1909.IV.11. Húsvéti serleg, FTC – BTC 1:1

BTC.—MAC. 3:1. A húsvéti serlegmérkőzések selejtező mérkőzése folyt le szerdán a BTC. és MAC. csapatai között. A győztes BTC. ennek alapján bejutott a 4-es körmérkőzésbe, igy a szombaton, vasárnap és hétfőn végbemenő húsvéti kupáért a FTC., MTK., Lipcse és BTC. fognak küzdeni; a MAC. pedig végleg kiesett a további küzdelemből. (…) Az egyes mérkőzések győztesei 2—2 pontot kapnak. Eldöntetlen mérkőzés esetén mindkét csapat 1—1 pontot nyer. A kupát a legtöbb pontot nyert csapat kapja. Egyenlő pontszám esetén a jobb gólarány dönt.

(Nemzeti Sport, 1909. április 10.)

Húsvéti serlegmérkőzések. A húsvéti ünnepek alatt ismét érdekes sportesemények szí­nhelye lesz a millenáris pálya .

Szombat, 10-én: BTC—MTK kezdete délután 3 órakor.
Szombat, 10-én: FTC—Leipzig kezdete délután 4 1/2 órakor.
Vasárnap, 11-én: BTC-FTC kezdete délután 3 órakor.
Vasárnap, 11-én: MTK—Leipzig kezdete délután 4 1/2 órakor.
Hétfő, 12-én: BTC—Leipzig kezdete délután 3 órakor.
Hétfő, 12-én: MTK—FTC kezdete délután 4 1/2 órakor.

(Sport-Világ, 1909. április 10.)

1909. április 11., 15:00, Millenáris, FTC – BTC 1:1 (0:0)
vezette: Bakó Gyula (BEAC)
nézőszám: *6 000
**FTC: Fritz – Rumbold, Manglitz – Kucsera, Bródy, Gorszky – Weinber, Weisz, Koródy, Schlosser, Szeitler
BTC: Bihary – Sári, Szendrő – Ficzere, Simon, Kovács – Dobó, Rákóczy, Késmárky, Other, Meszy
Gól: Weinber (85.) illetve Késmárky (54.)

A múlt hét karakterisztikonja a húsvéti serleg-mérkőzés volt. Valamikor a húsvéti hetet football sportunk nagyhetének neveztük. Ez az angol csapatokkal való játékunk fénykora volt. Anglia legnevesebb angol amatőr csapatai mutatták be nálunk, hogyan kell az igazi footballt játszani és igyekeztek megértetni velünk a football-sport igazi szellemét. Az idő kereke fordult egyet. A nemzetközi football szövetség áldatlan tevékenysége szétszakí­totta az összekötő kapcsokat. Barátaink nem jöhettek többé. Tavaly úgy pótolták ezt, hogy a négy legjobb magyar egylet összeállt, megalapí­tották a húsvéti serleget s nagy siker mellett pótolták ki az űrt, ami az angol csapat elmaradásával beállott. Az idén újra megcsinálták ugyan ezt, de már egy idegen csapat bevonásával. Ennek volt azután a következménye, hogy a mérkőzések száma tekintetében tultengés állott be. S miután ugyanazon csapatok játszottak három, sőt a BTC. négy mérkőzést egymásután, ez viszont a játék ní­vójának ment a rovására. A mostani tapasztalatok azt bizonyí­tják, hogy az ilyen mérkőzések teljesen feleslegesek. Teljesen elegendő a négy magyar csapatnak kiesési mérkőzése, kettő-kettő játékkal. Egyébként a mostani húsvéti mérkőzések hatása az egyes résztvett csapatok formája és ereje szempontjából csak egy-két hét múlva fog mutatkozni.

A mérkőzések iránt óriási volt az érdeklődés és kb. 20 ezerre tehető a nézők száma, kik a négy napon át tartó húsvéti mérkőzéseket felkeresték. Sport szempontból azonban nem lehet valami tulmagasra taksálni a mérkőzéseket. Az első napokon a csapatok spóroltak, az utolsó napokon pedig már ki voltak merülve. A lipcsei csapat tulajdonképen csak statisztált ezekben a mérkőzésekben. Egyetlen győzelmét a BTC. felett csak szerencséjének köszönhette. Egyáltalában nem érdemelte ki. Játékosai igen jó teknikával rendelkeznek, de messze vannak attól, hogy elsőosztályu játékosoknak volnának nevezhetők. Nem értik még a football-sport igazi szellemét.

