera, Schlosser, Szeitler
Gól: Vangel (10.), Duda II. (?., ?.), Krempels (?., 85. – 11-esből) illetve Schlosser (3., ?. – 11-esből), Weisz (65.)

MAC—FTC. 5:3. (Margitsziget.) Megvolt tehát az 1908/9. évi bajnokság őszi, legfontosabb mérkőzése, amelyen az őszi idény végső helyezése tisztázódott. A bajnokság élére a FTC. ellen aratott ezen győzelme alapján a Magyar Athletika Club csapata került. Őszi idényét veretlenül fejezte be. Olyan eredmény ez, mint amely kevés alkalommal adódik osztályrészül egyik vagy másik csapatnak. Pedig a FTC. elleni mérkőzés elé nem valami nagy reményekkel nézhetett az athleták csapata, mert a FTC. — bár kissé visszament formájában — esélyei sokkal jogosabbak voltak. A mérkőzés első pillanatokbani képe is — a FTC. első gólja után — ezt látszott igazolni. A mérkőzés folyamán azonban nagyot változott a két csapat küzdelmének perspektí­vája. A MAC. mindinkább lendületbe jön s rövidesen két gólt lő, amit a FTC. 11-es révén kiegyenlí­t ugyan, de nem tudja megakadályozni, hogy a MAC. újabb két góljaival 4:2 arányban ne zárja le az első félidőt. A második félidőben kemény küzdelem folyik. A 30-ik percben Fehér gólja után az athléták győzelme kétségessé válik pillanatokra. FTC. szédületes tempót diktál, amit a MAC. is átvesz, úgy hogy a küzdelem képe ismét változatossá válik. A mérkőzés utolsóelőtti percében, Weinber faultja miatt megí­télt 11-es büntető rúgás, a MAC. ötödik gólját eredményezi. Ami az eredményt tette immár kétségtelenné. A mérkőzés lefolyása mindvégig érdekes volt, a pálya sáros-vizes volta pedig a játék pikantériáját adta meg. A nézőnek érdekes képet nyújtott a vasárnapi mérkőzés, de hogy a játékosok egészségének mennyiben szolgált a december 20-iki bajnoki vetélkedés, azt csak a közeli napok mondják majd meg.

Az adott körülmények között különben a MAC. szemmel láthatólag jobb volt. Különösen a csatársor játéka volt nagyszerű. Vangel a centerben valósággal magával ragadta társait. A csatársor játékát szereplésével egyszerre teljesen átváltoztatta. Gyors, céltudatos, pontos passzai nagy lendületet és határozottságot kölcsönöztek az athléták támadásainak. A csatársor vasárnapi játéka a MAC. régi eredményes támadó játékmodorát elevení­tette fel. A szélsők vigyék a labdát, a középsők a kapu előtt operáljanak és a szélsők rohamát készí­tsék elő és mindenek fölött gyorsan lőjjenek! A mérkőzést a MAC. csatársorának kiváló játéka döntötte el. A csatársor minden embere amellett, hogy ez alkalommal nagyszerűen értette meg egymást — kitűnő kondí­cióban volt. A két szélső: Borbás dr. és különösen Feketeházy, fényes lefutásaikkal tüntették ki magukat. A három belső, az emlí­tett Vangel-on kí­vül Duda II. és Krempels ügyes, fürge játékkal járultak hozzá a forwadsor játékának kontaktusához, A fedezetsor lankadhatlan játékával állandóan résen volt, hegy a FTC. kiváló csatársorának törekvéseit megakadályozza. A kitűnő Fodor mellett a reprezentatí­v Medgyessy és Meleghy nagy munkát végeztek. A védelem legnehezebb munkáját Major oldotta meg és pedig teljesen arányban a munka nehézségével, bekapcsolásai, amelyek néha tulkeményeknek tűntek fel, precí­zek és határozottak voltak. Mellette Oláh a nehéz pillanatokban való biztos, hidegvérrel való mentéseivel vált ki. A beteg Sipos helyén Abaffy a kapuban néha vakmerő dolgokat produkált, de még meglátszik rajta a kellő rutin hiánya.

A FTC. kiváló bekje, Rumbold nélkül állott ki, ami azonban jelen körülmények között csak névben jelentett hiányt, mert Weinber a jobb hátvéd helyén nagystí­lű játékot produkált, az előtte játszó Halász is teljes mértékben felelt meg a várakozásnak. Bródy—Gorszky a szokott jók voltak. A csatársor legjobb embere a sok zöld-fehér jobbszélső csillag után — ismét egy jobbszélső volt: Gerstl személyében. Villámgyors lefutásai állandó veszélyt jelentettek az atléták kapujára. Partnere, Weisz, jó labdákkal készí­tette elő szédületes rohamait. Amellett néhány nehéz lövéssel, — amelyek közül egy szép gólt is eredményezett — fejezte be szélsője lefutásait. A balszárny összmunkája biztos volt ugyan, de nem elég gyors, úgy hogy Meleghy—Major-pár elég biztosan állt ellen támadásaiknak. A centerben az eltiltott Korody utóda Kucsera, nehézkessége miatt ismét meddő játékot mutatott. A két csapat a köv. összeállí­tásban állt ki:

MAC.: Abaffy — Major, Oláh — Meleghy, Fodor, Medgyessy — Feketeházy, Krempels, Vangel, Duda II., Borbás.
FTC.: Fritz — Weinber, Manglitz — Halász, Bródy, Gorszky — Gerstl, Weisz, Kucsera, Schlosser, Szeitler.

NS-19220102-20-1A mérkőzés lefolyása a következő volt: MAC. kezd, azonban a labda a FTC. hatalmába jut. Hamarosan a MAC. kapu előtt tumultus támad, amiből már a 3-ik percben a zöld-fehérek első gólja esik. A MAC. a gyors eredményen látszólag lehangolódik. Schlosser — pár perc múlva — már ismét tiszta gól előtt áll, de tulhelyezett lövése kapufélfától pattan vissza. Mindkét csapat létszáma végre 10-ről 11-re emelkedik. Lassan a MAC. is belejön a játékba, és pár szép támadást intéz az ellen kapujára. Vangel-nak sikerül közben az ellenfél védelme mögé kerülni s Bródy elkésett faultja után közelről a kiegyenlí­tést szerzi meg. A biró a fault pillanatában fütyül, de ugyanebben a pillanatban a labda a hálóban van. Miután a védőcsapatot a fütty nem zavarhatta, a gólt természetesen megí­téli. A MAC. támadásai ezentúl mind sürübbeké válnak, a játék képe ennek megfelelőleg élénkül. Duda II. töri most pár perc múlva át a zöld-fehérek védelmét s gyönyörű lapos lövéssel másodszor juttatja a labdát a ferencvárosiak hálójába. A vezetést azonban nem sokáig tartja meg a MAC., mert egy a kapuelőtti heinz-ből származó 11-es Schlosser révén a kiegyenlí­tést eredményezi 2:2! A küzdelem mind érdekesebbé válik. A támadások sűrűn váltogatják egymást. A MAC. támadásai veszedelmesebbek. így történik, hogy Krempels egy középre tolt labdát kapásból a gólba emel, mely után nemsokára Duda II. egy, a kapuelőtti csatárzás alkalmával gyönyörű, váratlan ivelt lövéssel a negyedik gólt szerzi csapatának. A FTC. a félidő végéig erősen küzd, hogy eredményt érjen el, de siker nélkül. Félidő 4:2.

A második félidő a ferencvárosi csapat offenzivájával indul meg, s ugy látszik, hogy a MAC. nem fog bí­rni a FTC. támadásainak ellenállni: négy korner és két kapufa terheli kapuját. De nem úgy történt. A fellelkesedett csapat ennek dacára Major vezetése alatt keményen áll ellen. Abaffy a kapuban bravúrosan véd. A MAC. lerohanásai tarkí­tják a képet. A 20-ik percben Fehér váratlan, magasan iveit, lövése mégis a FTC. harmadik gólját eredményezi. FTC. erre a közönségtől is fellelkesitve, körülbelül 10 percig óriási tempót diktál, amit a MAC. még át tud venni. Lassan ismét a MAC. támadásai újra sürübbeké válnak. Duda II. majd Vangel biztos gólokat hibáznak. Duda II.-t a büntető területen Weinber kézzel fellöki, a 11-est Krempels értékesí­ti góllá. Erre a matsch sorsa eldőlt, a FTC. minden törekvése sikertelen marad.