BTC.—FTC. 1:1. Vasárnap találkozott a két csapat a körmérkőzés második napján, mint első pár. Mindenki a FTC. biztos győzelmét várta. A mérkőzés folyama alatt azonban a BTC. olyan eredményes játékot produkált, hogy a FTC.-nek csak minden erejének latbavetésével sikerült a mérkőzés utolsó percében a kiegyenlitést megszerezni.

A BTC. ez alkalommal formájának tetőpontján játszott. A csapat a reorganizáció óta óriásit fejlődött. Az előzetes kombinációk beváltak. Az egyes játékosok nagy fejlődés előtt állanak, ami a csapat további javulását helyezi biztos kilátásba. Különösen a csatársor játéka mutat óriási haladást: Meszy, Other, Késmárky, Rákóczy, Dobó — egyike a legjobb magyar csatársornak. A halfsor: Ficzere, Simon, Kovács közepeset képvisel. A védelem Sári, Szendrő, Bihary elsőrangú.

A FTC. a három nap közül ezen játszott leggyengébben s már-már elvesztette a küzdelmet, mikor óriási rutinja legalább egalizálta az eredményt. Az egész csapat oly fáradtan, erőltetetten mozgott, hogy hétfőre mindenki a MTK. könnyű győzelmét remélte, tekintetbe véve, hogy a kék-fehérek felfrisitett csapatával szemben a FTC. három napon változatlanul szerepelt csapata állt ki. Különösen Bródy és Weinber játékán látszottak meg a fáradtság nyomai. De a többiek is formájukon alul játszottak. Gorszky, Rumbold is igen sokat hibáztak.

Ez a mérkőzés sem tartozott a magas szí­nvonalú küzdelmek közé. Erős szél fújt, ami óriási előnyhöz juttatta azt a csapatot, amely a szelet, hátban kapta.

BTC. kezd, de FTC. lép fel támadólag s kornerét Bihary menti (4. p.). Szeidler—Schlosser támadását újból csak korner árán menti Sáry, de a jól rúgott sarokrúgást Schlosser a gól mellé fejeli (11. p.). BTC. Mészy révén támad, centerét a roszszul helyezkedő belső csatárok nem tudják értékesí­teni. Ismét FTC. van oflenzivában s Bihary egy alkalommal csak nehezen ment. A zöld-fehérek állandó támadásai csak három eredménytelen kornerre vezetnek, majd Schlosser éles lövése a kapu fölé kerül. FTC. támadásaival végződik a félidő. Félidő: 0:0.

A FTC. támadása után a piros-fehérek is lendületbe jönnek s Rákóczi támadását Fritz kifutással menti, de a kivédett labdát rosszul dobja ki, úgy hogy Késmárky huszméteres éles lövéssel azt az üresen hagyott kapuba lövi (9. p.), ahova Fritz már későn ért vissza. FTC. erre tüzes támadásba fog, de két kornerét nem tudja kihasználni. Schlossernek a balszélről beadott gyönyörű centerét a belső csatárok sorban átlépik. Weinber viszi le a labdát, közvetlenül a BTC. kapuja előtt kavarodás támad, melyből a labda a BTC. góljába jut (40. p.). A hátralevő időben változatos a küzdelem, de, végre is eldöntetlen marad. Biró: Bakó Gyula (BEAC.).

(Nemzeti Sport, 1909. április 17.)

Húsvéti serlegmérkőzések.

Footballsportunk megalapí­tása óta a labdarugósport legmozgalmasabb napjai — húsvét hetére esnek. Eleinte a legérdekesebb nemzetközi mérkőzések, az ujabbi időben pedig a húsvéti serlegmérkőzések foglalkoztatják a nagyhéten labdarugó csapatainkat.

Legjobb négy egyesületünk, a FTC, MTK, BTC és MAC már tavaly megrendezték óriási érdeklődés mellett a „húsvéti serleg” mérkőzéseket, az idén pedig belevontak még egy német csapatot, a Leipziger Ballspiel Clubot is.

Az öt csapat résztvétele, már egy előmérkőzést tett szükségessé (a BTC és MAC között), de a fenmaradó négy csapat körmérkőzése í­gy is lefoglalt három délutánt. A háromnapos mérkőzések kimerí­tették a résztvevő csapatokat, de kifárasztották a mindhárom napon óriási számban megjelent nézőközönséget is. A jövőben rendezendő serlegmérkőzéseket semmi esetre sem szabadna a húsvéti két ünnepre s az azt megelőző napra összeszorí­tani, mert a csapatok nem birván ki a háromnapos mérkőzések fáradalmait, csaknem mindenik napon más-más tartalékokkal kiegészí­tett csapatokkal állanak fel, ez pedig semmiképen sem növeli a matchek érdekességét.

A húsvéti serlegmérkőzések győztese — miként tavaly — ezidén is a Ferenczvárosi TC csapata lett. A lipcsei csapattal játszott mérkőzésétől eltekintve, — kemény küzdelmek árán biztosí­totta magának, a mindenképen jól megérdemelt győzelmet. A csapatról csak azt emlí­tjük fel, hogy szépen — bár néha kissé tulerélyesen, de mindvégig lelkesen dolgozott. Csatázósora a serlegmérkőzéseken szereplő összes csapatokat gólképesség tekintetében is messze felülmulta.

A második helyre a MTK csapata jutott A lipcsei csapat elleni szép szereplése után elsőrangú esélyei voltak a serleg megnyerésére, azonban a FTC ellen nem tudott boldogulni s kénytelen volt a győzelmet tényleg jobb ellenfelének átengedni.

A vendég lipcsei csapat foglalta el a harmadik helyet. A Leipeiger Ballspiel Club egyike a legrokonszenvesebb német csapatoknak. Játéktudása azonban jóval alatta áll valamennyi magyar ellenfelének. A kapus a legjobb erő a csapatban, ki valóban bámulatos hidegvérrel s jó helyezkedéssel védi kapuját. A többi játékos valami különös felemlitésre való dolgot nem igen cselekedett. A lipcseiek a FTC és MTK-tól vereséget szenvedtek, azonban a BTC ellen — daczára, hogy a második félidőben a BTC volt állandó fölényben — már sikerrel szerepeltek.

A negyedik helyet a BTC foglalta el. A MAC-bal való előmérkőzést szép stí­lusban nyerte meg, a FTC-bal szemben is eldöntetlen eredményt ért el, a MTK-tól azonban, valamint, — általános meglepetésre, — a nagyobb szerencsével játszó lipcseiektől vereséget szenvedett.

A MAC, miként már emlitettük, még az előmérkőzésben kiesett s igy a körmérkőzésekben már részt sem vehetett, miért is az ötödik helyre szorult le.

FTC—BTC 1:1. A BTC csapata ezen a napon produkálta a legszebb és legsikeresebb játékot. A piros-fehérek csapata mindinkább kezd összeszokni s igy a csatázósor, mint a védelem igazán lelkesen játszik. A fedezet sor is agilisan dolgozik, de most még ez a csapatnak leggyengébb része. A ferenczvárosiak az első napi mérkőzéstől kissé fáradtak voltak s daczára, hogy az első félidőben a szél által segí­tett oldalon játszottak, még sem tudtak eredményt elérni. Általában a BTC játszott szebben és lelkesebben s mindenesetre csak balszerencséjén múlott, hogy a győzelmet meg nem szerezhette A második halftimeben szép lövéssel Késmárky szerzi meg a vezető gólt, mig a kiegyenlí­tést a FTC a játék utolsó perczeiben tudja csak erős küzdelem után elérni.

Biró: Bakó Gyula (BEAC) volt.

(Sport-Világ, 1909. április 17.)

*Budapesti Hí­rlap, 1909. április 13.
**”a FTC. három napon változatlanul szerepelt csapata” – Nemzeti Sport, 1909. április 17.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .

04.20.17:00 TV:M4Sport
OLDALAK
04.24.20:00 TV:M4Sport MK elődöntő
04.28.17:45 TV:M4Sport
05.05.18:30 TV:M4Sport
Novák Dezső utánpótlás emléktornák
Categories
FOTELSZURKOLÓ