Biró: Zoltán Béla (NSC.).

Szövetségi dij. MAC. II.— FTC. II. 5:1. (Margitsziget.) A MAC. formába jött csapata aránylag igen könnyen győzött a második félidőben kimerült Ferencvárosiak ellen. A MAC.-ban Fábry jobbszélső volt, aki egymaga három gólt lőtt, mellette összekötője, Lator és a jobbhalf, Kertész voltak még jók. A FTC.-ben Jancsarek, Rónay és Dongó váltak ki. Félidő 1:0.

MAC.: Báró Taxis II. — Höfle, Boronkay — Kertész, Katona, Sporkó — Fábry, Lator, Kelemen II., Újhelyi, Száraz.
FTC.: Vass — Veszely, Jancsarek — Medgyessy II., Medgyessy I., Ladányi — Rónay, Braun, Dongó, Tokárszky, Weisz II.

Biró: Schubert M. Ferenc.

(Nemzeti Sport, 1908. december 26.)

Az egyetlen megtartott bajnoki mérkőzés alapos meglepetést hozott a FTC hí­veinek. A zöld fehér szí­nek ez utolsó mérkőzésükkel leszorultak a vezető helyről, amelyet kénytelenek voltak — a most már egy ponttal vezető MAC-nak átengedni. A mérkőzés realitásához — tekintve a téli időt és a jeges talajt — természetesen szó férhet, de az eredmény minden esetre jó fényt vet a MAC csapatára, mely most régi játékosaival megerősí­tve, a tavalyi formájához hasonló szép játékot produkált. A FTC vereségét enyhí­ti az a körülmény, hogy Rumbold helyén Weinberrel játszott, ennek helyét pedig tartalék töltötte be. Korody hiánya pedig teljesen megbontotta a csatársor összmunkáját.

MAC—FTC 5:3. A margitszigeti pályát sikerült a tulajdonosnak oly állapotba hozni, hogy azon — ha nem is teljesen reális eredménnyel — de mégis lehessen bajnoki mérkőzést játszani. Bár csak hosszas tárgyalások után állapí­tották meg a felek a pálya alkalmatos voltát, melyet különösen a FTC vont kétségbe.

A MAC-nak Medgyesy, Wangel és Feketeházyval megerősí­tett csapata igen jól dolgozott, győzelmét főleg a csatársor agilitásának köszönheti. A FTC csapata meggyengült, különösen védelme hibázott sokat. Egyedül a fedezetsor volt az, melynek szép munkája dicséretet érdemel.

A mérkőzés lefolyása a következő volt. A FTC tiz emberrel kezd, de ez nem akadályozza abban, hogy már a harmadik perczben a labdát a MAC kapujába ne juttassa. A MAC azonban mihamar kiegyenlí­t, ugyanis Vangelt a kapu elölt felbuktatják, de ő a labdát mégis a hálóba lövi. A kiegyenlí­tés után a Ferenczvárosiak erősebb iramot diktálnak, de ellenfelüket nem tudják megakadályozni abban, hogy a vezető gólt Onody réven el ne érje. Változatos játék következik ezután, de Major hibája következtében FTC tizenegyeshez jut, melyet Schlosser védhetetlenül lő a kapuba. A MAC csatársora gyakori lefutásokkal és szöktetésekkel igyekszik a Ferenczvárosiak fölébe kerülni és ezáltal sikerül is nekik góljainak számát még kettővel szaporitani. Félidő: 4:2 MAC javára.

A második félidő elején jóidéig a FTC támad, a MAC védelme azonban lelkesen dolgozik s mintegy húsz perczig minden támadásnak sikeresen ellentáll, mig végre a 20-ik p.-ben sikerül Weisznek a FTC harmadik és utolsó gólját elérni. Uj felállás után a sikos pályán otthonosabban mozgó MAC veszi át a támadást s a 40-ik perczben büntető rúgás révén az 5-ik gólt éri el. A hátralevő időben a FTC van fölényben de ujabb eredményhez már nem tud jutni.

Biró: Zoltán Béla (NSC) volt.

MAC II.—FTC II. 5:1. Szövetségi dijmérkőzés. Biró: Schubert M. Ferencz (MUE) volt.

(Sport-Világ, 1908. december 26.)

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

OLDALAK
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